วีซ่าประเภทต่างๆในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา จะต้องได้รับอนุญาตให้มีวีซ่าประเภทใดประเภทหนึ่ง คือ

วีซ่าชั่วคราว (non-immigrant visa) สำหรับชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์ต้องการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อธุรกิจ หรือ เพื่อการศึกษา
วีซ่าถาวร (immigrant visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร

สำหรับวีซ่าชั่วคราว ยังแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทางดังนี้คือ

1. F-1 visa คือิ วีซ่านักเรียนทุนส่วนตัว
2. J-1 visa คือ วีซ่านักเรียนทุนประเภทต่างๆ
3. M-1 visa คือ วีซ่าสำหรับนักเรียนสายวิชาชีพ
4. B-1 visa คือ วีซ่านักธุรกิจ
5. B-2 visa คือ วีซ่านักท่องเที่ยว
6. E-1 visa คือ วีซ่าเพื่อการค้า
7. E-2 visa คือ วีซ่าเพื่อการลงทุน
8. H1B visa คือไปทำงานชั่วคราว
9. I visa คือ วีซ่าผู้ที่ทำงานด้านการข่าวต่างประเทศ วิทยุ ภาพยนตร์ นักหนังสือพิมพ์
10. K-1 visa คือ วีซ่าคู่หมั้น
11. L-1 visa คือวีซ่าการโยกย้ายบริษัท หรือ องค์กร
12. O visa คือ วีซ่าผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
13. P-1 visa คือ วีซ่านักกีฬาและบุคคลในวงการบันเทิง
14. Q-1 visa คือ วีซ่าสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ คล้าย J-1 visa แต่ Q-1 visa จะรวมถึงการปฎิบัติงานด้านวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
15. R-1 visa คือ วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนา
16. T visa คือ วีซ่าของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม รายละเอียดของวีซ่าประเภทต่างๆได้ที่ http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1286.html หรือ

และ

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *