หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK คำว่า NCUK คืออะไร NCUK หรือชื่อเต็มๆคือ The Northern Consortium UK ได้เรียกตนเองว่าเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2530 (ค.ศ.1987) เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาต่างชาติเข้าถึงระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ยาก กลุ่มมหาวิทยาลัยที่รวมตัวกันตั้ง NCUK ขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอังกฤษมีด้วยกันทั้งหมด 13 แห่ง ต่อมาเหลือ 10 แห่ง […] Read More

มหาวิิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร (Ancient Universities)คือ มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งก่อนปีค.ศ. 1600 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ 4 แห่ง มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ 1 แห่ง ทั้ง 7 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร คือ University of Oxford ก่อตั้งราวปีค.ศ. 1096 เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัย […] Read More

British Council UK Mini exhibition 2018

บริติช เคานซิลจัด นิทรรศการ Study UK Mini Exhibition 2018 British Council UK Mini exhibition 2018 บริติช เคานซิล จะจัดให้มีงานนิทรรศการเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 12.00-18.00 น. เพียงวันเดียวเท่านั้นที่ Centara […] Read More

TOEFL iBT คืออะไร ใช้เมื่อไรบ้าง

TOEFL iBT คืออะไร ใช้เมื่อไรบ้าง TOEFL iBT หรือ Test of English as a Foreign Language internet-based Test คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัยว่า ผู้ใช้สามารถผนวกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในเชิงวิชาการได้มากน้อยเท่าไร TOEFL เริ่มใช้ครั้งแรกในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1963-1964 TOEFL […] Read More