มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS กัน

มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS กัน ILETS คืออะไร มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือมีชื่อเต็มเป็นทางการคือ The International English Language Testing System กัน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ออกแบบโดย 2 หน่วยงานคือ Cambridge English Language Assessment  และ […] Read More

ประกาศสอบชิงทุน Chevening ประจำปี 2019

ประกาศสอบชิงทุน Chevening ประจำปี 2019 ทุนเชฟนิ่ง หรือ ทุน Chevening เป็นทุนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรและบางองค์กรที่ร่วมด้วย เช่น British Library หรือ Oxford university ( ในกรณีประเทศไทย ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมหรือ Partners ได้ที่ http://www.chevening.org/thailand/ ) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเชิญชวนผู้นำรุ่นใหม่ที่เฉลียวฉลาดในสายอาชีพนั้นๆ มาช่วยกันทลายกำแพงที่ขวางกั้นประเทศ […] Read More

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK คำว่า NCUK คืออะไร NCUK หรือชื่อเต็มๆคือ The Northern Consortium UK ได้เรียกตนเองว่าเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2530 (ค.ศ.1987) เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาต่างชาติเข้าถึงระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ยาก กลุ่มมหาวิทยาลัยที่รวมตัวกันตั้ง NCUK ขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอังกฤษมีด้วยกันทั้งหมด 13 แห่ง ต่อมาเหลือ 10 แห่ง […] Read More

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร (Ancient Universities)คือ มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งก่อนปีค.ศ. 1600 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ 4 แห่ง มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ 1 แห่ง ทั้ง 7 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร คือ University of Oxford ก่อตั้งราวปีค.ศ. 1096 เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัย […] Read More