รายชื่อ14 ธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (ตอนที่ 2)

ในตอนที่ 1 ได้ให้รายชื่อธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง พร้อมเว็บไซต์ของธนาคาร ที่จะมีรายละเอียดเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกับธนาคารนั้นๆ ในตอนที่ 2 จะให้รายชื่อธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 7 แห่งที่ให้บริการด้านโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารดังกล่าวประกอบด้วย

1. ธนาคารธนชาติ http://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/PersonalTHDetail.aspx?PName=Personal&PTypeID=9&ProID=66

2. ธนาคารนครหลวงไทย http://www.scib.co.th/th/customer/default.asp?KeyRef=service_transfermoneyforeign หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-208-6514

3. ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ http://priority.standardchartered.co.th/th/internationalServices.html

4. ธนาคารยูโอบี http://www.uob.co.th/uobcyberbanking/uob-cyberbanking-global-fund-transfer_th.htm#2

5. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมคือ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด(มหาชน) http://www.icbcthai.com/

มีบริการโอนเงินหยวนไปจีน ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.icbcthai.com/th/NewProductRemittance_th.html  หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-663-9333 ธนาคารไอซีบีซี นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อประเทศจีน

6. ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จากข้อมูลบนเว็บไซต์ของธนาคาร น่าจะเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีที่มีกับธนาคารเอชเอสบีซีด้วยกัน แต่เป็นสาขาที่มีอยู่ในประเทศอื่น http://www.hsbc.co.th/1/2/personal-th/services/remittance

ผู้สนใจโปรดติดต่อเองที่ สำนักงานใหญ่ อาคาร HSBC ตึกอื้อจือเหลียง 968 ถนนพระราม 4 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือสำนักงานทองหล่อ 110 อาคารวสุ เดอะเรสซิเดนซ์ ห้องเลขที่ 101 สุขุมวิทซอย 55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ http://www.hsbc.co.th/1/2/personal-th/internet-banking/features

7. ธนาคารซิตี้แบงค์  http://www.citibank.co.th/th/citigold/global-banking.htm?eOfferCode=THCGGBLN

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *