ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ในอดีตก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ ผู้เดินทางมักจะสอบถามจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศเรื่อง สภาพดินฟ้าอากาศของเมืองหรือประเทศที่จะเดินทางไปถึงว่า มีสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไร อากาศจะหนาวมากไหม อุณหภูมิกี่องศา จะต้องเตรียมเสื้อผ้าแบบใดไปบ้าง ในปัจจุบันสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการบอกเล่าเกี่ยวกับอุณหภูมิในเมืองใหญ่ๆที่สำคัญๆว่า ถ้าท่านจะเดินทางไปเมืองนี้ประเทศนี้วันนี้อุณหภูมิกี่องศา สำหรับนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในเมืองที่สื่อไม่ได้บอกอุณหภูมิไว้ เนื่องจากอาจจะเป็นเมืองเล็ก หรือไม่ใช่เมืองทางธุรกิจที่สำคัญ นักศึกษาจะวิตกกังวลว่า ควรเตรียมเสื้อผ้าหนาบางอย่างไรดี นักศึกษาบางท่านอาจจะได้รับคำบอกเล่าที่เกินจริง ทำให้รู้สึกวิตกกังวลมากเกินควร อีกประการหนึ่ง อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนโลกของเรานี้เอง ทำให้อุณหภูมิอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้ เช่น เดิมเคยหนาวมาก อาจอุ่นขึ้น หรือเดิมไม่เคยหนาวมาก อาจมีอุณหภุมิลดลง ในโลกออนไลน์มีหลายเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้ อาทิ เช่น

1. http://www.google.com/

2. http://www.yahoo.com/

3. http://www.timeanddate.com/

4. http://www.bbc.co.uk/weather/

อย่างไรก็ตาม จากแหล่งข้อมูล search engine  “answer.yahoo.com” ได้รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ที่แสดงสภาพอากาศและอุณหภูมิที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ trendlists.com เว็บไซต์ยอดนิยมเกี่ยวกับการรายงานอุณหภูมิ มีดังนี้คือ

1. http://www.google.com/   เพียงแค่ใส่ค้นหาเกี่ยวกับสภาพอากาศ ณ สถานที่ที่ต้องการ ก็จะแสดงผลให้ดูแบบละเอียด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ google  เช่น “อากาศ New York” ,  “อุณหภูมิ นิวยอร์ก” เว็บก็จะแสดงข้อมูลสภาพอากาศโชว์ขึ้นมาจากเว็บไซต์ weather.com

เช็คอุณหภูมิ และ สภาพอากาศ google

2. http://www.weather.com/  ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิโดยใส่รหัสประจำเมืองที่จะเดินทางไปอยู่ การตรวจสอบอุณหภูมิสามารถเลือกดูได้เป็นเฉพาะชั่วโมง, เฉพาะวันนี้, สุดสัปดาห์ , 5 วัน, 10 วัน, รายเดือน พร้อมทั้งเลือกที่จะดูอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ หรือ องศาเซลเซียสได้3. http://www.accuweather.com/ 4. http://www.wunderground.com/

  1. http://www.noaa.gov/ 
  2. http://worldweather.wmo.int/  
  3. http://weather.rap.ucar.edu/  
  4. http://www.weatherzone.com.au/ เน้นการรายงานอุณหภูมิในประเทศออสเตรเลีย แต่ก็สามารถดูอุณหภูมิในภูมิภาคต่างๆของโลกนี้ได้ด้วยเช่นกัน
  5. http://www.weather.gov/

สำหรับผู้สนใจเรื่องการจัดอันดับอุณหภูมิอาจจะเข้าไปศึกษา เรื่องการจัดอันดับ 10 ยอดนิยมเว็บไซต์อุณหภูมิได้ที่  http://freenuts.com/weather-websites/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

2 Replies to “ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเดินทางไปต่างประเทศ”

    1. Dear Ajarn Kampechara,

      If you are now studying at Rice University and find something interesting for prospective students to be aware before leaving Thailand,please feel free to write the updated news to this blog. Thank you very much in advance ka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *