การใช้โทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา

การใช้โทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา

บริการโทรศัพท์ในประเทศสหรัฐอเมริกามี 3 ประเภทคล้ายกับที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย คือ

1.  โทรศัพท์สาธารณะมีทั้งแบบหยอดเหรียญ และ แบบใช้บัตรโทรศัพท์ สำหรับบัตรโทรศัพท์สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ หรือ ซื้อ online กับบริษัทที่ขายบัตร โปรดศึกษาราคาค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อ หรือ คุยกับเพื่อนนักศึกษาไทยที่อยู่ในเมืองเดียวกันว่า ใครเคยมีประสบการณ์ใช้ของบริษัทใดบ้าง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ เพราะมีบริษัทให้เลือกมาก และราคาค่าบริการก็แตกต่างกัน

2.  โทรศัพท์ที่ใช้ตามบ้าน , สำนักงาน

3.  โทรศัพท์มือถือ ราคาตัวโทรศัพท์มือถือในสหรัฐอเมริกาจะถูกมาก เวลาซื้อโทรศัพท์มือถือ จะต้องเลือกโปรแกรมการโทรของบริษัทใดบริษัทหนึ่งด้วย เช่น Verizon Wireless, AT&T, T- Mobile เป็นต้น สัญญามีข้อผูกมัดนานเท่าไรขึ้นอยู่กับบริษัทเครือข่ายมือถือนั้นๆ ดังนั้น ควรศึกษาให้ดีก่อนซื้อมือถือ และตามด้วยข้อผูกมัดการใช้บริการเครือข่ายแต่ละบริษัท

ข้อสังเกต การใช้โทรศัพท์มือถือในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้รับสายหรือเป็นฝ่ายผู้โทรออก จะต้องเสียเงินทั้งสองฝ่าย เพียงแต่ค่าบริการอาจแตกต่างกัน สอบถามข้อมูล จากผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือพร้อมแพ็คเกจการใช้โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก  3 หลักแรก หมายถึง รหัสพื้นที่ (area code) 7 หลักหลัง หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์หลัก  กรณีที่จะโทรศัพท์ไปติดต่อคนที่อยู่ในเมืองต่างรหัสพื้นที่ ต้องกดหมายเลข 3 ตัวแรกด้วยก่อน คล้ายกับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จะติดต่อคนที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องกดหมายเลข 053 ก่อนกดหมายเลขโทรศัพท์หลัก

วิธีการใช้โทรศัพท์

1. การใช้โทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศสหรัฐอเมริกา(ที่อยู่ต่างรัฐกัน) กด 1 + รหัสเมืองที่ต้องการ ซึ่งเป็นเลข 3 หลัก + หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อ เช่น ต้องการโทรทางไกลจากซานฟรานซิสโกไปยังสถานทูตไทยในวอชิงตันดีซี ให้กด 1 ก่อน กด 202 (รหัสเมืองวอชิงตันดีซี) และกด 944-3600 (หมายเลขโทรศัพท์) อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่ทั้ง 2 แห่ง ระยะเวลาการสนทนา ช่วงเวลาที่โทร ชนิดของการโทร และบริษัทให้บริการที่ใช้อยู่ โดยทั่วไปอัตราค่าบริการในช่วงวันหยุดและช่วงกลางคืนจะถูกกว่า

2. การใช้โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

2.1 กรณีโทรออกจากกรุงเทพมหานครไปยังสหรัฐอเมริกา สามารถกดเริ่มต้นด้วยหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งนี้ได้ คือ 001,008,009 ตามด้วยหมายเลข 1 (รหัสประเทศสหรัฐอเมริกา) + รหัสเมืองที่ต้องการเป็นเลข 3 หลัก (area code)+หมายเลขโทรศัพท์ 7 หลัก

2.2 กรณีโทรออกจากสหรัฐอเมริกากลับประเทศไทย เริ่มต้นกด 011 +  66 (รหัสประจำประเทศไทย ) + 2 (รหัสกรุงเทพมหานคร) +หมายเลขโทรศัพท์ 7 ตัว

หมายเหตุ รหัสแต่ละจังหวัดในประเทศไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 เช่น 02, 038 , 053 ให้ตัดเลข 0 ทิ้งไปเวลาที่จะโทรศัพท์ทางไกลกลับประเทศไทย แล้วค่อยกดหมายเลขรหัสเมืองที่ต้องการติดต่อ ดังคำอธิบายในข้อ 2.2

การโทรศัพท์ทางไกลจากสหรัฐอเมริกากลับประเทศไทยสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ คือ

1. ให้เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์ต่อให้ ด้วยการกด 0 แจ้งสถานที่ และเบอร์ที่ต้องการต่อสายโทรศัพท์ โดยผู้โทรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หรือให้เก็บเงินปลายทาง (collect call)

2. ต่อสายโดยตรงเอง กด 011+66 (รหัสประเทศไทย)+2 (รหัสกรุงเทพ)+หมายเลขโทรศัพท์ 7 หลัก

3. ระบบ Thailand Direct เป็นการตกลงระหว่าง กสท. กับ บริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา 3 แห่ง คือ AT&T, MCI และ SPRINT ที่เปิดให้มีการติดต่อโทรศัพท์สายตรงสู่เมืองไทย โดยการเรียกเก็บเงินที่ปลายทางเมืองไทยได้ นักศึกษาที่ไปเรียนต่อต่างประเทศช่วงสั้น เช่น ระหว่างปิดภาคการศึกษา หรือ นักศึกษาที่ไปทำงาน Work and Travel ที่กังวลเรื่องการใช้ภาษาและค่าโทรศัพท์กลับประเทศไทย อาจเลือกใช้วิธีนี้ได้ หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวก คือ

หมายเลขของบริษัท     AT&T       1-800-342-0066

หมายเลขของบริษัท     MCI          1-800-678-8424

หมายเลขของบริษัท  SPRINT     1-800-745-0660

อัตราค่าบริการอาจจะสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการต่อโทรศัพท์เองโดยตรง

4. บัตรโทรศัพท์ Thai Card บัตรโทรศัพท์มี 3 ราคา คือ 300 , 500, และ 1,000 บาท คำแนะนำการใช้อยู่ในซองที่จำหน่ายบัตรโทรศัพท์ บัตรโทรศัพท์นี้สามารถใช้โทรออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ หรือ โทรศัพท์จากต่างประเทศกลับเมืองไทยได้เท่านั้น ถ้าต้องการโทรศัพท์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาต้องซื้อบัตรโทรศัพท์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง  การคำนวณราคาค่าโทรศัพท์ของบัตร Thai card คิดค่าบริการแบบ ISD โดยคิดทุก 6 วินาที ตามช่วงเวลา โดยมีอัตราปกติ อัตราประหยัด และอัตราลด ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CAT Contact Center โทร 02-104-1000 หรือ 1322

5. การโทรศัพท์ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีผู้ให้บริการหลายบริษัท เช่น สไกป์ (Skype) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.skype.com รูปแบบการให้บริการอยู่ในลักษณะ ที่นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน้ตได้จากคอมพิวเตอร์ ใช้ headphone และหรือ microphone มีทั้งแบบที่โทรเข้าหาเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน และแบบที่โทรเข้าโทรศัพท์ที่ใช้งานจริงได้

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *