การขอเร่งรัดการสัมภาษณ์วีซ่า

ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม 2553 การนัดสัมภาษณ์วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา อาจสร้างความกังวลใจให้กับหลายๆคนได้ ด้วยสาเหตุต่างๆนานา เช่น คิวการนัดหมายสอบสัมภาษณ์ยังไม่เปิดให้จอง  หรือ ได้วันนัดสัมภาษณ์เลยวันเปิดเรียนไปแล้ว หรือไม่มีคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่าเหลือให้จองเลย เป็นต้น ผู้ขอวีซ่าสามารถแก้ไขป้ญหาได้ดังนี้  คือ
1. ให้จองวันนัดสอบสัมภาษณ์ ตามวันที่ที่มีปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์การนัดหมาย และ ยืนยันวันนัดสอบสัมภาษณ์เร็วที่สุดที่ทางสถานทูตเปิดให้จองไปก่อน
2.ในเว็บไซต์สถานทูตอเมริกาประจำกรุงเทพ ภายใต้หัวข้อ”วีซ่า” สำหรับวีซ่าชั่วคราว จะมีคำว่า Expedited Appointments หรือการขอเร่งรัดการสัมภาษณ์วีซ่าประเภทชั่วคราว คำอธิบายดังกล่าวมีตามที่คัดลอกไว้ข้างล่างนี้ คือ

http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas/expedited-appointments.html 

วีซ่าชั่วคราว

การขอเร่งรัดการสัมภาษณ์วีซ่าประเภทชั่วคราว

สถานทูตฯ ได้จัดให้มีบริการขอเร่งรัดวันสัมภาษณ์วีซ่า เพื่อผู้เดินทางไปประกอบธุรกิจ (เดินทางเพื่อการศึกษา/ผู้เดินทางเพื่อเข้ารวมโครงการแลกเปลี่ยน (ผู้สมัครวีซ่าชนิด F, J, M) หรือผู้เดินทางกรณีฉุกเฉิน โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี ในการขอเร่งรัดการสัมภาษณ์วีซ่านั้น ท่านต้องมีการจองนัดผ่านระบบการจองนัดทางอินเตอร์เน็ต หรือทางศูนย์บริการข้อมูลและการจองวันสัมภาษณ์วีซ่าทางโทรศัพท์แล้วเท่านั้น

ในการขอเร่งรัดการสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราว ท่านจะต้องส่งอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษมาที่ visasbkk@state.gov โดยต้องมีหัวเรื่องว่า “Request to Expedite a Non-Immigrant Visa Appointment” โปรดแจ้งหมายเลขยืนยันการนัดหมาย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และเหตุผลที่จำเป็นที่ต้องมีวันสัมภาษณ์ที่เร็วขึ้นของท่านมาด้วย

ผู้สมัครวีซ่าเพื่อการศึกษา/ผู้เดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (วีซ่าชนิด F, J, M) จะต้องแสดงให้เห็นว่าหากท่านไม่ได้รับวันสัมภาษณ์วีซ่าที่เร็วขึ้น ท่านจะไม่สามารถเดินทางไปสหรัฐฯ ได้ทันกำหนดการเริ่มหลักสูตรหรือโครงการแลกเปลี่ยนนั้นๆ ได้ และท่านจะต้องมีแบบฟอร์ม I-20 หรือ DS-2019 อยู่กับตัวแล้วเท่านั้น

สำหรับการขอเร่งรัดการสัมภาษณ์วีซ่าเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ หรือคำถามเกี่ยวกับวีซ่าชนิด E-2 ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล์ bangkokbusinesstravel@state.gov หากท่านต้องการวันสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน หัวเรื่องอีเมล์ของท่านต้องเขียนว่า “Request to Expedite a Non-Immigrant Visa Appointment” โปรดแจ้งหมายเลขยืนยันการนัดหมาย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และเหตุผลที่จำเป็นที่ต้องมีวันสัมภาษณ์ที่เร็วขึ้นของท่านมาด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วีซ่าธุรกิจของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กรุณาคลิกที่นี่

สำหรับการขอเร่งรัดการนัดสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางฉุกเฉินด้วยเหตุผลทางการแพทย์ กรุณาแบบจดหมายจากแพทย์ซึ่งอาการของผู้ป่วยมาด้วย

โปรดทราบว่า เนื่องจากฝ่ายวีซ่าได้รับคำขอเร่งรัดการสัมภาษณ์จำนวนมาก เราไม่สามารถให้วันสัมภาษณ์แบบเร่งรัดแก่ทุกกรณีได้ ฝ่ายวีซ่าจะติดต่อท่านโดยตรงหากสามารถให้วันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเร่งด่วนแก่ ท่านได้ หากท่านไม่ได้รับคำตอบจากเราภายใน 5 วันทำการกรุณาอย่าส่งคำขอเร่งรัดการสัมภาษณ์วีซ่าของท่านมาซ้ำกันหลายครั้ง หากท่านไม่ได้รับอนุมัติวันนัดสัมภาษณ์แบบเร่งรัด ท่านสามารถเข้าดูตารางการนัดสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ Visa Information Services websiteรือทางศูนย์บริการข้อมูลและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ได้ เพราะตารางการนัดสัมภาษณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หมายความว่า คำขอเร่งรัดวันสัมภาษณ์ของท่านได้รับการปฏิเสธ

ข้อยกเว้น สำหรับผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค ท่าน ไม่จำเป็นต้องจองวันสัมภาษณ์วีซ่าล่วงหน้า โดยผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคสามารถเดินทางมาสมัครวีซ่าได้ที่ สถานทูตฯ ในช่วงเช้าของทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 7.30 น. – 10.00น. (ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) โดยจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครวีซ่าที่จำเป็นทั้งหมดมาด้วย

หลังจากปฏิบัติตามข้อ 1 และ 2 แล้ว  ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องส่งอีเมล์ไปที่ visabkk@state.gov ชี้แจงเหตุผลที่จำเป็นต้องขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ให้เร็วขึ้น หากผู้ยื่นขอวีซ่า จะกำหนดวันที่สะดวกจะไปสอบสัมภาษณ์ด้วยได้ก็จะดียิ่งขึ้น ภายในเวลาไม่นาน จะมีคำตอบอัตโนมัติ จากทีมงานของสถานทูตแจ้งกลับมาทางอีเมล์ว่า จะได้วันสอบสัมภาษณ์ตามคำขอหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับคำยืนยัน ากสถานทูตให้ไปตามวันที่ต้องการนัดหมาย ผู้ยื่นขอวีซ่าควรพิมพ์จดหมายยืนยัน การนัดวันสอบภาษณ์ติดตัวไปที่สถานทูตในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

 

356 Replies to “การขอเร่งรัดการสัมภาษณ์วีซ่า”

 1. ขอสอบถามค่ะ หากได้วันนัดสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว แต่ต้องการวันที่เร็วขึ้น เื่นื่องจากต้องเดินทางวันที่ 2 ต.ค. แต่ได้วันนัด คือ 1 ต.ค. ซึ่งไม่ทัน (วีซ่าท่องเที่ยวค่ะ) ไม่ทราบว่าจะเข้าไปขอดูวันสัมภาษณ์ได้อย่างไรบ้างค่ะ ตอนนี้เข้าไปในเวปแล้วมีให้เลือก reschedule, cancel ประมาณนี้อ่าค่ะ ไม่กล้ากด เพราะไม่รู้ว่ากดแล้ว ของเก่าที่จองไว้จะถูกยกเลิกหรือไม่ค่ะ

  1. ถ้าน้องต้องการเลื่อนวันนัดให้เร็วขึ้น สิ่งที่ต้องทำคือ
   1. click ที่ reschedule แล้วระบบจะบังคับเราทางอ้อมว่าต้อง cancel วันนัดวันเดิมก่อน
   2. หลังจาก cancel ไปแล้ว เราจะคลิกที่คำว่า reschedule แล้วเลือกวันนัดหมายใหม่ที่มีเปิดให้จองค่ะ พร้อมทั้ง confirm วันนัดใหม่ด้วยค่ะ แล้ว print ใบนัดหมายใหม่ออกมาด้วยนะคะ
   3. เราไม่สามารถเห็นวันนัดหมายใหม่โดยไม่ได้ทำการ cancel ของเดิมของเราไปก่อนค่ะ ยกเว้นว่า เรามีเพื่อนที่กำลังทำการนัดหมายสอบสัมภาษณ์ เขาเริ่มเข้าไปทำการนัดตามระบบ เราอาจจะสอบถามเพื่อนได้ว่า ตอนนี้เห็นวันนัดหมายให้จองมีวันใดบ้างค่ะ
   4. คำถามที่จะถามน้องคือ ถ้าต้องการวันที่ 1 ตุลา น้องต้องทำการตกลงยืนยันวันนัดหมายวันที่ 2 ตุลาไปก่อน แล้วเขียน email ไปที่ visabkk@state.gov ชี้แจงเหตุผลที่ต้องเลื่อนขึ้น อาทิ น้องต้องไปประชุมที่สหรัฐ มีจดหมายเชิญมาระบุว่า ประชุมวันที่ 2 ตุลา ถ้ามีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรลักษณ์นี้ มีสิทธิ์ที่น้องจะได้เลื่อนวันนัดขึ้นค่ะ

 2. ขอบคุณคะ
  ตกลงไม่ได้เลื่อนวันคะ เอาวันเดิม เพราะกลัวไม่ได้วันที่เร็วขึ้น ส่งเมลไปขอทางสถานทุตแล้ว ได้คำตอบว่าให้ดูในระบบ เพราะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวรึปล่าวไม่แน่ใจคะ จึงเป็นการไม่รีบด่วน

  1. ดีแล้วค่ะ ถ้าน้องไม่ได้รีบมาก อย่าเลื่อนเลยค่ะ เพราะเสี่ยงที่จะได้วันนัดที่ไม่ถูกใจค่ะ จากประสบการณ์พี่ มีน้องที่พี่รู้จักคนหนึ่งได้คิวนัด 21 กันยา 2553 นี้ แต่เอกสารขอวีซ่าของน้องเขายังไม่พร้อม จึงทำการยกเลิกคิวนัดวันที่ 21 กันยา เพื่อเข้าไปดูปฎิทินจะได้นัดหมายใหม่ ปรากฏว่า ไม่มีคิวว่างเลยค่ะ ได้คิวนัดวันที่14 ตุลา น้องคนนี้ต้องเดินทางเข้าสหรัฐวันที่ 15 ตุลาเป็นอย่างช้าตามวันที่ที่ปรากฏบน I-20 น้องเขาไม่ยอมเลื่อนเทอมด้วย เลยแนะนำน้องเขาว่า หลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จ ถ้าได้วีซ่า ให้ขอเข้าไปรับ passport เองที่ไปรษณีย์รองเมืองในวันที่ 15 ตอนบ่าย แล้วเดินทางโดยสายการบินไทยที่จะออกเย็นวันที่ 15 เพื่อเข้าสหรัฐวันที่15 ตุลาเหมือนกัน แต่เป็นตอนกลางคืน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผิดระเบียบการเข้าเมืองในฐานะวีซ่านักเรียนค่ะ พี่หมายความว่า น้องคนนี้จะเข้าอเมริกาวันที่ 16 ตุลาไม่ได้ค่ะ

 3. โห กระชั้นชิดมากเลย
  ส่วนของน้องเป็นการเลื่อนวันไปของเราเองอ่าคะ

   1. ลูกชายกำลังเรียนวิสวกร ที่ MSOE /Wisconcin ปีใหม่จะกลีบมาเที่ยวเมืองไทยประมาณ 10 วัน ต้องกลับไปเรียนให้ทัน 4/1/2011 ปรากฎว่า apply VISA ได้คิวสัมภาษณ์ 27/1/2011 จึงต้องprocess expedite VISA แต่ดิฉันกลัวว่าจะไม่ได้คิว จึงขอปรีกษา ” GoVisa” ว่าจะมีหนทางช่วยให้เร็วขึ้นไหม(ยินดีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคะ)

    ดิฉันชื่อ ปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม โทร 0840048330

    1. เรียนคุณปิยะรัตน์ค่ะ
     แนะนำว่าให้ทำจดหมายExpedite ได้เพียงอย่างเดียวค่ะ ให้อธิบายว่าลูกกำลังเรียนอะไรอยู่ที่ไหน เผอิญวีซ่าหมดอายุ ต้องบินกลับมาต่อวีซ่าตั๋วเครื่องบินหายากมากช่วงChristmas และ ปีใหม่ได้วันกลับเมืองไทยวันไหนและจะต้องบินกลับอเมริกาวันไหน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดต้องบินกลับไปเรียน และถ้าดูตามI-20 I-20จะระบุให้เข้าประเทศได้ไม่เกินวันที่เท่าไรของปีหน้า ทำให้มีความจำเป็นต้องเลื่อนวันนัดสอบสัมภาษณ์ค่ะ คิดว่ากงสุลท่านเข้าใจนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าไปดูคิวนัดสัมภาษณ์ให้น้องคนหนึ่งที่จะต้องไปรายงานตัวก่อน31มกราคม2554น้องได้คิวนัด24มกราไม่มีวันว่างก่อนหน้านั้นเลยค่ะแน่นมาก เอาใจช่วยให้ขอ Expedite สำเร็จค่ะ

 4. ตอนนี้ รอคิวสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวอะคะ จะไปประมาณ เดือนกุมภาพันธ์อะคะ พยายามรอคิวท่องเที่ยวมา1 เดือนแล้วอะคะ เดือนนี้ก้อ ธันวาคมแล้วอะคะ เค้าบอกว่ามีอีกที คิวสิ้นเดือนมกราคม ถ้าเราส่งเมลล์ไปจะได้มั้ยคะ จะไปทันเดือนกุมภาพันธ์มั้ยคะ ถ้าส่งเมลล์จะได้คิวเร็วขึ้นมั้ยคะ ร้อนใจมากเพราะให้เอเจนซี่กรอกให้ แล้วเค้า ดันไปจองคิว ธุรกิจให้ เจอคนตรวจเอกสารเค้าบอกให้จองเข้ามาใหม่ เลยแป้วไปเลย เพราะเราไม่รู้ว่าเค้าจองอะไรให้ แต่เจ้าหน้าที่บอกไม่มีปัญหาให้ทำเข้ามาใหม่เป็นสัมภาษณืท่องเที่ยว แล้วเค้าก้อด่าเอเย่นอะคะ แต่รอมาเป็นเดือนแล้วก้อยังเข้าไม่ได้เต็ม ไม่เปิด มีข้อแนะนำมั้ยคะ

  1. ถ้าจะเขียน Expedite หลังจากทำคิวนัดไปแล้ว ก็น่าจะต้องชี้แจงเหตุผลที่ต้องรีบไปในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ เช่น เพื่อนๆวางแผนไปเที่ยวเป็นกลุ่มกัน ไปไหนกันบ้างนะคะ ช่วงวันไหนถึงวันไหน เราเห็นโปรแกรมน่าสนใจ เลยจะเดินทางร่วมกับเพื่อนค่ะ หรือมีเหตุผลอื่นๆอีกไหม เช่น มีเพื่อนส่งการ์ดเชิญให้ไปงานแต่งงาน หรืออื่น ฯลฯ ที่จริงที่เอเจนซี่จองให้เป็นวีซ่าธุรกิจ ก็น่าจะเข้าไปยื่นวันนั้นนะคะ และบอกเจ้าหน้าที่ในสถานทูตว่า เรากรอกประเภทวีซ่าผิดค่ะ อันที่จริง วีซ่านักธุรกิจ กับวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นวีซ่าประเภท B เหมือนกันค่ะ เพียงแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจ อาจต้องมีจดหมายเชิญประชุม หรือเชิญไปดูงานทำนองนี้ประกอบด้วยค่ะ

   สำหรับวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า ต้องหมั่นเปิดดูหน้าเว็บไซต์นัดหมายทุกวันๆละหลายๆครั้งค่ะ เพราะบางที outsource ของสถานทูตเปิดวันที่ออกมาไม่กี่วัน พอคนเปิดเข้าไปดู เห็นพอดีก็รีบจองกัน ทำให้วันเวลาที่มีว่างหมดเร็วค่ะ ขอเอาใจช่วยค่ะ

 5. หาเพื่อนทำเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาพร้องกัน

  1. ถ้าต้องไปขอเองคนเดียวก็ไม่น่ากลัวค่ะ เพราะถ้าเราเตรียมเอกสารพร้อม วัตถุประสงค์ไปเที่ยวแล้วกลับ ก็ผ่านวีซ่าค่ะ

 6. คือ ตอนนี่ยังเตรียมรูปไม่เสร็จค่ะ มีใครรู้คิวสัมภาษไหมค่ะว่ามากน้อยแค่ไหน

  1. น่าจะอยู่ในเดือนมีนาคม อาจจะเป้นอาทิตยที่3 หรือ 4 ของเดือนมีนาคมก็ได้ค่ะ

 7. หวัดดีค่ะ ตอนนี้กลุ้มใจมากเลยค่ะ ต้องการไปเมกาตอนเดือนมีนาน่ะค่ะ แต่ว่าตารางนัดสัมภาษณ์เต็ม แต่ก็มีวันที่เค้าเว้นไว้เป็นสีเหลืองคือยังไม่เปิดให้นัดสัมภาษณ์ ในกรณีสีเหลืองนี้มีความหมายที่แท้จิงว่าอย่างไรคะ ตารางให้จองถึงแค่เดือนกุมภา แล้วเมื่อไหร่จะเปิดอีกทีคะ รบกวนตอบด้วย
  กลุ้มใจมากเลย

  1. สีเหลืองคือ วันหยุดทำการ สีฟ้าอมเขียว คือไม่ว่าง สีเขียว คือ ว่าง ไม่สามารถทำอะไรได้ ต้องรอเขาเปิดวันที่ให้จองอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ ไม่มีใครทราบว่า สถานทูตเขาจะเปิดให้จองได้อีกเมื่อไร แต่คิดว่า คงไม่นาน ใจเย็นๆค่ะเปิดดูวันละหลายครั้งนะ เพราะถ้าเขาปล่อยวันที่ว่างออกมา ต้องรีบจอง เดี่ยวที่จะเต็มอีกค่ะ

 8. ฮือ ฮือ จะไปอเมริกาต้นเดือนเมษายนแต่ไม่มีวันสัมภาษณ์ให้จองเลย ถ้าจะเปลี่ยนไปจองทางโทรศัพท์จะได้ไหม

  1. ถ้าน้องเข้าไปอ่านข้อความที่มีหลายคน Post เข้ามาถาม อาจทำให้น้องสบายใจขึ้นบ้างว่า มีอีกหลายคนที่พบอุปสรรคเช่นน้อง ช่วงกรกฎา-สิงหา เป็นอีกช่วงที่คิวนัดแน่นมากๆค่ะ ถ้าน้องขอวีซ่าตอนตุลาคิวนัดอาจจะไม่แน่นเท่านี้ค่ะ ลองดูที่ข้อความของน้องแนนเป็นตัวอย่าง น้องแนนก็มีอาการกลุ้มอกกลุ้มใจมากๆ แต่ในที่สุดก้ยิ้มออก หลังจากนั่งเฝ้าหน้าจอ laptop 3 วันก็โชคดีเห็นวันที่มีสีเขียว รีบจองเข้าไปสัมภาษณ์เลย น้องจะเข้าไปลองดูคิวนัดทางโทรศัพท์ก็ได้ แต่ต้องซื้อ Pin ใหม่ จะเป็น Pin ที่ซื้อที่ไปรษณีย์ หรือตัดจากบัตรเครดิตก็แล้วแตจะเลือก หลังจากที่คุยกับพนักงานที่รับสายโทรศัพท์ เขาจะบอกให้ทำการตัดบัตรเครดิตอย่างไร เช่น ให้กดหมายเลขบัตร และอื่นๆค่ะ สาเหตุที่ต้องจ่ายค่า Pin ใหม่ เพราะราคาค่าจองคิวนัดทางโทรศัพท์ กับคิวนัดทางอินเทอร์เน็ต คนละราคากัน ทางโทรศัพท์ ราคาจะแพงกว่าประมาณ 8 US$ ค่ะ

 9. B 2 visitor for business คิวว่างเยอะมากเลยแต่ B2 tourism ไม่มีวันว่าง จะ จองคิวสัมภาษณ์ B 2 business ได้ไหม

  1. ถ้าน้องรีบมาก เช่น ต้องไปทำงาน work and travel ของโครงการตามกำหนดวันที่ทางอเมริกาแจ้งมา น้องจะลองเสี่ยงดูก็ต้องชี้แจงเหตุผลกับกงสุลได้ค่ะ มิฉะนั้น เขาอาจขอดูจดหมายเชิญไปประชุม หรือ เชิญไปดูงาน และอื่น แต่ถ้าน้องจะถามพี่ว่า ถ้าอย่างนั้นบอกเขาไปว่า เลือกผิดประเภทได้ไหม ขอให้คำตอบนี้อยู่ในดุลยพินิจของน้องเองนะคะ พี่ตอบไปว่าได้ คงไม่เหมาะสม เพราะเกรงว่า ถ้าทุกคนทำตามน้องกันหมด วันหลังรัฐบาลอเมริกันอาจจะมีการ design ฟอร์มกันใหม่อีก เพื่อกันการกรอกผิดแบบลักไก่ พี่จำเป็นต้องระมัดระวังการตอบคำถาม และเพื่อไม่ให่น้องที่เล่นมุขไม่เป็น เกิดปัญหาเวลากงสุลสัมภาษณ์ได้ค่ะ

 10. ผมมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำธุรกิจที่อเมริกาตอนปลายเดือนนี้(ก.พ.) แต่หาวันสัมพาษณ์ก่อนหน้านั้นไม่ได้เลยครับ อย่างงี้ผมต้องส่งอีเมลไปที่ bangkokbusinesstravel@state.gov และแจ้งรายละเอียดผ่านทางอีเมลนั้นใช่มั้ยครับ

  และมีอะไรบ้างที่ควรจะให้ทางสถานทูตเพิ่มเติม เพื่อให้ได้วันสัมพาษณ์เร็วขึ้นครับ ขอบคุณครับ

  1. ลองเขียนอีเมล์ไปถามดูนะคะ หรือ จะลองเขียนอีเมล์ไปอีกที่ที่ visabkk@state.gov ขอให้คุณชินวัตรทำใจด้วยนะคะ เพราะการตอบกลับมาบางทีเป็น automatic ซึ่งอ่านแล้วเหมือนเขาให้เรากลับไปดุกฎระเบียบ ของการนัดหมายคิววีซ่าจากเว็บไซต์สถานทูต เคยมีบางคนรู้สึกไม่ค่อยจะยินดีกับคำตอบนั้น ถ้าคุณโชคดีได้คำตอบเฉพาะตัวคุณก็ยินดีด้วยค่ะ ช่วงนี้กงสุลงานมาก ทราบมาว่า กงสุล 1 ท่าน ต้องสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าวันละ 150 คน รวมผู้ยื่นขอวีซ่าทั้งเช้าและบ่ายค่ะ ดังนั้น คิววีซ่าจึงแน่นมาก ต้องเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์กันค่ะ ถ้ามีวันที่สีเขียว ก็รีบคลิกจองกันเลย วันที่ว่างจึงหมดไปเร็วมากค่ะ

  1. พอๆกันค่ะ แต่บางคนคาดหวังว่า คนที่จองทางโทรศัพท์มีน้อยกว่าทางอืนเทอร์เน็ต อาจจะมีคิวว่างได้มากกว่า ทั้งนี้ต้องลองเสี่ยงดูเองค่ะ เท่าที่ทราบมา คือ ทุกวันนี้ กงสุล 1 ท่าน ต้องสอบสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า 150 คน ต่อวัน คิดว่า สถานทูตก็รู้ปัญหานั้ดีค่ะ พี่เข้าใจและเห็นใจทุกคนในเรื่องนี้ แต่เท่าที่เห็น คือ ต้ออดทน และรออย่างเดียว หมั่น login เข้าไปดูหน้าตารางวันที่ ถ้าเห็นคิวว่างเมื่อไร รีบคลิก confirm เลยค่ะ

 11. จะได้เร็วกว่าจองทางเวบหรือเปล่าค่ะ เห็นเคยอ่านกระทู้หนึ่งบอกว่า โทรไปจอง คนจองให้ก็ดูตารางจองในเวบเหมือนกัน แต่เรากำลังคิดว่า ในเมื่อจองทางโทรศัพท์แล้ว คนที่สถานฑูตที่รับจองจะเห็นตารางจองก่อนคนในเวบหรือเปล่า แล้วนำมาบอกคนทีโทรไปจอง……แล้วคนที่จองทางเวบก็เห็นตารางทีหลัง ซื่งจองทางเวบจึงหายากและเต็มตลอดเวลา …..

  ถ้าเป็นเช่นนี้เราควรซื้อพินโทรศัพท์ดีกว่าหรือเปล่า…ใครพอทราบบ้างค่ะ….

  1. มีค่าเท่ากันค่ะ ดังที่ได้แนะนำให้ดู เว็บไซต์ของสถานทูตแล้วค่ะ ช่วงระยะเวลาการรอกว่าทาง outsource ของสถานทูตจะเปิดวันว่างให้จองสำหรับประเทศไทยประมาณ 15 วันค่ะ

 12. จะไปเยี่ยมน้องสาวช่วงสงกรานต์นะคะ แต่ตอนนี้ดูใน web แล้วไม่มีวันว่างเลย ถ้าสมัครทางโทรศัพท์จะได้คิวเร็วกว่ามั้ยคะ แล้ววีซ่าท่องเที่ยว B2 กี่วันได้คะ

  1. มีหลายคนที่คาดว่าทางโทรศัพท์ คนใช้บริการน้อย อาจมีคิวว่างมากกว่า แต่ที่จริงแล้วคือพอๆกันค่ะ ทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่จะบอกว่า มีวันว่างวันไหนบ้างให้เราเลือก และไม่สามารถบอกต่อไปได้ว่า จะมีวันว่างเปิดให้จองได้อีกเมื่อไร แต่บอกให้เราโทรไปถามใหม่ได้อีกค่ะ ซึ่งถ้าน้องจะเดินทางไปเที่ยวอเมริกาช่วงสงกรายนต์ จะสอบสัมภาษณ์ปลายเดือนมีนาคมนี้ก็ยังทันอยู่ ถ้าจะคอยวันนัดต้นเดือนมีนา อาจพลาดไม่มีคิววันว่างปลายเดือนมีนาคมเหลือให้จองอีกก็เป็นไปได้ค่ะ เพราะคนเตรียมจองวันที่มีสีเขียวเพื่อจะไปสัมภาษณ์มีปริมาณมากค่ะ ทั้งนี้น้องคงต้องเสี่ยง ถ้าจะรอต้นเดือนหรือกลางเดือนมีนาคมว่า เขาจะมีวันว่างออกมาให้จองไหมค่ะ

 13. ขออนุญาตปรึกษาข้อมูลหน่อยนะคะ
  คือพีชสมัครเรียนไว้ที่สถาบันสอนภาษาที่ Chicago และโรงเรียนจะเปิดเรียนวันที่ 21 Mar แต่ตอนนี้ระบบการจองวันสัมภาษณ์เต็มหมดเลยคะ เหลือว่างเฉพาะปลายเดือนมีนา ซึ่งเลยวันเปิดเทอมของพีชไปแล้ว
  พีชควรจะดำเนินการอย่างไรดีคะ
  รบกวนขอคำปรึกษาด้วยนะคะ
  ขอบคุณมากคะ

  1. น้องมีทางเลือก 2 ทางคือ
   1. จองวันนัดปลายเดือนมีนาคมไป แล้ว เขียนอีเมล์ทำการขอเร่งรัดวีซ่าไปว่า โรงเรียนเปิดวันที่เท่าไร ถ้าน้องได้วันนัดวันที่ 21 มีนาจะไปไม่ทันเปิดเรียนค่ะ
   2. เลื่อนเทอมค่ะ คำตอบนี้อาจไม่ถูกใจ แต่จากประสบการณ์บอกได้ว่า ไม่ใช่ทุกคนจะได้เลื่อนวันนัดให้เร็วขึ้น มีน้องๆเคยได้อีเมล์กันมาแล้วว่า ทำการเลื่อนวันนัดให้เร็วขึ้นไม่ได้ค่ะ การเลื่อนวันนัดให้เร็วขึ้นเขาพิจารณาจากความจำเป็นแต่ละ case ค่ะ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นI-20 รับเข้าเรียนปรืญญาจะได้รับการพิจารณาก่อน ส่วนผู้ที่จะไปเรียนภาษา โรงเรียนภาษาโดยเฉพาะโรงเรียนภาษาเอกชนมีเปิดเทอมถี่กว่า ดังนั้นการสมัครไปเรียนภาษก่อนเฉยๆ อย่าสมัครโดยให้เวลาเพียง 1-2 เดือน เพราะอาจไปพบกับช่วงจังหวะคิวการขอวีซ่าที่แน่นมากๆ แบบที่น้องๆกำลังประสบอยู่ค่ะ

 14. ขอบคุณพี่ govisa มากนะคะที่ให้คำแนะนำคะ
  ตอนนี้พีชจองวันในระบบเป็นวันที่ 24 Mar ไปแล้วคะ และกำลังดำเนินเรื่องการขอเร่งรัดวีซ่าอยู่คะ แต่พีชก็แจ้งกับทางสถาบันไปนะคะว่า คิวการสอบเต็มหมดเลย เค้าเลยส่ง I-20 ฉบับใหม่มาให้พีชโดยเลื่อนวันเปิดเทอมเป็นของเทอมถัดไปคะ เพื่อจะได้ใช้ข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวในกรณีที่ไม่ได้วันเร่งสัมภาษณ์จริงๆ
  และพีชขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ ในกรณีที่พีชใช้ I-20 ฉบับใหม่ พีชต้องดำเนินการกรอก DS-160 ใหม่อีกครั้งหรือไม่คะ
  รบกวนขอคำปรึกษาด้วยนะคะ
  ขอบคุณคะ

  1. คงไม่ต้องกรอก DS160 ใหม่ค่ะ เพราะถ้ากรอกใหม่ หมายเลข confirmation number จะไม่ตรงกับที่ให้ไปในวันนัดสัมภาษณ์ค่ะ ถ้ากงสุลถามในวันสัมภาษณ์ ให้นำ I-20 ใบแรกไปด้วย และอธิบายท่านกงสุลว่า ได้วันนัดเลยวันโรงเรียนเปิด จึงทำเรื่อง expedite แต่ไม่ได้เลื่อนวันนัด น้องเกรงว่า เวลาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา Immigration จะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ เพราะเลยวันที่กำหนดไว้ใน I-20 จึงอีเมล์ไปปรึกษาโรงเรียนๆจึงออก I-20 ใบใหม่มาให้ค่ะ

 15. คือตอนนี้กลุ้มใจมากค่ะเขียนอีเมล์เร่งรัดไปแล้วแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทั้งที่เราก็เป็น J1 คือต้องไปให้ทันทุนอ่ะค่ะ แต่อยากถามว่าจะเขียนอีกทีได้ไหมค่ะ คือมันจำเป็นจริงแล้วจะเขียนยังไงให้เค้าเข้าใจอ่ะค่ะ

  1. ลองเขียนไปอีกครั้งค่ะ อธิบายให้ละเอียดว่า เราได้รับทุนชื่ออะไร ของหน่วยงานไหน ทุนมีระยะเวลาเรียนนานเท่าไร เรียนจบกลับมาต้องมาทำงานให้หน่วยงานไหนค่ะ เพราะพี่เองก็ยังแปลกใจว่า โดยทั่วไปนักเรียนทุน J1 ประเภทไปเรียน High school หรือ ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือเอก มักจะเป็นการตอบรับให้ไปเรียนเทอม Fall มากกว่าเทอมอื่นๆ เพราะถ้าเป็นเทอม Fall จะมีสิทธิ์ขอนัดสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่เมษายน หรือถ้าทุน J1 ของบางสถานศึกษาที่รับเข้าเรียน Fall แต่ให้ไปเรียนบางวิชาก่อนก็จะเป็นช่วงพฤษภาคม คือ ประมาณ Summer ของเขา แต่จากคำถามน้องดูเหมือนจะต้องไปมีนาคม ดังนั้นจึงควรอธิบายลักษณะทุนโดยละเอียด ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อให้เขาเข้าใจถึงความจำเป็นค่ะ

 16. พี่ Govisa คะ สงสัยพีชคงต้องดำเนินการใน option ที่ 2 ที่พี่แจ้งไว้แล้วหละคะ
  พีชเขียน e-mail ไปถึงสถานฑูตเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว แต่วันนี้ยังไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับมาว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อเลยคะ ควรจะเขียนไปถามซ้ำอีกรอบดีไหมคะ

  ขออนุญาตสอบถามคุณ Ing นะคะ ไม่ทราบว่า ได้รับเมลล์ตอบกลับมาจากสถานฑูตบ้างหรือไม่คะ

  ทั้งนี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำข้อมูลให้พีชมาโดยตลอดคะ

  1. น้องพีชคะ พี่เสียใจในความโชคไม่ดีของน้องค่ะ เพราะตอนนี้พี่กฎลังช่วยเพื่อนทำคิวนัดวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ กรอกฟอร์มเสร็จตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ จนบัดนี้ก็ยังนัดคิวสัมภาษณ์ให้เพื่อนไม่ได้ค่ะ ถ้า I-20 ใบใหม่มาแล้ว นับขึ้นมา 120 วัน หรือ 4 เดือน เพื่อจองคิวนัด โดยคิวนัดที่ได้จะต้องอยู่ในช่วง 120 วันนี้ เช่น สมัครไปเรียนภาษา มิถุนายน 2011 มีสิทธิ์ขอวีซ่าได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ในอดีต เวลาขอ expedite จะมี mail ตอบกลับมาเลยว่า ได้หรือไม่ได้ค่ะ แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว ดังนั้นใครจะไปเรียภาษาเฉยๆ ให้เตรียมสมัครก่อนล่วงหน้า 4- 5 เดือนเลย เช่น อยากไปเรียนสิงหาคม เริ่มดำเนินการได้แล้วค่ะ เพราะถ้าต้องเจอกับปัญหาคิวแบบนี้ จะไปไม่ทันเรียนค่ะ

 17. พี่ govisa คะ
  ตอนนี้สถานฑูตเปิดวันสัมภาษณ์ F-1 เพิ่มเติมแล้วคะ
  พีชได้วันที่ 10 Mar คะ ดีใจมากๆคะ 🙂

  หากเพื่อนๆพี่ๆท่านใด หาวันสัมภาษณ์อยู่ ลองรีบเข้าไปจองนะคะ รอบนี้เปิดวันว่างมาหลายวันเลยคะ

  1. คงเปิดให้จองแป๊บเดียวค่ะ น้องโชคดีมากค่ะ เพราะถ้าเปิดเข้าไปดูวันที่ตอนนี้คือ ไม่มีวันว่างให้จองอีกแล้วค่ะ ขอให้น้องสอบสัมภาษณ์วีซ่าผ่านนะคะ เขียนมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะว่า กงสุลถามอะไรบ้าง เพื่อช่วยแบ่งปันความรู้ให้น้องๆท่านอื่นๆค่ะ

 18. พี่ govisa คะ
  พีชเช็ควันสัมภาษณ์ประเภท F-1 ตอนนี้ยังมีของเดือนมีนาคมว่างหลายวันนะคะ
  ที่พี่บอกว่าเต็ม เป็นของเดือนไหนคะ (แหะๆๆเริ่มไม่มั่นใจว่าตัวเองกรอกอะไรผิดรึปล่าว ข้อมูลถึงไม่ตรงกับพี่อ่ะคะ 🙂

  ยังไงก็ขอขอบคุณพี่อีกครั้งนะคะ ที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับพีชและเพื่อนๆอีกหลายคน
  ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์มากเลยคะ หากพีชสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตเข้ามาแชร์ประสบการณ์เผื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนอื่นด้วยคนนะคะ ^^

  1. ที่พี่ดูให้เพื่อนเป็นคิววีซ่าท่องเที่ยว (B1/B2) ค่ะ เพื่อนจะไปเที่ยวอเมรืกาค่ะ หลังจากได้ข้อความจากน้องพีช พี่ลองเข้าไปดู ไม่มีวันว่างค่ะ พีชไม่ต้องกังวลถ้าน้อง confirm ได้แล้วก็คือ ทำถูกแล้วค่ะ คิววีซ่าท่องเที่ยวกับนักเรียน จะเห็นวันที่ว่างไม่เหมือนกันค่ะ ขอบคุณในน้ำใจของน้องพีชค่ะที่จะช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ไม่รู้ได้รู้เพิ่มขึ้นนะคะ

 19. สวัสดีค่ะพี่ คือตอนนี้หนูกลุ้มใจเรื่องวีซ่ามากกก เพราะหนูจะไปwork and travelต้นเดือนมีนาคมแต่ตอนนี้คิวเต็ม เพราะเอเจนซี่หนูช้ามากเลยค่ะ เลยอยากทราบว่าที่หลายคนพูดว่าคิวเต็มเนี่ย คือส่วนใหญ่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวรึเปล่าค่ะ

  1. แล้วแต่ช่วงจังหวะที่สถานทูตเขาจะเปิดวันที่ว่างออกมาให้จองค่ะ เมื่อช่วงวันหยุด 3 วันได้ทราบจากน้องที่เขียนมาหาตอนบ่ายแก่ๆว่า วีซ่าประเภท F-1 และ J-1 เขาเปิดให้จองวันนัดได้ แต่ B1/B-2 คือวีซ่าท่องเที่ยวยังไม่เปิดให้นัดเลยค่ะ น้องคงออกไปเที่ยวไหนไม่ได้ช่วงนี้ค่ะะ ต้องเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ log in เข้าไปดูวันว่างอยู่เรื่อยๆค่ะ เพราะพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า เขาจะปล่อยวันที่ว่างออกมาช่วงไหนของวันค่ะ

 20. สวัสดีค่ะคุณgovisa รบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะคะ คือลูกชายซึ่งตอนนี้เอ็นติดมศว.น้าที่อยู่มิชิแกนเลยให้รางวัลให้ไปเที่ยวที่มิชิแกนตอนซัมมเมอร์โดยมีน้าและคุณตาคุณยายไปด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีวันว่างให้นัดสัมภาษณ์เลยช่วงเดือนนี้เข้าล็อกอินทุกวันวันละเกือบร้อยครั้งแต่เมื่อวานซืนมีสีเขียวโผล่มาก็เลยคลิกเข้าไปสุดท้ายบอกว่าเต็มงงมากเลย และถ้าคนหนึ่งจองได้แล้วอีกสามคนละค่ะวันก็ไม่พร้อมกันสิคะอยากได้วันสัมภาษณ์วันเดียวกันมีวิธีไหนมั้ยคะวีซ่าท่องเที่ยวนะคะหรือขะขอเร่งรัดสัมภาษณ์ดีคะ ตอนนี้ตารางเดือนมีนาเต็มทุกวันยกเว้นวันที่31 ทำไงดีคะ

  1. คิดว่าที่บอกว่า เต็มอาจเป็นความผิดพลาดของโปรแกรมทางสถานทุต หรือไม่ก็จังหวะที่เรากดคลิกสีเขียว มีอีกคนเขาก็กำลังคลิกเหมือนกัน แต่เขาอาจกดก่อนล่วงหน้าเรา และ confirm เวลาไปแล้ว เขาจึงได้ไปก่อนค่ะ

   ส่วนจะให้เป็นวันเดียวกันนั้นคงได้แค่ตา ยาย และน้า เพราะเป็นคนที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันจะได้ไม่เกิน 4คน ค่ะ ให้เวลาทำนัด อาจจะให้คุณน้าเป็นหลักในการนัด และพอมีข้อความให้ add family memeber ใส่ชื่อพ่อแม่คุณน้าก็คือคุณตาและคุณยาย ดังนั้นทั้ง 3 คนจะได้วันเดียวกันค่ะ

   ส่วนหลานไม่ได้ค่ะ เพราะเกิดจากคุณที่ถาม ไม่ใช่เกิดจากคุณตาและคุณยายค่ะ คงห่างออกมาอีกหน่อยแล้วค่ะ (นับทางเครือญาติแบบที่ฝรั่งเขานับค่ะ) ถ้ามีวันว่างให้เลือกมากก็อาจโชคดีได้วันเดียวกันได้ แต่ถ้ามีวันเลือกน้อยก็คงได้คนละวันกันค่ะ

   ส่วนตารางนัดเต็มทำอะไรไม่ได้ค่ะ คงต้องรออย่างเดียวนะคะ ตัวเองก็รอทำให้เพื่อนมา 3 อาทิตย์แล้วยังไม่ได้เลยค่ะ

 21. ขอบคุณค่ะที่แนะนำ วันนี้ตอนเจ็ดโมงจองได้แล้วค่ะทั้งน้าและหลาน แต่ได้คนละวัน แต่คุณตาคุรยายอยู่คนละทะเบียนบ้านกับน้าจะขอสัมภาษณ์วันเดียวกันได้หรือคะ และจะแอดหลังจากที่น้าได้นัดวันสัมภษณ์ได้แล้วจะได้หรือคะ วันนี้มีวันว่างเดือนเมษาเยอะมากเลยค่ะ

 22. วันนี้จองได้แล้วค่ะทั้งน้าและหลานแต่คุณาคุณยายว่าจะทำอย่างที่คุณแนะนำคือใส่รวมกับน้าแต่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียกันนะคะจะได้หรือ วันนี้เปิดวันว่างเยอะเลย

 23. panpasutr On February 23, 2011 at 8:43 am
  Permalink | Reply Your comment is awaiting moderation.

  ขอบคุณค่ะที่แนะนำ วันนี้ตอนเจ็ดโมงจองได้แล้วค่ะทั้งน้าและหลาน แต่ได้คนละวัน แต่คุณตาคุรยายอยู่คนละทะเบียนบ้านกับน้าจะขอสัมภาษณ์วันเดียวกันได้หรือคะ และจะแอดหลังจากที่น้าได้นัดวันสัมภษณ์ได้แล้วจะได้หรือคะ วันนี้มีวันว่างเดือนเมษาเยอะมากเลยค่ะ

  1. ขอบคุณที่บอกมาค่ะ แต่ตอนเจ็ดโมงตัวเองไม่ว่างค่ะ เพราะกำลังเดินทางออกจากบ้านเลย ไม่ได้จองให้เพื่อน แต่บอกเพื่อนไปแล้วค่ะว่า เขาควรดูเองด้วย เผอิญเพื่อนเขาจะเดินทางกลางปี เลยไม่ได้วิตกมากค่ะ (ตอบรวบยอดทีเดียวเลยนะคะ)

   ถ้าจองไปแล้วจะ add ชื่อคุณตา คุณยายเพิ่มไม่ได้แล้วค่ะ คงต้องจองแยกไปต่างหากค่ะ เพียงแต่ตอนกรอกฟอร์ม DS 160 ถามว่าไปกับใครบ้าง ให้ใส่ชื่อทั้งกลุ่มที่ไปด้วยกันค่ะ แต่ถ้าไม่ได้ใส่ ก็ไม่ต้องกังวลว่า จะต้องกลับไปกรอกใหม่ไหม เพราะถ้ายังไม่ได้จองก็กรอกใหม่ได้ค่ะ แต่ถ้าจองแล้วกลับไปกรอกใหม่ confirmation number จะไม่ตรงกัน ให้ไปบอกกงสุลตอนสัมภาษณ์แล้วกันว่า ไปกับใครบ้าง หรือ ถ้ากลัวพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดั่งใจ ก็ทำเป็นจดหมายแนบไปให้กงสุลดูด้วยว่า ไปกันทั้งหมดกี่คน แต่ได้คิวนัดสัมภาษณ์คนละวันกัน ถ้าไม่นัดก็กลัวว่าจะไม่ได้คิวนัดค่ะ ส่วนคำถามที่ว่าอยู่คนละบ้านก็ถูกค่ะ แต่บางคนเขาก็มีเทคนิค เอาเป็นว่า สิ่งที่เราตัดสินใจแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเราแล้วกันนะคะ ได้วันแล้วก็ดีแล้วค่ะ

   ขอขอบคุณอีกครั้งที่ส่งข่าวค่ะ เพราะคนที่เข้ามาอ่านจะได้รู้ว่า เราไม่สามารถล่วงรู้ล่วงหน้าได้ว่า เขาจะปล่อยวันที่ว่างออกมาตอนกี่โมง บางคนก็จองได้ตอนบ่าย บางคนก็ได้เช้าอย่างคุณ บางคนได้ตอนดึกมากๆค่ะ

 24. คุณคะแต่คุณตาคุณยายยังจองไม่ได้นะคะ แต่ลองเข้าไปดูในของน้องสาวที่ได้จองแล้วมันจะมีให้เทิ่มสมาชิกในครอบครัวได้นะคะจะลองดูดีไหมคะ คือพินของตายายมีปัญหาก็เลยซื้อพินให้ตายายใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กรอกดีเอส160 แต่คิดว่าจะลองเปิดของน้องแล้วเพิ่มสมาชิกดีไหมคะเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแม่น่าจะได้ คุณว่าไง

  1. ถ้าจะเพิ่มสมาชิกในคิวนัดสัมภาษณ์ของน้อง ต้องกรอก DS 160 ให้คุณตา คุณยายก่อนค่ะ หลังจากนั้นลองเพิ่มชื่อคุณตาคุณยายดูนะคะ ขอเรียนว่า ตรงนี้ยังไม่มีประสบการณ์ว่าจะเพิ่มเข้าไปได้ไหมค่ะ ทำได้หรือไม่ได้ ช่วยส่งข่าวให้คนอื่นๆได้อ่านด้วยนะคะ จะได้เป็นวิทยทานค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 25. พี่ govisa คะ
  วันนี้พีชเข้าไปดูวันสัมภาษณ์สำหรับ F-1 มีวันว่างเพิ่มเข้ามานะคะ เลยมาส่งข่าวคะ เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆหลายท่านที่กำลังรออยู่คะ ส่วนของพีชได้วันเลื่อนขึ้นมานิดนึงคะ เป็นวันที่ 7 มีนาคม (โรงเรียนเปิด 21 มีนาคม) ยังพอมีเวลาให้เตรียมตัวอีกหน่อยคะ
  ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะคะ
  พีช 🙂

 26. สวัสดีค่ะ วันนี้แพทพาแม่ไปสัมภาษณ์คิว8โมงเช้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยว B2เดินทางต้น เมษาค่ะ ช่วงปิดเทอม เอกสารครบหมดและเดินทางมาจากต่างจัหวัด ไปถึงเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารบอกเข้าสัมภาษณ์ไม่ได้กรอกเราds160ผิดวัตถุประสงค์ เป็นb1คือต้องการไปรักษาตัว เค้าให้จองพินสัมภาษณ์ใหม่และแก้ในฟอร์มds160เป็นb2 แพทโทรไปซื้อพินทางโทรศัพท์และจอง บอกเจ้าหน้าที่เรื่องปัญหาที่เกิดข้ึน เค้าถามเลขที่ confirm ในฟอร์ม ds160 เจ้าหน้าที่เช็ควันให้บอกคิวเต็ม ต้องเขียนจดหมายไปขอวันสัมภาษณ์ พินทางโทรศัพท์ที่ซื้อเราสามารถโทรไปถามวันว่างได้อีกไหม๊ ได้กี่ครั้งคะ กรณีเราถูกปฏิเสธจดหมายขอวันสัมภาษณ์ เราต้องซื้อpin ใหม่อีกรึเปล่าหรือโทรไปหาวันว่างทางโทรศัพท์อีก ถ้าโทรมีจำกัดครั้งต้องซื้อพินใหม่และจองออนไลน์ใช่ไหม๊คะ กรุณาแนะนำด้วยค่ะ

  1. 1. น้องสามารถโทรไปนัดหรือเปลี่ยนวันนัดสัมภาษณ์ได้ 3 ครั้ง เมื่อ และพินหมดอายุ 10 วันหลังจากวันนัดสัมภาษณ์แล้ว เข่าไปดู video ของสถานทูตได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=0pp9Pb0-qbw หรือ http://bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html แล้วคลิกซ้ายมือ ดู video วิธีการนัดสัมภาษณ์ค่ะ

   2. น้องสามารถเขียนไปขอ expedite หรือเร่งรัดการขอวีซ่้าได้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas/expedited-appointments.html

   3. โทรไปถามได้ค่ะว่า มีวันนัดเปิดให้จองที่ว่างเป็นสีเขียวแล้วหรือยังค่ะ ข้อเสียทางโทรศัพ์ คือ ต้องโทรเฉพาะวันธรรมดา ไม่ใช่วันหยุดค่ะ

   4. ถ้าจะonline เข้าไปนัดสัมภาษณ์้ ต้องซื้อ pin ใหม่ค่ะ จะซื้อทาง online ก็ได้ค่ะ ด้วยการตัดจากบัตรเครดิต ถ้าจะนัดสัมภาษณ์ ทาง online น้องเปิดดูได้เรื่อยๆโดยตนเองไม่มีวันหยุดค่ะ เข้าไปที่ http://thailand.us-visaservices.com ค่ะ

 27. ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำ แพทได้เขียนจดหมายเร่งรัดวีซ่าแล้วได้รับการปฎิเสธค่ะวันนี้เอง แม่จะเดินทางต้นเมษาค่ะ เป็นข้าราขการครู ตอนนี้ก็พยายามโทรเพราะซื้อพินทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่บอกไม่มีวันว่างเลย เค้าให้โทรติดต่อเรื่อยๆจนกว่าจะมีวันว่าง อยากจะปรึกษาว่า pinตัวนี้ นี้แพทใช้จองออนไลน์ด้วยได้ไหม๊ หรือโทรศัพท์อย่างเดียวคะ ถ้าซื้อพินแบบจองออนไลน์จะเร็วกว่าไหม๊ ซื้อเพิ่มอีกได้รึเปล่า และจะมีปัญหากับฟอร์ม DS 160 ไหม๊ เพราะเรากรอกพินทางโทรศัพท์ไปในฟอร์มแล้ว ขอบคุณค่ะ

  1. ใช้ Pin แทนกันไม่ได้ค่ะ เพราะค่าจองนัดสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ต กับ ทางโทรศัพท์คนละราคากัน ทางโทรศัพท์ มีข้อเสียเปรียบ คือ ต้องติดต่อในเวลาทำงาน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็โทรไม่ได้ค่ะ แต่ทางอินเทอร์เน็ต น้องสามารถเข้าไปดูเองได้ 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วันค่ะ ลองเข้าไปคลิก link video ในเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกาดังที่ให้ไว้ เพื่อฟังคำบรรยายได้ค่ะ http://bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

   ไม่ว่าน้องจะสมัครทางโทรศัพท์ หรือ ทางอินเทอร์เน็ต คิวนัดสัมภาษณ์จะใกล้เคียงกัน คือ ตอนนี้ ยังไม่มีวันว่างเปิดให้จองเลยค่ะ ถ้าไม่มีวันให้จองก็คือไม่มีวันให้จอง ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ ในปัจจุบัน ถ้าจะขอวีซ่าไปสหรัฐอเมริกา ต้องวางแผนล่วงหน้าเกือบ 3 เดือนค่ะ ถ้าน้องจะลองซื้อ Pin เพิ่มก็ลองทำดู แต่ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่า คุณแม่จะได้เดินทางต้นเดือนเมษายนค่ะ ตอนนี้พี่เข้าไปจองให้คนรู้จัก มีคิวนัดเดือนเมษายนว่างอยู่ 4 วัน คือ 21, 22, 28,29 แต่ยังไม่มีสีเขียวระบายอยู่ในช่องเพื่อแสดงว่า ว่างเลยค่ะ

 28. พี่คะ
  ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะคะ
  คือว่า ตอนนี้พีชได้รับ e-mail เพื่อ confirm วันสัมภาษณ์มาแล้วคะ
  แต่ visa type เค้าเขียนว่า “STOTR” หมายความว่าอะไรหรือคะ
  ขอบคุณมากคะ
  พีช

  1. วันนี้ได้สอบถามไปยังหน่วยงานแห่งหนึ่ง เขาพยายามติดต่อบุคคลหลายคนให้ ปรากฏว่า ไม่มีใครเคยเห็นตัวย่อนี้เลยค่ะ แต่เขาก็แจ้งพี่นะคะว่า ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ ถ้าตอนกรอกฟอร์มนัดสัมภาษณ์วีซ่า น้องพีชใส่ประเภทของวีซ่าที่จะขอถูกต้องค่ะ อย่างไรก็ตาม พี่เข้าใจความรู้สึกลึกๆของน้องว่า น้องคงไม่ค่อยสบายใจ พี่ขอแนะนำน้องพีชว่า ถ้าไม่สบายใจมากๆนะคะ ให้ลองเขียนเข้าไปถาม visabkk@state.gov ดูค่ะ แล้วเล่าผลให้เพื่อนฟังด้วยนะคะ

 29. ผมจะเริ่มเรียนวันที่28เดือนมีนานี้แล้วยังหาวันจองไม่ได้เลยครับช่วยผมที

  1. อย่างที่บอกน้องหลายๆคน คือ
   1. เฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องไปทำะธุระที่ไหน คลิกเข้าไปดูให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ เหตุการณ์นี้จะทำให้เราเสียเวลามากแค่ไหนก็ต้องยอมค่ะ เพราะคิวแน่นเต็มไปถึงเมษายนแล้ว ต้องรอว่าเขาจะมีปล่อยวันว่างออกมา 1 หรือ 2 ที่ในเดือนมีนาคมวันไหนบ้าง บอกตามตรงที่อาจทำให้หมดกำลังใจได้ คือ ค่อนข้างยากค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะไปเรียนภาษาก่อน หรือ ไปเรียนภาษาอย่างเดียว พี่เขียนเตือนไว้แล้วว่า ควรสมัครก่อนล่วงหน้านาน 3 -4 เดือน เพราะต้องรบรากับคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่า ไม่ต่ำกว่าเดือนถึงเดือนครึ่ง กว่าจะได้วันจองค่ะ ส่วนใครที่โชคดี คลิกเข้าไปดูไม่กี่ครั้งก็ได้วันนัดเลย นับว่าเป็นบุญมากๆค่ะ
   2. ลองเพิ่มเงินซื้อคิวนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพิ่ม ซึ่งต้องรับทราบไว้นิดหนึ่งก่อนว่า จะมีอุปสรรค คือ ต้องติดต่อเฉพาะเวลาทำการ และเฉพาะวันธรรมดา วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
   3. ลองเขียนจดหมายไปที่ visabkk@state.gov บอกว่า โรงเรียนจะเปิดเมื่อไร ยังไม่ได้คิวนัดสัมภาษณ์ ขอรบกวนให้ทางเขาแนะนำวิธีการให้เราด้วย วิธีนี้ ไม่การันตีว่าจะได้ผล เพราะเขาอาจจะตอบมาว่า ให้ไปอ่านวิธีการนัดหมายจากหน้านัดสัมภาษณ์ หรือไปดูวีดิโอ โดยให้เว็บไซต์ที่น้องต้องอ่านต้องดูมา โดยปกติการเขียนจดหมาย เขาจะต้องให้เราจองวันนีดให้ได้ก่อน และเขียนเข้าไปขอเร่งรัดเลื่อนให้เร็วขึ้นค่ะ แต่ไม่ลองก็อาจจะไม่รู้ว่า เราจะได้คำตอบอย่างไร ในใจเราอาจคิดว่า เขาอาจจะช่วยเราได้ก็ได้ค่ะ
   4.เขียนจดหมายไปขอเลื่อนเทอมกับที่เรียนที่ตอบรับน้องมาเป็นเทอมถัดไป แต่ถ้าเป็นกรณีไปเรียนภาษาช่วงปิดเทอมที่เมืองไทย ตอนเดือนมิถุนายนต้องกลับมาลงทะเบียนเรียนต่อก็ต้องดูว่า โรงเรียนที่ออก I-20 นั้นมีรอบอื่นเปิดสอน เช่น เดือนเมษายน หรือ เดือนพฤษภาคมมีเปิดไหม แต่คำถาม คือ คุ้มค่าตั๋วเครื่องบินไหม ถ้าต้องไปเรียนเพียงเดือนเดียวค่ะ ถ้ายังมีโอกาสอีกปีหน้า วางแผนให้ดีไปปีหน้าดีกว่าไหมค่ะ
   สุดท้าย พี่ขอเอาใจช่วยให้ประสบความสำเร็จในการจองค่ะ

 30. พี่govisa คะ
  ขอบคุณพี่มากนะคะ ที่ช่วยเหลือด้านการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับพีชคะ ตอนนี้พีชเตรียมตัวเพื่อจะไปสอบพรุ่งนี้ละคะ ยังไงก็สู้เต็มที่คะ แล้วจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะ

  ขออนุญาตแชร์ข้อมูลถึงคุณ merasoma นะคะ
  อยากจะบอกว่า ก่อนหน้านี้พีชก็เจอปัญหาเดียวกับคุณนี่ละคะ คือวันสัมภาษณ์ไม่ว่าง สิ่งที่ทำได้คือ พยายามเปิดดูใน web จองบ่อยๆคะ (ของพีชถึงขนาดนั่งเฝ้ากันเลยทีเดียวคะ)และพีชก็เขียนจดหมายถึงสถานฑูต เพื่อขอเลื่อนวันสัมภาษณ์นะคะ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับภายใน 5 วัน สิ่งที่ทำได้ระหว่างนั้นคือ เฝ้าดูใน web และสุดท้ายก็มีวันว่างปล่อยออกมาคะ

  ข้อมูลที่พี่ govisa แนะนำคือสิ่งที่ดีมากๆคะ เราควรเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า 3-4 เดือนโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กๆปิดเทอม และไป work and travel ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
  สู้ๆคะ 🙂

  1. ขอให้น้องพีชตอบคำถามกงสุลได้ และได้วีซ่า 5 ปีค่ะ ระมัดระวังก่อนตอบทุกคำถามว่า คำตอบนั้นจะต้องไม่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวน้อง เพราะบางครั้งผู้ตอบไม่ระวังคำพูด กงสุลสามารถสามารถดึงเอาคำตอบนั้นกลับมาถามเราอีกครั้งค่ะ ต้องคิดก่อนตอบเสมอค่ะ ถ้าไปเรียนก็ต้องรู้ว่าแผนการศึกษาของน้องคืออะไร และพอรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ค้ำประกันหรือ sponsor พอสมควรค่ะ ถ้าใครที่ขอวีซ่านักท่องเที่ยวก็ต้องพอรู้ว่า เราวางแผนจะไปเที่ยวไหนบ้าง เงินรายรับที่เราจะแสดงให้กงสุลดู สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางไหม ยิ่งบอกกงสุลว่าไปนานหลายเดือน ก็ยิ่งต้องมีเงินในบัญชีมากขึ้นค่ะ

   พรุ่งนี้พี่จะคอยฟังข่าวน้องพีชค่ะ เอาใจช่วยและขอบคุณที่ช่วยพี่ตอบคำถามค่ะ ^-^

 31. สวัสดีครับพี่govisa เมื่อวานผมได้วันแล้วแต่เป็นวันที่5เมษา 54 ซึ่งยังไงก็ยังไม่ทันอยู่ดีเพราะผมเปิดเรียนวีนที่28 มีนา54 แต่ผมได้ทำตามคำแนะนำพี่แล้ว โดยเขียนอีเมล์อธิบายเหตุผลในการขอเร่งรัดการสัมภาษณ์วีซ่า ระหว่างนี้ก็ยังคงเฝ้าหน้าจออยู่ครับ

  ถึงคุณพีชครับขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจ และก็ขอให้คุณพีชทำสำเร็จ เอาใจช่วยด้วยอีกคนครับ สู้ๆๆๆๆ

  1. ดีใจด้วยอีกคนค่ะ ที่ได้วันนัด แม้จะไม่ตรงโรงเรียนเปิดในกรณีไม่สามารถขอเร่งรัดวันสัมภาษณ์ได้ ลองถามโรงเรียนว่า ขอไป late 10 วันได้ไหมนะคะ ให้เขาเขียนอีเมล์มายืนยันด้วย เพื่อเราจะได้ print ไปแสดงให้ทั้งกงสุลและ Immigration ที่สหรัฐอเมริกาดู อีเมล์ดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ ตรงประเด้นนี้พี่ขอเตือนให้น้องทำใจเผื่อผิดหวังด้วยค่ะ เพราะเคยมี case น้องคนหนึ่งไม่สามารถขอเลื่อนไป late กับที่เรียนภาษาได้ ผลคือ ต้องเลื่อนเทอม ให้โรงเรียนส่ง I-20 ชุดใหม่มาให้ กรอกฟอร์ม DS160 ใหม่ และนัดสัมภาษณ์วีซ่าใหม่ค่ะ

   สำหรับผู้ขอวีซ่านักท่องเที่ยว คาดเดาว่า ปลายเดือนมีนาคมนี้ น่าจะมีสัญญาณที่ดีกับเว็บไซต์คิวนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่ากันบ้าง เพราะน้องๆที่ไปในโครงการ work and travel เริ่มๆทยอยออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกากันแล้ว ดังนั้น คิวนัดสัมภาษณ์วีซ่าน่าจะดีขึ้นหลังสงกรานต์ และอาจจะกลับไปแน่นอีกครั้งประมาณปลายมิถุนายถึงสิงหาคม เพราะใกล้เวลาที่น้องๆที่จะไปเรียนยาวๆเป็นปีเปิดเทอมกันค่ะ

 32. พี่govisaคะ
  พีชสอบvisa F-1 ผ่านแล้วนะคะ ตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดแล้วคะ คุณป้าผู้สัมภาษณ์ดุมากกกกคะ ใครได้ช่องสัมภาษณ์ช่องนี้ ซีดกันทุกคนเลยคะ แต่ก็ผ่านกันออกมาได้นะคะ

  พีชขออนุญาตแชร์ข้อมูลสำหรับคำถามสัมภาษณ์ลงตรงนี้นะคะ
  Caes ของพีช พีชลาออกจากงาน เพื่อไปเรียนภาษาต่อค่ะ โจทย์วันนี้เลยมุ่งประเด็นไปที่การถามว่า ทำไมถึงต้องลาออก ลาออกไปทำไม บริษัท xxx เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ใครๆก็อยากทำ >>> หากท่านใดไปสัมภาษณ์กรณีเดียวกับพีช ควรจะเตรียมคำตอบในจุดนี้ไว้ให้ดีคะ (เพราะพีชเองก็เบลอเหมือนกันคะ แต่พยายามตั้งสติ)

  จากนั้นก็จะถามเรื่อง sponsor คะ ซึ่งพีช support ตัวพีชเอง ก็ต้องตอบให้ได้ว่า เงินทุนมาจากไหน มีใครช่วยเหลืออีกมั๊ย ซึ่งเค้าก็ไม่ได้ขอดู statement เลยนะคะ

  ต่อไปก็จะถามว่า รู้จักใครที่อเมริการึปล่าว พักที่ไหน รู้จักที่พักได้อย่างไร

  สิ่งสำคัญคือ หากเจอผู้สัมภาษณ์(ดุ) ควรตั้งสติให้ดีคะ ย้ำว่า อย่าให้สติหลุด เพราะหลังจากนั้นจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องอีกเลยคะ ในกรณีที่ภาษาไม่แข็งแรง(พีชเจอมากับตัวเลยคะ :))

  ส่วนเรื่องการเตรียมตัว ข้อมูลที่พี่ govisa แนะนำไว้ดีมากๆอยู่แล้วคะ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ทุกประการเลยคะ

  ทั้งนี้พีชขอขอบคุณพี่ govisa มากนะคะที่มีเมตตาคอยช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้กำลังใจกับพีชมาโดยตลอดคะ หากมีข้อมูลอะไรที่พีชพยายามแชร์ได้ และเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ขออนุญาตกลับมาแชร์กับพี่อีกนะคะ

  ถึงคุณ merasoma คะ
  ขอบคุณสำหรับกำลังใจคะ ขอให้คุณโชคดีนะคะ หากไม่ได้รับเมลล์ยืนยันกลับมาภายใน 5 วันก็อย่าเพิ่งท้อนะคะ เพราะของพีชใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ก็มีเมลล์ตอบกลับมาคะ แต่พีชสามารถจองผ่านทาง website ได้ก่อนคะ ระหว่างนี้ก็ลองเข้า web ไปดูบ่อยๆนะคะ พีชเชื่อว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น แน่นอนคะ
  สู้ๆนะคะ เป็นกำลังใจให้คะ 🙂

  1. พี่รอน้องพีชอยู่นานหลายชั่วโมงเหมือนกันว่า เมื่อไรน้องพีชจะเขียนมาเล่าค่ะ ดีใจกับน้องพีชด้วยมากๆค่ะ ที่น้องเป็นอีกคนหนึ่งที่สอบผ่านวีซ่าค่ะ แล้วน้องตอบท่านกงสุลว่าอย่างไรคะ ทำไมถึงลาออกจากงานค่ะ เพื่อจะเป็นแนวทางให้คนที่เข้ามาอ่าน ได้นำกลยุทธ์นี้ไปดัดแปลงใช้กันบ้างค่ะ น้องพีชไปเรียนภาษาที่ไหนคะ พอบอกได้ไหมคะ

 33. ถึงพี่ govisa ต้องขอบคุณพี่มากๆๆที่ให้คำแนะนำผมได้ส่่งเมล์ไปสถานทูตแล้วแนบI20ไปด้วยแล้วก็บอกเหตุผลว่าไม่ทันวันที่28 ต้องเริ่มเรียนแล้วสถานทูตตอบกลับมาแบบนี้ครับ
  RE: Request to Expedite a Non-Immigrant Visa Appointment‏

  We are pleased to grant your request to move up your visa interview appointment. Please read the following carefully:
  1. We have assigned you an expedited visa interview on March 22, 2011 at 9:00 am.

  2. Please bring a printout of this e-mail with you to the interview as a record of your approval for an expedited interview.
  3. You MUST cancel your old appointment and bring in to your interview a printed confirmation of the cancelled appointment. If you do not bring in a printed confirmation, we will ask you to go back and return with it. We do this to ensure the original visa interview date you had is made available for other visa applicants.
  4. To cancel your old appointment, please log-in to the website using your user ID and password. Click on the “cancel appointment” option from the website menu to begin the cancellation process. After cancelling, you will see a confirmation sheet that says “Your appointment has been cancelled”. Print out that sheet and bring it to the interview.
  5. If you booked your interview through the call center phone service, you must call the Visa Service Call Center again and ask them to send you an e-mail confirmation that your original appointment has been cancelled. Print out that cancellation e-mail and bring it to the interview.
  6. Please do NOT come to the interview more than one half-hour in advance of your scheduled appointment. It will not be helpful to you or others to come earlier.

  Also, you can speed up the receipt of your visa, if you are approved at the interview, by requesting to pick the visa up yourself at Rong Muang post office. Please inquire about this when you purchase an envelope at the embassy on the day of your interview.

  Best wishes,

  Non-Immigrant Visa Unit

  US Embassy

  Bangkok

  This email is UNCLASSIFIED.
  ผมส่งไปวันที่7 วันที่9 ก็ตอบมาแล้ว ผมอาจจะแนะนำสำหรับคนที่จะขอเลื่อนแบบเร่งด่วนนิดนึงนะครับ สแกนใบจองวันที่5เมษาแนบไปด้วย พร้อมกับสแกนI20 ส่วนในจดหมายเราก็ต้องเขียนในทำนองว่า ที่เราต้องต้องเปลี่ยนวันเพราะอะไรผมว่าเค้าดูจากหลัดฐานส่วนนึงนะและคำอธิบายผมว่าสำคัญ ต้องบอกเค้าให้ได้ว่าถ้าเราไม่ได้วันนัดเร็วขึ้นจะเกิดอะไรก็คือเรียนไปทันหรือไปไม่ทันแล้วแต่กรณีไปนะครับ แต่ต้องบอกว่ามันจะมีผมเสียอย่างไรถ้าเราไปเรียนในวันที่28ไม่ทัน หรือคนอื่นอาจจะส่งผลทำให้เกิดอะไรถ้าเราไม่ไปตามนัดวันนี้เวลานี้ *ต้องให้เหตุผมที่ส่งผมเสียกับเราถ้าไปไม่ทัน กับหลักฐานยืนยัน* ส่วนสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายก็คงต้องอ้อนนิดนึงหรือขอร้องแต่อย่ามากเกินไปเพราะว่าผมว่าเค้าดูเหตุผลมากกว่า
  ต้องขอบคุณพี่มากๆสำหรับคำแนะนำครับ ถึงแม้จะเลื่อนสัมภาษณ์กระชั้นชิดไปหน่อยแต่ก็ทันเปิด ต่อไปก็คงรวบรวมสติเตรียมตัวสัมภาษณ์ครับ

  ถึงคุณ พีชครับ
  ขอบคุณสำหรับกำลังใจเหมือนกันครับนั่งหน้าจอจนตาลายแล้วตอนนี้ก็โล่งอกซักที
  ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆ

  1. ขอบคุณมากค่ะ น้องรัตนคมที่แนะนำ พร้อมทั้งมีตัวอย่างจดหมาย expedite ตอบกลับมา น่ารักมากๆค่ะ หวังว่าข้อมูลนี้ คงจะเป็นประโยชน์กับน้องท่านอื่นๆนะคะ และขอให้วันที่ 22 นี้น้องสอบสัมภาษณ์วีซ่าผ่านค่ะ กงสุลถามอะไรอย่าลืมเขียนมาอีกนะคะ จะได้เป็นวิทยาทานกับทุกคนที่เข้ามาอ่าน เพื่อเตรียมตัวขอวีซ่าค่ะ ถามอีกคำถามหนึ่งคือ น้องได้ I-20 ของโรงเรียนชื่ออะไรคะ

  2. ผมขอสอบถามหน่อยนะคับ คือผมได้ส่ง E-mail ไปขอเลื่อนวันนัด interview Visa แล้วได้นัดวัน interview ใหม่ทาง E-mail เหมือนคุณ “merasoma”
   ผมเข้าไป cancel วันนัด interview เก่า website “https://thailand.us-visaservices.com/” ตามที่ใน E-mail บอก

   หลังจากนั้น 2วัน ผมได้เข้าไป Login “https://thailand.us-visaservices.com/” อีกรอบ แต่ไม่สามารถ login ได้ (เหมือนกับว่า password ผิด)

   มันปกติหรือปล่าวคับ??
   หลังจาก cancel แล้ว ระบบจะลบข้อมูลเราออกหรือคับ??

   1. น้อง Pheerasit คะ Pin หมดอายุ ตามคิววันนัดสัมภาษณ์ใหม่หรือเปล่าคะ

 34. พีชมาละคะ ขอโทษที่มาตอบช้านะคะ พอดีที่บ้าน internet มีปัญหา เพิ่งใช้งานได้คะ
  ขออนุญาตตอบคำถามพี่ govisa ก่อนนะคะ
  พีชตอบไปว่า พีชต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพราะจากประสบการณ์การทำงาน พบว่าเจอปัญหาด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติอยู่เสมอคะ

  ซึ่งตอนที่ตอบไปในเวลานั้น ก็ไม่ได้เรียบเรียงประโยคแบบนี้นะคะ พูดก็ผิดๆถูกๆคะ อาจจะมีส่วนทำให้ผู้สัมภาษณ์อารมณ์หงุดหงิดคะ 🙂

  และโรงเรียนที่พีชไปเรียนภาษาชื่อ BIR training center คะ
  ช่วงนี้พีชวุ่นมากกับการเตรียมตัวเดินทางคะ เพราะได้ตั๋วค่อนข้างกระชั้นชิด
  แต่สัญญาว่า หากมีโอกาสจะเข้ามาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆนะคะ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นๆคะ
  ขอบคุณอีกครั้งคะ
  พีช

  1. ขอบคุณที่ตอบมาค่ะ และน้องโชคดีมากที่คอมพิวเตอร์เสียตอนนี้ ถ้าเสียก่อนหน้านี้ จะจองนัดสัมภาษณ์ลำบากมากค่ะ

   ขอให้โชคดีในการเดินทางค่ะ ช่วงนี้น้องคงเตรียมเรื่่องการซื้อเงินติดตัวเดินทาง จัดกระเป๋าเดินทาง ร่ำลาญาติและเพื่อนฝูง

   อย่าลืมเอาเสื้อหนาวไปด้วย เพราะตอนนี้ Chicago ยังเย็นอยู่ ลองดูอุณหภูมิที่ http://www.weather.com/weather/tenday/60630 จะเห็นได้ว่าอยู่ที่ประมาณ 1-8 องศา C ค่ะ

 35. ขอโทษทีครับตอบช้าผมยุ่งมากเตรียมของ ผมสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยเลยต้องขอบคุณพี่govisaที่ให้คำปรึกษามาตลอดครับ ผมขอวีซ่าF1จะต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเจ้าหน้าที่คนไทยบอกว่าจะค่อนข้างสตริกกับวีซ่าF1 ผมได้เจ้าหน้าที่ช่อง6ซึ่งค่อนข้างเคี่ยวมากเลยทีเดียว การถามก็ถามไม่นานแต่เคสผมจะเน้นดูเอกสารเราต้องเตรียมไปครบเช่นทรานสคริป ถ้ามก็ถามทั่วไป ไปเรียนอะไร พ่อแม่ทำงานอะไร แต่ค่อนข้างตื่นเต้นเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเคี่ยวมากอย่างเขาพูดเร็วเราฟังไม่ทันก็ขอให้เขาพูดช้า เจ้าหน้าที่ช่องนี้ก็จะมีชักสีหน้าเหมือนไม่พอใจแล้วเค้าก็ตอบเน้นมาช้าๆ ที่สำคัญเราต้องพยายามตอบและอธิบายให้เขาเข้าใจให้ได้ตอบแบบมั่นใจไปเลยเพราะผมตอนแรกก็เข้าไปพูดแบบน้ำเสียงสุภาพ แต่พอเค้าทำไม่พอใจผมก็เปลี่ยนจากน้ำเสียงสุภาพเบาๆแบบคนไทย เป็นน้ำเสียงคังขึ้นแบบไม่พอใจเหมือนกันคล้ายๆช่วงเวลานั้นช่างมันไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรฉันไปเรียนประเทศอื่นก็ได้ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นน้ำเสียงที่เราพูดมาจะกลายเป็นพูดแบบมั่นใจขึ้นแล้วคือไม่แคร์ไม่สนใจเค้าแล้วประมาณนี้ หรือว่าใช้คำว่าพูดแบบไม่เกรงใจ เพราะวัฒนธรรมเรามันมีคำว่าเกรงใจแต่เค้าไม่มีคำนี้ ฉะนั้นผมจึงแบบไม่สนใจเค้าบ้าง ข้อดีตามที่ตัวผมวิเคราะห์ มันกลับกลายเป็นว่าเราสามารถตอบเค้าได้แบบมั่นใจตรงๆแต่จริงๆณสถานการณ์น้้นเหมือนเราเถียงกับเขาในสิ่งที่เค้าเข้าใจผิด แล้วต้องตอบตรงกลับที่เรากรอกในDS160ด้วย แล้วก็ต้องอธิบาย ว่าเราไปเรียน นานแค่ไหน และจะกลับมาจริงๆอันนี้ก็สำคัญมากเลยใครมีหลักฐานเช่นใบลางานระบุระยะเวลายิ่งดี ใบลาขอให้มหาวิทยาลัยเขียนให้ว่าเรียนที่นี่อยู่แล้วต้องลาไปเรียนภาษาเริ่มวันไหนกลับวันไหน จะดีมากๆๆๆ
  เพราะสำหรับตัวผม ผมบอกเค้าว่าฉันไม่ต้องการอยู่ประเทศของคุณนานเลยแค่ขอให้คุณออกวีซ่าตามระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนก็พอฉันแต่จะไปเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการฝึกภาษา ไม่ใช่เมืองไทยเพราะถ้าเรียนเมืองไทยฉันก็เรียนมาเท่ากับอายุฉันแล้วฉันยังได้แค่นี้ เพราะในคลาสเรียนพูดอังกฤษจริงฟังจริงเรียนจริง แต่ออกนอกห้อง เพื่อนฉันพูดไทย
  พ่อแม่พีน้องฉันพูดไทย ฉันดูโทรทัศน์ไทย ฟังวิทยุไทย แล้วนี่แหละคือภาษาที่ฉันเรียนในเมืองไทยมาตลอดชีวิตฉัน ภาษาพูดผมก็ไม่เก่งนะ แต่ก็พูดออกมาไม่สนใจ tense ทั้งนั้น
  สุดท้ายเค้าคงรำคาญละเลยยื่นใบฟ้ามา ก็ออกไปจ่ายตัง75บาทแต่ไปรับเองก็ต้องเสีย ตอนนั้นไม่ได้ดีใจเลยเพราะตอนแรกคือคิดว่าไม่ได้แล้วแต่ช่างมันฉันก็จะบอกตามที่ฉันบอกตรงไปตรงมา มันกลายเป็นว่าที่เราพูแบบนั้นไปมันแสดงให้เขาเห็นว่าเรามั่นใจ
  ถ้าคนอื่นที่จะเตรียมไปสัมภาษณ์ก็อาจจะไมจำเป็นต้องตอบประชดประชันแบบผมก็ได้นะเพราะตอนนั้นคือผมไม่ชอบกิริยาเค้าแล้วตั้งแต่ชักสีหน้าใส่เราแล้ว แค่ตอบด้วยความมั่นใจ
  เท่านั้นแหละผมว่าแล้วหลักฐานต้องครบเอามายืนยันจริงๆเลย
  แล้วก็ไปรับที่รองเมืองเอง เปิดพาสปอตมาดู วีซ่าหมดอายุ2016 ได้ห้าปี ก็เพิ่งจะดีใจตอนนี้อิอิ แต่วันสัมภาษณ์ไม่มีความรู้สึกดีใจเลย

  @พี่ govisa ที่พี่ถามที่เรียนภาษา ผมเรียนที่ kaplanใน northeastern univer
  ที่บอสตัน MAอะครับ วันนี้เดินทางแล้วจัดของเรียบร้อยเลยมีโอกาศเปิดเนตมาบอกประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนอื่น ออกเดินทางเที่ยงคืนวันนี้ครับ เพื่อนคนอื่นคงเอาไปประยุคใช้ในการสัมภาษณ์ได้
  ขอบคุณอีกครั้งครับพี่govisa

  1. พี่ขอขอบคุณน้องที่ช่วยแชร์ข้อมูลให้อีกหลายๆคนได้เข้ามาอ่าน จะได้รู้ว่า ควรเตรียมการสัมภาษณ์อย่างไรค่ะ พี่ขออวยพรให้น้องเดินทางถึง Boston โดยปลอดภัย และประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ คือ พูดภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นกว่าเดิมค่ะ พยายามใช้ชีวิตนอกห้องเรียน โดยไม่ต้องมีเพื่อนคนไทยไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลา น้องจะได้มีโอกาสฝึกพูดภาษาอังกฤษมากๆค่ะ พีดีใจด้วยที่คำแนะนำพี่มีประโยชน์มากพอ ที่ช่วยให้น้องเตรียมตัวไปขอวีซ่าได้สำเร็จค่ะ จากที่เขียนมา น้องน่าจะไปเรียนภาษาช่วงปิดเทอม ว่างๆไปเดินเที่ยวตามมหาวิทยาลัยต่างๆดูนะคะ เป็นแรงบันดาลใจให้น้องฮึดสู้เรียนต่อปริญญาโทค่ะ แถวนั้นมีหลาย U ทีเดียวค่ะ เช่น MIT, Harvard, Boston U, Boston C. Bentley U. Babson, Brandeis U, Emerson C., Simmons C, Suffolk U, U. of Mass at Boston etc. มีมหาวิทยาลัยเยอะมากใน Boston ค่ะ เรียนและเที่ยวให้สนุกนะคะ

 36. พี่Govisaคะ
  พีชเองนะคะ ยังพอจำได้ไหมคะ ตอนนี้พีชอยู่ที่ชิคาโกแล้วคะ อากาศค่อนข้างหนาวและมีฝนตกอยู่บ่อยๆคะ ก่อนมาที่นี่ พีชมีเวลาเตรียมตัวประมาณ 1 week ซึ่งค่อนข้างน้อยมาก แถมตอนมาถึงสนามบิน พีชยังโดนตรวจที่ Immigration ในห้องด้วยคะ แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีคะ พยายามยิ้มสู้ไว้คะ แล้วก็ตอบคำถามอย่างมีสติ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่กำลังจะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศทุกคนโชคดีนะคะ

  ถึงคุณmerasomaคะ
  พีชดีใจด้วยนะคะ สถานการณ์ที่คุณmerasomaเจอตอนสอบสัมภาษณ์คล้ายๆกับพีชเลยคะ 🙂

  1. พอรู้เหตุผลไหมคะว่าทำไมเขาเรียกน้องเข้าไปตอบคำถามในห้องค่ะ และเขาถามอะไรบ้างคะ เพราะคนที่โดนถามในห้องมักจะเป็นผู้ที่ถูกสงสัยว่า มีปัญหามากๆ เช่น ซุกซ่อนสิ่งไม่ดีเข้าประเทศเขาค่ะ

   ระมัดระวังทำร่างกายให้อบอุ่น จะได้ไม่เจ็บป่วยง่ายๆค่ะ เพราะค่ารักษาพยาบาลที่โน่นแพง ประกันสุขภาพอาจไม่ได้ cover ทุกโรคค่ะ

 37. @พี่govisa ขอบคุณมากๆๆครับ ตอนนี้ผมถึงบอสตันเรียบร้อยแล้ว อากาศข้างนอกค่อนข้างหนาวมาก ติดลบสามองศาc ในช่วงเช้าๆ
  @คุณพีช ขอบคุณมากครับ ใช่ครับตอนสัมภาษณ์นี่ค่อนข้างซีเรียสมาก ผมไปถามพี่เสื้อสีชมพูข้างนอกพี่เค้าบอก
  F1ค่อนข้างเป็นแบบนี้ แต่ช่วงเดือนทางผมไม่มีปัญหาอะไรครับ ผมบินบริติสแอร์เวย์ ต่อเครื่องอังกฤษ พอถึงตมบอสตัน ก็ถามซักปกติเราก็ตอบปกติไปว่ามาทำอะไรแล้วก็ยิ้มเหมือนกัน แล้วก็ผ่านไปปกติไม่มีอะไร
  ผมคิดว่าเรื่องการแต่งกายสำคัญนะครับ เพราะลูกพี่ลูกน้องแนะนำให้แต่งชุดสุภาพหน่อยวันที่เราเดินทาง
  ตอนแรกผมกะว่าจะแต่งสบายๆๆเกงยีน แต่ผมใส่กางเกงสแล็ก เสื้อแขนยาวเลย แล้วใส่สูท คลุมทับแต่ไม่ถึงกับผูกไทค์นะครับ ผมว่าน่าจะมีส่วนเหมือนกันเรื่องการแต่งกายเวลาเข้าตมเค้า

  1. ดีใจนะคะที่น้องมาส่งข่าวให้ทราบค่ะ ใช่แล้วค่ะ การแต่งกายและบุคลิกภาพมีส่วนสำคัญมากๆค่ะ เพราะเคยมีเพื่อนเดินทางเข้าอเมริกาโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ Los Angeles เพื่อนใส่เสื้อ Jacket ทำด้วยหนังสีดำ กางเกงรัดรูปฟิตเปรี๊ยะ เข็มขัดเส้นโต รองเท้าส้นสูงมาก เพื่อนเล่าให้ฟังว่าถูกถามนานมาก และขอตรวจดูในกระเป๋าเดินทางทั้งหมด จนเพื่อนเกิดความรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีว่า จะได้เข้าประเทศอเมริกาไหมค่ะ เวลาสัมภาษณ์วีซ่าก็เหมือนกัน ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเข้าไป แต่การแต่งกายก็เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่ง ของการถูกสัมภาษณ์วีซ่าเท่านั้น ไม่ใช่ว่าไม่ผ่านวีซ่าเพราะการแต่งกายค่ะ เดี๋ยวน้องๆจะเข้าใจผิดค่ะ กงสุลยังดูที่รายละเอียดอื่นๆ เช่น วิธีการตอบคำถามและตัวเอกสารที่นำไปแสดง บางครั้งจึงอธิบายให้เข้าใจได้ยาก จนกว่าจะได้รับประสบการณ์โดยตรงเองค่ะ

   ถ้าจะอยู่นานเป็นปี ให้เพื่อนพาไปดูหาซื้อเสื้อหนาวที่เหมาะสมกับอากาศทางโน้นก็ดีนะคะ เพราะทราบมาว่า เสื้อหนาวที่ซื้อจากเมืองไทยไป กันความหนาวไม่ได้ดีเท่ากับเสื้อหนาวที่ขายอยู่ที่อเมริกา รองเท้าก็เหมือนกัน ต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าค่ะ เช่น Long john ถุงเท้า ถุงมือ ผ้าพันคอ เวลาหนาวมากๆหูของเราจะรู้สึกด้วย ดังนั้นการใช้ผ้าพันคอผืนยาวๆ จะช่วยปิดครึ่งล่างของใบหน้า ไม่ให้ส่วนใบหูและหรือบริเวณริมฝีปากของเรากระทบอากาศหนาวจัดค่ะ เคยมีน้องที่อยู่ไปทาง Minnesota กับ Wisonsin เล่าให้ฟังว่าหนาวที่หูจนทนไม่ไหว ดังนั้นในหนังบางเรื่องจะเห็นมีคนใส่ earmuffs ด้วยค่ะ เพราะความหนาวอาจทำให้ผิวบางคนแตกมีเลือดไหลซิบๆได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม เดือนพฤษภาคม อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น เพราะเดือนมิถุนายนจะเป็นฤดูร้อนของเขาแล้วค่ะ จริงๆช่วงที่น้องไปนี้ก็คือ Springแล้ว อากาศจะอุ่นกว่าตอนหน้าหนาวเขาจริงๆตอนธันวาคม มกราคม แต่เนื่องจากเราไปจากเมืองร้อน จึงรู้สึกหนาวมากค่ะ รักษาสุขภาพจะได้ไม่ป่วยค่ะ

 38. สวัสดีค่ะ วันนี้ไปสัมภาษณ์มาแล้วค่ะ ตื่นเต้นจนปวดหัว แต่ผลออกมาก็หายปวดค่ะ เพราะผ่านค่ะ
  สัมภาษณ์ไม่นานค่ะ เค้าก็ถามว่า ไปทำอะไร นานเท่าไหร่ ทำไมถึงไปเรียนที่นี่ แล้วเรียนเสร็จจะทำอะไรต่อ ใครออกค่าใช้จ่ายให้ พักที่ไหน แค่นี้แหล่ะค่ะ เค้าก็บอกยินดีด้วยแล้วก็พูดอะไรอีกไม่ทราบ ไม่รู้ว่าได้กี่ปี เพราะดีใจจนสติหลุดค่ะ เอกสารที่เค้าดูมีแค่ ทรานสคริป และ I-20 แล้วก็พวกใบเสร็จกับ ใบยืนยัน 160 ค่ะ แค่นั้นเอกสารนอกจากนั้นไม่ดูไม่ถามเรยค่ะ
  ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ทำใจให้สะบาย ไม่มีอะไรเรยค่ะ แค่มองหน้าเค้า แล้วตอบเสียงดังๆ

  1. ดีใจด้วยค่ะ น้องโชคดีมากค่ะ ขอบคุณที่แนะนำเทคนิคว่า ให้พูดเสียงดังๆ เหมือนที่น้องพีชและน้อง meradoma เคยเขียนไว้ว่า ตอนแรกก็พูดเสียงค่อยๆ ตอนหลังต้องพูดเสียงดังๆ เพราะเขาจะได้ยินคำตอบเราชัดเจนค่ะ ส่วนการมองหน้าท่านกงสุล เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วค่ะ เพราะตามหลักการของชาวตะวันตก ถ้ามีการพูดคุยกัน เขาจะดูด้วยว่า เราสามารถสบตาผู้พูดหรือมี eye contact นั่นเองได้ไหมค่ะ เพราะถ้าเราไม่กล้าสบตาเขา จะดูเหมือนว่า เรามีความผิดอะไรปกปิดเขาอยู่หรือเปล่าค่ะ ขอให้น้องประสบความสำเร็จในการเรียนตามต้องการทุกประการค่ะ

   พี่ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะ อาจจะถามลึกไปที่ส่วนตัวหน่อย คือ ถ้าน้องจะกรุณานะคะ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล สำหรับให้น้องคนอื่นๆที่เข้ามาอ่านด้วยค่ะว่า น้องเรียนจบมาด้วยคะแนนเรียนประมาณเท่าไรคะ ชื่อสถาบันที่เรียนจบปริญญาตรีมา น้องเรียนจบมานานกี่ปีแล้ว หรือเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีมาค่ะ และ I-20 ของน้องมาจากโรงเรียนภาษาชื่ออะไรคะ

   พี่คาดว่า น้องคงได้วีซ่า 5 ปีเหมือนน้องคนอื่นที่ได้ F-1 visa ค่ะ ตอนนี้ก็เหลือเตรียมตัวเรื่องการซื้อเงินติดตัวเดินทาง และตั๋วเครื่องบินค่ะ

   1. จบที่ ม.ธุริกิจบัณฑิตย์ เกรด 2.7จบมา2ปีแล้วค่ะ จบศิลปกรรมศาตร์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในค่ะ I-20 เรียนโรงเรียน AAE Amarican Academe Of Englishค่ะ

    1. พี่ขอขอบคุณข้อมูลที่น้องHamewกรุณาให้มาอย่างมากค่ะ สาเหตุที่พี่ขอข้อมูลดังกล่าว เพราะเท่าที่สังเกตมาหลายๆครั้ง น้องๆที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงดีและดีมากมักไม่ค่อยมีปัญหาวีซ่าค่ะเพราะกงสุลเห็นความตั้งใจในการเรียนและความรับผิดชอบของน้อง จึงคาดว่าน้องๆสามารถจะไปต่อสู้ชีวิตในอเมริกาซึ่งแตกต่างจากบ้านเราได้ค่ะ
     ส่วนวิชาที่น้องเรียนจบในระดับปริญญาตรีมาเป็นวิชาที่เรียนยากในระดับหนึ่ง และจากที่น้องเขียนมาบอกว่ามองหน้ากงสุลด้วยเวลาตอบคำถามและตอบเสียงดังพอสมควร ภาษากายทั้งหมดของน้องแสดงให้กงสุลท่านเห็นว่าน้องมีความเขื่อมั่นในตนเองดีมาก และมีความมุ่งมั่นที่จะไปเรียนต่อจริงๆค่ะ พี่ยินดีกับน้องด้วยอีกครั้งและขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆรุ่นต่อไปที่จะเข้าไปสอบสัมภาษณ์วีซ่าค่ะ ขอให้น้องเดินทางไปถึง San Francisco โดยปลอดภัยค่ะ

 39. พี่Govisaคะ
  ขอตอบคำถามที่พี่ได้ถามพีชไว้ก่อนนะคะ
  พีชไม่ทราบเหมือนกันคะว่า เค้าเรียกพีชไปสัมภาษณ์ต่อในห้อง(คล้ายๆห้องทำงาน)เพราะสาเหตุอะไรคะ
  แต่เจ้าหน้าที่สุภาพมากคะ คำถามก็คล้ายๆกับตอนสอบสัมภาษณ์visaทั่วๆไปคะ มาทำอะไร พักที่ไหน อยู่กับใคร ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ก่อนหน้านี้ทำอะไร ประมาณ 5 นาทีก็ให้พีชออกไปได้คะ อ่อ แล้วก็ถามว่าเอาอาหารอะไรมาคะ พีชก็บอกไปว่าเอามาม่ามาคะ
  ส่วนเรื่องการแต่งกาย พีชแต่งกายเรียบร้อยนะคะ ใส่เสื้อไหมพรม กางเกงยีนส์(ไม่ได้รัดรูปมาก) และมีเสื้อไหมพรมคล้ายๆสูทชั้นนอกคลุมอีกชั้นนึงคะ การสัมภาษณ์ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยคะ เสร็จแล้วพีชก็ขอบคุณเค้า และเดินไปรับกระเป๋าปกติคะ เจ้าหน้าที่ทุกท่านดีมากๆคะ ช่วยพีชแบกกระเป๋าด้วย สิ่งนึงที่คิดอยู่ตลอดคือไม่ว่าจะเจออะไร พยายามมีสติ และตอบคำถามตามความจริง และพีชนึกอยู่ตลอดว่า เราไม่ได้มาทำสิ่งที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคะ^^

  1. @น้อง Peach ขอบคุณน้องมากๆค่ะ ที่ช่วยเขียนเล่าเหตุการณ์ตอนเข้าไปสัมภาษณ์ในห้องกับเจ้าหน้าที่ตรงจุดตรวจ Immigration ค่ะ

   ถ้าหากน้องมีประสบการณ์ด้านอื่นๆเพิ่ม เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การใช้บัตร ATM ที่นำไปจากประเทศไทยเพื่อไปกดใช้ในอเมริกา การทำประกันสุขภาพ การลงทะเบียนเรียน การใช้โทรศัพท์ การใช้อินเทอร์เน็ตในที่สาธารณะ และอื่นๆที่คิดว่า น้องสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ที่กำลังจะไปที่อเมริกาได้ น้องช่วยเขียนมาแนะนำได้เลยนะคะ เพราะเท่าที่พี่อ่านที่น้องเขียนมา น้องเป็นคนช่างสังเกตและมีวิธีการถ่ายทอดที่ดีให้ผู้อื่น พี่จึงอยากจะขอให้น้องเขียนมาเล่าเรื่องต่างๆอีก ถ้าน้องพอจะมีเวลา พี่ขอขอบคุณน้องล่วงหน้าค่ะ

 40. จะไปสัมพาดวันจันทร์นี้เอง ขอวีซ่าไปเที่ยว ไปงานพี่รับปริญญาเราต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างครับ ต้องเอาใบยินยอมของพ่อแม่ด้วยไหม

  1. @ น้อง Saranyu
   วีซ่านักท่องเที่ยวใช้เอกสารไม่มากเท่าวีซ่านักเรียน เอกสารที่ควรนำติดตัวไปมีดังนี้ คือ
   1. ฟอร์ม DS160 ที่มี Confirmation number, barcode และรูปเรา
   2. จดหมายรับรองการทำงาน
   3. จดหมายเชิญไปงานรับปริญญา
   4. จดหมายรรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของตัวเรา และบุ๊คบัญชีเงินฝาก
   5. ถ้ามีรายละเอียดประเภทเที่ยวบินไปและกลับ รายการไปเที่ยวระหว่างไปงานรับปริญญา ชื่อโรงแรมที่จะไปพัก ข้อ 5 นี้พี่ไม่ได้เน้นมาก เพราะถ้าน้องมีความลามารถควบคุมตนเอง ไม่ให้ตื่นเต้นตกใจ คิดว่าไม่น่ามีปัญหาใรการตอบคำถาม แต่ถ้าเป็นคนประหม่า ตื่นเต้นง่าย การมีเอกสารในมือ ช่วยเรื่องกำลังใจ และยิ่งถ้าไม่มั่นใจใการตอบตำถามอาจใช้วิธียื่นเอกสารให้กงสุลดูแทน
   6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,340 บาทจ่ายที่ไปรษณีย์ก่อนไปยื่นวีซ่า และนำใบเสร็จไปด้วย

 41. สวัสดีครับ
  ยังไม่ได้วันนัดเลย จะเดินทางวันที่ 16 พ.ค แต่ เดือนเม.ย และ พ.ค เต็มแล้ว จะทำอย่างไร ปิดเครื่องรอเกือบเดือนแล้ว ครับ ช่วย แนด้วย ขอบคุณมากครับ
  สมบัติ

  1. @ คุณสมบัติ ถ้าขอวีซ่าแบบนักธุรกิจประเภท B-1 อาจขอเร่งรัดวีซ่า ด้วยการเขียนอีเมล์ พร้อมแนบจดหมายเชิญประชุมหรือจดหมายเชิญไปดูงานส่งไปที่ visabkk@state.gov ได้ และรอจดหมายจากสถานทูตว่า เขาจะแนะนำคุณสมบัติอย่างไร แต่ถ้าเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว B-2 ทำได้อย่างเดียว คือ รอค่ะ เท่าที่เห็นคนอื่นๆเขียนมา คือ รอกันคนละนานๆ เช่น 1เดือนบ้าง เดือนครึ่งบ้าง 2เดือนก็มีค่ะ แต่ต้องระวังถ้าเกิน 3 เดือนต้องซื้อ Pin นัดสัมภาษณ์ใหม่ค่ะ สู้ๆนะคะ อดทนเข้าไปดูวันละหลายๆครั้งค่ะ เพราะสถานทูตเขาจะเน้นเร่งด่วนกรณีวีซ่าไปเรียนต่อ หรือไปติดต่อเรื่องธุรกิจค่ะ แต่ถ้าคุณสมบัติจะลองเขียนอีเมล์ไปถามที่ visabkk@state.gov ว่า ซื้อตั๋วเครื่องบินพร้อมรายการทัวร์แล้ว เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้ ขอความกรุณาเร่งรัดคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่า ก็ลองทำดูนะคะ ได้ผลอย่างไรเขียนมาเล่าบ้างนะคะ

 42. ขอบคุณครับ ที่ให้กำลังใจ วันเสาร์อาทิตย์ ต้องเฝ้าหน้าจอไหมครับ เขาทำงานหรือเปล่า
  ขอบคุณครับ

  1. ถ้าคุณสมบัตินัดสัมภาษณ์วีซ่าทางอินเทอร์เน็ต คุณสมบัติสามารถเข้าไปดูคิวนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ค่ะ นี่คือ ข้อดีของการจองนัดสัมภาษณ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะ

 43. สวัสดีครับ ขอรบกวนถามเรื่องการเข้าจองวันนัด พอใส่รหัสผ่านแล้ว ไม่ต้องทำตามขั้นตอนได้หรือเปล่า หมายถึง ไปหน้าสุดท้าย คือadd family เพราะต้องรอเวลาในแต่ละขั้นตอน เนื่องจากกความเร็วเน็ต ต่ำนะครับ ขอบคุณครับ

  1. คุณสมบัติคะ ในเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์ หลังจากกรอกUsername กับ Password ให้คุณสมบัติทำตามขั้นตอนทีละคำถามก่อน พถึงหน้าให้กรอกรายละเอียดในหนังสือเดินทางของคุณสมบัติเองข้างล่างจะมีให้คลิก Saveได้ แล้วจึงค่อยกรอกadd family กรณีคุณสม

 44. ได้วันแล้วครับ ขอบคุณมาก ได้วันที่ 21 เม.ย ครับ

  1. ดีใจด้วยอย่างยิ่งค่ะ คิดว่า คุณสมบัติคงรู้สึกมีความสุขที่สุด และโล่งขึ้นมากเลยที่ได้วันนัดสัมภาษณ์แล้วหลังจากรอนานมากค่ะ ^_^

   ขอเสริมนิดหนึ่งนะคะ วันนี้เข้าไปดูคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่า B-1 ให้คนรู้จักเห็นมีวันว่างเดือนเมษายนอยู่ 3 วัน เดือนพฤษภาคม มีอยู่ไม่ถึง 10 วัน ส่วนวีซ่านักเรียน F-1 ไม่เห็นวันว่างเลยทั้ง 2 เดือน คือ เดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคม น้องนักศึกษาที่จะขอวีซ่าประเภท F-1 ถ้าได้รับ I-20 แล้วให้รีบกรอกฟอร์ม DS 160 หลังจากนั้นถ้ามีโอกาส และอยู่ในระยะเวลาตามกฎของการขอวีซ่านักเรียน คือ ก่อนหน้าเปิดเทอมไม่เกิน 120 วัน ให้รีบจองวันนัดสัมภาษณ์ไปเลย เพราะใกล้เดือนกรกฎาคม คิวนัดสัมภาษณ์อาจแน่น น้องๆอาจกระวนกระวายใจได้ว่า จะไปเรียนทันเวลาเปิดเทอมไหมค่ะ

 45. รบกวนถามข้อมูลค่ะ

  ได้วันนัดที่ 23 May แต่ยอกจะได้เร็วกว่านั้น เพราะต้องเดินทาง 16 May เป็นความต้องการของ host ค่ะที่ต้องให้เดินทางวันที่ 16 ถ้าขอเร่งรัดไป วันเก่าที่เราได้(23)นี้จะถูกยกเลิกไปหรือเปล่าค่ะ

  1. น้อง Lookwa คะ อ่านดูเหมือนน้องกำลังจะขอวีซ่านักเรียนใช่ไหมคะ น้องจะเดินทางเข้าอเมริกาด้วย F-1 หรือ J-1 ล่ะคะ ถ้า host ต้องการให้ไป 16 May แล้วจดหมายตอบรับให้ไปเรียนของน้องไม่ว่าจะเป็น I-20 หรือ DS 2019 ระบุวันเปิดเรียนเป็นวันที่เท่าไรคะ ถ้าเป็นวันที่16 หรือ 17 May น้องได้วันสัมภาษณ์ 23 MAY น้องก็ต้องเขียนจดหมายขอ expedite โดยเราบอกวันที่ประมาณคร่าวๆที่จะๆปสอบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ก็ขอก่อนหน้า 16 หรือ 17 may ซัก 10-15 วันค่ะ ถ้าได้รับอีเมล์อนุญาตให้ได้วันนัดสัมภาษณ์เร็วขึ้น น้องต้องเข้าไป login ในเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์ เพื่อ delete วันนัดสัมภาษณ์เดิม แล้วนำใบ delte วันนัดสัมภาษณ์เดิม แนบติดตัวไปที่สถานทูตอเมริกันด้วยค่ะ เพราะเจ้าหน้าที่จะถามว่า delete วันนัดเก่าแล้วหรือยัง มีหลักฐานไหมนะคะ

   เว็บไซต์ที่พูดถึง การเร่งรัดขอวีซ่า คือ http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas/expedited-appointments.html

 46. ขอถามเพิ่มนะค่ะ
  ถ้าไม่เลื่อนวัน วันที่เราลงจะเดินทางใน DS-160 ก็จะไม่ตรง ก็จะกลายเป็นว่าเดินทางวันที่ 16 แต่ได้สัมภาษณ์ 23 เดินทางจริงก็ต้องหลัง 23 มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะตอนสัมภาษณ์จะมีปัญหาหรือเปล่าค่ะ

  1. ไม่น่าเป็ญปัญหาค่ะ น้อง lookwa เพราะเราสามารถชี้แจงกงสุลได้ว่าคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่าแน่นมากค่ะ ทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปอเมริกาได้ตรงตามวันที่ที่ฃี้แจงไว้ค่ะ ต้องเลื่อนการเดินทาง เป็นต้นค่ะ

 47. ใครเข้าไปจองได้ตอนเวลากี่โมงกันบ้างครับสำหรับ B2 จะได้นำมาประเมินเวลาที่เขาเปิด นี่ตั้งแต่ มค 54 จน 17 เมย 54 ยังไม่ได้คิวเลย แฟน เขาได้แล้ว ไม่ได้จดทะเบียนกันเลยต้องแยก นี่ พินก็หมด 23 เมย นี้ต้องซื้อใหม่อีก

  นี่ลูกสาวรอยื่นแบบ F1 เอกสารมหาลัยคงมาปลายเดือนนี้ ถามสถานฑูตเขาแล้ว ไม่ให้ยื่นด้วยกันเสียด้วย ใครมีประสบการณ์เรื่องนี้จะไปส่งลูกสาว ตอนนี้เหลือ ผมกับลูกชาย ตั๋วจองไว้แล้ว 18 สค 54 ลูกชายกว่ากลับมาก็ปลาย มิย จาก แคนาดา ถึงจะยื่นวีซ่าได้ ก็เจอเดือนที่แน่นอีก

  1. @คุณเฉลิมพล
   1 แนะนำคนรู้จักท่านหนึ่งเรื่องกรอกฟอร์มซื้อ Pin นัดสัมภาษณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เขาเป็นกังวลมาก กลัวไม่ได้คิวนัด หรือไม่ทันไปเที่ยวพร้อมเพื่อน แต่แล้วเขาเข้าไปดูคิวนัดตอนเดือนมีนาคม จำไม่ได้วันที่เท่าไร แต่เวลาประมาณ 7-9 โมงเช้าของวันอาทิตย์ เขาได้คิวนัด 23 มีนาคม ซึ่งเดิมที่เขาเคยดูจะไม่ว่าง แต่ ณเวลาที่เขาดูเกิดว่างขึ้นมา เขารีบจอง และสัมภาษณ์ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 5 คนที่เคยคุยด้วย จองเมื่อปลายเดือนมีนาคม ไม่แน่ใจวันที่ที่เข้าไปดูวันนัด น่าจะประมาณวันที่20 เศษๆ ได้คิวนัดตอนเดือนพฤษภา ประมาณ 20,24,25 และ 30 พฤษภาคมกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนที่พวกเขาจองได้ เวลาประมาณบ่าย 4โมงกว่าๆค่ะ
   2. เรื่องจะไปส่งลูกสาว คุณเฉลิมพลน่าจะขอนัดสัมภาษณ์วันเดียวกับลูกสาวได้ค่ะ เพราะในหน้าเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์เขาระบุว่า ถ้าเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกัน ไม่เกิน 4คนใช้Pin นัดเดียวกันได้ค่ะ (แม้จะขอวีซ่าคนละประเภทกันก็ตามค่ะ)
   3. เรื่องลูกชายที่อยู่แคนาดา ถ้าคุณเฉลิมพลมีข้อมูลของลูกชาย กรอกฟอร์ม DS 160 ให้เสร็จ แล้วเข้าไปจองวันนัดสัมภาษณ์เตรัยมไว้ก่อนที่ลูกชายจะกลับมาจากแคนาดาก็ได้ค่ะ พอลูกชายกลับมา จะได้มึวันนัดเข้าไปสัมภาษณ์เลยค่ะ

   อนึ่งถ้าคุณเฉลิมพลไม่มีข้อมูลนัดสัมภาษณ์ของลูกชายๆสามารถเข้าไปดูเองที่เว็บไซต์นัดสัมภาษณ์ โดยกรอกฟร์มDS160 ก่อน แล้วถึงเข้าไปหน้านัดสัมภาษณ์ค่ะ

 48. วันที่ 11 เมย ที่เข้าไปดูแบบ B1 พค 54 มีว่างไม่ถึง 10 วันเป็นเวลากี่โมงครับ

  1. @คุณเฉลิมพล เมื่อวันที่ 11เมษายน เข้าไปดูคิวนัดตอนเวลา 9 โมงเศษ (ช่วงเช้านะคะ)

 49. ปัญหาของดิฉันก็คือ จะไปเที่ยวอเมริกากับพ่อและแม่ แต่เรา 3 คน อยู่คนละบ้านเลขที่
  เลยต้องใช้ 3 พิน แล้วตอนนี้ดิฉันได้จองคิวสัมภาษณ์ได้แล้วคือวันที่ 27 เม.ย. ที่จะถึงนี้
  แต่ของพ่อกับแม่ยังจองไม่ได้ กำหนดเดินทางคือ ต้นเดือน พ.ค. เกรงว่าจะหาคิวให้พ่อกับแม่ไม่ทัน (นามสกุลเดียวกันทั้งสามคน)

  ในกรณีนี้ ดิฉันสามารถส่งอีเมลล์ไปขอกับทางสถานฑูตได้รึเปล่าค่ะ
  คืออยากให้พ่อกับแม่ได้ไปสัมภาษณืพร้อมกัน เพราะพ่อกับแม่เป็นสปอนเซอร์ให้อ่ะค่ะ
  และดิชั้นก็เป็นคนกรอกเอกสารทั้งหมด มีใครพอจะแนะนำได้มั๊ยค่ะ ตอนนี้กลุ้มใจมาก
  ไม่อยากยกเลิกคิว เพราะกว่าจะจองได้ เฝ้าเกือบสองเดือนเลย…..

  1. @ Nong Mint (Ananya) อยากให้น้องย้อนไปอ่านเจ้าของกระทู้ที่ใช้ชื่อคุณ Kpanpasutr@hotmail.com เมื่อวันที่ 6/4/2011 โพสต์เวลา 9.59 a.m. คุณ Pan เขียนอีเมล์ไปชี้แจงสถานทูตขอให้คุณพ่อและคุณแม่คุณ Pan ได้สอบสัมภาษณ์วันเดียวกับหลานชายที่จะไปด้วย แต่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว มีความยืดหยุ่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาได้ค่ะ

   อย่างไรก็ตาม น้อง Mint จะลองเขียนอีเมล์ไปที่ visabkk@state.gov เพื่อขอความเห็นใจดูก็ได้ค่ะ แต่พี่ไม่มั่นใจว่า น้องจะได้รับอนุญาต ให้ได้สอบสัมภาษณ์วันเดียวกับคุณพ่อคูณแม่หรือไม่ค่ะ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่เป็นไร เตรียมเอกสารชุดของน้องที่จะไปยื่นวีซ่า พร้อมจดหมายรับรองฐานะการเงินของผู้ปกครอง ที่จะช่วยเราส่วนหนึ่งเข้าไปด้วย เวลาสอบสัมภาษณ์ แสดงบุคคลิกมีความเชื่อมั่น มี eye contact กับกงสุล อย่าก้มหน้า ตอบคำถามเสียงดังชัดเจนนะคะ พี่อวยพรให้น้องผ่านวีซ่าค่ะ

 50. ตอนนี้ จองวันไม่ได้เลยค่ะ คือจะไป พร้อมครอบครัว ที่น้องจะรับ ปริญญา เดือน มิย.นี้
  มีหนทางไหนบ้างคะ กลัวไม่ทัน ค่ะ เพราะ ไม่เห็นสีเขียวเลย
  พี่ช่วยหาทางทีนะคะ หนูเปนลูกพี่ลูกน้องทางบิดา ของน้องเค้า ค่ะ คนละนามสกุลด้วย
  แต่ไป พร้อมกันหมด เราจะ ทำเปน กลุ่มได้ ป่าวคะ เวลาขอ เนี่ย
  หรือ ต้องแยก เพราะ คนละ นามสกุล ช่วยตอบผ่านอีเมลล ด้วยได้ มั๊ยคะ
  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ หรือมี เบอรติดต่อมั๊ยตะ อยากโทรปรึกษาด้วยค่ะ

  1. @น้อง Tidy ให้น้อง scan จดหมายเชิญไปงานรับปริญญาส่งไปทางอีเมล์อธิบายเหตุผลว่า ต้องไปงานรับปริญญาวันที่ เดือน พอช่วยได้บ้างค่ะ ส่งไปที่ visabkk@state.gov

   ส่วนที่น้องจะทำวีซ่าเป็นกลุ่มคงไม่ได้ค่ะ เพราะน้องไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณพ่อคุณแม่น้องที่รับปริญญา ถ้าน้องดูตรงหน้าเว็บไซต์นัดที่ให้ add family name จะเห็นได้ว่า คนที่จะได้สิทธิ์ขอวีซ่า 4 คนในครอบครัวเดียวกันต้องเป็นพ่อแม่ลูก หรือ สามีภรรยา หรือเป็นพี่น้องกันจริงๆ ส่วนลูกพี่ลูกน้องไม่ถือว่าอยู่ในกรณีนี้ค่ะ

   สิ่งที่พี่พอช่วยน้องได้คือ ให้น้องส่ง username กับ password เข้าไปที่อีเมล์พี่ แล้วพี่จะพยายามช่วยคีย์วันนัดให้อีกทางหนึ่ง และน้องควรบอกคนทางบ้านที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ให้ช่วย log in เข้าไปดูด้วย ต้องช่วยกันหลายๆคน เพราะดูคนเดียวปวดตามากค่ะ บางทีคนอื่นในบ้านที่ว่าง เข้าไปดูให้แล้วเกิดเห็นวันที่สีเขียวเขาจะได้คลิกจองให้ ที่สำคัญต้องบอกเขาด้วยว่า เมื่อเจอวันที่ที่มีสีเขียว ให้รีบคลิกเลือก ( Select) อย่ามัวลังเล เพราะมีอีกหลายคนที่จดจ่อจะจองวันเหมือนเราเหมือนกัน เมื่อคลิก select แล้ว ให้รีบคลิกเลือก เวลา ด้วยค่ะ แล้วคลิกยืนยัน เป็นอันจบขั้นตอนการจองแล้วอย่าลืม print ออกมา ถ้าลืมก็ต้อง log in เข้าไปใหม่ แล้วคลิก print confirmation date ค่ะ

   เทคนิค ต้องเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เพราะเขาจะปล่อยวันว่างออกมาตอนไหนเราไม่สามารถรู้ได้ค่ะ จึงต้องแบ่งงานให้หลายคนช่วยๆกันดูค่ะ พี่เห็นใจน้องและขอส่งกำลังใจให้น้องค่ะ ทุกคนที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวเผชิญปัญหาเดียวกันหมด บางคนรอจน pin หมดอายุการใช้งาน(90 วัน) อาจเป็นไปได้ที่เขาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันไม่ได้ เพราะภาระการงาน หรือ ปวดตาค่ะ สู้ๆนะคะ

 51. ขอบคุณพี่ govisa ที่ตอบนะคะ กำลังคิดว่า จะร่าง จม. ยังไง ให้มี นำหนักดีคะ ทำไม่เปนเลย ไม่เคยทำมาก่อน พี่ช่วยได้มั๊ยคะ
  เด๋วหนูจะส่ง ทุกอย่างให้นะคะ มี สองตัวนะคะ เพระาพี่ที่เปนครอบครัวน้อง ก็ยังไม่ได้วันเลยค่ะ
  ไม่ทราบว่า พี่จะช่วยให้ได้ในวันเดียวกันป่าวคะ พี่เค้ากังวลเพระาหนูต้องสัมภาษณ์คนเดียวค่ะ
  หนูก็กลัวค่ะ เพราะเคยขอกับแม่แล้ว แม่ผ่านคนเดียว หนูแห้ว แต่เปนเพราะตอบไม่ตรงกันมั้งคะ หนูบอกไปแค่ว่า ไม่มี ญาติ ที่เมกา แต่แม่ตอบไปว่า มีญาติอยู่สามคน
  อดกันไปแต่แม่ได้ สิบปี สบายๆ เลยยังไม่ได้พาแม่ไปเที่ยวเลยค่ะ เพระาแม่ได้ไปคนเดียว
  อันนี้เลยเปนโอกาสดีที่จะพาแม่ไปเที่ยวด้วย น้องรับปริญญาพอดี
  พี่คิดว่าหนูมีสิทธิ์ พอป่าวคะ

  1. น้อง Tidy พี่เข้าไปดูอีเมล์แล้ว น้องบอกว่าน้องส่ง username กับ password มาแต่พี่คิดว่าน้องลืมค่ะ เพราะไม่มีในอีเมล์ที่น้องส่งให้พี่ค่ะ

   ส่วนร่างจดหมายที่น้องให้พี่ร่างงให้น้องเลย พี่ไม่ทราบรายละเอียดตัวน้องมาก น้องไม่ได้ส่งมาให้พี่อีกเช่นเดียวกันนะคะ แต่เผอิญน้อง Nu Pig post ร่างจดหมายมา Post ไว้ ซึ่งพี่คิดว่าสมบูรณ์แบบพอที่น้องจะนำไปดัดแปลงใช้กับตัวน้องได้ เพราะหากน้องจะรีบใช้ จะได้ไม่ต้องรอของพี่ ให้นำร่างจดหมายดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ไกับตัวน้องได้เลยค่ะ

   ส่วนที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว การขอครั้งที่ 2 ก็จะยากขึ้นกว่าคนที่ไม่เคยยื่นขอเลยค่ะ ถ้าไม่อยากเปิดเผยข้อมูลบางเรื่อง ให้น้องเขียนอีเมล์ส่งไปให้พี่อ่าน แล้วพี่จะตอบกลับทางอีเมล์น้องอีกครั้ง แต่ขอข้อมูลละเอียด เช่น เรียนจบอะไรจากที่ไหน ทำงานแล้วยังทำที่ไหน ทำงานเกี่ยวกับอะไร นานกี่ปี การไปยื่นขอครั้งแรกจำได้ไหมว่า เมื่อไร ตอนนั้นให้เหตุผลว่าอะไร และอื่นๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ พี่จะได้แนะนำน้องได้ถูกว่า ควรจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับครั้งนี้ค่่ะ

  2. น้อง Tidy ขออนุญาตตอบทางนี้นะคะ เพื่อคนอื่นเข้ามาอ่าน จะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆอีกหลายคนค่ะ เอกสารที่น้องควรเตรียมไปมีดังนี้ค่ะ

   1. ขอจดหมายรับรองการทำงานจากมหาวิทยาลัยที่น้องเคยทำงานมานาน 5 ปี
   2. ถ้าทำงานที่บ้าน มีใครเป็นผู้จัดการ ให้ช่วยออกจดหมายเซ็นต์ชื่อรับรองว่า น้องเข้ามาทำงานที่บ้านเมื่อวันที่เดือนปีค.ศ. ตำแหน่งอะไร เงินเดือนประมาณเท่าไรค่ะ
   3. ถ้าหากมีใบรับรองแพทย์เรื่องคุณพ่อไม่สบาย ทำให้น้องต้องเข้ามาช่วยทำธุรกิจที่บ้านด้วยก็ดีค่ะ
   4. ใบทะเบียนการค้าเป็นชื่อน้องไทดี้ หรือ เป็นชื่อคุณพ่อคะ จะเป็นชื่อใครใน 2 คนนี้ เอาไปด้วยแล้วกันค่ะ เพื่อโดนซักถาม จะได้ตอบได้ค่ะ
   5. ส่วนเรื่อง Pin กับ Password พี่ไม่ได้คิดอะไรกับน้อง เพียงแค่อยากช่วยค่ะ ถ้าน้องมีคนรู้จักช่วยกันดูให้ก็ดีแล้วค่ะ อย่ากังวลค่ะ
   6. จดหมายเชิญไปงานรับปริญญา
   7. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของตัวน้อง และถ้าบัญชีน้องมีจำนวนเงินน้อย ให้มีของ sponsor เพิ่มเข้ามาอีกคนได้ค่ะ เอา Book บัญชีตัวจริงไปด้วยค่ะ
   8. น้องอาจ Xerox passport ของคุณเแม่น้องและหน้าที่ได้วีซ่าเข้าอเมริกาของคุณแม่
   9. แผนการไปเที่ยวคร่าวๆว่า มีที่ไหนบ้างค่ะ

   หากคราวนี้ถูกซักถามเรื่องญาติคงต้องตอบคล้ายคุณแม่ เพราะกงสุลน่าจะจดบันทึกไว้ว่าคราวที่แล้วปฏิเสธเพราะอะไรค่ะ

   ส่วนเรื่องที่น้องสงสัยว่า ทำไมเจ้าหน้าที่เขาดึงเอกสารออก ให้น้องเก็บเอง เพราะเขาจะให้ยื่นเฉพาะส่วนที่จำเป็นกับน้องจริงๆก่อน เขาเกรงด้วยว่า การเอาเอกสารไว้ทั้งหมด อาจมีบางส่วนหล่นหายได้ หรืออาจสลับกันได้ เขาจึงให้น้องถือไว้เองก่อนค่ะ ส่วนเอกสารที่เหลือที่เขาให้เราถือไว้เอง เวลากงสุลซักถามอะไรน้อง และน้องคิดว่า ตรงนี้ น้องมีเอกสารจะยื่นเพิ่ม น้องก็ยื่นให้กงสุลดูเองได้ในขณะยืนตอบสัมภาษณ์ค่ะ ส่วนเรื่องโสด พี่คิดว่า อาจเป็นบรรดาคำถามที่มีหลายคนเคย Post ไว้ตามที่ต่างๆ พอเราเข้าไปดู เราอาจเกิความกังวลไม่สบายใจได้ จริงๆแล้ว อาจไม่ใช่ก็ได้ เอาเป็นว่า ขอให้น้องแสดงให้กงสุลเกิดความรู้สึกเชื่อในตัวน้องว่า น้องไปแล้วจะกลับมาสานต่อธุรกิจที่บ้านนะคะ พี่เอาใจช่วยให้น้องได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปเที่ยวที่อเมริกาค่ะ

   หมายเหตุ ประการสุดท้ายขออนุญาตติดต่อกันแบบนี้ดีกว่านะคะ เพราะจะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนค่ะ บางชื่อ บางสถานที่พี่ไม่ได้เปิดเผยออกมาณที่นี้ เพราะคิดว่า อาจไม่เหมาะสม พี่เลยเขียนเป็นกลางให้ แต่คิดว่า ถ้าน้องเข้ามาอ่าน น้องเข้าใจค่ะ

   ขอขอบคุณที่น้องให้กำลังใจพี่ค่ะ แต่พี่คงไม่รู้ลึกมากพอที่จะบอกได้ว่าน้องจะผ่านวีซ่าไหมนะคะ อย่างไรก็ตาม ครั้งใหม่นี้ น้องเตรียมตัวดีก็น่าจะผ่านวีซ่าค่ะ ขอให้พรดีๆที่น้องส่งมาให้พี่ ส่งต่อไปยังน้องให้น้องโชคดีวีซ่าผ่านค่ะ

 52. สวัสดีค่ะ พี่ Govisa

  หนูมีพิน ทางโทรศัพท์ค่ะ ตื่นมาโทรทุกวัน โทรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซักที…

  อยากจะลองแปลงทำทางอินเตอร์เน็ตจะทำได้มั้ยคะ

  1. น้องโทรตอนกี่โมงคะ เพราะการใช้โทรศัพท์นัดสัมภาษณ์ต้องโทรในเวลาทำงาน คือ 8.00 ถึง 17.00น. เท่านั้นค่ะ หยุดทำการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการทั้งไทยและอเมริกัน ให้น้องเข้าไปดู video ที่ http://Bangkok.us embassy.gov/non-immigrant-visa/visa-appointments.htmlถ้าน้องเปลี่ยนใจจะนัดทางอินเทอร์เน็ต ต้องซื้อPin ใหม่ ราคาPin ที่จองทางอินเทอร์เน็ตถูกกว่าทางโทรศัพท์ คือราคา 372 บาทค่ะ จองทาง
   อินเทอร์เน็ตจะจองได้ 24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดค่ะ

 53. มาร่วมแบ่งปันค่ะ เพราะว่าได้เทคนิคมาจากคุณ govisa และจากคอมเม้นของเพื่อนๆ เลยขอเล่าด้วยค่ะ

  สมัครเรียนภาษาที่ Kaplan ในเมือง Washington DC ไป ในเวลาที่หวุดหวิดและล่าช้ามากๆ เพราะตัวเองตัดสินใจที่จะเรียนภาษาช้าไปหน่อยค่ะ เพิ่งพยายามทำการจองวันสัมภาษณ์ตั้งแต่ 11 เมษายน ตอนแรกก็ใจหวิวๆ ว่าสงสัยจะไม่รอดแล้ว อดไปแน่ๆ

  แต่โชคดีวันที่ 12 เมษา ช่วงเกือบ 11 โมง ก็มีวันสีเขียวปรากฏ คือ 24 กับ 26 พ.ค. แต่ความจริงจ่ายค่าเรียนไปแล้ว เริ่มเรียนวันที่ 16 พ.ค. – 1 ก.ค. (7 weeks) ก็เลยลังเล และยังไม่รู้ว่าสามารถขอเลือนวันสัมภาษณ์ แอบคิดในใจว่า เลื่อนวันเรียนดีไหม แต่ก็เสียดายเงิน และช่วงเวลาที่จำกัดได้เท่านั้นจริงๆ ก็เลยกดวันที่ 24 ไปก่อน ปรากฏว่ามีคนแย่งไปแล้ว เลยลองใหม่เป็นวันที่ 26 ก็เรียบร้อย และลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยพบเว็บนี้ที่อธิบายอย่างละเอียด เลยรีบส่งคำขอเร่งรัดวันสัมภาษณ์ไปทันทีค่ะ

  เนื่องจากติดวันสงกรานต์ ก็เลยต้องรอนานหน่อย เข้ามาอ่านคอมเม้น เลยเห็นว่าบางคนต้องรอเป็นอาทิตย์เลยยังไม่ท้อใจ ในที่สุดตอนบ่ายสามวันนี้ก็มีอีเมล์ตอบกลับจากสถานทูต (เนื้อหาเหมือนความเห็นข้างบนที่ยกมาให้ดูค่ะ) ว่าเลื่อนให้เป็นวันที่ 3 พ.ค. เวลาบ่ายโมงตรง

  ส่วนอีเมล์ที่เรายื่นคำร้องเร่งรัดไป ก็มีลักษณะแบบนี้ค่ะ เผื่อเป็นประโยชน์ให้คนอื่นๆลองดัดแปลงดูได้บ้างค่ะ แต่ขอโทษเรื่องภาษาด้วยนะคะ อาจจะไม่ advanced เท่าไหร่ 🙂

  To whom it may concern (ตอนนั้นไม่ทราบว่าต้องเรียนใครโดยตรงค่ะ)

  My name is ***********.

  I have made a visa appointment onวันที่ at เวลา for F-1 visa.
  However, I would like to ask for expediting a visa appointment before วันสัมภาษณ์ที่อยากได้ because I have already registered and paid for ชื่อคอร์ส course at สถาบัน
  The course will begin from วันเริ่ม to วันจบ and I cannot change or postpone the course schedule because (บอกเหตุผลที่จำเป็นมากๆว่าเปลี่ยน / เลื่อนวันเรียนไม่ได้เพราะอะไร …กรณีนี้น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่เรียนภาษาค่ะ แต่ถ้าเรียน ป.ตรี ป.โท ก็สามารถระบุได้อยู่แล้วว่าเรียนแบบ Degree)
  The course already have been sceduled and paid (อาจจะบอกจำนวนเงินที่จ่ายไปจำนวนมากแล้วก็ได้ค่ะ จะได้ดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยเตรียมพร้อมแล้ว)

  และอาจจะยืนยันไปอีกว่า เราจ่าย SEVIS fee แล้วด้วยนะ และก็ทำการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับเรียบร้อย

  My confirmation Number for appointment is ******.
  Pin : ********
  I-20 Form : *******
  School code: ********

  Please kindly take this matter to your consideration and I look forward to hearing good news from you soon.
  My mobile number is ******and my home number is *****.

  Thank you so much in advance.

  Best Regards,
  **********

  สรุปก็คือ เจอวันเขียววันไหนก็จองไปก่อนก็ได้ ..โชคดีนะคะทุกๆคน 🙂

  1. @Nong Nu Pig พี่ดีใจนะคะที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยน้องๆและอีกหลายๆคนให้ได้สมหวังไปอเมริกาด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆกัน และขอบคุณที่น้องช่วยเขียนประสบการณ์มาแบ่งปันและให้กำลังใจคนที่ยังไม่ได้คิวนัดสัมภาษณ์ได้อุ่นใจว่า ไม่ได้มีเราคนเดียวที่โดดเดี่ยว ยังมีอีกหลายคนที่ประสบปัญหาอย่างเดียวกับเรา แต่ในที่สุดทุกคนก็จะได้วันนัดสัมภาษณ์เหมือนกันค่ะ น้องเขียนภาษาอังกฤษได้ดีมากค่ะ พี่มั่นใจว่า น้องจะเอาตัวรอดได้ในอเมริกา โชคดีค่ะ ขอให้วีซ่าผ่านได้ไปเรียนนะคะ

 54. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะค่ะพี่ govisa
  ลองส่งอีเมลล์ไปที่สถานฑูตแล้ว ก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไง
  ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงต้อง แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตละค่ะ

 55. สวัสดีค่ะ
  มา update ค่ะ ตอนนี้ได้คิวใหม่แล้วค่ะ เป็นวันที่ 22 เมษานี้ค่ะ ทาง agency เค้าเป็นคนส่งเมลล์ไปบอกกับสถานฑูตให้เองเลยค่ะ 2 วันก็ได้คิวเมลล์ตอบจากสถานฑูต โล่งออกไปเลยค่ะ
  ขอบคุณมากๆ นะค่ะ ที่ให้คำปรึกษา ^^

 56. หวัดดีคับพี่ และเพื่อนๆ ที่ยังจองคิวนัดไม่ได้ (ผมก็รอมา 43 วันแล้ว) ยังไม่ได้ พอดีไม่ค่อยมีเวลาอยู่หน้าจอซะด้วยคับ (ขอ visa ท่องเที่ยว)

  1. น้อง Korn ให้ username กับ password กับพี่น้องหรือเพื่อนสนิท เพื่อเขามีเวลาว่าง เขาจะได้เข้าไปช่วยจองให้ค่ะ อย่าให้ต้องรอเกิน 90 วันเลย เพราะต้องซื้อ Pin ใหม่ค่ะ เอาใจช่วยสู้ต่อไปค่ะ ช่วงพฤษภาคม มีวันหยุดยาวอีก ให้คอยเตรียมดูหน้าจอคอม เพราะช่วงเวลาแบบนี้ คิวนัดสีเขียวมักจะเปิดออกมาให้จองค่ะ

 57. พี่ครับ ผมโชคดีที่มีโอกาสได้เห็นช่องสีเขียว วันที่ 9,10,31 พ.ค.แต่พอคลิ๊กเข้าไประบบแจ้งว่าเวลาที่ท่านเลือกเต็ม !!! ผมก็ลองใหม่โชคดีเจอวันที่ 10 อีกครั้ง (ก็เหมือนเดิมครับ เวลาที่ท่านเลือกเต็ม!!) เป็นไปได้ไหมครับว่าการขอ visa แบบคนเดียวจะมีความยากในการนัดคิวสัมภาษณ์กว่าการนัดแบบเป็นกลุ่ม ผมเห็นว่าช่วงวันที่ 28,29 ขึ้นว่ายังไม่เปิดนัดสัมภาษณ์ (ไม่รู้ว่าจะล็อคไว้ให้กับ Class visa ไหนหรือเปล่าครับ)

  1. น้อง Korn คะ พี่ก้เคยเจอแบบที่น้องว่ามาค่ะ คือ จังหวะที่น้องคลิก อาจมีใครบางคนที่กำลังจ้องจะคลิกๆได้ก่อนน้อง และบังเอิญมีที่ว่างที่เดียวค่ะ น้องเลยอด ยังไม่สามารถจองได้ค่ะ ส่วนที่เห็น 2 วันยังไม่เปิดให้จอง พี่คิดว่า อาจเป็นช่องที่ visa ของ class อื่นแบบที่น้องเข้าใจ เช่น วีซ่านักธุรกิจ B-1 หรือ อื่นๆค่ะ หรืออาจจะรอเปิดให้จองภายหลังค่ะ คงต้องพูดเหมือนเดิม คือ ต้องอดทนรออย่างเดียวค่ะ สู้นะคะ อย่าเพิ่งท้อถอยค่ะด

 58. ขอบคุณมากนะคะ พี่

  เด๋ว ไทดี้ จะส่ง ไปให้ทางนี้ นะคะ

  ตอบทางไหน ก็ดีคะ คนอื่นๆ อาจจะประสบ ปันหาเดียวกัน กับ ไทดี้ ค่ะ

  จะได้ ทุ่นแรงพี่ govisa

  1. น้องไทดี้น่ารักมากที่ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้อื่นค่ะ ขอให้ความดีของน้องช่วยให้น้องสอบสัมภาษณ์วีซ่าครั้งนี้ผ่านนะคะ

  2. ไทดี้คะ พี่ log in ดูแล้วแนะนำว่า หลังจากไม่เห็นวันนัดสีเขียว ให้คลิก back ไปทีหน้ารายละเอียดที่ถามเกี่ยวกับตัวน้องและหนังสือเดินทางทุกครั้ง เพื่อคลิก save and finish later จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งกรอกเลือก consulates office และคำถามอื่นๆ กว่าจะกรอกเสร็จ พอดีคนอื่นเขาเลือกได้วันนัดไปแล้วค่ะ ส่วนEird ที่ขอ 3คนแนะนำให้เขียนอีเมล์พร้อม scan จดหมายเชิญไปงายรับปริญญาแนบไปที่ visabkk@state.gov เดี๋ยวนี่้ได้เลย อธิบายความจำเป่็นที่ต้องเร่ง เพราะงานรับปรีญญาจะมีวันที่เท่าไรค่ะ ระหว่างนี้ก็กดหาคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่าไปเรื่อยๆ ถ้ามีมือถือ smart phone ก็ทำได้ตลอดเวลาที่ว่างค่ะ

 59. ขอบคุณค่ะ

  แล้วให้แต่พี่เค้าส่ง งี้ไทดี้ ก้ออดสัมภาษณ์วันเดียวกัน

  แล้วจะรอดหรอคะ เนี่ย เฮ็อ กลุ้ม แต่กลุ้มกว่าที่ วันไม่ได้ ฮ่าๆ

  อยากจะบ้ากันเลยทีเดียวค่ะ พี่ จะเปนไปได้ มั๊ยที่จะได้ วันเดียวกัน คะ

  1. ถึงแม้ญาติน้องจะไม่ยอมเขียนจดหมายไปขอ Expedite น้องก็อาจจะไม่ได้วันนัดเดียวกับญาติิอยู่แล้ว เพราะใช้ Pin นัดสัมภาษณ์คนละอันกันค่ะ คงต้องทำใจค่ะ พี่ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้น้องหมดกำลังใจ แต่อยากให้น้องทำใจก่อน ถ้ามีอะไรไม่ตรงตามที่น้องต้องการ น้องจะได้ไม่คิดมากค่ะ พี่เพิ่งคลิกเข้าไปดูให้น้องก็ยังไม่มัคิวว่างค่ะ

 60. ดีครับ ผมซื้อพินมาแล้ว คนที่จะเดินทางไปเที่ยวอเมริกามี 5 คน มีคุณตา คุณแม่ และพี่สาวหนึ่งคน น้องสาวหนึ่งคน รวมผมเป็น 5 ผมจะใส่ชื่อทั้ง 5 คนเลยได้มั้ยครับในการนัดสัมภาษณ์ร่วมกัน *พินที่ซื้อมาเป็นชื่อคุณแม่นะครับ

  1. @น้อง kpharelu พี่คิดว่า เวลานัดให้น้องกรอกชื่อคุณแม่ก่อนเพื่อทำการนัด แล้วพอถึงหน้าที่ถามว่า จะ add family member หรือ skip family จะมี2ประโยคทึ่เขาเขียนไว้ดังนี้ คือ Up to 4 family members may be scheduled for an interview with you. You must be immediate relatives ( husband, wife, son, daughter, brother, sister) and all must be at the same house registration.) คุณแม่อยู่ในฐานะลูกสาวคุณตา น้องทั้ง 3คนอยู่ในฐานะลูกชายลูกสาวของคุณแม่ค่ะ ดังนั้นน่าจะใช้Pin เดียวกันได้ทั้ง 4คนค่ะ

 61. พี่คะ ดูแล้วท่าจะหมดหวังเลยเนอะ เพระา เดือน june ถูกปล่อยออกมาแล้ว แล้วดัน เตมหมดแล้วด้วย ในช่วงต้นเดือน มันช่างเศร้าจริงๆ หาวันยาก สัมภาษณ์ ไปยังต้องแล้วแต่ดวงอีก ว่าจะรอด หรือ เสียเงิน ฟรี ทำไม มันเอาเปรียบเราได้ ขนาดนี้ เนี่ย พี่เค้า บอกว่า มีคน ขายคิวค่ะ แต่ ตั้ง พันนึงเลยไม่เอาหาเองไปก่อน มีแต่ เสียกับเสีย เฮ็อ ไทดี้ ก้อเริ่มเซง ส่ง เอกสาร ไปให้ พี่ดู แล้วนะคะ ช่วยบอกไทดี้ด้วยนะคะ ว่าถูก ป่ะ ควรแก้ไข ตรงไหนรึป่าว ขอบคุณค่ะ ที่จองให้ ตลอด ขอบคุณ จริงๆๆ

  1. น้อง tidy คะ ขอให้เนื้อความจดหมายฉบับที่ 2 มีเพิ่มประโยคที่ระบุเงินเดือนเหมือนฉบับที่ 1 ด้วยค่ะ ส่วนวันที่ที่อยู่ในกรอบและเขียนมาถามพี่ว่า เอาช่องนี้ออกไหม ให้เอาออกได้เลยค่ะ
   ส่วนจดหมายที่ต้องการให้กงสุลอ่านเพื่อยืนยันว่าจะกลับมาประเทศไทย ร้านกาแฟน้องให้แสดงรายได้เป็นเงินบาทค่ะ ไม่ต้องแสดงเป็นดอลล่าร์นะคะ ส่วนเหตุผลอื่นๆก็ใช้ได้ค่ะ
   ส่วนเรื่องคิวนัดสัมภาษณ์ พี่เห็นใจทุกคนที่ตกสภาพนี้จริงๆค่ะ ขอเอาใจช่วยให้น้องได้วันนัดค่ะ วันนี้ตอนเย็นประมาณ 4 โมงเศษ ดูเหมือนเว็บนัดจะล่ม เพราะเข้าไปหน้านัดไม่ได้ค่ะ เดี่ยวพรุ่งนี้ ถ้าพอหาเวลาว่างได้ ก็จะดูให้อีกค่ะ

   1. น้อง tidy อย่างที่เขียนมาถาม เกี่ยวกับเนื้อความในจดหมาย เช่น ไม่ต้องระบุเกี่ยวกับที่ทำงานเก่าที่ทำ 5 ปีใช่ไหม น้องจะไม่ระบุก้ได้ แต่ถ้าอยากบอกก็ทำได้ โดยเขียนบอกว่าเคยทำเมื่อ 5 ปีที่แล้วที่ไหน และปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะ ส่วนเรื่องการเรียงลำดับว่าใส่เงินเดือนก่อนบอกเวลาที่เริ่มทำงาน ในความคิดเห็นพี่ น้องจะเรียงลำดับอย่างไรก่อนก็ได้ขอให้มีเนื้อความครบค่ะ

 62. 28-29 เมษายนนี้สถานทูตอเมริกาหยุดอีสเตอร์หรือเปล่าค่ะ เพราะได้รับอนุมัติวีซ่าตั้งแต่วันที่ 22 เมษายนแต่วันนี้ยังไม่รับพาสสปอร์ตคืนเลยค่ะ แล้วทางไปรษณีย์ก็บอกว่าสถานทูตหยุด 2 วัน เลยแจ้งไปทาง agency เค้าบอกว่าอีสเตอร์มันอาทิตย์ที่แล้ว เค้าไม่เชื่ออ่าค่ะ ทำไงดีค่ะ T_T

  1. น้อง Lookwa ดูที่เว็บนี้เรื่องวันหยุดของสถานทูตอเมริกา http://bangkok.usembassy.gov/holidays.html 28-29 เมษายนไม่ได้หยุดค่ะ พี่ไม่ทราบว่า น้องแจ้งไปทาง agency ที่ไหน ในอเมริกา หรือ ไทยค่ะ เพราะน้องไม่ได้บอกรายละเอียดมา อีสเตอร์ คือ 22 เมษายนค่ะ พี่ว่าซองเอกสารน่าจะใกล้ถึงบ้านน้องแล้ว หรือไม่ก็ลองสอบถามไปรษณีย์ที่รองเมืองอยู่แถวถนนบรรทัดทองดูว่า เอกสารออกจากสถานทูตอเมริกามาถึงไปรษณีย์ที่รองเมืองวันที่เท่าไร และไปรษณีย์รองเมืองส่งออกไปที่บ้านน้องวันไหนค่ะ ที่จริง ตอนจะจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ เป็นค่าซอง 75 บาท น้องๆที่รีบสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า ขอไปรับเองที่ไปรษณีย์รองเมืองได้ค่ะ เพราะจะได้รับหนังสือเดินทางประมาณวันรุ่งขึ้น นับจากวันที่สอบสัมภาษณ์แล้วค่ะ

 63. ถามอีกเรื่องนะครับ ตอนที่เรากำลังรอกดวันเขียวเนี่ย เราสามารถกดรีเฟรชหรือปุ่ม Previous และ Nextไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ต้องล็อกเอ๊าท์ออกแล้วล็อกอินใหม่ได้หรือเปล่าครับ แล้ววันเขียวจะโผล่มาให้เห็นมั้ยครับหากใช้วิธีกดรีเฟรชหรือกดปุ่ม Previous และ Next ไปเรื่อยๆ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  1. น้อง kpharelu น้องกด Refresh ไม่ได้ค่ะ กดrefresh อาจทำให้ข้อมูลหายได้ค่ะ เมื่อห้ามกด refresh จะมีช่องข้างล่้างให้กด OK ค่ะ ถึงจะเห็นหน้าปฏิทินการนัดหมายได้ค่ะ

 64. คืนตั้งใจจะไปรับเองที่ไปรษณีย์อยู่แล้วค่ะ วันนี้โทรไปถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อีกรอบ เค้าบอกแผนกวีซ่าไปสัมมนากันหมดค่ะ ปิดแผนก 2 วัน ทางไปรษณีย์เองเค้าก็บอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้รับเมื่อไหร่ ปกติเค้าจะได้รับกันกี่วันค่ะ หลังจากสัมภาษณ์ผ่าน รอมาหลายวันแล้วค่ะ ทาง agency ที่อเมริกาเค้าจองตั๋วไว้วันที่ 2 พ.ค. ก็ต้องเลื่อไปค่ะ เพราะยังไม่ได้รับเอกสารคืน

  1. ปกติสอบสัมภาษณ์เสร็จ วันรุ่งขึ้นมักจะได้รัหนังสือเดินทางคืนเลย ถ้าไม่ติดวันหยุดนะคะ คาดว่า น้อง Lookwa น่าจะได้รับวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม อาจจะเป็นช่วงบ่ายค่ะ สหรัฐอเมริกาเขาฉลองวันแรงงานในวันที่ 1 กันยายน ดังนั้นวันที่ 1 พฤษภาคมสถานทูตอเมริกาไม่หยุดค่ะ แต่น้องคงต้องเช็คไปรษณีย์ว่าหยุดไหม โดยทั่วไปหน่วยงานราชการไทยไม่หยุดวันแรงงานค่ะ

 65. ผมชักเครียดๆแล้วอะเนี่ย เอกสารพร้อมหมดเตรียมไปทำ F-1 พอมาเจอปัญหาเรื่องการจองวันสัมพาดอีก โรคกระเพาะกำเริบเลย จองช่วงต้นเดือนมิถุนาไม่ทัน ผมต้องไปก่อน 15 สิงหาจะมีดอกาสทันไหมคับเนี่ย TT

  1. น้อง fuse คะ อย่าเครียดไปเลยค่ะ วีซ่านักเรียนเขาจะมีที่ว่างให้มากกว่าวีซ่าท่องเที่ยวมากๆค่ะ ใน I-20 ระบุว่าไปก่อน 15 สิงหาคม น้องนัดจองตั้งแต่เมษายน ต้องจองวันสัมภาษณ์ได้แน่นอนค่ะ เพียงแต่ว่ามันเสียเวลาที่ต้องคอยเปิด internet หน้าเว็บไซต์ยัดว่า มีวันที่สีเขียวเปิดให้จองแล้วหรือยังค่ะ และถ้าจวนเวลาจริงๆใกล้ 15 สิงหาคม ก็ยังมีระบบให้ทำ”การขอเร่งรัดวีซ่า” ซึ่งส่วนใหญ่เกินกว่า 90%ของวีซ่านักเรียนได้เลื่อนวันนัดให้เร็วขึ้นค่ะ พี่คิดว่า น้องอาจต้องใช้เวลาคอยประมาณ 2-3 อาทิตย์ค่ะ ถ้าเป็นตอนนี้เปลายเดือนมิถุนายนซิคะ จะเริ่มอาการวิตกมากๆค่ะ เพราะหลายโรงเรียนเริ่มทยอยส่ง I-20 และมีคนจองคิวสัมภาษณ์หนาแน่นขึ้นค่ะ ส่วนวีซ่านักท่องเที่ยว แทบจะไม่มีโอกาสได้รับสิทธิ์การขอเร่งรัดวีซ่าเลยค่ะ เพราะจะไปเที่ยว เลื่อนวันเดินทางได้ค่ะ (ลองอ่านในกระทู้ที่มีอยู่ในนี้ว่า มีคนลองทำ expedite แล้วไม่ได้ค่ะ) อย่ากังวลนะคะ รักษาสุขภาพ ฝึกความอดทน และรอคอยค่ะ เพราะในอนาคต เวลาไปเรียนหนังสือที่อเมริกาจริงๆแล้ว น้องยังต้องเผชิญความกดดันอีกหลายเรื่องในการเรียนค่ะ เวลาอยู่ที่อเมริกา ค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าเเมืองไทย และขาดความอบอุ่นจากทางบ้านด้วยค่ะ รักษาสุขภาพ โชคดีนะคะ

 66. ขอถามไรเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคับ คือว่าผมไปเรียนต่อคนเดียว แต่มีพ่อเป็น sponsor ให้ อยากถามว่าพอเวลาได้ไปสัมพาดเนี่ย เราจำเป้นต้องพาพ่อไปด้วยหรือเปล่า

  (อีกอย่าง มีไคพอรุ้ไหมว่าทางสถานทุตจะเปิดให้จองอีกประมานวันที่เท่าไร เปิดดูเองคนเดียวปวดตา อย่างแรง TT)

  1. ถ้าน้องอายุเกิน 18 ปีแล้ว พ่อเข้าไปด้วยไม่ได้ค่ะ พ่อต้องรอข้างนอก โดยน้องต้องเข้าไปคนเดียวค่ะ ยกเว้นน้องจะทำวีซ่านักท่องเที่ยวให้พ่อไปส่งน้องค่ะ และจองวันนัดวันเดียวกันได้ค่ะ

 67. ขอถามหน่อยนะคะ คือว่าจริงๆแล้วได้นัดสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 เม.ย. แต่ว่าเจ้าหน้าที่ให้กลับมาทำนัดใหม่เนื่องจากเจ้าหน้าที่บอกว่าเลือกผิด (เลือกเป็น B1 ไว้) บอกเค้าแล้วว่าต้องการใช้สอง purpose คือต้องการใช้ทำงานเนื่องจากวีซ่าจะหมดอายุสิ้นเดือน พ.ค. แล้วต้องทำต่อไว้เพื่อทำงานแล้วทางบริษัทจะเรียกแบบล่วงหน้าไม่มาก แต่เป็นงานที่ทางบริษัทจะไม่ออกจดหมายรับรองให้ และก็จะต้องไปเยื่ยมญาติกับสามีในวันที่ 5 มิย แต่ตอนนี้วันนัดเต็มหมด เจ้าหน้าที่แนะนำให้เขียนจม ไปขอ expedited appointments แต่ในนั้นแจ้งว่าต้องทำการนัดก่อน จึงอยากทราบว่าอย่างนี้แล้วเขียนไปได้เลยไหมคะ หรือว่าควรจะพยายามทำนัดอันใหม่ให้ได้ก่อน

  1. โดยทั่วไปควรนัดสัมภาษณ์ให้ได้ก่อน แล้วค่อยเขียน expedite แต่ก็มีบางคนอยากลองเขียน expedite เลย เพราะรอมานานมากแล้วไม่ได้คิวนัดซักที เลยเขียน expedite ไปก่อนก็มี บางคนก็ได้เลื่อนวันนัดเร็วขึ้น บางคนถูกปฏิเสธไม่ให้เลื่อนวันนัดสัม๓าษณ์ สันนิษฐานว่ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการเดินทางค่ะ

 68. ม่ายยยยย เมื่อกี้เจอสีเขียววันที่ 4 พ.ค. ตกใจไปพักหนึ่งตั้งสติใหม่กดไม่ทัน T^T

 69. โอ้วว น้องเจอได้ ไง อ่ะ พี่ไม่เคยเลย

  จนจะท้อแล้ว เนี่ย

  ลองใหม่ๆ วันจันทร์ กันเนอะ

  บอกๆ กันด้วยนะคะ

  ขอบคุณ พี่ Govisa

 70. ได้แล้วววววววว 7 พ.ค. 7.45น. ผมเริ่มสังเกตุได้จากสองสามวันที่ผ่านมานะคับ

  – ลองเช็คดูเวลา 8-11 โมงนะคับ เพราะรู้สึกคนจะ cancel แบบวันใกล้ๆอ่ะคับ
  เอาใจช่วยนะคับ เช็คให้ถี่ๆนะคับ ผมใช้วิธีต้มมาม่าเสร้จกดทีหนึ่งคับ เล่นอืดไปหลายถ้วยเลย (ล้อเล่นนะคับ)

  ขอถามไรเพิ่มเติมด้วยนะคับ
  1. เอกสารหลัก เช่น DS-160, ค่าดำเนินการทำวีซ่าจ่ายทางไปรษณีย์, รูป, passport, I-20, SEVIS fee นอกจากของเหล่านี้ต้องเตรียมไรไปมั่งป่าวคับ
  -ผมก็เอา transcript, ใบเกรด, ใบรับรอง sponsor จาก bank
  ->แล้วพวก เอกสารเมื่อตอนเด็กๆ เช่นใบเรียนตอนประถม มัธยม หรือใบรับรองแพทย์ต้องเตรียมไปด้วยไหม อยากให้พร้อมที่สุด

  ปล. จำเป็นไหมที่จะต้องดำเนินการทางเอกสารหอพักให้เสร็จ แล้วเก็บเป็นหลักฐานไว้ตอนติดต่อตอนทำสัมพาดวีซ่าด้วยไหม(ผมติดต่อทาง e mail แต่ยังไม่กล้าระบุวันไปชัว เพราะผมอยากได้ visa ก่อนอ่ะคับ)

  1. น้อง Fuse เพิ่งรียนจบ หรือ ทำงานแล้วค่ะ ถ้าทำงานแล้วเอาใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานไปด้วย แต่ถ้าเพิ่งเรียนจบ ไม่มีใบรับรองการทำงานค่ะ ส่วนเอกสารตอนเด็กๆสมัยเรียนไม่ดูค่ะ ใบรับรองแพทย์ กับ ใบจองที่พัก ไม่ใช้ค่ะ ยังขาดอยู่อย่างหนึ่ง คือ ใบรับรองแหล่งที่มาทางรายได้ของผู้ปกครอง คือ ถ้า sponsor เป็นเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบทะเบียนการค้า(ไม่ต้องแปล) ไปด้วย แต่ถ้าเป็นลูกจ้างให้นำใบรับรองการทำงานไปด้วยค่ะ

   หมายเหตุ น้องแน่ใจว่าได้วันที่ 7 พค.นะคะ เพราะมันเป็นวันเสาร์ค่ะ

  2. น้อง Fuse คะ หลังจากพี่ลองตรวจสอบดูแล้วพี่ขอแนะนำให้น้องรีบ scan ใบ Confirmation การนัดสัมภาษณ์ไปที่ visabkk@state.gov เดี๋ยวนี้เลยนะคะ พี่ serioius ในการรีบตอบคำถามนี้ของน้องมากนะคะ เพราะสถานทูตไม่เปิดสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ค่ะ เกรงว่าน้องจะไปแล้วไม่ได้พบกับใคร เดี๋ยวน้องจะเสียเวลา เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจเกิดการ error ได้ค่ะ

   1. ขอโทษคับ ผมบอกวันผิด ละเมอไปคับ 9 พ.ค. คับ

    ผมยังเรียนอยู่คับ ได้เข้าโครงการแลกเปลี่ยน เรียนที่บางมดสองปี ไปต่างประเทศอีกสองปี จบได้สองใบเลยอ่ะคับ

    ขอโทษที่ตอบช้าคับ ละเมอเขียนไปได้ไงหว่า – –

 71. พี่ govisa คะ
  ที่น้องเคาได้ เรว เพระไม่ได้ ขอ แบบท่องเที่ยวอ่ะ ใช่ป่ะคะ
  ยังคงรอ แบบมีความหวัง ช่วยไทดี้ ต่อด้วยยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

  1. ถูกแล้วค่ะ ทางหน่วยงานที่ปล่อยวันนัสัมภาษณ์ออกมาให้จอง เขาจะกำหนดว่าวีซ่าแต่ละประเภทในรอบแต่ละเดือนว่า จะต้องมีจำนวนเท่าไรค่ะ ช่วงนี้ เขาจะให้พื้นที่การนัดหมายเป็นวีซ่านักเรียนมากที่สุดค่ะ พี่ก็จะพยายามเข้าไปดูให้ค่ะถ้าพี่ว่างนะคะ น้องลองบอกญาติคนอื่นถ้าว่าง ให้เข้าไปช่วยจองให้ก็ได้ค่ะ พี่เคยเข้าไปอ่านในบางเว็บ เขาจ้างทำการกรอกฟอร์มวีซ่า และนัดสัมภาษณ์กันด้วยราคาแพงพอสมควร พี่คิดว่า ถ้าน้องพอทำเองได้ และเสียสละเวลาดูบ่อยๆ จะต้องได้วันจองสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างค่ะ และนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่พี่พยายามเข้ามาช่วยตอบน้องๆให้กำลังใจกัน จะได้ไม่ต้องเสียเงินแพงๆค่ะ

 72. เอ๊ะ

  7 พ.ค. หรอ ก้อเพิ่งจะรู้ว่า สถานทูต เปิด บริการ วันเสาร์ ด้วย งง แฮะ
  ยังไง ก้อขอบคุณ สำหรับ ทริค ดีๆ นะคะ น้อง

  อืมม แอบงง หรือ เดือนผิด คะ

 73. ผมแอบบงงนะคับ 9 พ.ค. นะคับ ไม่ใช่ 7 รีบเขียนไปหน่อยคับ
  ขอโทษด้วย _/_

  1. ไม่เป็นไรค่ะ น้อง Fuse แต่อย่าทำแบบนี้เวลาสอบนะคะ เพราะน้องจะอดได้คะแนนดีๆไปเลยค่ะ

 74. จ้า คนเราพลาดกันได้ ค่ะ
  แต่ตอนนี้ อยากได้ วัมากๆๆ จ้า
  สู้ๆ ขอบคุณพี่ govisa ค่ะ

  1. ลองสอบถามสถานทูตดูก็ได้ค่ะ เพราะเท่าที่อ่านก็ดูมีเหตุผลที่จะถามเขาค่ะ

  2. น้อง tidy ช่วงวันสองวันนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาเลย แต่จะพยายามเข้าไปช่วยดูให้ ญาติทำ expedite แล้วหรือยังคะ ได้ผลเป็นยังไงบ้างค่ะ

  3. น้อง Tidy พี่อ่านอีเมล์น้องที่ forward เรื่อง expedite พี่ไม่รู้ว่าจะปลอบน้องอย่างไรดี เข้าใจความทุกข์ของน้อง และเอาใจช่วยให้น้องได้วันนัดสัมภาษณ์ในเร็วๆนี้นะคะ เอาเป็นว่า ให้น้องทำตามที่สถานทูตบอกมาว่า อีก 2 อาทิตย์ ถ้าน้องยังไม่ได้วันนัดสัมภาษณ์ ให้ส่งไปขอ expedite ใหม่อีกครั้งนะคะ

   ส่วนเรื่องการซื้อคิวนัดสัมภาษณ์กันด้วยราคาแพง น้องลอง forward mail นั้นไปที่ visabkk@state.gov ค่ะ เพราะบางทีถ้ามีคนรายงานความเดือดร้อนให้เขาทราบกันมากๆ บางทีสถานทูตอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขสภาพการขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าค่ะ พี่อ่านดูในเว็บอื่นๆแล้ว ก็เข้าใจอารมณ์ของทุกคนที่เผชิญปัญหา และ รู้สึกเห็นใจบางท่านที่ต้องจ่ายเงินจำนวนมากค่ะ ถ้าพี่ว่างพี่ก็จะเข้าไปช่วยดูให้น้อง Tidy ค่ะ แต่ทีนี้พี่มีงานอื่นเข้ามา เลยเข้าไปดูให้น้องบ่อยๆไม่ได้ค่ะ

  4. @น้อง Tidy ที่เขียนอีเมล์ พี่ยังจะทำให้ต่อนะ อย่าเพิ่งท้อนะคะ

 75. รบกวนถามอีกครั้งค่ะ
  สัมภาษณ์ผ่านตั้งแต่วันที่ 22 เมษา เสร็จเที่ยงพอดี รอมาจนถึงวันนี้ร่วม 10 กว่าวันแล้วก็ยังไม่ได้รับเอกสารคืนจากสถานทูต ผิดปกติหรือเปล่าค่ะ แล้วอย่างนี้เราสามารถไปสอบถามทางสานทูตด้วยตัวเองได้มั้ยค่ะ ร้อนใจมากเลยค่ะ เครียดมากๆ

 76. ได้มาแล้วค่ะ ^^ วันที่ 3 พ.ค. เมื่อ 16.40 น. ค่ะ

 77. พี่ govisa คะ
  รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าขอวีซ่า คนละแประเภท แต่ครอบครัวเดียวกัน ตามกฎนัดสัมภาษณ์พร้อมกันได้หรือเปล่าคะ
  คนที่ 1 เป็น B1 และ B2 (ใช้ pin คนที่ 1 เป็นคนจอง)
  คนที่ 2 เป็น B2 อย่างเดียว
  เพราะระบบยอมให้นัด แต่เกรงว่าจะไปเด้งหน้าสถานทูตน่ะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  1. การจองวันนัดสัมภาษณ์ ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกัน พ่อ-แม่-ลูก แม้จะเป็นวีซ่าคนละประเภท เช่น ลูกขอวีซ่านักเรียน F-1 และพ่อแม่ไปส่ง พ่อ-แม่ ขอวีซ่านักท่องเที่ยว B-2 ก็จองด้วย Pin เดียวกันได้ค่ะ ว่าแต่ว่าที่น้อง Meow บอกว่าคนที่ 1 เป็น B-1 และ B-2 ด้วย น้องหมายความว่าคนที่1เป็น วีซ่านักธุรกิจ B-1 ใช่ไหมคะ

   1. พี่ govisa คะ

    ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ใช่ค่ะ คนที่ 1 ขอวีซ่านักธุรกิจค่ะ และอยู่เที่ยวต่อเลยคลิกขอวีซ่านักท่องเที่ยวด้วย (เลือกทั้งสองแบบ)
    แต่ต้องขอโทษด้วยค่ะ ที่ระบุไม่ละเอียด คนที่หนึ่งเป็นสามีหนูค่ะ แต่งงานกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียน คนละนามสกุล หนูมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน เค้าถือว่า ครอบครัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
    และหนูก็เดินทางไม่พร้อมกัน โดยสามีไปก่อนประมาณ 5 วัน เพื่อทำงาน และหนูตามไปเพื่อไปเที่ยว แต่กลับพร้อมกันค่ะ
    หนูยังคงใช้ พิน สามีจองและเพิ่มชื่อ ไปสัมภาษณ์พร้อมกันได้ใช่มั๊ยคะ

    1. 1. ที่จริงหลังจากดูงาน หรือประชุมเสร็จ ก็มีสิทธิ์เที่ยวได้ค่ะ ไม่ต้องเลือกทั้ง 2 แบบก็ได้ค่ะ เลือกแบบ B-1 แบบเดียวก็ได้ค่ะ ถ้าเจ้าหน้าที่สถานทูตเขาถามก็ตอบอย่างที่บอกพี่แล้วกัน เพราะเราตอบตามที่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะ
     2. ส่วนน้อง Meow ให้เอาอัลบั้มที่ถ่ายรูปตอนฉลองสมรสไปให้เขาดูด้วยก็ได้ ทราบมาว่ากฎหมายไทยเขาอนุญาตให้ผู้หญิงเลือกใช้นามสกุลเดิม หรือ นามสกุลสามีก็ได้ และ สามี-ภรรยาบางคู่ก้ไม่จดทะเบียนสมรสกัน ด้วยเรื่องทรัพย์สิน ถ้ากรณีมีคดีความทางกฎหมายเกิดขึ้นค่ะ ดังนั้น ปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันค่ะ
     3. ใช้พินเดียวกันได้ แต่ต้องมีหลักบานตามข้อ 2 ไปด้วย เพื่อให้กงสุลเห็นว่า เราแต่งงานกันจริง แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะ

 78. พุ่งนี้จะสัมพาดวีซ่าแล้วรุสึกกังวลจัวเลยยย จาผ่านไหมหว่า -w-

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม มีสมาธิ ตั้งใจฟังคำถาม คิดก่อนตอบคำถาม พูดเสียงดังชัดเจน และอย่าลืมประสานสายตากงสุลบ้าง อย่าก้มหน้า เพราะวัฒนธรรมฝรั่งถือว่า ไม่จริงใจ มีอะไรผิดซ่อนไว้อยู่ค่ะ และอย่านอนดึกมากค่ะ

 79. กระจ่างขึ้นมากเลยค่ะ มืดแปดด้านมากลายวันเลยค่ะ สถานทูตเองก็ตั้งกฎแต่ไม่ใครมาตอบเมื่อมีคำถามเพิ่ม ขอบคุณพี่ govisa มากๆค่ะสำหรับคำแนะนำ 🙂

 80. สอบสัมพาดผ่านแล้วคร้าฟฟฟฟ นั่งรอไป สอง ชม. แต่ สัมพาด แค่สามนาที – -”

  ตำถามสัมพาดแทบไม่มีไรเลย ว่าไปเรียนต่อที่ไหน สาขาไร ใครเปงสปอนเซอร์ แค่นั่นเอง
  (เอกสารหยิบไปซะเยอะ เขาแค่ขอเอกสารไปสองใบ = = ช็อคมากตอนสัมพาดเหมือยคุยๆ แล้วเขาก็บอกว่าผ่าน แล้วขณะทำไปเรียนห้ามทำงานเท่านั้นเอง)

  1. ดีใจด้วยค่ะ น้อง Fuse น้องน่าจะดีใจน้าที่ไม่โดนถามยากๆค่ะ ^-^

   1. สงสัยไรนิดๆหน่อยๆ

    ตอนสัมพาดวีซ่าอ่ะคับ เขาขอเอกสารจดทะเบียนการก่อตั้งบริษัทของผู้เป็นสปอนเซอร์ไปแนบไปพร้อม ds-160+ อันที่จำเป็น (อันอื่นเค้าดูนิดๆหน่อยๆ ตอนสัมพาด เขาก็คืน) แล้วพอสัมพาดผ่านแล้วเนี่ยเขาก็เอาเอกสารไปเลย ออกมาพึ่งนึกได้-> เลยไปถามเจ้าหน้าที่คนไทยดูว่าจะได้คืนไหม เขาบอกว่าได้คืน แต่ยังกังวลนิดๆหน่อย หวังว่าวีซ่าจะมาส่งถึงบ้านเร็วๆนี้เน้อ T^T

    1. ไม่ต้องห่วงค่ะ น้อง Fuse เขาใส่เอกสารน้องกลับคืนมาในซองเดียวกับหนังสือเดินทางค่ะ ประมาณ 3 วันในกรุงเทพ ไม่นับวันหยุด ถ้าเป็นต่างจังหวัด ไม่ควรเกิน 5 วันค่ะ

   2. ได้มาแล้วคับ ขอบคุนมากสำหรับคำแนะนำนะคร้าฟฟฟ _/_

 81. ขอบคุณจริงๆ นะคะ พี่Govisa ไทดี้ จะพยาม ไม่ท้อ ค่ะ

  1. วันนี้(อังคาร) พี่ก็พยายามเข้าไปดูทั้งเช้า กลางวัน บ่าย และเย็น กลางคืนจะดูให้อีกรอบ อดทนหน่อยนะน้องTidy แล้วอย่าลืมดูเองด้วย เพราะพรุ่งนี้พี่คงไม่มีเวลาว่างมากอย่างวันนี้ค่ะ โชคดีนะคะ

 82. เท่าที่อ่านมาเวปนี้มีประโยชน์มากๆๆๆเลยค่ะ
  รบกวนสอบถามใน case ของตัวเองนะคะ

  1.พอดีเพิ่งได้ I-20 จากมหาลัย และกำลังจะเข้าไปกรอก ds 160 ค่ะ
  สงสัยว่ารูปถ่ายนี่จำเป็นต้องอัพโหลดมั๊ยคะ? หรือไว้เอารูปจิงไปที่สถานทูตวันที่สัมพาดเลยได้คะ

  2.ถ้าสมมติว่าพี่สาวจะไปพร้อมกัน(ไปส่ง) แต่จะขอเปนวีซ่าท่องเที่ยว สามารถใช้พินเดียวกัน และไปสัมพาดพร้อมกันได้มั๊ยคะ? แต่ว่าพี่สาวอยู่คนละทะเบียนบ้าน และนามสกุลภาษาอังกิดสะกดไม่ตรงกันค่ะ (เท่าที่อ่านคิดว่าทำได้ ขอ confirm อีกครั้งนะคะ 🙂

  3.ถ้าต้องไปให้ทันภายใน 22 สิงหา ตอนนี้ยังพอทันมั๊ยคะ?? ตื่นเต้นมากๆๆเลย

  4.ไม่ทราบมีเทคนิคการเข้าไปจองวันสัมพาดกันอย่างไงบ้างคะ ควรเข้าเวลาไหนถึงจะเจอวันว่างคะ?

  ขอบคุนมากกกกกๆๆ ค่ะ

  1. @น้อง Mimz ตอบทีละคำถามนะคะ
   1. รูปถ่าย scan แล้ว upload ไปในฟอร์มได้เลยค่ะ เท่าที่พี่เคยทำ ถ้าใส่รูปลงไปในกรอบไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พี่ใช้อยู่ ตัวโปรแกรมการกรอกฟอร์มขึ้นประโยคที่ว่า ถ้าupload รูปไม่สำเร็จ ไม่สามารถคลิก next ทำหน้าถัดไปได้ หน้าถัดไปคือ หน้าที่ให้เรา review ข้อมูลทั้งหมด และสุดท้ายเลย คือ หน้าเซ็นต์ชื่อค่ะ แต่ก็มีคนรู้จักที่เขาไปให้ agent ทำ ปรากฏว่า agent upload รูปให้ไม่ได้เหมือนกัน แต่เขาสามารถทำต่อไปได้ โดยตรงรูปจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ และมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม เดิม พี่ก็เคยทำได้ในลักษณะที่ agent แห่งนั้นทำ ต่อมาเมื่อพี่ install software บางตัวให้ version มัน update มากขึ้น ผลก็คือ ทำแบบเดิมไม่ได้ ดังนั้นพี่จึงต้องพยายามดูว่า คำสั่งที่เขียนเวลาเรา upload รูปไปแล้วมันไม่ผ่าน เขาเขียนว่าอะไร เช่น รูปกว้างไป รูปใหญ่ไปไม่ได้ขนาด เป็นต้นค่ะ อย่างไรก็ตาม ก็แก้ไขให้ได้รูปตาม size จนสามารถผ่านไปที่หน้า review ได้ค่ะ ขอแนะนำเพิ่มเติม คือ ให้นำรูปติดมือเข้าไปด้วยในวันสัมภาษณ์ 1 รูป เผื่อรูปที่ upload เข้าไปแล้วไม่ชัดเจนพอที่สถานทูตเขาจะไป scan ใส่ในหน้าหนังสือเดินทางเวลาได้วีซ่าค่ะ

   2. จริงๆ พี่สาวเราแท้ๆก็คือ ใช้พินเดียวกันได้ ถ้ากรอกในฟอร์ม DS 160 ว่าอยู่บ้านเดียวกัน แต่ถ้ายึดตามหลักการที่เขาเขียนไว้ตรงหน้า add family member ในเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์ ก็ทำไม่ได้ เพราะระบุชัดเจนว่า ต้องอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คนที่มีมุขมีลูกเล่นไหวพริบมักเอาตัวรอดในกรณ๊นี้ได้ เพราะกงสุลไม่ได้ขอดูทะเบียนบ้าน แต่ถ้าเป็นคนคิดมาก ชอบทำอะไรถูกต้อง เพื่อกันไว้จะได้ไม่มีปัญหา ก็ต้องแยกพินกันค่ะ กรณีใช้พินเดียวกัน ก็มีความเป็นไปได้ เพราะพี่สาวต้องกรอกชื่อพ่อชื่อแม่ของพี่สาวในฟอร์ม DS 160 ว่ามีพ่อแม่ชื่อเดียวกับพ่อแม่เรา
   ที่พี่ต้องตอบแบบนี้ พี่หวังว่า น้องคงเข้าใจ เพราะตอบตามทฤษฎี คนที่มีลูกเล่น ก็บอกว่า ทำได้ไม่เห็นมีปัญหาเลย แต่ถ้าตอบน้องๆอย่างมีลูกเล่นบ้าง คนที่ยึดพื้นฐานว่า ต้องถูกตามกฎเกณฑ์ ก็รับไม่ได้อีกเหมือนกัน ดังนั้น พี่ขอให้อยู่ในดุลยพินิจที่น้องจะตัดสินใจเองค่ะ

   3. จะไปเรียนเดือนสิงหา ขอตั้งแต่ตอนนี้ทันแน่นอนค่ะ และ ถ้าพี่สาว(แม้ของพี่สาวจะเป็น B-2) ใช้พินเดียวกันกับเราก็ยังทัน เพราะคิววีซ่านักเรียน F-1 มีวันว่างสีเขียวมากกว่าคิววีซ่านักท่องเที่ยว B-2 ค่ะ แต่ถ้าพี่สาวขอแยก ก็ต้องไปรอคิวนัดของ B-2 ซึ่งคิวนัด B-2 เดือนมิถุนายนเต็มแล้ว ยังไม่เปิดรอบเดือนกรกฎาคมให้จองเลยค่ะ คนที่รอคิว B-2 ก็หวังปาฏิหารย์ว่า จะมีคิวว่างรอบมิถุนายนเปิดเพิ่มเติมให้ได้จองกันบ้างค่ะ

   4.ไม่มีเทคนิคเป็นเรื่องเป็นราว เท่าที่จับประเด็นจากหลายๆความคิดเห็น คือ นั่งเฝ้าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันให้ได้สัก 2 อาทิตย์ จะได้คิวนัดเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าคนทำงานต้องเปิดกันเป็นขยักๆ เพราะต้องทำงานไปด้วยก็ต้องรอกันนานค่ะ ไม่เช่นนั้นก็ต้องให้ username กับ password พี่ๆน้องๆเรา หรือคนในบ้านที่ใช้คอมเป็น สลับกันเข้าไปดูให้ค่ะ พวกบรรดา agent รับจ้าง เขาจัดเวรนั่งเฝ้าหน้าจอกันเล้วคิดค่าบริการแพงๆ พี่เชื่อว่า ถ้าน้องเฝ้าคอม ทำเอง เสียสละเวลาสักสองอาทิตย์ น้องจะประหยัดเงินได้ และภูมิใจว่า น้องเป็นคนทำสำเร็จเองค่ะ

 83. หากตอนยื่นสมัครสัมภาษณ์แบบ group ครอบครัวออนไลน์ เราจะสามารถยื่นสมัครให้คุณแม่ ที่จริงๆอยู่บ้านเดียวกัน แต่ว่า ทะเบียนบ้านอยู่คนละบ้านกัน มาเป็น group เดียวกันได้ไหมคะ หวั่นใจว่าจะไม่ได้เพราะว่า แม่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันค่ะ

  1. น้อง Poppy ถ้าน้องกรอกในฟอร์ม DS 160 ว่า แม่อยู่บ้านเดียวกับน้องก็ควรจะใช้พินเดียวกันได้ เพราะกงสุลไม่ได้ขอดูทะเบียนบ้าน แต่ถ้าน้องกรอกว่าอยู่บ้านคนละหลังก็ต้องซื้อพินแยกค่ะ

 84. ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ตอบได้ด่วนทันใจจริงๆ ตอนนี้ปัญหาถัดไปก็คือ จะหาวันว่างในปฏิทินวีซ่า เฮ่อ รอมาตั้งแต่เดือน april แล้วค่ะพี่ จะได้มั๊ยเนี่ย ตอนนี้ปฏิทินโชว์ว่าเต็มไปจนถึงปลายเดือนหก T_T ตั้งใจจะไปให้ทันกลางเดือนเจ็ด พี่สาวคลอดลูกค่ะ อย่างนี้เราขอเร่งรัดจะได้มั๊ยคะ (ยังไม่ได้คิวเลยง่ะ)

  1. น้อง Poppy จากประสบการณ์พี่ คงยากเหมือนกันค่ถ้าจะขอเร่งรัดวีซ่าะ เพราะถ้าจะใช้เหตุผลว่า ไปดูแลพี่สาวหลังคลอด ฝรั่งอาจงงไม่เข้าใจว่า ทำไมน้องสาวต้องไปดูแลพี่สาว ในเมื่อพี่สาวก็มีสามีเขารับผิดชอบดูแลอยู่ค่ะ แต่ถ้าหากน้องจะลองเขียน expedite ดูก็ไม่น่าจะเสียหาย ได้ความว่าอย่างไร เขียนมาให้อ่านบ้างนะคะ

 85. ขอบคุณพี่ govisa ที่ช่วยแก้ไขข้อข้องใจก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ

  ตอนนี้หนูมีปัญหาใหม่มาถาม รบกวนพี่ช่วยตอบด้วยนะคะ คือว่า
  ตรงช่องที่ให้ตอบว่ามีผู้เดินทางไปด้วยหรือมั้ย เมื่อตอบใช่แล้วใส่ชือผู้ร่วมเดินทาง แต่ตรงความสัมพันธ์ไม่มีให้เลือกว่าเป็นพี่น้องกัน อย่างนี่ต้องเลือก Other Relative ใช่มั้ยคะ

  ขอบคุณคะ

  1. น้อง Mimz คะ ถ้ามีคำว่า Relative เฉยๆให้เลือก ก็เลือก relative แต่ถ้าไม่มี ก้เลือก other relative ไปค่ะ

 86. ขอบคุณมากคะ พี่ govisa แล้วอย่าไงหนูจะคอยเข้ามาอัพเดทสถานการณ์ให้ทราบนะคะ

 87. เปนที่พึ่งของทุกคนจริงๆเลยนะคะ
  ขอบคุณ ที่ยังมีคนดีๆ แบบพี่ govisa และเวบไซด์ ดีๆ แบบบนี้ค่ะ

  1. ขอบคุณค่ะน้อง Tidy เราอยู่ดึกก็ดีแล้ว เข้าไปดูเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์เลยค่ะ วันนี้พี่เข้าไปดูให้หลายครั้งไม่มีเลยค่ะ เพื่อนโทรมาเล่าว่า เข้าไปทำ B-1 จะไปดูงานมีวันว่างเดือนพฤษภาคมเยอะมาก พี่บอกเขาเลยว่า พวก B-2 ไม่เห็นวันสีเขียวเลยค่ะ

   1. ค่าพี่ ดูจนท้อไปเลยค่ะ

    เตมไป จนถึง july

    อดแล้วใช่ป่าวคะ ทำไม มันเตมได้ ขนาดนี้

    ไทดี้ อย่าง งงงงงง

    1. tidy พี่ก็พลอยกลุ้มใจไปกับน้องด้วยนะคะ ใจหนึ่งอยากให้น้องลองเปลี่ยนไปจองวันของพวก B-1 พอ confirm เสร็จให้เข้าไป edit application ในเว็บไซต์หน้านัดสัมภาษณ์เป็น B-2 พี่กำลังสงสัยอยู่ว่าจะทำได้ไหม เพราะถ้าทำได้น้องก็จะได้วันนัดเสียทีค่ะ เสี่ยงอยู่เหมือนกันค่ะ ใครมีประสบการณ์ เขียนเล่ามาเป็นวิทยาทานก็ดีนะคะ ช่วยๆกันค่ะ

 88. พี่ govisa คะ ตอนนี้หนูได้คอนเฟิมเมชั่นของคนแรกเรียบร้อยแล้ว แต่พอกดปริ้นท์ ไม่เห็นมีให้กรอกของคนต่อไปเลยคะ
  แล้วหนูจะออกจากหน้านี้ก็ไม่ได้ พอเข้าใหม่มันก็เข้ามาที่หน้าเดิมนะคะ

  ขอบคุณคะ

  1. น้อง Mimz คะ หลังจาก print confirmation number เสร็จ น้องแน่ใจว่า น้องจะไม่ print application form ออกมาดูนะ เพราะถ้าน้อง back กลับไปจะมีให้เลือก print application form and email confirmation number น้องจะทำ 2 รายการนั้นด้วยก็ได้ หรือไม่ทำก็ได้ค่ะ แต่ถ้า print ออกมาดูจะมีประโยชน์ตรงที่เราไม่ลืมว่า เรากรอกอะไรไปบ้างค่ะ และหลังจากทำ 2 รายการดังกล่าวเสร็จ จะมีให้เลือก continue another application form หรือ exit อีกอันจำไม่ได้ว่าคำสั่งคืออะไร ให้น้องคลิก continue แต่ถ้าหาไม่เจอ ก้เข้าไปที่เว็บไซต์กรอกฟอร์ม DS 160 ใหม่เท่านั้นเองค่ะ

 89. ขอบคุณคะพี่ govisa ถ้าอย่างนั้นหนูคงต้องเข้าไปที่เว็บไซด์กรอกฟอร์ม DS 160 ให้พี่อีกที่หนึ่ง แล้วอย่างนี้ ตอนที่หนูซื้อพินเพื่อจองคิว หนูคอยระบุชื่อพี่สาวเพื่อทำการนัดหมายในวันเดียวกันใช่มั้ยคะ ตามที่พี่เคยตอบคุณkpharelu ไว้นะคะ

  “แล้วพอถึงหน้าที่ถามว่า จะ add family member หรือ skip family จะมี2ประโยคทึ่เขาเขียนไว้ดังนี้ คือ Up to 4 family members may be scheduled for an interview with you. You must be immediate relatives ( husband, wife, son, daughter, brother, sister) and all must be at the same house registration.)”

  ขอบคุณคะ

 90. ขอบคุณค่าา.. วันนี้ไปซื้อพินมาแล้ว รอลองใช้พุ่งนี้ ถ้ามีปัญหาอะไรจะมารบกวนอีกนะค่ะ

  ขอบคุณมากกๆๆๆ เลยค่ะ

 91. ตอนนี้ถ้าเข้าไปนัดวันของ B2 จะมีวันว่างเยอะค่ะช่วงวันที่ 21 มิย -สิ้นเดือนเลยค่ะ ลองเข้าไปนัดวันกันนะคะ ขอให้โชคดีนะคะ เร็วๆหน่อยนะคะ

  1. เฮ้อ อยากจะบ้า ที่ได้ อ่าน
   แต่ก้อ ขอบคุณ ค่ะ

   1. น้อง tidy หยุด 4-5 วันนี่ ขอร้องเฝ้าคอมให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ ขอให้น้องโชคดีได้วันนัดเถอะนะ สงสารน้องจริงๆคะ มีบางคนบอกว่า สถานทูตชอบ release วันที่มีสีเขียวออกมาราวๆ 4 โมงเย็น แต่ก็เคยเห็นบางคนเขียนมาเล่าว่า 7 โมงเช้าก็มีค่ะ อดทนนะคะ tidy

 92. พี่ govisa คะ
  ต้องเดินทางไปทำวิจัยวันที่ 1 มิถุนานี้ค่ะ เค้าให้รายงานตัวได้ภายในวันที่ 7 มิถุนา แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ DS 2019 เลยค่ะ SEVIS Number ก็ยังไม่ได้ (มหาวิทยาลัยเพิ่งส่ง draft มาให้ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ 3 วันที่แล้วเอง) อ่านดูเม้นท์ของคนอื่นแล้ว กรณีนี้คงจองวันนัดสัมภาษณ์ไม่ทันแน่ๆใช่มั๊ยคะ T_T

  1. น้อง Meow คะ เขียนไปขอร้องให้ U น้อง scan DS 2019 หน้าแรก ส่งอีเมล์มาให้น้อง และบอกสถานการณ์การจองวันนัดที่เมืองไทยให้เขาเข้าใจค่ะ พอน้องได้หน้าแรกของ DS 2019 มา น้องสามารถกรอก DS 160 ได้แล้วค่ะ รีบกรอกเลยนะคะ และรีบเข่าไปจองวันนัดเลยค่ะ

   พี่จะบอกให้ว่า วันนัดของ F-1 กับ J-1 มีเยอะไม่น่าเป็นห่วง พวกที่เห็นวันนัดสีเขียวน้อยจริงๆ คือ B-2 หรือนักท่องเที่ยวค่ะ B-1 นักธุรกิจมีโอกาสได้มากกว่า B-2 และพวก B-1 ยังมีช่องทางพิเศษอีกมาก เช่น พวกที่ใช้บัตร APEC หรือกลุ่มบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมหอการค้าไทย-อเมริกัน เป็นต้นค่ะ ดังนั้น

   น้อง Meow รีบเร่งเขียนอีเมล์ไปอธิบายความจำเป็นให้ U เข้าใจด่วนนะคะ และเมื่อกรอก DS 160 เสร็จ ไม่เห็นวันนัดสีเขียว รีบ scan หน้าแรก DS 2019 เขียนอีเมล์ขอ expedite สถานทูตโดยด่วน บอกด้วยนะคะว่า น้องได้ทุนของที่ใดไปทำวิจัย scan จดหมายได้ทุนส่งไปให้เขาดูด้วยค่ะ

 93. พี่คะ
  ถ้าจะเขียนอีเมลล์ไปขอเร่งวันสัมภาษณ์ เราต้องมีคิวนัดสัมภาษณ์ที่เราจองไว้ก่อนรึเปล่าคะ
  คือตอนนี้ไม่มีวันสีเขียวให้จองเลยค่ะ มันเป็นสีฟ้าหมดเลยจนถึงเดือนหน้าอ่ะค่ะ

  1. น้อง Meow อย่างน้อย น้องควรจะกรอกฟอร์ม DS 160 ให้เสร็จก่อน เพื่อจะได้มีหมายเลข Sevis I-901 กับ DS 160 บอกกับกงสุลเวลาที่น้องจะเขียน expedite อย่ารอจนได้วันนัดเลย ลอง scan DS 2019 พร้องแจ้ง 2 หมายเลขที่บอกข้างต้น ตอนนี้เหลือเวลาแค่ 3 อาทิตย์ ที่น้องจะต้องทำให้ตัวเองได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์วีซ่า เพื่อไปให้ทันเรียน 7 มิถุนายน ลองเสี่ยงเขียนอีเมล์ขอเลยค่ะ พี่ได้ยินมาว่า กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ที่จะเดินทางไปเรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกาจำนวนเป็น 100 คน ในเดือนมิถุนายนนี้ เขาก็ต้องขอวีซ่าช่วงนี้ และยังมีพวกนักเรียนที่ได้มหาวิทยาลับ Top rank ตอบรับอีกกลุ่มหนึ่ง ที่อยากไปหาประสบการณ์ห้องเรียนในอเมริกาก่อนเรียนจริงๆ จึงสมัครไปเรียนภาษาช่วงมิถุนายน หรือไม่ก็กรกฎาคมเพื่อให้ได้เข้าสหรับอเมริกาได้เร้วขึ้น พี่ยังไม่นับเด็กที่สมัครไปเรียนภาษาเฉยๆ และพวกที่ได้รับตอบรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยช่วง summer นะคะ ดังนั้นความต้องการที่จะได้คิวนัดสัมภาษณ์เดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายนจึงแน่นมากๆค่ะ ประกอบกับวันจันทร์และวันอังคาร ที่ 16-17 พฤษภาคมนี้ สถานทูตก็หยุดตามวันนักขัตฤกษ์ของไทยด้วยค่ะ ดังนั้น อะไรที่เราสามารถรีบเร่งได้ อย่าลังเลเลย รีบๆตัดสินใจทำไปเถอะค่ะ

 94. ขอบคุณค่ะพี่ หนูทำทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว เหลือทางสถานทูตตอบอีเมลล์กลับมาก็เท่านั้นค่ะ

  1. แล้วน้อง Meaw อย่าลืมเขียนมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้อ่านด้วยนะคะ เพื่อเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาคล้ายน้อง Meaw จะได้ถือโอกาสก็อปปี้วิธีการน้อง Meaw ไปใช้ประโยขน์ได้ค่ะ

 95. ดีครับ แวะมาเล่าประสบการณ์การขอวีซ่าครับ เป็นที่่เชียงใหม่นะครับ (เพิ่งขอได้ครับ)

  อันดับแรกครับ แนะนำว่าควรจะเตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อนซักสองถึงสามเดือนครับ เพราะจะได้ไม่มีปัญหาในการจองคิวสัมภาษณ์ โดยเฉพาะช่วงที่คนเดินทางเยอะๆ ครับ

  หลังจากกรอกแบบ ds-160 เรียบร้อย ก็หาซื้อ pin ที่ไปรษณีย์เพื่อมาใช้ลงทะเบียนจองคิวได้นะครับ ที่ไปรษณีย์แม่ปิงกับใน มช.ครับ จะได้ใบเสร็จพร้อมหมายเลขมาครับ ใช้ในการกรอกจองคิวครับ

  อย่างที่บอกครับว่า ควรจองล่วงหน้าหน่อยจะได้ได้คิวที่ต้องการชัวร์ครับ แต่สำหรับนักเรียนที่ขอวีซ่าประเภท J สามารถเมลล์ไปขอคิวพิเศษได้ครับ(ในกรณีที่จองคิวไม่ได้ครับ) แต่ประเภทท่องเที่ยวหมดสิทธิ์ครับ แนะนำว่าให้ลองเข้าไปดูตารางจองคิวช่วงเช้าครับ (ประมาณหกโมงเช้า หรือกลางคืนก็ประมาณสามทุ่มนะครับ) เค้าจะปล่อยคิวที่เคยขึ้นว่าเต็มแล้วมาครับ (ผมเองก็จองได้ตอนหกโมงเช้าเหมือนกันครับ)

 96. ส่วนวันสัมภาษณ์ก็ไปก่อนนัดซักครึ่งชั่วโมงก็พอครับ (ไม่รวมเวลาหาที่จอดรถนะ) เขาจะให้ยืนรอฝั่งตรงข้ามครับ (ฝั่งเทศบาล) จนถึงเวลาจะเรียกข้ามถนนไป โดยจะเรียกคนที่มายื่นหลักฐานเพิ่มเติมก่อนครับ พอหมดถึงจะเรียกชุดใหม่เข้าไป เกือบลืมครับ อย่าลืมไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียมประมาณสี่พันกว่าบาทกับซื้อซองจดหมายด้วยนะครับ

  เวลาจะเข้าก็เอาพาสปอร์ตกับใบนัด(ที่พิมพ์มา) ยื่นให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเช็ค เรียบร้อยก็จะส่งคืนให้ เราก็จะไปยืนรอคิวเพื่อจะผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ (เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะครับ เผื่อต้องฝากของ)

  ด่านต่อมาก็เจอเจ้าหน้าที่ ที่จะตรวจสอบเอกสาร (สำหรับท่องเที่ยว ก็มีใบ confirm ds-160, passport ทุกเล่ม, รูปถ่ายหนึ่งใบ, ใบเสร็จรับเงินจากไปรษณีย์, ซองจดหมายจากไปรษณีย์ที่จ่าหน้าซองถึงตัวเอง) ถ้าเอกสารเราครบ เข้าก็จะเก็บใส่แฟ้มไปครับ เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นเราเก็บไว้เอง

  จากนั้นก็จะได้บัตรคิว นั่งรอด้านหน้า (ห้องเปิดมีพัดลม,ห้องน้ำ,น้ำดื่ม) ระหว่างรอจะมีป้ายไฟเรียกตามคิวว่าให้ไปช่องไหน ต้องคอยดูเองนะครับ ไม่มีเสียงคนเรียกแบบธนาคารนะ (มีกระโดดคิวบ้าง) และมีทีวีให้ดูแต่เป็นวิธีปั้มนิ้วมือนะครับ (เคยมีคนว่าบางครั้งก็ประกาศเรียกไม่มีป้ายไฟให้)

  เราจะโดนเรียกสองรอบครับ รอบแรกจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่พูดไทยได้จะถามเรื่องแบบ ds-160 เพราะบางคนกรอกไม่เรียบร้อยพร้อมทั้งปั้มนิ้วมือด้วย จากนั้นจะบอกให้กลับไปนั่งรอที่เดิมเพื่อรอสัมภาษณ์กับฝรั่ง (ไม่เห็นมีให้เลือกนะครับว่าจะภาษาไหน)

  พอรอบสองที่เรียก ก็จะไปสัมภาษณ์กับฝรั่ง พอเสร็จก็กลับได้ครับ สำหรับคนที่มีของฝากไว้ตอนแรก ให้ออกไปข้างนอกก่อน แล้วเอาบัตรฝากของไปยื่นที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้างหน้าครับ(คนที่ตรวจบัตรขาเข้าครับ)

  สุดท้ายครับ ระหว่างนั่งรอก็เจอคุณลุงข้างๆ ชวนคุย ได้ความว่ามายื่นเอกสารเพิ่มเป็นรอบที่สี่แล้ว แต่ว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่นะครับ เพื่อนของเพื่อนอีกคน(ขอวีซ่าเรียนต่อ) ก็ให้แฟกซ์เอกสารเพิ่มเติมทีหลังได้นะครับ

  1. ขอบคุณน้อง Yoshiro ที่เล่าบรรยากาศการขอวีซ่าที่เชียงใหม่มานะคะ ที่กรุงเทพ ห้องนั่งพักรอเป็นห้องแอร์ อาจจะเป็นเพราะมีปริมาณผู้ยื่นขอวีซ่าจำนวนมากกว่าที่เชียงใหม่ค่ะ

   ส่วนคิว พี่ได้ข่าวจากน้องหลายคนว่าที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้คิวแล้ว เขาให้ไยืนต่อแถวรอเรียกสัมภาษณ์ค่ะ น้องคนไหนที่เพิ่งเข้าไปขอวีซ่าเร็วๆนี้ ช่วยเขียนมาบอกกันบ้างก้ดีนะคะ จะได้ update ข้อมูลใหม่ๆค่ะ

   ส่วนภาษาที่เขาให้เลือกสอบสัมภาษณ์นั้น อยู่ตรงหน้าเว็บไซต์ http://thailand.us-visaservices.com ตอนที่ให้ตั้ง Username กับ Password ค่ะ

   น่าเสียดายที่คุณลุงที่นั่งข้างๆที่บอกน้องว่ามา 4 ครั้งแล้ว น้อง Yoshiro ไม่ได้ถามว่า เขาขอวีซ่าประเภทไหน อาจไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็ได้นะคะ อาจเป็นวีซ่าทำงาน หรือ วีซ่าถาวรค่ะ เพราะคุณลุงโชคดีจังได้รับโอกาสตั้ง 4 ครั้งค่ะ พี่ขอบคุณน้อง Yoshiro มากๆที่กรุณาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆ มีประโยชน์มากๆค่ะ น้องจะไปเรียนรัฐไหนคะ แล้วน้องถูกสัมภาษณ์นานกี่นาทีคะ

 97. พี่govisa ทางพี่คนที่จะไป สัมภาษณ์ เค้าได้ วันแล้วล่ะ ค่ะ เหลือ แต่ไทดี้
  เค้ายอม ลงทุนจ้างค่ะ เสียเงินไปเลย ได้วันมา เรวมากก วันที่ 2 นี้เลยอ่ะ
  แต่ไทดี้ คง หมดหวังแล้วค่ะ เพราะ ไม่เคยจะเหนวันว่างค่ะ ไม่ใช่ไม่เข้านะคะ เข้าตลอดๆ ด้วย
  คงไม่ได้ พาแม่ไป เที่ยวละ อดไปก่อน
  ขอบคุณพี่มากนะคะ ที่ช่วยเหลือ เสมอ ถ้าไง ไปทานข้าวกันบ้างนะคะ
  ถ้าพี่ ไม่ถอดใจแบบไทดี้ ช่วยต่อนะคะ ขอบคุณค่ะ ไทดี้ จะส่ง จม.ที่ยูนั้น เชิญมา ไปที่เมลล ถามทูตดูบ้าง เผื่อ ฟลุคค่ะ

  1. น้อง Tidy คะ พีเข้าใจความรู้สึกน้อง ญาติผู้พี่น้องต้องจ่ายเงินค่าจ้างไปเท่าไรคะ ถามไว้เป็นความรู้เท่านั้นเองค่ะ พี่จะพยายามเข้าไปดูบ่อยๆให้ แต่ Tidy ก็ต้องหมั่นดูเองด้วยนะคะ เพราะพี่ไม่มีเวลาเข้าไปดูได้ตลอดเวลาค่ะ ทาง agent คงใช้รหัสใหม่และซื้อพินนัดใหม่เข้าไป เพราะรหัสที่น้องเคยให้ไว้ของญาติยังจองไม่ได้อยู่ค่ะ

 98. โดนไป 5000 ค่ะ พี่ อะไ จะขนาดนั้นไม่รู้ ยังไม่รู้ผลเล้ย แค่ ไป สัมภาษณ์ ก้อโดนไป แพงกว่า เสียให้ สถามนทูตซะอีก ค่ะ
  ใช่ค่ะ พี่ พิน หมดอายุแล้ว เค้าซื้อใหม่ แล้ว จองเลย วันเดียวไำด้ ทำไ เค้าทำได้ คะ ไม่เข้าใจเลย
  เรารอมาเปนชาติ ไม่เหนจะได้ สักที หนูนี่ งง มากก ค่ะ

 99. พี่คะ ส่งไปแล้ว แต่มันเปน postmaster ตอบกลับมาเลยอ่ะ ค่ะ

  ทำไงดีคะ

 100. มาต่อครับ (ตอบคำถามของพี่govisa)

  ที่เชียงใหม่ห้องรอสัมภาษณ์อยู่ด้านนอกอย่างที่บอกครับ พอเขาเรียกไป ต้องเดินเข้าไปอีกห้องครับ(อันนี้เป็นห้องแอร์ครับ)

  ส่วนวันที่ผมไปสัมภาษณ์ จะมีคนที่ไปยิ่นเอกสารเพิ่มเติมประมาณเก้าคนนะครับ ส่วนของคุณลุงที่ไปรอบที่สี่รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเองนะครับ(ชำเลืองดูหลักฐานที่เตรียมไว้)

  ของผมขอเป็นท่่องเที่ยวครับ(เพื่อนไปเรียนต่อ เลยขอตามไปเที่ยวครับ) ก็สัมภาษณ์ประมาณสองถึงสามนาทีครับ
  – ทำงานที่ปัจจุบันมาตั้งแต่เมื่อไร
  – ก่อนหน้านี้ทำที่อื่นหรือปล่าว
  – เรียนจบที่ไหน
  – ไปเที่ยวเหรอ
  แค่นี่ครับ ไม่ได้ขอดูเอกสารเลยครับ

  1. พี่ขอขอบคุณน้อง Yoshiro มากๆค่ะที่เขียนมาเล่าประสบการณ์ให้น้องคนอื่นๆที่กำลังเตรียมตัวขอวีซ่าค่ะ

 101. พี่ govisa คะ หนูได้แล้ว อ่ะ
  แต่ไม่พร้อมเลย
  จ้างเค้า
  เลื่อนจะมี ปัญหา ไรป่าวเนี่ย

  1. ปัญหาที่ Tidy ต้องพบ คือ ปัญหาค่าแรงในการใช้เขาทำงานเฝ้าคอมค่ะ เขาจะคิดค่าบริการเพิ่มไหม ลองสอบถามเขาดูค่ะ น้อง Tidy ต้องรีบเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วนะคะ เพราะเดี๋ยวเขาหาวันนัดให้น้องได้แล้ว น้องอยากเปลี่ยนใจอีก น้องมีโอกาสเปลี่ยนใจได้แค่ 2 ครั้งหลังจากนั้น น้องคงต้องจ่ายเงินซื้อพินใหม่แล้วค่ะ

 102. หนูยกเลิกเค้าไปแล้วนะคะ เค้าได้ วันที่ 24 นี้ หนูจะเตรียมตัวไง ทัน อ่ะ

  เค้าทำไ้ด้ไงอ่ะคะ พี่

  เรวๆๆมากก ติดต่อวันเดียวได้เลย

  แล้วทำไม เราไม่ได้ คะ ไทดี้ไม่เข้าใจ จริงๆ

  1. Tidy จ้ะ ที่เขาหาวันให้น้องได้เร็ว เพราะเขาทำเป็นธุรกิจแล้ว ถ้าเขาทำช้า คงไม่มีคนอยากมาใช้บริการเขานะคะ พี่เคยได้ฟังที่คนเขาพูดกันเล่นๆว่า เอเจนซี่เหล่านี้อาจจะจ้างคนเฝ้าคอมไว้ 2-3 คนสลับสับเปลี่ยนเวรกันเฝ้าจอคอม เพื่อจองวันนัดค่ะ บ้างก็คิดเลยเถิดไปไกลว่า เขาอาจลงทุนซื้อพินจองวันนัดเก็บไว้ แล้วพอมีใครอยากใช้บริการเขาๆจะ delete วันนั้นเสีย และให้คนที่มาจ้างเขาได้วันนัดนั้นไป เสียงวิจารณ์มีมากมาย พี่ก้ไม่ทราบว่า เขาดำเนินธุรกิจอย่างไรค่ะ เอาเป็นว่า ถ้าน้องคนไหนไม่อยากจ่ายเงินแพง ก็ต้องพึ่งตนเองค่ะ ดีที่สุดค่ะ

 103. ใช่ค่ะพี่ กะไม่เอาแล้ว จริงๆ พี่
  หนูถอดใจไงไม่รู้อ่ะ
  ไม่ไปมันแล้วล่ะ เบื่อ ให้แม่รอไปก่อนดีกว่า

  1. Tidy คะ เราเตรียมเอกสาร แล้วลองเข้าไปขอเถอะนะ อย่าเพิ่งเบื่อเลย เพราะน้องที่อยู่ที่เมืองนอก ก็คงอยากเห็นพี่สาวไปร่วมถ่ายรูปด้วยค่ะ และน้องเองจะได้ทราบด้วยว่า เที่ยวนี้จะผ่านวีซ่าไหม ถ้าไม่ผ่าน เพราะเหตุใดกงสุลจึงไม่ให้วีซ่าเราค่ะ เหตุผลเดิมใช่ไหม จะได้คิดแก้ไขกันนต่อไปค่ะ

   1. อุ้ย ไม่รู็เรื่องเลยค่ะ พี่
    ไม่มี เมลล มาเลยนี่คะ may 24 หนูก้อยกเลิกละ
    ยังเลยค่ะ เด๋วหนูขอเข้าดูก่อนนะคะ งง นะเนี่ย
    ขอบคุณพี่มากค่ะ ที่แจ้งทราบ

 104. พี่ govisa คะ

  รบกวนสอบถามเพิ่มเติมนะคะ เราจำเป็นต้อง print DS 160 ถือไปวันสัมภาษณ์หรือไม่คะ เพราะระหว่างสั่งพิมพ์ ระบบก็แฮ้งไป และก็ไม่สามารถเข้าไป print ออกมาได้อีกแล้วค่ะ ส่งเมล์ไปสถานทูตก็ไม่มีคำตอบมาน่ะค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

  1. น้อง Meow น้อง Yoshiro ใจดีตอบแทนไปแล้วนะคะว่า พิมพ์เฉพาะหน้า Confirmation Number ที่มีรูปน้อง หมายเลข Passport บาร์ดค้ดค่ะ ไม่ต้อง Print application form ออกมา แต่ที่หลายคน print ออกมาดูด้วยเพราะเขาอยากมีเก็บไว้ดุทบทวนด้วยว่า เขากรอกอะไรไปค่ะ

 105. ขออนุญาตตอบแทนครับ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์แบบฟอร์มทั้งหมดครับ ใช่เฉพาะหน้ายืนยันหน้าเดียว ที่มีบาร์โค้ดกับรูปเราครับ ยกเว้นว่าจะเก็บไว้ดูข้อมูลที่เรากรอกไว้เฉยๆ เพื่อกันลืมครับ

 106. ได้จริงๆด้วยค่ะ
  อ้าว แต่หนูบอกเค้า ว่าจะเอา ก้อต่อเมื่อ ไม่เกิน วันที่ 10 june เท่านั้นอ่ะค่ะ
  แล้ว หนูจะทำไงต่อดีคะ เนี่ย

  เริ่ม งง

  1. Tidy คะ ลองเขียน expedite แล้วเอาจดหมายเชิยไปงานรับปริญญาให้เขาดูนะคะ พี่ไม่คิดว่า เลื่อนได้นะคะ เมื่อคืนพี่เห็นมีคิวนัด 16 มิถุนายนว่าง แต่คิดว่า Tidy ไม่สนใจแล้ว เพราะเขียนมาเรื่อยเลยว่า ไม่อยากไปแล้ว พี่เลยไม่ได้ย้ำกับ Tidy ว่า ต้อง delete วันนัดเก่าทิ้งไปก่อน แล้วจึงจะจองวันนัดสัมภาษณ์ใหม่ได้ค่ะ แต่ตอนนี้ก็เสี่ยงไป ถ้าจะแนะนำให้ Tidy delete วันนัด 4 กรกฎาทิ้งไปค่ะ เพราะพี่ยังไม่ได้เปิดดูเช้าวันนี้เลยว่า มีคิวนัดสีเขียวสำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวหรือไม่ค่ะ Tidy ต้องเสี่ยงเปิดเว็บนัดสัมภาษณ์ดูว่าคิว B-2 มีว่างไหม ถ้ามีก็ Delete วันที่ 4 ออก แล้วนัดใหม่ค่ะ ถ้ามีคอมพิวเตอร์ 2 ตัวก็ดีนะคะ delete อันหนึ่ง อีกอันเปิดหน้านัดวันที่สีเขียวไว้ จะได้คลิกยืนยันได้เลยทันทีค่ะ

 107. พี่คะ เค้าเอา user กับ pass ไปนะคะ
  แล้วเหนจองได้วันที่ 4 เนี่ย ไทดี้ไม่ได้จองค่ะ
  เพราะ เค้าก้อไม่ได้ ให้ ส่งมาที่ ไทดี้ด้วย ทางเมลล อ่ะค่ะ
  ไทดี้รู้จากพี่เนี่ยค่ะ

  เอางี้นะคะ ไทดี้ ต้องเข้า กทม วันนี้ และคงไม่ได้ ใช้คอมเลย
  ถ้าพี่ govisa เหนว่ามีเขียววันไหน จองให้เลยนะคะ
  แค่ไม่เกิน june 10 ไทดี้คงจะลุ้นดูอ่ะค่ะ แต่ถ้าไม่มี คงปล่อยเลย
  แล้วอีกอย่างจะไม่โดนเอาเปรียบ ต้องโอนไป5000 ให้เค้าด้วยค่ะ
  วันนั้นที่เค้าจองได้ เค้า โทมาให้โอนเงินทันทีเลยค่ะ
  แต่ไทดี้บอกว่าไม่พร้อม ให้ ยกเลิกเลย
  แล้วบอกใหม่ว่า ถ้าได้ ไม่เกินวันที่ 10 จะเอาทันทีค่ะ

  ยังไง รบกวนพี่ govisa ด้วยนะคะ ถ้าพี่ ว่างจากงานพี่แล้ว
  มีเบอร โทสัพ ป่าวคะ เราไปทานข้าวกัน ไปธุระ กทม 2 วันน่ะค่ะ ^^

  1. Tidy จ้ะ คงจะยากอยู่นะ เพราะว่าคิว B-2 เท่าที่สังเกตเขาปล่อยวันที่สีเขียวออกมาเป็นช่วงๆค่ะ ช่วงนี้คงไม่มีไปสักพักค่ะ เพราะเพิ่งเห็นไปเมื่อวานตอนกลางคืนค่ะ นี่พี่ก็เพิ่งเข้าเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์ให้น้อง Tidy เดี๋ยวนี้เองนะคะ แต่ไม่มีคิวสัมภาษณ์ว่างตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยค่ะ และไม่สามารถเข้าไปดูหน้าปฏิทินรอบเดือนกรกฎาได้ด้วยค่ะ อีกอย่างที่พี่สงสัยนะคะ Tidy วันที่ 4 กรกฎาคมเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา ในหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตเองก็ระบุว่า สถานทูตปิด Tidy น่าจะใช้โอกาสนี้เขียนอีเมล์ไปถามดูนะคะว่า Tidy จะไปงานรับปริญญาลูกพี่ลูกน้องที่อเมริกา บังเอิญ Tidy ได้วันนัดเป็นวันที่ 4 กรกฎา ไม่แน่ใจว่า website นัดสัมภาษณ์ของสถานทูตเกิด error หรือเปล่าค่ะ เพราะจาก http://bangkok.usembassy.gov/holidays.html นี้ระบุว่าวันที่ 4 เดือนกรกฎา สถานทูตปิดทำการค่ะ

   ส่วนการที่พี่เห็นคิวนัดน้องนั้น เพราะพี่ลองเข้าไปดูตาม pin ที่น้องให้แล้วเห็นว่า น้องจองได้แล้ว จึงได้แสดงความยินดีด้วยค่ะ น้องอย่าฝากความหวังไว้ที่พี่มากนะคะ พี่จะช่วยดูให้ได้ ถ้าพี่มีเวลานะคะ

   พี่ขอขอบคุณน้องที่จะเลี้ยงข้าวพี่นะคะ แต่พี่ขออนุญาตที่จะไม่ไปนะคะ ที่พี่เขียนตอบคำถามน้องๆ เพราะพี่คิดว่า ตัวเองเป็นคนเล็กๆคนหนึ่งที่พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง น่จะได้ใช้ประสบการณ์ที่มีแบ่งปันช่วยเหลือคนในสังคม ให้สังคมไทยน่าอยู่ค่ะ ถ้าน้อง Tidy ไม่คิดมาก เมื่อน้องไม่มีเวลาที่จะทำคิวนัดด้วยตนเอง และตัดสินใจใช้บริการเขาไปแล้ว ก็รองต่อรองกับเขาให้เขาลดราคาให้ เพราะเขาได้จองวันนัดที่เลยวันที่น้องจะไปงานรับปริญญาของน้องแล้ว พี่ไม่ทราบว่า ถ้าน้องไม่จ่ายเงินให้เขา น้องจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าค่ะ

 108. มีมาฝากอีกเรื่องนะครับ

  สำหรับคนที่นัดคิววีซ่าไว้ใกล้วันเดินทางจริง ถ้าซื้อซองจดหมายที่จะใช้ส่งวีซ่าได้แล้ว แนะนำว่าควรจะจดเบอร์บาร์โค้ดของอีเอ็มเอสไว้ด้วยนะครับ เพื่อเวลาไม่ได้รับวีซ่าจะได้เช็คได้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหน จะได้ตามถูกครับ พอดีมีเพื่อนที่ไปสัมภาษณ์ไว้ซักประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนเดินทาง จนจะเดินทางแล้วยังไม่ได้รับจดหมาย ทำให้วุ่นวายมากครับ เพราะโทรเข้าสถานฑูตก็ไม่ได้(ติดต่อได้แต่อีเมลล์) เลยไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงไหนแน่ครับ แต่สุดท้ายก็โชคดีที่ได้มาทันเดินทางครับ

  1. อย่างที่น้อง Yoshiro พูดถูกแล้วค่ะ รวมทั้งพวกที่ขอไปรับที่ไปรษณีย์เอง ก็ควรจะสอบถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ในสถานทูตด้วยว่า ควรจำโค้ดอันไหน จดไว้ให้ดี เพราะเวลาไปสอบถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ยกตัวอย่างน้องทีอยู่ในกรุงเทพ ต้องไปรับซองเอกสารของเราที่ไปรษณีย์รองเมือง น้องอาจจะใช้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ก่อนได้ว่า บาร์โค้ดหมายเลขนี้ หรือ รหัสที่จะส่งเอกสารของน้องหมายเลขนี้ มาถึงไปรษณีย์รองเมืองแล้วหรือยัง เพราะในวันหนึ่งๆ จะมีถุงเมล์ของสถานทูตอเมริกามาที่ไปรษณีย์รองเมือง 2-3 รอบค่ะ จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งคอยนานค่ะ

 109. พี่คะ ถ้าเขียนอีเมล์ขอ expedite แล้วแต่เราไม่สามารถไปสัมภาษณ์วันที่สถานทูตกำหนดมา จะยกเลิกได้มั๊ยคะ แล้วมีจะมีผลอะไรรึเปล่า (จริงๆเขียนไปแล้วแต่เค้ายังไม่ตอบกลับมาค่ะ) แล้วถ้าเลย 5 วันเค้าไม่ตอบกลับ แสดงว่าไม่มีคิวให้ใช่มั๊ยคะ แล้วเราต้องส่งอีเมลล์ไปอีกรึเปล่า

  1. น้อง Meow คะ บางคนต้องรอถึง 7 วันก็มีค่ะ หรือน้องจะลองอีเมล์ไปขอ expedite อีกทีก็ได้ค่ะ

 110. สวัสดีค่ะ ขอเรียนสอบถามค่ะ หน้าที่มีการนัดวันสัมภาษณ์ถ้าไม่มีวันว่างเลย ไม่มีไฟเขียวขึ้น เราปล่อยหน้านั้นไว้ดูจนกว่าจะมีวันว่างไว้ตลอดทั้งวันได้หรือป่าวค่ะ หรือต้อง log out ออกทุกครั้งแล้วเข้าไปใหม่ค่ะ /kk

  1. น้อง KK คะ ถ้าน้องจะลองเปิดแช่ทิ้งไว้ทำได้ค่ะ พี่ขอแชร์ประสบการณ์ที่พี่เคยลองทำนะคะ คือ พอเปิดทิ้งไว้สักพัก เครื่องมันดูเหมือนจะไม่ทำงาน ต้อง log in เข้าไปใหม่ค่ะ น้องลองดูนะคะ เพื่อน้องจะรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากกว่าพี่ เขียนมาเล่าเทคนิค หรือเขียนมาแนะนำพี่บ้างนะคะ อีกอย่าง บางทีพี่เปิดเข้าไปดู มันขึ้นว่า server ไม่ทำงาน เพราะมีคนใช้หน้านัดสัมภาษณ์วีซ่า busy มากค่ะ ต้องรอสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจึงจะเข้าไปใหม่ได้ค่ะ พี่เห็นใจและเข้าใจน้องค่ะ เพราะพี่ก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนทุกคนที่ต้องเปิดเข้าไปดูวันละหลายๆครั้งเช่นเดียวกันค่ะ

 111. update ข้อมูลเพิ่มน่ะค่ะ เมื่อวันเสาร์ นั่งรอไฟเขียวถึง 5 ทุ่ม แต่ในระบบ มีถึงเดือนมิถุนายน แต่ก็เต็ม แต่พอเปิดคอมเช้าวันอาทิตย์ 6 โมงเช้า ระบบ run ไปเดือนกรกฎาคม คิวสัมภาษณ์ เต็มไปถึง วันที่ 19/7/54 วันอาทิตย์ที่บ้านเลยไม่ต้องนอนกันเลยค่ะเปิดคอม 24 ชม.ผลัดกันดูจนถึงตอนนี้ 05.35 ก็ยังไม่มีการปล่อยวันออกมาเพิ่มค่ะ ตอนนี้ใต้ขอบตาทุกคนเป็นหมีแพนด้าแล้วค่ะ ยากส์มากเลยค่ะ ..ถ้าคุณ tidy ได้วันแล้วอย่าเปลี่ยนเลยน่ะค่ะเพราะมันจองยากมากจริงๆๆ

 112. พี่ govisa คะ ไทดี้เริ่มงง ว่าคนที่ไทดี้จ้างเค้าทำได้ไง คะ
  ทั้งๆที่วันที่ 4 เค้าไม่ทำการ กันอ่ะ
  ไทดี้ลองเชคเอง ดูค่ะ พี่ว่าไง คะ ไทดี้ งงไปหมดละ

  ขอบคุณค่ะ

  พี่ โกวีซ่าลองดูนะคะ ที่ไทดี้ ให้ พาส อ่ะค่ะ

  1. น้อง Tidy คะ เขียนอีเมล์ไปที่ visabkk@state.gov จากอีเล์ของน้องเอง พร้อมทั้ง scan ใบยืนยันการนัดสัมภาษณ์ และจดหมายเชิยไปงานรับปริญญาไปที่ visabkk@state.gov แล้วบอกเหตุผลเขาว่า เราได้วันนัดวันที่้4 กรกฎาคม เพื่อนๆบอกว่าเป็นวันชาติอเมริกัน แล้วน้องเข้าไปดูวันหยุดสถานทูตๆก็ปิดจึงแนบเอกสารดังกล่่าวมาให้ด้วย ขอเลื่อนขึ้นเป็นวันที่เท่าไรของเดือนมิถุนายน น้องบอกเขาไปด้วยนะคะ เพราะน้องจะต้องไปให้ทันงานรับปริญญาค่ะ รีบเขียนไปนะคะ

 113. This is an automatically generated Delivery Status Notification.

  Delivery to the following recipients failed.

  visabkk@state.gov
  ส่งแล้วขึ้นแบบนี้ ทำไง ดีคะ พี่ หนูงง ไปหมดแล้ววค่ะ

  1. Tidy คะ ลองส่งอีเมล์ไปที่ thai_visa@us-visaservices.com ดูอีกครั้งนะคะ หรือจะลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ EducationUSA มีรายชื่อ U.S.Embassy Bangkok/Public Affairs พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ในการติดต่อนะคะ
   พี่ลืมถามน้อง Tidy ไปว่า ตกลงน้องจ่ายเงินให้ agent ที่น้องจ้างเขาทำคิวนัดสัมภาษณ์หรือเปล่าคะ เพราะถ้าน้องจ่ายเงินไปแล้ว น้องลองถามเขาด้วยดีไหมคะว่า เขาจะแก้ไขปัญหาให้น้องได้อย่างไรนะคะ

 114. สวัสดีค่ะ จะทำวีซ่านักเรียน (F) แต่ไม่มี slot ว่างเลยค่ะ นั่งจ้องมาเกือบ 3 อาทิตย์แล้วเพิ่งเคยเห็นสีเขียวสองครั้ง แต่ทั้งสองครั้งกดไม่ทัน ต้องเดินทางประมาณ 12 สิงหา ควรจะเขียน email ไปขอทำวีซ่าเร่งรัดรึเปล่าคะ หรือว่าควรจะรออีกซักพักแล้วค่อยเขียน

  1. น้อง A คะ ประมาณวันที่ 11 กรกฎาคมค่อยเขียนอีเมล์ขอเร่งรัดพร้อม scan หน้าแรก I-20 แนบไปกับอีเมล์ค่ะ ถ้าน้องอยากจะลองเขียนขอตอนนี้ก็ลองทำดูได้นะคะ แต่ในความคิดเห็นพี่คิดว่า ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่เขาจะเห็นใจให้น้องได้วันนัดเร็วนัก เพราะมีพวกที่จะเปิดเรียนเดือนมิถุนายน กับเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะเดือนมิถุนายน ยังไม่ได้คิวนัดสัมภาษณ์ เพราะได้ I-20 กลับมาช้าบ้างก็มีค่ะ

  2. น้อง A คะ ประมาณวันที่ 11 กรกฎาคมค่อยเขียนอีเมล์ขอเร่งรัดพร้อม scan หน้าแรก I-20 แนบไปกับอีเมล์ค่ะ ถ้าน้องอยากจะลองเขียนขอตอนนี้ก็ลองทำดูได้นะคะ แต่ในความคิดเห็นพี่คิดว่า ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่เขาจะเห็นใจให้น้องได้วันนัดเร็วนัก เพราะมีพวกที่จะเปิดเรียนเดือนมิถุนายน กับเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะเดือนมิถุนายน ยังไม่ได้คิวนัดสัมภาษณ์ เพราะได้ I-20 กลับมาช้าบ้างก็มีค่ะ

 115. สวัสดีค่ะ จะทำวีซ่านักเรียน (F) แต่ว่ายังไม่ได้คิวเลย ต้องเดินทางประมาณ 12 สิงหา (โรงเรียนเปิด 19 สิงหา) ควรจะทำอย่างไรดีคะ ถ้าเขียน email ไปขอ expedited visa จะได้มั้ยคะ เพราะไปอ่านบางเว็บบอกว่าต้องมีคิวก่อนเค้าถึงจะเลื่อนคิวให้ ขอบคุณมากค่ะ

  1. น้อง A คะ พี่เคยได้ยินจากคุณพ่อน้องคนหนึ่งที่เดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เขาเล่าว่า ลูกเขาเปิดเรียน( I-20 ตอบรับเรียนต่อปริญญาโท)ประมาณ 6 มิถุนายน 2011 แต่ยังไม่ได้คิวนัดสัมภาษณ์เลย เวลานั้น คือ กลางเดือนพฤษภาคม เขาแนะนำลูกเขาเหมือนที่พี่เคยบอกน้องๆ คือ เขียนอีเมล์และ scan หน้าแรก I-20 ไปให้สถานทูตดูโดยด่วยเลย สถานทูตเห็นช่วงเวลาที่เขามีในการเตรียมตัวเหลืออีกเพียง 3 อาทิตย์ก่อนจะเปิดเรียน สถานทูตอีเมล์ถึงลูกเขาทันทีว่าให้ไปสอบสัมภาษณ์ในวันรุ่งขึ้นค่ะ พี่จึงสันนิษฐานว่า ถ้าการร้องขอของน้องนั้นมีเหตุผลที่สนับสนุนกัน เราจะได้รับคำตอบกลับมาเร็ว แต่ถ้ายังมีเวลาเหลืออยู่ที่เราพอจะรอได้ เพราะมีคนอื่นเดือดร้อนมากกว่า เขาก็อาจไม่ให้คำตอบที่เราพอใจน้อยก็เป็นได้นะคะ

 116. อ่าว ขอโทษค่ะ ส่งไปตั้งสองอัน =.= ตอนแรก อันแรกส่งไม่ไป

 117. สวัสดีครับ พี่ govisa ผมขอคำปรึกษาครับ ผมได้ทำการสมัครวีซ่านักเรียนแล้ว F1 แล้ว เป็นนักเรียนทุน ก.พ. เพราะ F1 ต้องไปเรียนภาษาก่อนครับ ตอนนี้ยังไม่ได้คิวจองวันสัมภาษณ์เป็นอาทิตย์เลยครับ เพราะโรงเรียนเปิด วันที่ 6 ก.ค.54 แต่ ผมต้องไป report to the school no later than 1 ก.ค.54 และผมได้ส่งเมลล์ไปขอเร่งรัดทางสถานฑูต เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.54 ปานนี้ยังรอตอบรับอยู่ครับ และก็นั่งจ้องคิวรอสีเขียวเหมือนเพื่อนๆหลายคนที่รออยู่ครับ พี่ govisa พอมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือไหมครับ

  1. น้อง Pan การเขียนขอ expedite เดี๋ยวนี้ต้องรอกันเป็นอาทิตย์กว่าจะได้รับคำตอบค่ะ ถ้าหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปไม่มีคำตอบ ให้รีบเขียนอีเมล์ขอไปอีกครั้ง บอกเขาด้วยว่า เราเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตให้ไปเรียนภาษาก่อน และโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่ จองตั๋วเครื่องบินไปเมื่อไหร่ค่ะ เราเปลี่ยนการเดินทางไม่ได้ด้วย เพราะตั๋วเครื่องบินแน่นมาก หาที่นั่งว่างยากค่ะ scan I-20 และถ้ามีจดหมายตอบรับเข้าเรียนต่อปริญญาโท scan แนบไปด้วยกับอีเมล์ขอเร่งรัดสัมภาษณ์ค่ะ

 118. ต้องไปเรียน 11 ก.ค. ถ้าจะส่งอีเมล์เร่งรัดนัดสอบสัมภาษณ์วันนี้จะเร็วไปไหมค่ะ กลัวทางสถานทูตปฏิเสธไม่ให้วันสัมภาษณ์
  รอเฝ้าเขียวมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะค่ะ :'(

  1. @น้อง Mandy ไม่เร็วไปค่ะ scan I-20 หน้าแรกแนบไปกับอีเมล์ด้วยนะคะ บอกไปด้วยว่า หลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จ น้องยังต้องวางแผนการเดินทาง จองและซื้อตั๋วเครื่องบิน ซึ่งตั๋วเครื่องบินช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมจะแน่น หายากมาก กลัวไปเรียนไม่ทันค่ะ โชคดีนะคะ

 119. ขอถามเพิ่มเติมนะค่ะ
  1.ถ้าลาออกจากงานมาสามเดือน ถ้าเจ้าหน้าที่ถามว่าทำไมออกมานาน ตอนสัมภาษณ์บอกเค้าว่าเตรียมตัวศึกษาต่อจะดีไหมค่ะ
  2.เคยมีประวัติเข้าออกสหรัฐ3ครั้ง(J1,B2)ไม่เคยทำผิดกฎใดๆ เค้าจะนำมาพิจารณาในการสัมภาษณ์F1ครั้งใหม่ด้วยรึเปล่าค่ะ
  รบกวนถามเท่านี้อ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  1. ตอบตามความเป็นจริงที่น้อง Mandy บอกมาไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ เพราะจากการที่น้องเคยมีประวัติเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วกลับเมืองไทย แสดงให้เห็นว่า น้องไม่เคยมีเจตนาจะเข้าไปอยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายค่ะ

   1. ส่งอีเมล์ไปแล้วค่ะตั้งแต่วันอังคาร รอตอบกลับอยู่ทุกนาที งึมๆ ถ้าวันพรุ่งนี้(วันศุกร์)ไม่ได้รับ จะส่งไปใหม่อีกทีได้ไหมค่ะ งึมๆ

    1. เท่าที่เคยอ่านจากที่น้องๆบางคนเขียนมาในที่นี้ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะ น้อง Mandy แต่ถ้าน้องอยากจะลองดูอีกสักครั้งในวันศุกร์นี้ พี่แนะนำว่าให้โอกาสเขารอเป็นวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายนดีกว่าไหมคะ

 120. สวัสดีครับ คือผมจะจองคิวสัมภาษวีซ่า f1 ผมจะไปเรียนภาษาเริ่มเรียน 27 มิถุนานี้แล้วอ่ะครับ ถ้าผมจองคิวเดือน หน้าหรือช้ากว่านั้นแล้วส่งเมลไปขอสัมภาษาเร่งด่วนจะมีโอกาสได้ไหมครับ (ตอนนี้ยังไม่ได้วันนัดเลยครับ)

  1. สวัสดีค่ะ J ให้ J scan หน้า I-20 หน้าแรก แล้วเขียนอีเมล์ขอเร่งรัดไปเลยเดี๋ยวนี้ค่ะ แต่ให้ทำใจระดับหนึ่งว่าถ้าไม่ได้ต้องขอเลื่อนเทอมนะคะ เหตุผล คือ ถ้าเป็น I-20 จากที่เรียนภาษาอย่างเดียวเฉยๆ ขอเลื่อนเทอมได้ แต่ถ้าเป็น I-20 ของการตอบรับเข้าเรียนต่อดีกรี เช่น ปริญญาโท จะดู serious มากกว่า เขาอาจจะให้การตอบเร่งรัดกลับมาได้ผลเป็น positive มากกว่าของการขอเร่งรัดคิววีซ่าเพื่อไปเรียนภาษาเฉยๆค่ะ

 121. I will go to a visa interview on 18 July 2011 for J-1 along with my wife who is applying for J-2. We both already recieved DS-2019. We already paid for the visa fee and I already paid for the SEVIS fee. I think that we are ready for the interview except one thing about house registration.

  We just got married about 6 weeks ago and we have not transferred to the same house registration. Will that be a problem? We have a valid wedding registration, though. Will only the wedding registration be enough in the interview to confirm the dependent status of my wife? Do I need to have it officially translated?

  1. @Khun Naratip
   You cannot use the same pin even though both of you are married. Your wife has time to contact District Department to move her name in your house registration. If the officers at the US Embassy ask why you fill in DS160 different house number. You may inform them that your wife has just moved her name in your house registration after marriage. I understand your thought that marriage registration should be a prove that you are her husband and both of you may use the same pin. However, from my experience, father and son cannot use the same pin if father’s name does not stay in the same house registration as his son. That is why I recommend your wife move her name into your house registration. After having done it, please don’t worry about what you filled in the form of DS160 if you cannot correct it. You can show the new house registration which has your wife’s name on it to the US Embassy.

   Another way you may check and it should be the final reply for you is going to the front door of the US Embassy in Bangkok and ask the lady officers at the front door of the US Embassy for the answer. At the end of this May one of my friends asked them that her sister could use the same pin if she stayed in different house registration and the answer was NO. That was why she had to buy another pin and did the new appointment date. I hope this should be helpful for your decision.

   1. Thank you for your reply krub. I have just transferred myself to my wife’s house registration. So, we are now in the same house registration.

    Do we need to get our marriage certificate translated as well?

    1. Khun Naratip ka , Good news to hear that you put your name into your wife’s house registration and how about your fill up in the form of DS-160. You fill up the same house? If not , please bring your new house registration certificate and explain to the Embassy officer that when you fill the DS-160, you did not change your name into your wife’s house because you have just been married. You do not need to translate your marriage certificate ka. Have a good luck na ka.

  1. ขอตอบ 2คำถามที่ส่งเข้ามาทางอีเมล์ แล้วพี่ไม่ทันเห็นเลยตอบช้า หนึ่งพี่ต้องขอโทษน้องอาทิตย์และน้องนิภามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ที่พี่ไม่ทันได้เช็คอีเมล์อย่างละเอียด และสอง ขออนุญาตตอบทางนี้เลยนะคะ
   @น้องอาทิตย์ ที่ถามมาว่า
   Do you intend to study in the U.S. ?
   ผมตอบ No ไป จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
   พอดีไม่ค่อยเก่งภาษาเลยก๊อปทั้งประโยคไปวางใน google แปลภาษา ให้ช่วยแปล
   แล้วมันแปลออกมาว่า “คุณตั้งใจจะศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา?”
   ผมเข้าใจว่า หลังจากจบหลักสูตร ตั้งใจจะเรียนต่ออีกหรือไม่ ทำนองนี้ เลยตอบไปว่า No จะเป็นไรป่าวอ่ะครับ แหะๆ พอกรอกเสร็จมาเซิร์ทดู เขาบอกว่าให้ตอบ YES กัน หรือว่าตอนไปสัมภาษณ์เค้าจะถามอีกทีไหม เพราะตอนนี้ก็แก้ไขข้อมูลไม่ได้แล้ว T T
   คือผมกำลังจะไปเรียนภาษาที่สถาบันสอนภาษาในDCอ่ะครับ ขอวีซ่า F-1
   ช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับ ตอนนี้ได้ซื้อPINมาแล้วด้วย แต่ยังไม่ได้จอง อยากเมล์มาถามความเห็นจากพี่ GOVISA ดูก่อนครับ
   ขอบคุณครับ
   ถ้าน้องยังไม่ได้กรอกฟอร์มนัดสัมภาษณ์วีซ่า ให้น้องกรอก DS-160 ใหม่เลยได้ค่ะ แล้วเดี๋ยวนี้แบบฟอร์มใหม่เขามีให้เลือกเป็นภาษาไทยในการอ่านโจทย์แต่ละคำถามได้ด้วยค่ะ คงจะช่วยให้น้องกรอกด้วยความเข้าใจดีขึ้นค่ะ หรือถ้าน้องนัดวันสัมภาษณืได้แล้วก็ไม่เป็นไร ถ้าน้องจะกรอกฟอร์ม DS-160 ใหม่นะคะ เพราะในหน้านัดสัมภาษณ์วีซ่า เมื่อน้องล็อคอินเข้าไป น้องสามารถคลิกเลือก edit application แล้วเข้าไปแก้ไขหมายเลข DS-160 Confirmation Number อันเก่าเป็นอันใหม่ได้ค่ะ

   @น้องนิภา คำถามน้องทำนองว่า ขอสอบถามเรื่อง visa usa
   * ปีที่แล้ว ขอ visa แบบ F1 เพื่อเข้าเรียน summer ที่ uc berkeley,มี I 20 ด้วย visa หมดอายุ 2015
   แต่ไม่สบายทำให้ไม่ได้ไป
   * ปีนี้สมัครเรียน summer ที่เดิม ขอ I 20 ใหม่ได้มาแล้ว
   คำถามคือ ต้องยื่นขอ visa ใหม่ด้วยหรือไม่ หรือแค่แนบ I 20 ใหม่ก็พอ
   ขอบคุณมากค่ะ

   ถ้าน้องกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเกิน 5 เดือนแล้ว น้องต้องขอวีซ่าใหม่ค่ะ

   1. พี่ค่ะหนูชื่อเอ็มค่ะพี่พอดีว่าหนูไปเรียนที่เมกาได้1ปี ค่ะ แล้วตอนไปลงเรียนมหาลัยเรียบร้อยแล้วแต่พอจะจบเทอมหนูดันไม่สบายต้องกลับไทยด่วนมาผ่าตัดอ่ะค่ะแล้วตอนกลับไม่ได้แจ้งมหาลัยอ่ะค่ะแล้วคือว่าเหมือนวีซ่าจะมีปัญหาหนูต้องขอวีซ่าใหม่หรือว่ายังไงค่ะแต่ตอนนี้หนูขอ I-20 ใหม่ได้แล้วลงเรียนเทอมต่อไปเรียบร้อยแล้วหรือหนูต้องทำยังไงค่ะพี่

    1. น้อง Che คะ คำถามน้องไม่เคลียร์ว่า น้องกลับมาผ่าตัดแล้วอยู่ต่อที่เมืองไทยอีกกี่เดือน และ I-20 ที่มีเป็น I-20 ของที่เรียนใหม่ หรือที่เรียนเดิมค่ะ ตามกฎหมายเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าน้องกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเกิน 5 เดือน น้องต้องขอวีซ่าใหม่ค่ะ ถึงแม้ว่า วีซ่านักเรียนของน้องจะยังไม่หมดอายุก็ตามค่ะ และกรณีที่น้องเปลียนที่เรียน น้องต้องเขียนอีเมล์ไปถามที่เรียนทั้งใหม่และเก่า เพื่อทำเรื่องย้ายหมายเลข Sevis I-901จากที่เดิมไปไว้ที่ใหม่ค่ะ ทางที่เรียนเก่าเขาจะให้น้องส่ง transfer form กลับไปให้เขา แต่ถ้าน้องกลับมานานเกินกว่า 5 เดือน แล้วจะต้องขอวีซ่าใหม่ ส่วนค่าธรรมเนียม Sevis I-901 ต้องจ่ายใหม่ไหม ให้น้องเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.fmjfee.com คลิกที่คำว่า check status ใส่หมายเลข Sevis I-901 ที่อยู่เหนือ bar-code ในหน้าแรกของ I-20 เพื่อตรวจสอบว่า น้องต้องจ่ายค่า Sevis ใหม่ไหม ถ้ายัง valid อยู่ก้ไม่ต้องจ่าย print ใบที่บอกว่ายัง valid อยู่ออกมาด้วยก็ดี จะได้เป็นหลักฐานประกอบการขอวีซ่าค่ะ

 122. วันนี้ขอเข้ามาเเชร์ประสบการร์ขอวีซ่านะค่ะ ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมพี่Govisa มากๆเลย เวบนี้ดีเเละมีประโยชน์มาก หนูเข้ามาอ่านได้ประโยชน์มากตามไปด้วยจิงๆ หนูขอวีซ่าF1 ค่ะ โดยการกรอก DS160 เอง เเละทำเองทั้งหมด เเละก้อทำได้จิงๆด้วย เพิ่งขอเสดเมือวันที่ 22 เดือนที่เเล้ว จากนั้นก้อทำการนัดวันสัมพาดเอง โดยทำในตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งของอีกวันได้ค่ะ ปรากฎว่าวันว่างเปิดเยอะมาก สีเขียวโชว์เกือบสามวีคได้ค่ะ เเละได้สัมพาดเมื่อวันที่5 ที่ผ่านมาค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ถามคำถามเเรกเลยว่า คุณจาไปเรียนอ่ะไร…(เรียนภาษาค่ะ)ไปเรียนนานเเค่ไหน…(หกเดือนค่ะ)กลับมาจาทำอาไร….(จากลับมาหาทำงานในไทย). จากนั้นเจ้าหน้าที่ก้อให้ใบจ่ายค่าไปรษณีย์สีฟ้ากลับคืนมา เเล้วบอกให้ไปจ่ายเงินข้างนอก เเละเค้าก้อบอกว่า good luck เเค่นี้ค่ะ สรุปว่าหนูได้วีซ่าาเเล้วค่ะ เรื่องสเต็จเม้นเจ้าหน้าที่ไม่ดูเหมือนเดิม จาดูเอาสาร I20 กับ sevis เเค่นี้จิงๆ (หนูเคยได้วีซ่าJ1มาเเลวครั้งหนึ่งค่ะ) หนูcase เดียวกะคุน Peach ขอความประมานเดือนมีนา สัมพF1 เเต่ใบคอมเฟิมเปน “STOTR” ไม่มีปัญหาค่ะ

  1. ดีใจด้วยค่ะ น้อง POY และขอขอบคุณมากๆนะคะที่เขียนมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆทราบค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้และเดินทางปลอดภัยนะคะ

 123. สวัสดีค่ะ พี่govisa
  ตอนนี้หนูกำลังรอคิวนัดสัมภาษณ์ แต่ตารางที่เห็นขึ้นไม่ว่างเลยค่ะ T^T
  ของหนูเป็นแบบ B2 นะคะ จะไปท่องเที่ยว
  แต่ทีนี้ลางานกับที่ทำงานไปแล้วว่าจะเดินทางเดือน สค. ยังไม่ได้คิวเลยค่ะ
  พอจะมีอะไรแนะนำหนูมั๊ยคะ เพราะว่าเพื่อนแนะนำว่าให้ลองใช้บริการเอเจ้นที่เค้ารับจองคิววีซ่าอะค่ะ แต่เค้าคิดราคาประมาณ 4000 บาท หนูก็เลยแอบลังเล เพราะกลัวงบที่จะใช้เที่ยวจะลดลงไปอีก (ยิ่งน้อยๆ อยู่แล้วด้วย T^T)

  ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Gib น้อง Bell เขา Post ว่า มีคิววีซ่าท่องเที่ยวสีเขียวอยู่บนหน้าจอตอนเวลาบ่าย 2 โมงเศษของวันที่ 1 สิงหาคม น้องมีโอกาสหรือไม่มีโอกาส พี่ก็ไม่อาจรู้ได้ค่ะ ว่าแต่ว่า ตอนนี้น้องได้คิววีซ่าหรือยังค่ะ ถ้าขี้เกียจรอก็ต้องไปจ้างร้านเขาทำค่ะ ร้านเขาก็ใช้วิธีการอย่างที่พวกน้องๆทำ คือ เปิดหน้าจอค้างไว้แล้วก็เฝ้ารอตลอดเวลา แต่ถ้าน้องคิดจะเก็บตังค์ไว้ซื้อของก็ต้องอดทนรอทำเองค่ะ พี่ไม่ได้จะตำหนิน้องนะคะ แต่อยากฝากบอกน้องคนอื่นๆด้วยว่า ถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ขอวีซ่าเตรียมไว้เสียแต่เนิ่นๆ เพราะมีการ post ในกระทู้ต่างๆหลายแห่งแล้วซึ่งก็เป็นการเตือนล่วงหน้าแล้วว่า วีซ่าขอเข้าอเมริกาหาคิวนัดสัมภาษณ์ยากค่ะ ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยเชียว ดังนั้น ถ้าไม่จำเป็นอย่าเพิ่งเขียนใบลาพักร้อน หรือนัดเพื่อนเที่ยว เพราะเห็นผิดหวังหลายคนแล้วค่ะ เอาเป็นว่า กรณีน้อง Gib ถ้ากลัวไปไม่ตรงตามที่เขียนใบลาไว้ คงต้องยอมจ้าง ลองหาคนที่รับจ้างถูกกว่านี้หน่อย เช่น เด็กเฝ้าร้านคอม เป็นต้น แนะนำวิธีการให้เขา และให้เขาทำให้ ขอต่อราคาลงมา พี่เคยอ่านที่บางคนเขา post กันว่า เขาจ้าง 500 บาท น้องอาจจะลองถามทำนองให้เพิ่มอีกเท่าหนึ่งซ่งก็ถูกกว่า 4000 บาทค่ะ คงช่วยได้เท่านี้ค่ะ

 124. สวัสดีค่ะ เมื่อวานนี้ไปซื้อพินมาแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่บอกว่าเข้าได้ตอนบ่ายพรู่งนี้ วันนี้ตอนบ่ายโมงลองเข้าไปแต่มีข้อความว่า รหัสเข้าเฉพาะนี้ใช้ไม่ได้ ไม่เข้าใจเลยค่ะ

  1. ถ้าซื้อพินวันเสาร์-อาทิตย์ต้องรอวันจันทร์ค่ะ เหมือนคนที่ซื้อพินนัดวันศุกร์ก็ต้องรอวันจันทร์ เพราะวันเสาร์-อาทิตย์ไม่นับว่าเป็นวันทำงานค่ะ ดังนั้นหลายคนจึงพอใจจ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะไม่ต้องรอ ดูวันนัดสัมภาษณ์ได้เลยค่ะ
   ลองเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์นี้ค่ะ https://thailand.us-visaservices.com/forms/SelfServiceFAQ.aspx คำถามที่ถามว่า

   ” ถาม: รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ของข้าพเจ้าใช้ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
   หากท่านซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) จากที่ทำการไปรษณีย์ ท่านจะสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) นี้ได้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการถัดไปเท่านั้น เช่น หากท่านซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ในวันจันทร์ ท่านจะใช้ได้หลังบ่ายโมงของวันอังคาร แต่ทว่า หากท่านซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ในวันศุกร์ ท่านจะใช้ได้หลังบ่ายโมง ของ วันจันทร์ ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปเท่านั้น “

 125. พี่ GoVia คะขออนุญาตเรียกพี่นะคะเพราะรู้สึกว่าเว็บนี้เป็นที่พึ่งของทุกคนที่กำลังรอสัมภาษณ์หรือคนที่กำลังนัดวันสัมภาษณ์จริง ๆ ค่ะ ตัวดิฉันเองตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนัดวันสัมภาษณ์เลยค่ะเพราะได้วันสัมภาษณ์มาแล้ว คือวันที่ 29 กันยายน 2554 ประเภทวีซ่าที่ขอไปคือ B2 ครั้งแรกก็ B2 ค่ะแต่ถูกปฏิเสธโดยเหตุผลว่าเราไม่สามาถแสดงว่ามีความผูกพันด้านเศรษฐกิจ กับประเทศที่เราอาศรัยอยู่หรือพูดง่าย ๆ ก็คือเค้าไม่เชื่อว่าเราจะกลับมา ทั้ง ๆ ที่เตรียมเอกสารไปเยอะมาก คนสัมภาษณ์เป็นผู้หญิงอเมริกัน ผมสีทอง ผอม หัมภาษณ์เป็นภาษาไทย ตอนนั้นที่ไม่ได้น่าจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนและสิ่งที่ตอบไปตามตรงคือไปเที่ยวโดยมีเพื่อนชาวอเมริกันที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่เค้าเป็นสปอนเซอร์ให้ทุกอย่าง และเงินในบัญชีเราก็ยังน้อย และขอไปครั้งแรกค่อนข้างนาน คือ 27 วัน และอีกอย่างหนึ่งคือจดหมายรับรองจากเพื่อนอาจจะยังไม่ชัดเจนพอ
  ดิฉันมีอาชีพรับราชการเป็นครูสอนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมา 10 ปีแล้วค่ะเงินเดือนประมาณ 15000 บาท และกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แฟนที่คบกันทำงานบริษัทผลิตเครื่องบินหัวจรวดรบ อายุ 47 ปี ดิฉันอายุ 34 ค่ะ เค้ามาเยี่ยที่เมืองไทยประมาณ 5 ครั้งตั้งแต่คบกันแต่สาเหตุที่ดิฉันไม่ขอวีซ่าคู่หมั้นเพราะตั้งใจว่าจะแค่ไปเยี่ยมบ้านและครอบครัวของเค้าและไปเที่ยวก่อนในครั้งแรกเนื่องจากเราเองก็กำลังอยู่ในขั้นคบหาดูใจกันอีกอย่างเคยมีคนแนะนำว่าหากเราทำวีซ่าคู่หมั้นแล้วเกิดมีปัญหาจะทำให้ยุ่งยากมากในภายหลัง ประเด็นก็คือว่าจะทำอย่างไรให้เค้าเชื่อดีคะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะไปอยู่ที่นั่นเลยแน่นอน เพราะเรามีการวางแผนจะซื้อบ้านที่เมืองไทยและจะคบกันแบบต่างคนต่างทำงานและบินไปหากันบ้างเท่านั้นเองเพราะดิฉันจะมีช่วงปิดเทอม ดิฉันไม่อยากโกหกว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันหรืออย่างอื่นค่ะ แต่พอตอบความจริงเค้าก็ไม่อนุมัติวีซ่าให้เพราะเค้าไม่เชื่อ…ครั้งที่สองนี้สิ่งที่ดิฉันปรับปรุงคือในวีซ่ามีการแสตมป์ว่าได้ไปต่างประเทศเนื่องจากตอนนั้นพอวีซ่าอเมริกาไม่ผ่านเลยเอาสตางค์ที่เก็บไปเที่ยวเกาหลีแทนค่ะ และมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้น สิ่งที่อยากให้ Govisa ช่วยคือพอจะมีแบบฟอร์มจดหมายเชิญจากสปอนเซอร์หรือเปล่าคะรบกวนช่วยส่งร่างจดหมายเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะคะ และขอข้อแนะนำสำหรับการสัมภาษณ์รอบสองด้วยค่ะ รอบที่แล้วดิฉันสัมภาษณ์ตอนปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมาค่ะ ช่วยที่ทางสว่างให้ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  1. คุณ Aui คะ ตัอย่างจดหมายเชิญที่คุณ Aui คงต้องดัดแปลงเอาเองบ้างค่ะ

   ที่อยูที่บ้านที่อเมริกา

   วันที่

   Dear Sir,

   My name is xxxxxxxx. I am the United States of America citizen and reside at………………..ใส่บ้านเลขที่…… ที่อยู่เขา. I am working as อาชีพเขา……..at ชื่อ Company ที่เขาทำ. My monthly salary is…………US dollars.

   As nearly your school holiday (October 2-16,2011) is coming, I am glad to invite you to visit USA for two weeks. It will be very nice to have you with my family and we will drive to see many various tourist places, such as Disney Land, Universal studios, Grand Canyon and Las Vegas.

   During your visit, I will be responsible for your accomodation, transportation and other expenses within the United States. I am sure the weather at that time is not so cold for you to stay at my house and you will have a good opportunity to experience the American culture and meet with some of my new friends and neighbours.

   I am eagerly waiting for your visit.

   Sincerely yours,
   เซ้นต์ชื่อ

   ส่วนเรื่องเอกสาร อย่าลืมให้เพื่อนส่งฟอร์ม I-134 มาด้วยค่ะ พร้อมจดหมายรับรองเงินเดือน ใบที่ยืนยันว่าจ่ายภาษีให้รัฐบาลปีที่แล้ว อนึ่ง ที่คุณ AUI วิตกเรื่องการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ขอเอาใจช่วย น่าจะพูดได้ค่ะ สิ่งที่พี่อยากแนะนำเพิ่ม คือ ทางคุณพ่อหรือคุณแม่คุณ AUI มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารจำนวนพอสมควรที่จะนำไปแสดงด้วยได้ไหมคะ กำลังมองในลักษณะที่ว่า จะให้เขาเป็น sponsor ร่วมกับคุณ AUI และคุณ Aui เองก็จะได้บอกกับกงสุลได้ว่า อย่างไรก็ต้องกลับ เพราะต้องกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

   ระยะเวลาที่คุณ Aui ถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งแรกกับการยื่นขอครั้งใหม่นี้ห่างกันโดยประมาณ 7 เดือน คุณ Aui มีเงินในบัญชีครั้งนี้ 100,000 บาท น้อยกว่าครั้งแรกที่ยื่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 50,000 บาท ถามว่ามีเพียงพอไปเที่ยวสองอาทิตย์ไหม ก็คงพอค่ะ (เพราะพี่ทราบว่า คุณ Aui มีเพื่อนที่อเมริกาช่วยอยู่) แต่ถ้าพิจารณาจากความเป็นจริงก็แทบจะไม่มีเงินเหลือในบัญชีเลยค่ะ ถ้าไม่มีเพื่อนทางโน้นอนุเคราะห์เรื่องที่พักกับอาหารค่ะ คำตอบพี่อาจจะเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจคุณ Aui แต่ก็ต้องพูดเพื่อว่า คุณ Aui จะได้ไม่คาดหวังมากในวันที่ 29 กันยายนค่ะ ถ้าถามว่า แล้วควรมีเงินในบัญชีสักประมาณเท่าไรดี คุณ Aui น่าจะมีประมาณ 300,000 บาท ขึ้นไปค่ะ พี่เข้าใจสถานภาพคุณ Aui ว่าเป็นข้าราชการ ต้องเลี้ยงตัวเอง ตรงนี้พี่ขออนุญาตไม่วิจารณ์ใดๆ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจคุณ Aui เพราะพี่จะตอบเท่าที่คุณ Aui ถามถึงจำนวนเงินในบัญชีว่าเพียงพอไหมเท่านั้นค่ะ อีกประการหนึ่ง การเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาแล้วครั้งหนึ่ง จะทำให้การขอครั้งที่สองค่อนข้างยากขึ้นเล็กน้อย เพราะต้องเตรียมเอกสารและคำพูดที่หนักแน่นเพื่อทำให้กงสุลมั่นใจว่า การขอเดินทางเข้าไปเที่ยวในอเมริกาครั้งนี้ของคุณ Aui ไปแล้ว คุณ Aui จะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะ

   ส่วนจดหมายรับรองตำแหน่งงาน ไม่ว่าต้นสังกัดจะเป็นราชการหรือเอกชน ขอให้คุณ Aui ทำใจให้สบายว่า จดหมายดังกล่าวเป็นเพียงหลักฐานทางเอกสาร 1 ชิ้นที่รับรองว่า ผู้ยื่นขอวีซ่าทำงานที่ไหนและตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไรเท่านั้น ส่วนจะแปลหรือไม่แปลเป็นภาษาอังกฤษคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะ แต่ถ้าอยากแปล แนะนำให้ไปแปลที่ร้านแปลในกรมกงสุล ตรงแจ้งวัฒนะ (ที่เดียวกับที่ทำหนังสือเดินทาง) และให้นำเอกสารที่แปลแล้วขึ้นไปรับรองการแปลที่กองสัญชาติและนิติกรซึ่งอยู่ชั้นบนของอาคารเดียวกันค่ะ พี่สงสารคุณ เพราะค่าแปลและค่ารับรองการแปลแพงพอสมควรค่ะ พี่แปลกใจที่เห็นข้าราชการครูบางคน ขอจดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษได้เลยจากทางโรงเรียน เคยรู้จักคนที่เป็นครูโรงเรียนมัธยมของโรงเรียนรัฐบาลเข้ายากแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา เขาขอจดหมายรับรองจากทางโรงเรียนว่า เขาทำงานสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ ตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร จดหมายเขาออกมาเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะ

   สรุป ถ้าสามารถหา sponsor ร่วมที่เป็นญาติเราเองอยู่ที่ประเทศไทยเสริมเข้าไปด้วย เช่น คุณพ่อคุณแม่ น่าจะดูดีกว่าใช้บัญชีคุณ Aui และบัญชีของ your American boy friend ค่ะ โชคดีนะคะ

 126. อีกนิดนึงค่ะ..คราวนี้ดิฉันขอไป 2 อาทิตย์เป็นช่วงปิดภาคเรียนเทอมแรกคือวันที่ 2 – 16 ตุลาคม และลองขอสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแต่ขอบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะแค่พอพูดและฟังได้เท่านั้นไม่เก่งเลยแต่ครั้งแรกภาษาไทยไม่ผ่านเลยจะลองสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษดู จะเป็นไรหรือเปล่าคะ การไปสองอาทิตย์ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่คะ ตอนนี้ดิฉันมีประมาณ 1 แสนบาทค่ะ แต่มีแฟนเป็นสปอนเซอร์ให้ทุกอย่างอยู่แล้วทั้งตั๋วเครื่องบินและที่พัก และอาหารการกิน เอกสารที่เป็นจดหมายรับรองการทำงานของดิฉันหรือเอกสารอื่น ๆ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าคะ …แต่จดหมายจากที่ทำงานของดิฉันเป็นจดหมายทางราชการซึ่งต้องรอเวลาในการตอบกลับจากต้นสังกัดจากคำร้องที่ดิฉันยื่นไปว่าขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรเพื่อไปเที่ยว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกามีลายเซ็นต์จากปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งถ้าดิฉันแปลเป็นภาษาอังกฤษภายหลังจะไม่มีลายเซ็นต์ได้มั้ยคะ…ปล. พี่GoVisa อย่าลืมแบบฟอร์มจดหมายsponsor นะคะ ขอบคุณค่ะ…

 127. ขอบคุุณพี่ GoVisa มากค่ะสำหรับแบบฟอร์มจดหมาย และข้อมูลให้คำปรึกษาที่ดีเยี่ยมจริง ๆ ค่ะ ครั้งนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะเพราะทราบอย่างที่พี่ GoVisa บอกคือถ้าโดนปฏิเสธครั้งแรกครั้งที่สองจะยิ่งยากแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ ถ้าจะเขียนจดหมายแนะนำตัวเองและแสดงเจตนารมย์ของเราจะดีมั้ยคะ อีกอย่างเราอาจจะบอกว่าเราไม่สามารถจะลาออกจากราชการไปอยู่ต่างประเทศหรือไปอยู่อเมริกาอย่างถาวรได้เนื่องจากเรามีพ่อแม่ที่ต้องดูแลและใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการในการเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้พ่อเค้าป่วยเป็นเบาหวานและความดันโลหิตน่ะค่ะซึ่งต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูงและเราก็ใช้สิทธิ์ในความเป็นข้าราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มที่จึงเป็นเหตุผลที่เราคงไม่ไปอยู่อเมริกาได้อย่างถาวรแน่นอน…แล้วเราก็แนบเอกสารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพ่อให้ทางสถานฑูตดูด้วย..รบกวนพี่ GoVisa ช่วยแสดงความคิดเห็นให้อีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ…

  1. เหตุผลน้อง Aui ดีมากเลยค่ะ น้องลองเขียนจดหมายดูแล้วลองให้เพื่อนที่คบหาดูใจกันเกลาแก้ไขคำพูดให้เป็นภาษาอังกฤษที่น่าอ่านนะคะ ขอจดหมายรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลว่าคุณพ่อป่วยด้วยโรคอะไรติดตัวไป พร้อมหลักฐานการขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ะ หากเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวก็ยิ่งดีจะได้แสดงให้เห็นว่า เรามีภาระต้องรับผิดชอบสูง แต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจต้องชี้แจงว่า พี่น้องคนอื่นมีครอบครัวของเขาที่ต้องรับผิดชอบ หรือ พวกเขาไม่ได้รับราชการกัน ขอเบิกจากหน่วยงานไม่ได้ เราเป็นคนเดียวที่รับราชการและขอเบิกค่ารักษาพยาบาลให้พ่อแม่ได้ เราจึงยังรักษาสิทธิตรงนี้ไว้ แต่ก็อีกนะคะถ้าเขาจะคิดว่า หากน้องแต่งงานไปอยู่ที่อเมริกา แล้วส่งเงินมาให้ใช้ก็น่าจะทำได้ ดังนั้น น้องก็ต้องแสดงภาษาท่าทางที่จริงจังพร้อมยืนยันคำพูดนะคะว่า น้องทิ้งพ่อแม่ไม่ได้ ด้วยวัฒนธรรมแบบตะวันออก และการที่น้องถูกเลี้ยงดูมาแบบ conservative จึงมีความเชื่อแบบโบราณว่า ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ค่ะ โชคดีนะคะ

 128. พี่ค่ะชื่อเอ็มค่ะคือว่าหนูได้เดินทางไปเรียนที่เมกามา1ปีแล้วค่ะแต่พอตอนใกล้จะจบดันป่วยหนักต้องกลับไทยมาผ่าตัดด่วนแต่แจ้งมหาลัยยังไม่เรียบร้อยดีทำให้มีปัญหาแต่วีซ่ายังไม่หมดอายุน่ะค่ะ แล้วตอนนี้ก้อทำเรื่อง I20 ใหม่เรียบร้อยแล้วเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหนูต้องขอวีซ่าใหม่รึป่าวค่ะ

  1. ตอบแล้วนะคะ น้อง Che ขอโทษด้วยนะคะที่ส่วนใหญ่ช่วงเช้าๆ พี่มักจะติดงานยุ่งอยู่ค่ะ มีปัญหาอะไรไม่เข้าใจ เขียนมาถามใหม่ได้นะคะ

 129. พี่Govisaค่ะ,,,Peachเองนะคะ (ไม่แน่ใจว่าพี่ยังพอจำได้อยู่รึปล่าว 🙂 ) วันนี้พีชขออนุญาต share เรื่องการเปิด bank account นะคะ เผื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาในwebนี้ค่ะ
  (ต้องออกตัวก่อนว่า พีชพยายามไปเปิดด้วยตัวเอง ทำเรื่องเองคนเดียว อาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ดีทั้งหมดมากนัก เพราะบางครั้งก็ฟังเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจทั้งหมดค่ะ)
  -เอกสารที่ต้องเตรียม (Ref.Chase bank)
  1.Passport
  2.เอกสารreferenceที่อยู่ เช่น เอกสารที่ขอจากทางโรงเรียน, bill ค่าโทรศัพท์รายเดือนที่มีที่อยู่ชัดเจน ฯลฯ
  3.เตรียมเงินขั้นต่ำไป (พีชไม่แน่ใจว่าแต่ละ bankจะเท่ากันหรือไม่นะคะ)

  >>>พีชเปิดทั้ง checkingและsaving ค่ะ ซึ่งทั้งสองอย่างจะมีข้อกำหนดต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ plan ในแต่ละช่วงค่ะ

  นำเอกสารทั้งหมดไปที่ bankและติดต่อเจ้าหน้าที่ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ เจ้าหน้าที่จะถามข้อมูลส่วนตัวเราทั่วไปเช่น ชื่อ ที่อยู่ ชนิดvisa หลังจากนั้นเค้าจะไปดำเนินการเอกสารให้เรา

  สุดท้ายเค้าก็จะส่งเอกสารที่เราต้องเก็บไว้ เช่นข้อกำหนดต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียม ฯลฯ และกระดาษ checkคะ

  หวังว่าข้อมูลของพีชน่าจะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะ
  Peach

  1. ดีใจมากๆเลยค่ะที่น้อง Peach ยังนึกถึงกันอยู่นะคะ และกลับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ พี่ยังจำน้อง Peach ที่เคยไปผจยภัยตอบคำถามในห้องกับเจ้าหน้าที่ที่ตรงจุดตรวจ immigration ได้ค่ะ ข้อมูลน้อง Peach มีประโยชน์มากๆค่ะ พี่มีเขียนไว้เหมือนกันภายใต้หัวข้อ Money Matters นะคะ

   พี่ถามนิดหนึ่งนะคะว่า เขาไม่ขอดู I-20 น้อง Peach หรือคะ หรือ น้องหมายถึงตามที่เขียนในข้อ 2 คือ เอกสารที่ขอมาจากทางโรงเรียน ส่วน Bill ค่าโทรศัพท์ พี่เกรงว่า น้องที่ไปถึงใหม่ๆวันแรกๆจะวิตกกังวลว่า ตัวน้องยังไม่มี Bill ค่าโทรศัพท์จะเปิดบัญชีได้หรือคะ หรือ น้อง Peach หมายถึงมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอคะ เพราะเท่าที่พี่ทราบจากน้องบางคน คือ ใช้ Passport, ID นักศึกษา ,I-20 บางเมือง ขอย้ำว่า บางเมืองเท่านั้นนะคะที่ธนาคารเมืองนั้นจะขอดู Social Security Number, บางแห่งให้โรงเรียนออกจดหมายรับรองก็ไปเปิดบัญชีได้ค่ะ ยิ่งถ้าเป็นวันปฐมนิเทสกืนักศึกาาใหม่ ธนาคารจะไปเปิดบูธในมหาวิทยลัย รับเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ น้องบางคนเล่าว่า จะมีโปรโมชั่นหลายอย่าง เช่น บางแห่งให้สมุดเขียนเช็คฟรีก้มีค่ะ ฯลฯ

   เงินฝากขั้นต่ำแต่ละ bank ไม่เท่ากันค่ะ แต่อย่าเป็นกังวลไปเลย เพราะเลือกธนาคารที่เราเดินทางไปติดต่อสะดวกสุดเป็นดีที่สุดค่ะ นึกถึงเวลาหน้าหนาว ไม่อยากออกจากบ้าน มืดเร็ว ไม่อยากไปไหนลำบากค่ะ การเรียนเป็นอย่างไรบ้างค่ะ มีเพื่อนต่างชาติหลายคนหรือยังคะ Chicago เป็นเมืองใหญ่คนไทยเยอะ ระวังต้องจัดสรรเวลาให้ดี มีเพื่อนต่างชาติให้มาก เพื่อจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษมากๆค่ะ กลับมาเมืองไทยจะได้พูดได้คล่องแคล่วนะคะ แล้วเขียนมาให้อ่านอีกนะคะ พี่จะรออ่านค่ะ

 130. คุณGovisa ชอบมากเลยค่ะกับการให้คำแนะนำและการให้กำลังใจของคุณ nis กำลังจะไปเที่ยวอเมริกาค่ะ อ่านข้อมูลถามตอบมากๆ เริ่มไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะว่าจะขอวีซ่าผ่านหรือไม่ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ตัวเองเป็นข้าราชการ อายุงาน23 ปี เป็นหม้าย สามีเสียชีวิตค่ะ ตอนนี้มีแฟนเป็นชาวนิวซีแลนด์และมีแผนจะไปเที่ยวอเมริกา เมย.55นี้ค่ะ อยู่ที่โน่น ประมาณ 1 เดือนค่ะ ตอนนี้จะเริ่มขอวีซ่าแล้ว หนังสือรับรองราชการเป็นภาษาอังกฤษทำแล้วค่ะ เอกสารพื้นฐานเตรียมแล้ว แต่ยังไม่ได้กรอก DS160 ส่วนbook bank ต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่คะ จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายทุกอย่างแฟนจ่ายให้หมด หรือว่าจะบอกว่าเราจ่ายเองดีกว่า และตอนนี้คิวสัมภาษณ์นานหรือปล่าวคะ กรณีเป็นหม้ายต้องเพิ่มหลักฐานอะไรรึไม่คะ
  nis..

  1. คุณ nis คะ ขอบคุณมากๆค่ะที่ชมมานะคะ อยากให้ทุกคนที่ผ่านเข้ามาคุยด้วยได้วีซ่ากันทุกคน จะได้ไปเห็นสิ่งที่ดีๆและเก็บเกี่ยวมาเป็นแรงบันดาลใจกลับมาช่วยเหลือบ้านเมืองของเราให้ดีขึ้นค่ะ

   คุณ nis ยังไม่ได้แต่งงานกับแฟนชาวนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการใช่ไหมคะ ถ้าจะบอกว่า ให้แฟนเป็น sponsor กงสุลคงต้องถามคุณ nis ว่ามีความสัมพันธ์เป็นอะไรกัน ถ้าจะตอบว่า อยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสก็จะดูแปลกๆอยู่ เพราะประเด็นสาวไทยกับฝรั่งจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวนิดหนึ่งว่า ถ้าไม่ได้จดทะเบียนกัน เราจะเสียโอกาสอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับสิทธิที่พึงมีในนิวซีแลนด์ค่ะ ดังนั้น ถ้าบอกกงสุลไปว่า ไม่ได้จดทะเบียนกัน กงสุลอาจจะไม่เชื่อ แต่ถ้าบอกว่าเป็นแค่แฟนกัน ก็อาจจะมีน้ำหนักไม่มากพอที่จะเข้ามาเป็น sponsor เพราะถ้าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้ว เขาจะยังเป็น sponsor ให้คุณ nis ไหม อาจเป็นคำถามชวนให้คิดได้อยู่ค่ะ ดังนั้นคุณ nis น่าจะใช้ statement ของคุณ nis เองดีกว่าค่ะ และถ้าคุณ nis มีญาติ เช่นคุณพ่อหรือคุณแม่มีบัญชีเงินฝากพอสมควร หรือมีพี่น้องคนอื่นที่มีเงินฝากพอสมควร อาจจะให้เป็น sponsor ร่วมกับคุณ nis เพื่อคุณ nis จะได้มีเหตุผลชี้แจงกงสุลได้ว่าคุณ nis ต้องกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

   เห็นด้วยกับคุณ nis ว่า การเป็นม่ายอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณ nis ไม่ค่อยสบายใจเรื่อง จะไม่ได้วีซ่า ขอแนะนำให้คุณ nis เพิ่มเติมเอกสารบางชิ้น เช่น ขอจดหมายรับรองจากหน่วยงานราชการด้วยนะคะว่า ทำงานตำแหน่งอะไร เงินเดือนประมาณเท่าไร และทำรายการสรุปที่จะไปเที่ยวนิดหน่อยก็ดีค่ะว่า วันไหนจะไปเที่ยวจุดไหนบ้างพอเป็นสังเขปในช่วง 1 เดือนค่ะ บัญชีเงินฝากในธนาคารควรมีประมาณ 5 แสนก็จะดูดีนะคะ และถ้ามีหลักทรัพยือื่น เช่น เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินของตนเอง เอาไปให้กงสุลดูด้วยก็ดีนะคะ จะได้เห็นว่า คุณ nis มีฐานะทางสังคมมั่นคง ไม่คิดอยากไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ

   ส่วนคิววีซ่านักท่องเที่ยวตอนนี้ยังไม่แน่นค่ะ เห็นสีเขียวเกือบทั้งทั้งเดือนตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะ

 131. สวัสดีครับพี่ govisa
  ผมชื่อมิ้มครับ ผมจะไปเรียนที่อเมริกาครับ ผมต้องขอวีซ่า F-1 ผมมีคำถามครับ
  เอกสารที่ผมมีคือ
  1. พาสสปอท
  2. ใบรับรองงาน
  3. I-20
  4. SEVIS
  5. บิลจ่ายเงินคาธรรมเนียมที่ไปรษณี
  6. แบบพอม DS-160
  7. Bank of Letter ของคุณพ่อ กับ คุณปู่ (sponsor)
  8. สมุดบัญชีของคุณพ่อ
  ผมจะถามว่าผมยังขาดอะไรอีกไหมครับ แล้วก็ ใบรับรองงานของคุณพ่อไม่มีครับเพราะน้ำท่วมบริษัท มันต้องใช้ไหมครับ

 132. สวัสดีครับพี่ govisa
  ผมชื่อมิ้มครับ ผมจะไปเรียนที่อเมริกาครับ ผมต้องขอวีซ่า F-1 ผมมีคำถามครับ
  เอกสารที่ผมมีคือ
  1. พาสสปอท
  2. ใบรับรองงาน
  3. I-20
  4. SEVIS
  5. บิลจ่ายเงินคาธรรมเนียมที่ไปรษณี
  6. แบบพอม DS-160
  7. Bank of Letter ของคุณพ่อ กับ คุณปู่ (sponsor)
  8. สมุดบัญชีของคุณพ่อ
  ผมจะถามว่าผมยังขาดอะไรอีกไหมครับ แล้วก็ ใบรับรองงานของคุณพ่อไม่มีครับเพราะน้ำท่วมบริษัท มันต้องใช้ไหมครับพี่ govisa

  1. @น้อง Mim คะ น้องยังขาดเอกสารดังนี้คือ

   1. Transcript ทีน้องเรียนจบมา เช่น จบปริญญาตรีที่ไหนมาก็ให้นำ transcript ปริญญาตรีของสถาบันติดไปด้วย เผื่อกงสุลขอดูค่ะ
   2. กรณีน้ำท่วมบริษัทๆไม่สามารถออกใบรับรองงานให้ได้ พี่คิดว่า ให้น้องถ่ายสำเนาเอกสารบัตรพนักงานของคุณพ่อติดไปด้วยเผื่อเขาถามว่า ทำงานที่ไหน หรือถ้ามี สลิปเงินเดือนคุณพ่อนำติดตัวไปด้วยก็ดีค่ะ เผื่อไว้นะคะ พี่ไม่ได้ไม่เห็นใจน้องนะคะ หรือเขียนตอบแบบใจร้าย แต่อยากจะขออนุญาตบอกว่า ที่จริงถ้าน้องบอกว่า บริษัทน้ำท่วม คนภายนอกอาจจะคิดได้ว่า บริษัทน่าจะมีข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่นี่ไม่มีข้อมูล หรือว่าจะเป็นบริษัทเล็กๆที่อาจจะไม่ได้วางระบบฝ่ายบุคคลเหมือนองค์กรใหญ่ และไม่ได้ยกเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่สูงเพื่อหนีน้ำ อะไรทำนองนี้หรือเปล่า จึงทำให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ว่า พนักงานหมายเลขนี้ เข้าทำงานเมื่อไรค่ะ ดังนั้นถ้าไม่ลำบากมากและไม่คิดว่า เป็นเรื่องยุ่งยากจนเกินไป ทำตามที่พี่แนะนำนะคะ แต่ถ้าไม่มีเอกสารตามที่พี่บอกไป ก็คงต้องยืนยันกับกงสุลอย่างหนักแน่นว่า น้ำท่วมบริษัทคุณพ่ออยู่ในระดับสูงมาก บริษัทจึงไม่สะดวกที่จะออกเอกสารให้คุณพ่อได้เลยในตอนนี้ค่ะ

   เอกสารอื่นๆที่น้องบอกมาครบถ้วนดีแล้วค่ะ ขอให้น้อง Mim โชคดีนะคะ

 133. ขอบคุณครับพี่ govisa พอดีผมไปสัมภาษณ์เมื่อวานครับผมขออนุญาตแชร์น่ะครับอ่อทรานสคลิปผมเอาไปครับลืมเขียนบาก อิอิ

  ผมไปสัมภาษณ์วีซ่ามาครับ
  ขอบอกก่อนว่าผมจะไปเรียนต่อ USA โดยทำวีซ่า F-1

  ผมว่าการทำวีซ่าไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่คุณเตรียมเอกสารให้พร้อมและตอบคำถามที่เป็นความจริงเท่านั้นแหละครับ เพราะว่าถึงเวลาจริงๆแค่ความตื่นเต้นก็มากพอที่จะทำใ้เราพูดตะกุกตะกักแล้ว ยังต้อมมาพูดโกหกอีกผมว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆครับ

  เอกสารที่ผมเตรียมไปครับ
  . ใบสมัคร(กรอกในอินเตอร์เน็ต แล้ว print ออกมาครับเป็นใบ confirmation ครับมันจะมีบาร์โค็ต)
  . บิลค่าสมัครจ่ายที่ไปรษณีย์ ประมาณ 4,430 มั่งน่ะครับจำไม่ได้
  . I-20 (ใบตอบรับของทางมหาวิทยาลัย)
  . SEVIS (บิลค่า I-20 ที่จ่ายในอินเตอร์เน็ตครับ พอจ่ายแล้วก็ Print ออกมาเก็บไว้ด้วยน่ะครับ)
  . ใบรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อเมริกา
  . หนังสือรับรองเงินจากทางธนาคาร (Bank of Letter)(ในที่นี้ผมให้คุณพ่อเป็น sponsor เลยเขียนเป็น พ่อ support ผม)
  . เอกสารเดินบัญชีของคุณพ่อ
  . รูปถ่ายตัวจริง(เผื่อเค้าขอดู)
  . ใบรับรองงาน

  พอผมไปสัมภาษณ์วันนี้ผมได้นัดในอินเตอร์เน็ตเอาไว้ที่ 7:45 น. ผมไปถึงเวลา 6:55 น.
  . ไปถึงเค้าก็จะให้ต่อแถวเข้าไปข้างในครับประมาณ ครั้งละ 5-7 คน
  . จะเจอเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครับ เค้าจะดูว่าเราต้องใช้อะไรบ้าง ซึ่งของผมเค้าเอาแค่
  . บิลจ่ายค่า VISA . ทรานสคิป . ใบรับรองงาน . ใบสมัคร . I-20 . บิล SEVIS และเค้าก็ให้ใบสีฟ้าๆ มาครับเพื่อเอาไว้เขียนที่อยู่เพื่อส่ง พาสสปอตกลับมาให้เราครับ
  . เดินเข้าไปอีกนิดก็จะให้เราฝากของประเภท โทรศัพท์ หูฟัง แฮนดี้ ฯลฯ ส่วนกละเป๋าให้เราเอาเข้าไป
  . พอฝากขอเสร็จ เราก็เดินเข้าไปอีกจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารอีกและจัดเอกสารใส่แฟ้มให้เรา ส่วนเอกสารที่เหลือนั้น เค้าบอกว่าเอาไว้ถ้าเค้าถามหรือขอดูต้องมีให้เค้าดูและจะเดินเข้าไปอีกที
  . จะเป็นช่องๆซึ่งเค้าจะสอบถามเราและให้เราสแกนนิ้วมือทั้งสองข้างและ นิ้วโป้งทั้งสองข้าง
  . จากนั้นเค้าจะคืนเอกสารให้เราพร้อมบัตรคิว
  . เข้าไปนั่งรอด้านใน รอเค้าเรียกเพื่อสัมภาษณ์ครับ
  . ผมสัมภาษณ์กะฝรั่งผู้ชาย
  . ยื่นเอกสารให้เค้าผ่านทางช่องเล็กๆด้านล้างกระจก เรายืนคุยกะเค้าน่ะครับ
  . เค้าจะถามคำถามเราเป็นภาษาอังกฤษประมาณว่า จบอะไรมา มหาลัยอะไร เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรียนอะไรมา และจะไปเรียนอะไร จบแล้วมีแผนอะไร ใครสนับสนุนการเงิน เงินมาจากไหน ตอนถามเรื่องเงินมาจากไหนค่อยเอาเอกสารทางการเงินให้เค้าดู
  . จากนั้นเค้าจะสุ่มนิ้วมือเพื่อสแกนอีกที
  . เป็นอันเสร็จ เค้าก็จะให้ใบสีฟ้ามาเพื่อไป ไปรษณีย์ข้างนอก
  . ไปจ่ายตังที่ไปรษณีย์ 75 บาท เขียนหน้าซองแล้วก็คืนซอง เป็นอันเสร็จ

  ผมว่านะ จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลย ถ้าทุกอย่างคือความจริง มองตาเค้า ยิ้มแย้มหน่อย มั่นใจในการตอบ และ ต้องมีเอกสารให้ครบเตรียมเอาไว้ก่อนใช้ไม่ใช้อีกที เพราะบางคนก็ใช้เยอะบางคนไม่ดูเอกสารด้านการเงินด้วยซ้ำครับ

  ตอนนี้รอดูอย่างเดียวว่าจะได้ visa กี่ปีแต่ก็ไม่สนครับเพราะว่าอย่างน้อยคือผ่านแล้ว ก็ใช้ไปก่อนอะเนอะ

  มีอะไรถามได้นะครับ ผมตอบได้จะตอบ เพราะผมเข้าใจดีว่าคนที่ยังไม่เคยสัมภาษณ์รู้สึกอย่างไร เครียดแค่ไหน กดดันยังไงครับ

  ขอบคุณน่ะคร้าบบบพี่ govisa แม้ว่าพี่จะมาตอบช้าไปนิดเดียวแต่ผมได้ความรู้จากที่พี่ตอบมาและคนอื่นๆแชร์เยอะมากครับ ขอบคุณมากครับ

 134. เค้าถามผมเหมือนกันครับว่า เงินมาจากไหนผมเลยบอกไปว่าเป็นมรดกครับ เค้าเลยโอเค ผ่านไปได้ด้วยดีครับ แหะๆ เพราะมันเป็นเงินที่ค้างอยู่ในธนาคารอยู่แล้วหนะครับเป็นเงินเก็บ

  1. น้อง Mim ขอบคุณมากนะคะที่เขียนประสบการณ์มาให้อ่านกันอย่างละเอียด เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะ ดีใจด้วยที่น้องได้วีซ่าไปเรียนแล้วค่ะ พี่มั่นใจว่า น้องคงได้วีซ่า 5 ปีค่ะ ขอโทษนะคะที่ตอบตอนน้องช้าไปนิดค่ะ ขอให้เดินทางปลอดภัยและนำความสำเร็จกลับมาให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจนะคะ ว่าแต่ว่า น้อง Mim ไปเรียนเมืองอะไรคะ

 135. คร้าบบบพี่ govisa ขอบคุณครับ ผมไป san francisco ครับพี่ ผมอ่านทุกๆ comment แล้วได้ประโยชน์มากครับรวมทั้งทำให้ผมมั่นใจมากขึ้น เมื่อผมไปสัมภาษณ์ ผมเลยอยากจะแชร์ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างครับ 🙂

  1. ขอบคุณอีกครั้งค่ะ หวังว่าน้อง Mim คงจะแนะนำเพื่อนๆที่กำลังจะขอวีซ่าให้เข้ามาลองศึกษาดู จะได้ไม่ต้องท้อใจมากนะคะ

 136. มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงคะ พอดีว่าจะเข้าไปจองวันนัดสัมภาษณ์
  แต่ตามตารางเดือนมกรา55นี่เต็มแล้ว เหลือกุมภา55 ซึ่งยังไม่เปิด
  กรณีนี้ เวลาที่เราจะทำการจองวัน เราต้องเข้ามากรอกข้อมูลใหม่
  ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหรอคะ ถึงจะเข้าสู่หน้าที่เลือกวันนัด
  เพราะกะว่าจะไปช่วงต้นเดือนเมษา55 นะคะ

  1. น้องNuunokคะ การที่น้องยังไม่เห็นวันนัดสัมภาษณ์ เพราะทางสถานทูตเขายังไม่เปิดให้จองวันนัดค่ะ น้องคงต้องหมั่นเข้าไปที่เว็บไซต์นัดวันสัมภาษณ์บ่อยๆ เพื่อดูว่า ทางสถานทูตปล่อยวันนัดสัมภาษณ์ที่มีสีเขียวออกมาให้จองหรือยังค่ะ ส่วนที่ถามว่า ต้องกรอกใหม่ตั้งแต่ต้นไหม คงไม่ต้องถ้าน้องได้กด Save ไว้ค่ะหน้าที่มี่Save จะอยู่ก่อนหน้าคำถามว่าจะ add family member หรือ skip family member หลังจาก save และน้องได้คลิก log out แล้ววันหลังน้อง log in เข้าไปใหม่ จะมีให้เลือกว่า Start from where you left off หรือ Start from the beginning ค่ะ

 137. @govisa พี่คะะ!! ถ้าหนูต้องเดินทางไปอเมริกาวันที่18เมษาแต่วันสัมภาษณ์เต็มอ่ะค่ะ แล้วต้องการนัดสัมภาษณ์ด่วนมากๆๆๆๆภายในอาทิตย์นี้เลยค่ะ แต่เหตุผลมันไม่พออ่ะค่ะ แค่ญาติที่อยู่ที่นู่นเค้าจองโรงแรมจะที่จะไปเที่ยวไว้อ่ะค่ะ มันแค่ไปเที่ยวจริงๆTT เป็นวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ จะมีโอกาสได้มั้ยคะ??

  1. น้องแพรวคะ เรียกได้ว่า แทบจะไม่มีโอกาสเลยค่ะที่จะขอ expedite visa ค่ะ เพราะวีซ่านักเรียน วีซ่าโครงการแลกเปลี่ยน วีซ่านักธุรกิจ วีซ่าประเภทไปทำงาน ล้วนมีความจำเป็นมากกว่าวีซ่าท่องเที่ยวที่ยังพอเลื่อนวันเดินทางได้ค่ะ พวกที่ขอวีซ่านักท่องเที่ยวเพื่อไปงานรับปริญญาของบุตรหลานเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบมีปัญหาทุกปี กล่าวคือ ขอวีซ่าใกล้เวลารับปริญญาบ้าง เช่น ขอประมาณเดือนมีนาคม เมษายน และงานรับปริญญาส่วนใหญ่เป็นเดือนพฤษาภาคม พวกที่ขอวีซ่าไปเที่ยวกลุ่มนี้จำเป็นต้อง scan งานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยไปให้ดูตอนทำ expedite ว่างานเริ่มวันไหน บางคนโชคดีได้เลื่อนวันนัดให้เร็วขึ้น เพราะยังพอหาวันว่างให้ได้อยู่ แต่ก็มีกลุ่มผิดหวังที่ไม่สามารถทำ expedite ได้ค่ะ เพราะแต่ละวันกงสุลท่านก็ทำงานกันคนละมาก สัมภาษณ์วันละเกือบ 200 คน จึงไม่สามารถทำ expedite ได้ค่ะ

   1. ก็คือต้องเข้าเว็บไปดูบ่อยๆอย่างเดียวใช่มั้ยคะ?TT

    1. ถูกต้องค่ะน้องแพรวที่น้องต้องหมั่นเข้าไปดูวันนัดบ่อยๆค่ะ แต่อย่างพีเห็นวันนี้มีคิวนัดเป็นเดือนพฤษภาคมทั้งนั้นเลยค่ะ ถ้าน้องไม่ต้องการอารมณ์ไม่ดีนะคะ พยายามค่อยๆฝึกทำใจอย่างมากๆค่ะ เพราะโอกาสที่จะได้วันนัดเดือนเมษายนน้อยมากค่ะ น้องจะได้ไม่ผิดหวังมากนะคะ ลองคุยกับทางโรงแรมที่โน่นว่า คิวนัดวันสัมภาษณ์ที่เมืองไทยเป็นแบบนี้ จะมีทางช่วยอะไรได้บ้างไหมที่จะไม่ถูกปรับค่าที่พักค่ะ

     อนึ่ง พี่ไม่แนะนำใครๆที่จะไปอเมริกาแล้วยังไม่ได้คิวนัดสัมภาษณ์ หรือไม่แน่ใจว่าจะได้วีซ่า รีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไว้ก่อน เพราะช่วง Peak season โอกาสพลาดมีสูงมากๆค่ะ

 138. ขอถามค่ะ ดิฉันและสามีไปทำวีซ่า สถานทูตที่เชียงใหม่ไป ตามนัด 26 มีนาคม 55 เอกสารครบ หมด ดิฉันได้ทำวีซ่า สามีไม่ได้ทำคำตอบจากเจ้าหน้าที่คือ ทำงานที่กรุงเทพให้ไปทำที่กรุงเทพ สามี มีภูมิลำเนาเชียงใหม่ ไปทำงาน นครนายก แต่มีทางอื่นไม ที่จะทำวีซ่าเร็วกว่านี้กำหนดเดินทาง 10 พค55 และตอนนี้เข้าไปสมัคร ทางเนตแล้วคิวเต็มถึงเดือนพค55 เอกสารที่สงสัยที่ใช้ต่อได้ที่เตรียมทั้งหมดรวมถึงซอง มีอะไรบ้าง ที่นำไปใช้ในสถานทูต กทม. ที่แน่ ๆจะทำอย่างไรให้ได้คิวทำวีซ่าก่อน 10 พค55 เพื่องานรับปริญาลูกชาย

  1. คุณ Bua คะ ที่จริงมีภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็น่าจะมีสิทธิ์ขอวีซ่าที่เชียงใหม่ได้อยู่นะคะ พี่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดนะคะ จะพยายามหาข่าวให้ค่ะ อย่างที่พี่เพิ่งตอบน้องแพรวไปเลยค่ะว่า ช่วงนี้เป็นช่วง Peak ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ยื่นขอวีซ่า Work and Travel, พวกเด็กปิดเทอมไปเรียนภาษาตอนมีนาคม เมษายน, กลุ่มผู้ปกครองที่พาลูกไปเที่ยวปิดเทอม และอื่นๆ ปีที่แล้วถ้าน้องขยันอ่านที่คน Post มาถามพี่ จะพบว่ามีผู้ผิดหวังไม่สามารถไปทันงานรับปริญญากันหลายคน เพราะไม่มีคิวนัดวันสัมภาษณ์ว่างให้จองเลยค่ะ บางคนยอมเสียเงินซื้อพินทางโทรศัพท์นัดอีกทางก็ช่วยอะไรไม่ได้มากค่ะ คุณ Bua คงต้องทำใจว่า ถ้าไม่ได้ก็เป็นเพราะสามียังไม่มีดวงเดินทางตอนนี้นะคะ คือ พี่ขออนุญาตใช้วิธีนี้ปลอบใจแล้วกันค่ะ ไม่อีกทีให้คุณ Bua scan จดหมายเชิญไปงานรับปริญญาและเขียนอีเมล์ขอ expedite วีซ่าไปเป็นวันที่เท่าไรคุณ Bua ลองกำหนดวันที่ต้องการไปเองทางอีเมล์ และรอดูว่าทางกงสุลจะตอบมาอย่างไรค่ะ

 139. พี่ค่ะ คือหนูเข้าร่วมโครงการ work and travel แล้วเอกสาร DS กำลังส่งมาที่ประเทศไทย แต่หนูต้องการเดินทาง 17 -19 เมษายนนี้ แต่ทางเอเจนซี่ของหนูเค้านัดวันสัมภาษณ์เป็นวันที่ 19 เมษายนไปเพราะเค้าบอกว่าไม่มีวันนัดก่อนหน้านี้ปล่อยออกมาเลย หนูพยายามขอ pin เค้ามาเพราะอยากมานั่งเฝ้าเองแต่พี่เค้าก็ไม่ให้อ่ะคะ เลยพยายามจะเขียน email ไปขอเร่งรัดสัมภาษณ์ก่อน เนื่องจากหนูคงจะได้รับ spring visa แล้วมันเริ่มงานตั้งแต่ เดือนมีนาคม แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยของหนูปิดช้าเพราะโดนน้ำท่วมทำให้ไปทำงานได้กลางเดือนเมษาแล้วถ้าได้นัดสัมภาษณ์ 19 ก็จะต้องได้ไปปลายเดือนเลย เพราะฉะนั้นคงไปทำงานช้ากว่ากำหนดถึง 2 เดือน
  อยากทราบว่าถ้าหนูเขียนไปขอทางกงศุลแบบนี้แล้วให้เหตุผลแบบนี้หนูไม่รู้ว่าเค้าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะพิจารณา (เนื่องจากช่วงนี้ติดวันหยุดยาวถึงสี่วัน)
  แล้วมันจะทันให้หนูสัมภาษณ์ในวันที่ 12 หรือ 17 เมษายนนี้ได้หรือไม่?
  อีกทั้งหนูยังไม่ได้ปรึกษากับพี่เอเจนซี่ที่โครงการเลยว่าหนูจะเขียน email ไป ไม่รุ้ว่าพี่เค้าจะห้ามอีกหรือป่าวด้วยค่ะ

  หนูไม่รู้ว่าหนูควรทำอย่างไรดีค่ะ T^T

  ขอบคุณมากนะคะ

  1. น้อง Gift คะ น้อง Gift สามารถเขียนไปขอ expedite วันนัดสัมภาษณ์ได้ค่ะ แต่จะได้รับคำตอบจากสถานทูตว่าเลื่อนวันนัดสัมภาษณ์ได้หรือไม่นั้น พี่ไม่สามารถตอบแทนได้นะคะ เพราะเท่าที่พี่ทราบมาว่า กงสุลแต่ละท่านทำงานหนักมากค่ะ ต้องสัมภาษณ์ผู้ยื่นเอกสารขอวีซ่าไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คนขึ้นไปค่ะ ผู้ที่จะสัมภาษณ์น้องก็มีอยู่แค่ 2-3 คนเองค่ะ ถ้าน้องได้วันสัมภาษณ์เป็นวันที่ 19 เมษายน น้องจะรู้ผลทันทีว่าน้องได้รับวีซ่าหรือไม่ในวันที่ 19 เมษายน ถ้าได้รับวีซ่า ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณ๊ย์ที่อยู่ในสถานทูตว่า ขอไปรับหนังสือเดินทางคืนเองที่ไปรษณีย์สาขาบรรทัดทองในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน และให้น้องจองตั๋วเครื่องบินเดินทางในวันเสาร์ที่ 21 หรือวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายนเลยได้ค่ะ หรือถ้ารีบร้อนและสามารถหาตั๋วบินคืนวันที่ 20 เมษายนได้ จะลองเดินทางวันที่ 20 เมาายนดุก้ได้ค่ะ พี่ไม่แน่ใจว่า สายการบินไทยมีเที่ยวบินตอนกลางคืนไปอเมริกาไหมนะคะ ส่วนเงินติดตัวเดินทางซื้อที่บูธขายเงินของธนาคารต่างๆ หรือซื้อที่ Money Changer รายใหญ่ เช่น Super Rich ก้เห้นมีเปิดอยุ่หลายแห่งนะคะตามย่านที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆค่ะ
   การที่น้องจะเข้าไปขอสัมภาษณ์วันที่ 12 เมษายน น้องอาจไม่มีโอกาส เพราะสถานทูตหยุดหลายวันอยู่ค่ะ ส่วนสัมภาษณ์วันที่ 17 หรือวันที่ 19 เมษายนก็ไม่ต่างกันมากนักค่ะ เพราะน้องก็คงต้องเริ่มงานวันที่ 23 เมษายนอยู่ดี ถ้าทางหน่วยงานในอเมริกาเขาจะให้น้องเริ่มทำงานได้เลยเมื่อเดินทางไปถึงนะคะ

 140. ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลและคำแนะนำดีๆ 🙂
  คือหนูอยากไปถึงอเมริกาก่อน 21 เมษาค่ะ ด้วยเหตุผลบางประการ
  อีกทั้งเอเจนซี่ยกเลิกการสัมภาษณ์วีซ่าให้หนูมา 1-2 รอบแล้ว
  เพราะว่ารอเอกสาร DS ไม่ยอมส่งมาซักที พอจะส่งมาให้ก็ดันมาติดวันหยุด
  ถ้าหนูได้สัมภาษณ์ 17หรือ18 จะดีใจมากค่ะ เร็วขึ้นแค่อีกหนึ่งวันก็ยังดีค่ะ
  แต่ที่กลัวก็คือ กลัวว่าถ้าส่งexpedite ไป
  กลัวว่าเค้าจะตัดสิทธิ์การสัมภาษณ์ในวันที่ 19 เมษาด้วยน่ะค่ะ
  แล้วก็กลัวว่าถ้าส่งไปทางเอเจนซี่อาจจะไม่พอใจหรืออะไรประมาณนี้อ่ะคะ
  แต่จริงๆแล้วคือเรื่องการสัมภาษณ์วีซ่าของหนูที่ช้า ส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำท่วม
  และกงศุลอเมริกาเพิ่งเปลี่ยนแปลงกฎการขอยื่นวีซ่า summer เมื่อต้นเดือน
  จึงทำให้ต้องทำเรื่องขอเอกสารใหม่ ทำให้ล่าช้าในหลายๆส่วน

  อยากถามพี่อีกนิดนึงว่า ถ้าหนูส่ง expedite ไปหนูจะไม่ถูกตัดสิทธิ์การสัมภาษณ์
  ในวันที่ 19 เมษาใช่ไหมค่ะ?
  แล้วก็หนูได้ตารางนัดมาเป็นช่วงบ่ายของวันที่ 19 แล้วจะขอเลื่อนเป็นช่วงเช้า
  ต้องรอให้มีคนปล่อยคิวก่อน แล้วให้พี่ที่เอเจนซี่ช่วยดูตารางให้?
  ไม่แน่ใจว่าเลื่อนมาเป็นช่วงเช้าได้เลยรึป่าวน่ะค่ะ?

  ขอบคุณอีกครั้่งนะคะ

  1. น้อง Gift คะ เวลาเขียนอีเมล์ไปขอ expedite น้องจะได้รับอีเมล์ตอบกลับมาว่าเขาจะมีทางเลื่อนวันนัดสัมภาษณ์ให้เร็วขึ้นเป็นวันไหนได้ แต่ถ้าคิวนัดแน่นมาก เขาจะแจ้งกลับมาว่า เขาเลื่อนวันนัดให้เร็วขึ้นมาไม่ได้ ให้น้องไปสัมภาษณ์ในวันและเวลาเดิมค่ะ

   ส่วนการที่น้องได้สัมภาษณ์เวลาบ่าย ให้น้องสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ไปรษณีย์ด้วยว่า ถ้าน้องจะไปรอรับหนังสือเดินทางที่ไปรษณีย์บรรทัดทองในวันศุกร์ ควรไปรอตอนประมาณกี่โมงดีค่ะ เพราะการจัดส่งหนังสือเดินทางไปไว้ที่ไปรษณีย์บรรทัดทอง จะเริ่มออกตอนบ่ายแก่ๆของวันศุกร์สำหรับคิวช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ทีนี้น้องได้คิวบ่าย พี่เลยไม่มั่นใจว่า น้องจะได้หนังสือเดินทางส่งออกมาเป็นวันจันทร์เช้าหรือเปล่าค่ะ สอบถามทางไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่ในสถานทูตเองว่า จากประสบการณ์ของพวกเขาถ้าพวกที่ถูกสัมภาษณ์รอบบ่าย หนังสือจะส่งออกมาเป็นวันรุ่งขึ้นหรือวันถัดจากวันรุ่งขึ้นค่ะ จะได้ไม่เสียใจถ้าจองตั๋วเดินทางเป็นวันเสาร์ที่ 21 เมษายนแล้วเดินทางยังไม่ได้ค่ะ

 141. พี่ค่ะ
  ตอนนี้เค้าจะส่งไปที่ไปรษณีย์บรรทัดทองหรอค่ะ? ไม่ใช่รองเมืองใช่ไหมค่ะ?
  การที่กงศุลจะตอบอีเมล์ได้ก็ต้องเป็นวันทำการปกติ แล้วจะใช้เวลาตอบนานไหม๊ค่ะ?

  แต่ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

 142. ฺพี่ Bua นะตอนนี้เรื่องของพี่เงียบเลย ได้หาข่าวเรื่องของสามีพี่บ้างไหมค่ะ ที่ทำวีซ่าที่เชียงใหม่ไม่ได้ (ทำงานอยู่ที่นครนายก ทะเบียนบ้านและครอบครัวอยู่ที่เชียงใหม่ ) และตารางนัดทางกรุงเทพไม่ว่างเลย พี่ให้ลูกติดต่อไปแล้วเงียบ เขาจะเปิดจองเมื่อไร ช่วงไหน ขอถามเรื่อง แบบ DS – 160 ที่กรอกไว้ตอนที่นัดเชียงใหม่ เราต้องไปกรอกใหม่หรือไม่ ค่าวีซ่า สี่พันกว่ายังใช้ได้ใช่ไหม ส่วนซองจะใช้ได้หรือไม่ต้องไปซื้อใหม่หรือไม่ กำหนดเดินทางวันที่ 12 พค 55

  1. คุณ Bua คะ คุณบัวได้ลองเขียนอีเมล์ไปทำเรื่องขอ expedite ตามที่พี่ได้แนะนำไปแล้วเมื่อปลายเดือนมีนาคมหรือยังคะ พี่จำได้ว่า ได้แนะนำให้คุณ Bua ลอง scan จดหมายเชิญไปงานรับปริญญาแนบไปกับอีเมล์ด้วย สถานทูตมีคำตอบกลับมาบ้างหรือเปล่าคะ เท่าที่พี่ทราบคือ การขอนัดคิววีซ่านักท่องเที่ยวที่กรุงเทพค่อนข้างลำบาก คิวแน่นมากค่ะ และการขอ expedite ก็ค่อนข้างยาก แต่ทางกงสุลก็จะพยายามหาทางช่วยเท่าที่พอจะทำได้ค่ะ คุณ Bua จะลองอีเมล์ซ้ำไปที่ visasbkk@state.gov อีกครั้งไหมคะ ถ้าคุณ Bua ดูกระทู้ที่น้อง Gift เขียนมาถามในเรื่องคล้ายๆกัน จะเห็นได้ว่า สถานการณ์น้อง Gift ที่กำลังจะขอวีซ่าไป work and travel น้อง Gift มีแผนการไปทำงานวันจันทร์ที่ 23 เมษายนนี้ แต่ได้คิวนัดสัมภาษณ์ 19 เมษายนค่ะ พี่อยากให้คุณ Bua ลองโทรศัพท์ไปขอความเห็นใจจากสถานกงสุลที่เชียงใหม่ดูดีไหมคะว่า มีความจำเป็นต้องไปงานรับปริญญาลูก และเท่าที่จองคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่าทางกรุงเทพตอนนี้ยังไม่มีวันว่างเปิดให้ผู้ที่จะขอวีซ่านักท่องเที่ยวได้จองเลยค่ะ เมื่อปีที่แล้ว มีคนเล่าให้ฟังว่า พลาดไม่ได้ไปงานรับปริญญาหลายคนค่ะ ส่วนแบบฟอร์มที่กรอกเป็นแบบฟอร์ม online

   หมายเหตุ ถ้าจะใช้ฟอร์ม DS-160 ยื่นที่กรุงเทพ ให้คุณ Bua กรอกให้สามีใหม่ เพราะจะต้องตอบคำถามหน้าแรกที่ให้เลือกสถานที่ยื่นวีซ่า คือ คลิกเลือก Thailand, Bangkok ไม่ใช่ Thailand, Chiang Mai ค่ะ ส่วนค่าธรรมเนียมวีซ่ามีอายุการใช้งานนาน 1 ปีไม่ต้องซื้อค่าธรรมเนียมใหม่ค่ะ เอาใจช่วยนะคะ เมื่อปีที่แล้วมีบางท่านลงทุนซื้อพินจองโทรศัพท์ด้วยนอกเหนือจากซื้อพินจองทางอินเทอร์เน็ต พี่เข้าใจความรู้สึกที่ไม่สบายใจของคุณ Bua ค่ะ ขอส่งกำลังใจไปช่วยค่ะ

  2. คุณ Bua คะ พี่ได้ทราบมาเพิ่มเติมจากสถานทูตสหรัฐฯที่กรุงเทพว่า ถึงแม้จะเกิดและมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ถ้าไม่ได้ทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่มานานหลายปีแล้ว จะไม่สามารถขอวีซ่าที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ค่ะ พี่ขอให้คุณ Bua เขียนอีเมล์ขอ expedite วันนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้สามีคุณ Bua อีกครั้งพร้อมทั้ง scan งานวันรับปริญญาของลูกส่งไปที่สถานทูตคือ visasbkk@state.gov โดยลองขอกำหนดวันนัดสัมภาษณ์เป็นปลายเดือนเมษายนนี้ดู ถ้าจะต้องไปงานรับปริญญา 12 พฤษภาคมนี้นะคะ ขอให้ประสบความสำเร็จในการนัดสัมภาษณ์ค่ะ

 143. พี่ค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะที่ให้คําแนะนําดีๆ
  หนูได้รับอีเมล์ตอบรับการขอเร่งรัดสัมภาษณ์วีซ่าแล้วค่ะ 🙂
  หนูส่งอีเมล์ไปวันเสาร์ที่แล้ว
  ทางสถานฑูตส่งกลับมาวันนี้เองค่ะเลยมาแจ้งให้ทราบ
  ดีใจมากค่ะที่ส่งไป
  หนูไปเลื่อนจาก 19 เมษาตอนบ่าย เป็น 18เมษาตอนเช้า
  แม้จะแค่เปลี่ยนนิดเดียวแต่ก็เปลี่ยนความรู้สึกไปได้เยอะเลยค่ะ 🙂
  ดีใจมากๆๆๆๆ ตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาให้เอกสารมาถึงวันสัมภาษณ์เพราะเค้าบอกว่าส่งเอกสารหนูมาตั้งแต่ จันทร์ที่2เมษาแล้วค่ะ
  แต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางมา ก็ไม่รู้ว่าส่งเอกสารจากอเมริกาถึงกรุงเทพ แบบปกติจะใช้เวลาประมานเท่าไหร่ แต่ก็หวังให้มาถึงโดยไวค่ะ
  ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

  1. ดีใจด้วยค่ะน้อง Gift ปกติถ้าเอกสารส่งแบบไปรษณีย์ธรรมดาประมาณ 7-10 วันค่ะ แต่ถ้าส่งแบบด่วน เช่น ส่งผ่านบริษัท DHL, FEDEX, UPS ก็ไม่น่าจะเกิน 5 วันค่ะ(แต่ถ้าติดวันหยุดไปรษณีย์จะไม่ส่งเอกสารวันหยุดค่ะ)

   1. พี่ค่ะ T^T
    เอกสาร DS ยังเดินทางมาไม่ถึงเลยค่ะ
    ทางโน่นเค้าบอกว่าส่งตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษา ซึ่งเค้าไม่ได้แจ้งว่าส่งแบบไหนมา
    แต่บอกว่า 7-10 จะถึง แล้วก็ไม่มีหมายเลขให้ตามได้เลยอ่ะค่ะ
    หนูร้อนใจกลัวว่า ได้เลื่อนนัดสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว แต่เอกสารไม่มา หนูคงแย่
    หนูพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ปลายทางคือ สามเสนใน
    แต่เค้าก็บอกว่าของวันนี้ยังไม่มี แค่ตอนนี้อยากทราบว่ามันถึงที่ไทยแล้ว
    อยู่ที่ไหนก็จะไปรับได้ แต่ข้อมูลที่หนูมีคือ ที่อยู่ผู้รับ (ที่อยู่เอเจนซี่)
    ภาวนาให้มาถึงพรุ่งนี้ เนื่องจากจะติดวันหยุดยาวอีกอ่ะค่ะ
    ไม่มีทางไหนที่พอจะเช็คได้เลยด้วย T^T

    1. น้อง Gift คะ ถ้าเขาส่งออกมาวันที่ 2 เมษายน เขาบอกว่าใช้เวลา 10 วัน น้องก็ต้องใช้ธรรมะเข้ามาช่วย อย่าใจร้อนนะคะ วันที่ 12เมษายนเอกสารน่าจะมาถึงค่ะ ถ้ายังไม่ถึงแล้วติดวันหยุด ปลอบใจตัวเองว่าวันที่ 17 ก็ยังทันอยู่นะคะ ถ้าไม่ทันจริงๆก็ให้ดูในใบนัดว่า cancel วันนัดเพื่อจองวันนัดใหม่อีกครั้งได้เมื่อไรค่ะ ตัดสินใจดูว่าจะ delete วันนัดเก่าแล้วจองใหม่ดี หรือจะกัดฟันสู้จนวินาทีสุดท้ายโดยไม่เปลี่ยนแปลงวันนัดค่ะ หรือไม่น้อง Gift ลองอีเมล์ไปบอก visasbkk@state.gov ขอความเห็นใจท่านกงสุลดุว่า เมืองไทยติดวันหยุดหลายวันนะคะ จะขอเลื่อนนัดกลับไปวันที่ 19 ได้ไหมค่ะ ทำใจให้สบายและไปทำบุญวันสงกรานต์ขอพรจากพระซะนะคะ โชคดีนะน้อง Gift

 144. ขอบคุณมากคำแนะนำและกำลังใจที่ให้พี่Bua ตอนนี้สามีพี่ได้วันสัมภาษณ์วันที่21 เมษายน 55 ตรงกับวันเสาร์กงสุลทำงานวันเสาร์ด้วยหรือค่ะ เอะแฟนพี่ย้ายมาทำงานที่นครยายกได้1 ปี 2 เดือน คงไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  1. คุณ Bua คะ เท่าที่ทราบมาสถานทูตไม่ได้เปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์นะคะ ลองดูให้แน้ใจอีกครั้งค่ะว่า ต้องไปสัมภาษณ์วันอะไร เป็นวันทำงานหรือวันหยุดค่ะ ถ้ามีอะไรผิดปกติรีบอีเมล์แจ้งไปที่ visasbkk@state.gov นะคะ เผื่อเขาจะได้แก้ไขให้ใหม่อาจจะเลื่อนเร็วขึ้นเป็นวันศุกร์ที่ 20 หรือช้าออกไปเป็นวันจันทร์์ที่ 23 เมษายน แต่ก็ดีกว่าที่จะไปเก้อแล้วไม่ได้เข้าไปสัมภาษณ์นะคะ ยังพอมีเวลาแก้ไขอยู่ค่ะ

   1. พี่ค่ะ เอกสารหนูมาไม่ทันวันที่ทางกงศุลเลื่อนมาให้อ่ะค่ะ
    ก็คือเช้าวันนี้ วันที่18 ซึ่ง หนูไม่รู้จะอย่างดีค่ะ
    ไม่รู้ว่าควรส่งอีเมล์ไปขอโทษหรือว่าปล่อยให้มันผ่านไปเลยดี ;(
    แล้วถ้าหนูต้องเอกสารไปอีก1สัปดาห์ แล้วไปวันสัมภาษณ์ที่ไกลไปอีกไม่รู้ว่า จะขอเร่งรัดรอบที่สองได้อยู่ไหมคะ?

    1. น้อง Gift คะ พี่หวังว่าน้องคงเขียนไปอธิบายที่อีเมล์ visasbkk@state.gov เรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าได้วันสัมภาษณ์ครั้งใหม่ที่ไกลมาก น้องมี 2 ทางเลือกคือ
     1. เขียนไปขอ expedite อีกครั้งพร้อมทั้ง scan เอกสารที่เพิ่งได้รับแนบไปให้ดูด้วยค่ะ และรอฟังคำตอบจากกงสุลนะคะ
     2. ปรึกษากับเอเจนซี่เพื่อขอยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะไปไม่ทันจริงๆค่ะ พี่ไม่ทราบว่า น้องจะขอเงินค่าใช้จ่ายที่เสียไปแล้วคืนได้มากน้อยเท่าไรค่ะ
     หลังจากน้องเรียนจบปริญญาตรีแล้ว น้อง Gift ยังมีโอกาสไปเรียนต่อที่ปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งงน้องจะมีเวลาได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษได้นานกว่าน้องไปทำงานช่วงปิดเทอมที่เป็นเวลาสั้นๆ การพัฒนาภาษาอังกฤษทำได้ไม่เต็มที่เท่ากับไปเรียนต่อค่ะ

    2. พี่ค่ะ มาแจ้งให้ทราบค่ะ
     เมื่อวานหนูได้สัมภาษณ์วีซ่าตามตารางที่จองไว้ คือ 19 เมษา
     รอบบ่ายโมง สัมภาษณ์เสร็จเร็วมากเพราะคนไม่ค่อยเยอะค่ะ:)
     พอดีว่าเอกสารที่รอมาตั้งนานมาถึงตอนเช้าวันที่19พอดี
     ลุ้นจนหัวใจจะวายเลยค่ะ
     ตอนนี้ก็ตามเช็คจากไปรษณีย์รองเมืองอยู่ว่าจะไปรับได้เมื่อไหร่
     เพราะตอนสัมภาษณ์หนูได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าหนูมีเหตุผลที่ต้อง
     รีบใช้passport มาก เขาก็บอกว่าฝ่ายเขาจะทําให้ดีที่สุด
     แล้วเขาก็เขียนกํากับไปว่า ด่วน
     แต่ไม่รู้ว่าหนูจะได้ไปรับที่รองเมืองเมื่อไหร่เลยค่ะ?
     อยากให้เป็นวันนี้จังเลย
     ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

     1. ดีใจด้วยจากใจจริงค่ะน้อง Gift ที่ทุกอย่างราบรื่นเป็นไปตามที่น้องตั้งใจไว้ค่ะ กงสุลท่านถามคำถามอะไรบ้างล่ะค่ะ ตกลงน้องเดืนทางวันไหนคะ ถ้าจะไม่ฉุกละหุกก็น่าจะเป็นเดินทางวันจันทร์หรือวันอังคารหน้า ถ้าจะเดินทางวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ น้องคงเหนื่อยแย่ ไปนอนพักบนเครื่องบินแล้วกันนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ

 145. ขอบคุณมากค่ะกำลังเมล์ไปถามยังไม่ได้คำตอบไม่ทราบว่าเขาจะตอบให้เร็วหรือเปล่าวันนี้วันที่ 17 เมย2555 แล้ว

 146. พี่Bua ได้รับคำยืยยันแล้วคะ

  Consulate: สถานทูตสหรัฐฯ
  Visa Type: VSTR
  Confirmed On: 4/21/2012 9:15:00 AM

  Security Advice:
  ขอบคุณมากทุกสิ่งทุกอย่าง

  1. ขอบคุณมากค่ะคุณ Bua ที่เขียนมาบอกให้ทราบนะคะ ขอให้สามีของคุณ Bua พบกับความราบรื่นในการสัมภาษณ์วีซ่าที่กรุงเทพค่ะ จะได้ไปร่วมฉลองความสำเร็จของลูกในวันที่ 12 พฤษภาคม และขอให้เดินทางถึงอเมริกาโดยปลอดภัยค่ะ

 147. พี่คะ ถ้ายังไม่ได้กรอก DS-160 จะสามรถดูตารางวันนัดทำวีซ่าแบบ J-1ได้ป่าวคะ เพราะตอนนี้เครียดมากเลยคะต้องเดินทางก่อนสิ้นเดือนพ.ค. แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ DS2019 เลยคะ

  1. น้อง Miw คะ น้องต้องกรอก DS-160 ให้เสร็จก่อน จึงจะทำการนัดวันสัมภาษณ์ได้ค่ะ J-1 ของน้องหมายความว่า น้องจะไปเรียนหรือไปทำงานภาคฤดูร้อนค่ะ ถ้าไปเรียน ให้น้องลองขอ Exchange Visitor Program Number กับ N Number จากมหาวิทยาลัยที่ตอบรับมา ให้เหตุผลเขาไปว่าเพื่อนำมากรอก DS-160 จะได้ทำการนัดวันสัมภาษณ์ได้ เพราะเวลาที่จะต้องเดินทางกระชั้น คือ ปลายเดือนพฤษภาคม เกรงว่า คิวนัดสัมภาษณ์จะไม่มี แล้วดูซิว่า ทางมหาวิทยาลัยจะตอบน้องว่าอย่างไร ถ้าเป็นไปทำงาน พี่ไม่แนะนำ เพราะเดี๋ยวจะเหมือนอย่างน้อง Gift ที่พยายามเร่งวันนัดให้เร็วขึ้น น้อง Gift ได้วันนัดสัมภาษณ์เร็วขึ้น แต่ทางที่ทำงานส่งเอกสารกลับมาให้ช้า พี่ค่อนข้างมั่นใจในการทำงานของมหาวิทยาลัยมากกว่าว่า มหาวิทยาลัยจะทำให้น้องได้ไปทันเรียนค่ะ J-1 สำหรับไปศึกษานั้น ระยะเวลาที่ได้รับวีซ่านาน 5 ปีซึ่งนานกว่าวีซ่า J-1 ไปทำงานที่ได้เวลาอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพียง 4 เดือนเท่านั้นค่ะ

 148. ขอบคุณคะพี่ หนูจะไปทำวิจัยที่บอสตัน8เดือน แต่ทุนระบุว่าต้องเดินทางก่อน31พ.ค. แล้วพอทราบรึป่าวคะ ว่าตอนนี้คิวนัดของJ-1ยาวไปจนถึงเมื่อไหร่คะ แล้วตอนนี้วันไหนว่างอยุบ้างคะ

  1. น้อง Miw คะ คิวนัดวีซ่าที่จะไปเรียน ไปด้วยเรื่องงานประชุมสัมมนา เรื่องวิจัยน้องไม่ต้องรอคิวนานค่ะ ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ดปิดเข้าไปดูคิว เลยบอกน้องไม่ได้ว่าคิวไปถึงวันที่เท่าไรแล้วค่ะ เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเห็นคิววีซ่านักเรียนปลายเมษากับเห็นช่วงพฤษภาคมยังมีอยู่ค่ะ ถ้าจะเร่งขอให้น้องเร่งให้ DS-2019 มาถึงน้องเร็วๆดีกว่าค่ะ โชคดีค่ะ

 149. ในสถานการณ์ที่เร่งรีบแบบนี้พี่ว่าหนูควรจะติดต่อ agency เพื่ิอให้ช่วยติดต่อขอเร่งรัดการนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้ดีหรือป่าวคะ

  1. เมื่อน้อง Miw ได้คิววันนัดสัมภาษณ์แล้ว น้อง Miw ค่อยเขียนอีเมล์ไปขอ expedite เองก็ได้โดย scan หน้าแรก DS-2019 ไปด้วยเพื่อให้กงสุลเห็นความจำเป็นของน้อง และน้องบอกไปด้วยว่าน้องต้องการได้วันสัมภาษณ์วันที่เท่าไร เพราะจะต้องเดินทางวันที่เท่าไรค่ะ หัดทำเองก็ดีค่ะ เพราะเมื่อน้องไปถึงอเมริกาแล้ว จะไม่มีเอเจนซี่ช่วยอีกแล้วค่ะ และก็เป็นการประหยัดเงินไม่ต้องจ่ายค่าบริการให้เอเจนซี่ด้วยค่ะ

 150. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำคะพี่ แล้วที่พี่บอกว่าไปทำวิจัยยังมีคิวว่างหมายถึงวีซ่าJ-1เหรอคะ ปกติแล้ววีซ่าทุกชนิดจะมีตารางนัดอันเดียวหรือป่าวคะหรือว่าวีซ่าแต่ละแบบวันว่างจะไม่เหมือนกัน

  1. น้อง Miw คะ วีซ่าแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนักหรอกค่ะ เพียงแต่เท่าที่พี่สังเกตดูกงสุลจะดูจังหวะเวลาว่าช่วงไหนความต้องการของคนกลุ่มไหนมีมากกว่ากัน เช่น ช่วงใกล้ปิดเทอมก็จะให้คิวนัดพวกกลุ่มนักศึกษาไป Work and Travel มากกว่าประเภทอื่น พอใกล้พฤษภาคม กลุ่มนักศึกษาจะเริ่มขอวีซ่ากันมาก ไม่ว่าจะเป็น F-1 หรือ J-1 ค่ะ บางคนไปโครงการแลกเปลี่ยน High School บางคนไปเรัยนภาษาตอน Summer ในอเมริกา บางคนเตรียมตัวขอวีซ่าไปเรียนเดือนสิงหาคมค่ะ ส่วนนักธุรกิจก็เป็นอีกกลุ่มที่ได้คิวนัดอยู่เรื่อยๆ คิวหาไม่ยาก แต่นักท่องเที่ยวมักจะหาคิวนัดยากหน่อยค่ะ ถ้ารู้ตัวว่าจะไปเที่ยว เตรียมขอไว้เนิ่นๆก็ดีค่ะ J-1 หมายถึงคนหลายประเภทลองดู http://j1visa.state.gov/programs พี่คิดว่า J-1 ทุกประเภทคิวนัดไม่น่าจะหายากเท่า B-2 หรือนักท่องเที่ยวค่ะ

 151. อีกอย่างที่อยากติดต่อเอเจนซี่ เพราะอยากได้วันแบบเร่งรัดแบบชัวร์ๆอะคะ ไม่กล้าเสี่ยงกลัวโดนปฏิเสธ แต่ถ้ามีเวลาเหลือเยอะคงอยากลองทำเองอยุเหมือนกันคะ

  1. น้อง Miw คะ ตรงนี้พี่จะไม่วิจารณ์ใดๆนะคะ พี่ขออนุญาตเพื่ออยากบอกคนที่เข้ามาอ่านทีหลังว่า คนธรรมดาๆอย่างเราสามารถเขียนไปขอ expeditได้ค่ะ agency ไม่ได้มีสิทธิพิเศษไปกว่าคนธรรมดาค่ะ เอาเป็นว่ามุมมองของแต่ละคนต่างกัน น้องสบายใจแบบไหนก็เลือกทำไปแล้วกันค่ะ ขอให้น้องประสบความสำเร็จแบบน้อง Gift ที่เขียนไปขอ expedite และตอนนี้ได้วีซ่าแล้ว และกำลังจะเดินทางค่ะ

 152. ขอบคุนคะพี่ งั้นหนูจะลองทำดูคะ พี่พอทราบป่าวคะว่าต้องเขียนรายละเอียดสำคัญๆอะไรบ้าง หรือต้องแนบเอกสารอะไรบ้างคะ

  1. น้อง Miw โปรดดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐ http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas/expedited-appointments.html

   ในการขอวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนนั้น โปรดส่งอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษมาที่ visasbkk@state.gov โดยใช้หัวเรื่องว่า “Request to Expedite a Non-Immigrant Visa Appointment” โปรดแจ้งหมายเลขยืนยันการนัดสัมภาษณ์ (หรือหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร) วันนัดสัมภาษณ์ (ถ้ามี) ชื่อนามสกุลของผู้สมัครแต่ละคนที่ต้องการวันนัดสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนและเหตุผลที่ผู้สมัครแต่ละคนจำเป็นที่ต้องมีวันสัมภาษณ์ที่เร็วขึ้นโดยผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมีจุดสงค์การเดินทางที่เร่งด่วน และกำหนดการเดินทางที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แผนกวีซ่าไม่สามารถอนุมัติวันนัดสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางในการจองตั๋วการเดินทางล่วงหน้าได้ ผู้สมัครสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำจัดในการนัดวันสัมภาษณ์ แต่ไม่ควรเป็นผู้กำหนดวันเวลานัดสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนที่เฉพาะเจาะจง
   เริ่มตั้งแต่ subjectของอีเมล์คือ Request to Expedite a Non-Immigrant Visa Appointment
   หลังจากนั้นแจ้ง DS-160 Confirmation Number: AA002………
   Appointment Date: June 15, 2012 at 10.00 a.m. (หมายถึงน้องจองวันนัดได้วันนี้ เพราะไม่มีเร็วกว่านี้ให้เลือก)
   Applicant’s Name: Miss Miw Tazzjung (สมมตินะคะ)
   Reason to expedite: University will begin class on May 31, 2012 and I plan to travel at least May 29 or May30,2012. I have just received the DS-2019 on May 25,2012. Consequently,I would like to ask for your kindness in postponing my interview appointment to May 26 or May 27 in order that I can travel to get class in time. I enclosed herewith this email the photocopy of DS-2019.
   Thank you very much for your kindness in assisting me to postpone the interview appointment date. เป็นต้น น้อง Miw อาจจะเขียนได้ดีกว่านี้ พี่ได้แค่ร่างให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะพี่เกรงว่าจะไม่เหมาะสมถ้าจะเขียนออกมาอย่างโจ่งแจ้งให้น้องลอกๆกันค่ะ แล้วเขียนมาเล่าผลลัพธ์กันบ้างนะคะ

 153. ว้าววววว ขอบคุณมากๆเลยคะพี่ หนูจะเอาไว้เปนแนวการเขียนนะคะ ถ้าได้ DS-2019 มาแล้ว จะมาอัพเดตผลลัพธ์นะคะ

 154. ขอปรึกษาคุณ Visago เนื่องจากผมมีแผนการเดินทางไปอเมริกาเรื่อง business โดยจองวันนัดสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 13 ก.ย. 55 แต่ ต้องไป Plant visit ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของกันยายน 55 ซึ่ง ณ วันนี้ (27 ส.ค. 55) ผมได้ Invitation Letter , Draft Schedule, DS-160 แล้วครับ

  1. คุณ Chaiyot คะ คุณ Chaiyot สัมภาษณ์วีซ่าวันที่ 13 กันยายน คุณ Chaiyot จะได้รับเล่มหนังสือเดินทางคืนในวันที่ 14 กันยายน ให้คุณ chaiyot แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่สถานทูตว่าจะไปรับหนังสือเดินทางคืนเองที่ไปรษณียืรองเมืองค่ะ สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าคือ
   1. จดหมายเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดการประชุม (ถ้ามี)
   2. ใบยืนยัน Ds-160 Confirmation Number
   3. หนังสือเดินทาง
   4. จดหมายรับรองการทำงาน
   5. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารและบุ๊คบัญชีเงินฝาก
   6. ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า 5120 บาท
   7. ใบนัดวันสัมภาษณ์ที่ print ออกมา

 155. ขอรบกวนสอบถามหน่อยนะคะ
  ถ้าได้วีซ่าเดินทางไปศึกษาเรียบร้อยแล้ว มีกำหนดเดินทางเรียบร้อยแล้ว แต่เกิดอุบัติเหตุ ต้องเลื่อนการเดินทางประมาณ 1 เดือน แต่ทางโรงเรียนเปิดเทอมไปแล้ว เราต้องแจ้งกับสถานฑูตเรื่องการเดินทางใหม่รึปล่าวคะ หรือต้องแจ้งหน่วยงานไหนบ้างรึปล่าว หรือว่าเดินทางได้ตามปกติ
  ขอบคุณคะ

  1. น้อง Sor คะ ถ้าระยะเวลาที่จะเดินทางครั้งแรกกับครั้งที่สองห่างกันไม่เกิน 5 เดือน ให้น้องแจ้งทางโรงเรียนเดิมส่ง I-20 ใบใหม่มาให้ที่เมืองไทย พร้อมจดหมายยืนยันว่า อนุญาตให้ไปเรียนเทอมที่สองได้ เพราะน้องเกิดอุบัติเหตุ และตัวน้องก็ควรจะมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเผื่อติดดตัวไปด้วย หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯถามค่ะ

   อนึ่ง ลองเข้าไปที่ http://www.fmjfee.com ตรวจสอบสถานะของ Sevis I-901 ว่ายังใช้ได้อยู่ไหมด้วยค่ะ Print สถานะ (ที่ check status แล้ว)ว่ายังใช้ได้อยู่ออกมาด้วยเอาติดตัวเดินทาง เผื่อเจ้าหน้าที่ที่ Immigration ขอดูค่ะ

  1. ได้ผลอย่างไรเขียนมาให้อ่านอีกนะคะ จะได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 156. ขอสอบถามหน่อยครับคือผมสัมภาษผ่านเรียบร้อยแล้วครับแต่หลังสัมภาษไม่ได้เอกสารอะไรกลับมาเลย แต่เค้าบอกว่าให้รอสองถึงสามวันได้พาสปอรต์คืน แต่ไม่ได้รหัสในการแทรคกิ่งไปรษณีย์เลยครับ ไม่ทราบว่าผมจะไปตามเอาพาสปอรตคืนได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับ

  1. น้อง kornpat คะ น้องจะได้หนังสือเดินทางคืนมาทางไปรษณีย์ สถานทูตจัดส่ง EMS ให้ค่ะภายในเวลาไม่เกิน 3 วันถ้าที่อยู่เป็นกรุงเทพ ถ้าเป็นต่างจังหวัดอาจจะประมาณ 3 หรือมากกว่า เช่น 5 วันเป็นต้นค่ะ แต่ถ้าติดเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเป็น 5 วันทำการได้ค่ะ เพราะไปรษณีย์หยุดทำงานเสาร์อาทิตย์ค่ะ ส่วนจะไปตามเรื่องคืนไปทำได้ที่ไปรษณ๊ย์รองเมืองอยู่ตรงถนนบรรทัดทอง พี่คิดว่า คงช้าไปแล้วเพราะเอกสารน้องคงอยู่ระหว่างเดินทางมาที่บ้านน้องแล้วค่ะ อย่างดีไปรษณีย์ที่บรรทัดทองอาจจะพอบอกได้ว่าเอกสารที่มีชื่อน้องส่งออกจากไปษณีย์ที่บรรทัดทองวันที่เท่าไรค่ะ อนึ่งน้อง kornpat อาจจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ http://www.ustraveldocs.com/th/th-main-contactus.asp ใส่หมายเลขหนังสือเดินทางเพื่อติดตามสถานะหนังสือเดินทางของน้องว่า ตอนนี้อยู่ที่จุดใดก็ได้ค่ะ

 157. รบกวนสอบถามค่ะ
  มีวีซ่าUSA ที่ยังไม่หมดอายุ อยู่ในเล่มหนังสือเดินทางราชการที่หมดอายุแล้ว สามารถใช้คู่ไปกับหนังสือเดินทางปกติได้หรือไม่คะ วีซ่า US เป็น type O clase B1/B2
  ขอบคุณมากค่ะ

  1. น้อง noomay คะ ไม่แนะนำให้ใช้วีซ่าที่มีอยู่ในหนังสือเดินทางราชการ เพราะไม่แน่ใจตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ ถ้าไปพบกับคนสัมภาษณ์ที่เข้มงวดเค้าอาจขอดูเอกสารว่า เข้ามาในสหรัฐฯครั้งนี้มีวัตุประสงค์มาดูงานหรือมาประชุมและอื่นๆที่ราชการมักจะส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในต่างแดนค่ะ ถ้าจะไปเที่ยวพี่แนะนำให้ขอวีซ่าท่องเที่ยวเก็บไว้ในหนังสือเดินทางปกติดีกว่าค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *