VFS Global คือ หน่วยงานทำหน้าที่อะไร?

ในการค้นหาข้อมูลการเตรียมเอกสารขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆนอกจากจะค้นหาจากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆโดยตรงแล้ว ในปัจจุบันผู้ยื่นขอวีซ่าอาจพบว่ามีหลายสถานทูตที่ใช้บริการจากหน่วยงาน VFS เป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยผู้ยื่นขอวีซ่าต้องจ่ายค่าบริการให้ VFS จำนวนหนึ่ง หลายคนคงอยากทราบที่มาและความเป็นไปของหน่วยงาน VFS ว่า คือ หน่วยงานอะไร และมีสถานทูตประจำประเทศใดบ้างที่ใช้บริการของ VFS ในการรับคำร้องการยื่นเอกสารขอวีซ่า

VFS Global เป็นหน่วยงานเอาท์ซอร์สระดับโลกที่ให้บริการความช่วยเหลือทางการทูตและหน่วยงานระดับรัฐบาลทั่วโลก เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) VFS มีศูนย์ดำเนินการขอวีซ่าจำนวน 526 ศูนย์ ใน 63 ประเทศ  ทุกนาทีจะมีผู้คนจากประเทศต่างๆคลิกเข้าไปใช้บริการขอวีซ่าจากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน VFS (http://www.vfsglobal.com/Index.aspx ) ในประเทศต่างๆมากมาย นับจนถึงปัจจุบันตัวเลขผู้ใช้บริการพุ่งสูงถึง 43 ล้านคนเศษ

VFS ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้การบริการในเชิงพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญในงานประเภทต่างๆ ดังนี้คือ  ด้านข้อมูล   ด้านการดำเนินงาน  ด้านการเงิน  ด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านเทคโนโลยี่  ด้านโลจิสติกส์  ด้านการตรวจสอบและการรับรองทางกฎหมาย  ด้านระบบการจัดการเอกสาร และ จัดหลักสูตรอบรมและการบริหารงานโครงการ ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ VFS หรือ VFS Global Services PVT Ltd.  อยู่ที่เลขที่  9th Floor, Urmi Estate, 95, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel (West), Mumbai – 400 013, India. 

ผู้ใช้เว็บไซต์ VFS ต้องการทราบว่า สถานทูตของประเทศใดบ้างที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยใช้บริการการตรวจสอบเอกสารการขอวีซ่าผ่านหน่วยงาน VFS ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถค้นหาข้อมูลเองได้จากicon มุมล่างซ้ายมือสำหรับค้นหาชื่อประเทศที่ต้องการยื่นขอวีซ่า และประเทศที่ผู้ยื่นขอวีซ่าพำนักอยู่  ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

ก.

ข.

กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าอยู่ในประเทศไทยต้องการขอวีซ่าไปประเทศออสเตรเลีย  จะมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ VFS ประเทศไทยสำหรับผู้ขอวีซ่าไปออสเตรเลีย

หากผู้ยื่นขอวีซ่าลองคลิกชื่อประเทศออสเตรีย โดยผู้ยื่นขอวีซ่ามีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย จะไม่มีลิงค์เชื่อมต่อบริการยื่นเอกสารขอวีซ่าผ่านหน่วยงาน VFS ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า การขอวีซ่าไปประเทศออสเตรียผ่านบริการ VFS ในประเทศไทยยังทำไม่ได้ สรุปรายชื่อ 12 สถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและใช้บริการการยื่นขอวีซ่าผ่านหน่วยงาน VFS มีดังนี้คือ

ชื่อสถานทูต

ชื่อเว็บไซต์

 • ประเทศออสเตรเลีย
http://www.vfs-au.net/
 • ประเทศเบลเยี่ยม
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/
 • ประเทศเดนมาร์ก
http://www.vfsglobal-denmark.com/thailand/
 • ประเทศไอซ์แลนด์
http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/iceland_tourist.html
 • ประเทศอินเดีย
http://www.ivac-th.com/
 • ประเทศอิตาลี
http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/
 • ประเทศญี่ปุ่น
http://www.jp-vfsglobal-th.com/
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์
http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/
 • ประเทศนอร์เวย์
http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/
 • ประเทศสเปน
http://www.vfsglobal.com/spain/thailand/
 • ประเทศสวีเดน
http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand/
 • ประเทศอังกฤษ
http://www.vfs-uk-th.com/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

13 Replies to “VFS Global คือ หน่วยงานทำหน้าที่อะไร?”

 1. ดิฉันชื่อ รติกร เวชชะ Barcode Number VFSITTH022051X เป็นหัวหน้าสำนักงานราชการของจังหวัดเพชรบุรี มีหน้าช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลเช่นโครงการรับจำนำข้าวในปัจจุบัน มีมารดาอายุ 72 ปีอยู่ที่ประเทศอิตาลี ขณะนี้ได้รับการผ่าตัดตาและอยู่ระหว่างการพักฟื้น ต้องการที่จะไปเยี่ยมและอยากจะพากลับประเทศไทย เคยไปเยี่ยมเยียนที่ประเทศอิตาลีหลายครั้งแล้ว ได้รับการตอบรับจากสถานทูตอิตาลีเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากระเบียบใหม่ต้องยื่นผ่านบริษัท VFS ทำให้ไม่ทราบว่าจะต้องรอคิว ทั้งนี้ทางบริษัทช่วยเหลือกรณีมีเหตุจำเป็นดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 แล้ว ถ้าเรามีความจำเป็นเร่งด่วนและเอกสารครบแล้วคุณสามารถช่วยเราอย่างไรได้บ้าง ขอขอบคุณในความกรุณา

  1. คุณรติกรคะ การขอวีซ่าจากประเทศไทยเพื่อเดินทางไปประเทศอิตาลีต้องขอผ่านหน่วยงาน VFS ซึ่งในหน้าเซ้บไซต์ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/ แนะนำไว้ว่า ควรขอก่อนล่วงหน้าที่จะเดินทางจริงๆประมาณ 3 เดือน การพิจารณาเอกสารต้องใช้เวลานานประมาณ 15 วัน หรือมากกว่า 15 วันแล้วแต่กรณี

   เนื่องจากมีผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอิตาลีจำนวนมากมากในปีหนึ่งๆ ทั้งไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ กลุ่มที่ไปดูงาน ฝึกอบรมและอื่นๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยระหว่างเมษายน-พฤษภาคมที่บรรดาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยปิดภาคเรียน ผู้ปกครองสามารถพาลูกๆไปเที่ยว หรือนักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่ประเทศอังกฤษอาจจะได้มีโอกาสข้ามฟากไปเที่ยวประเทศอื่นๆในยุโรปด้วยค่ะ ดังนั้น ทาง VFS จึงได้ริเริ่มให้มีการนัดหมายวันยื่นเอกสารขอวีซ่าตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาค่ะ

   หากคุณรติกรต้องการเร่งด่วน พี่แนะนำให้คุณรติการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ VFS โดยตรงน่าจะเหมาะสมกว่า โดยการแจ้งความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องการให้ VFS เร่งการอนุมัติวีซ่า (เป็นต้นว่า ลางานช่วงอื่นไม่ได้ เพราะต้องถูกส่งไปอบรมหรือเหตุผลอื่นๆ)ก่อนที่จะถามเจ้าหน้าที่ VFS ว่า 1. มีบริการเร่งด่วนหรือไม่ 2. หากมีบริการเร่งด่วน ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มด้วยไหม และถ้าหากมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม ต้องชำระเพิ่มจำนวนเท่าไรค่ะ แต่ถ้า VFS ไม่มีบริการเร่งด่วนการขออนุมัติวีซ่า คุณรติกรก็จำเป็นต้องรอค่ะ

   หมายเลขโทรศัพท์ VFS คือ 02-263-9101 ( http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/news.html )

 2. Dear whom it may concern,
  I am a Thai citizen and I have to go to UK for business trip from 13-20 Mar,2014 and I just knew it yesterday. Now I’m concerning about my passport because it will expire on 13 Sep, 2014. Due to the situation in Thailand I’m not sure if I make the one, it will be launched in time for visa process or not. I just need your help to answer a few questions.
  1. The document said that I need ‘valid passport or travel document’ but it didn’t say that I have at least 6 months value on it.
  2. Can I apply the visa by using the old passport then I go to make the new one for express them both at the immigration.

  Please answer me as you are available, I need your help. It’s about me work future.
  Thank you in advance.

  1. น้อง Muthita คะ ปกติการจะเดินทางไปต่างประเทศตามมาตราฐานสากลหนังสือเดินทางควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน เป็นการป้องกันไว้เผื่อเกิดปัญหาอะไรที่ทำให้เราต้องอยู่ยาวหลายเดือน จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางหมดอายุค่ะ ถ้าน้องจะใช้เล่มเก่าไปขอวีซ่าก่อน เพราะถูกกำหนดให้เดินทางกระชั้นก็ย่อมทำได้ค่ะ เพราะถ้านับเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 13 กันยายน หนังสือเดินทางของน้องจะเหลือเวลาอีกเกือบหกเดือนจึงจะหมดอายุค่ะ ถ้าน้องจะทำหนังสือเดินทางใหม่และถือหนังสือเดินทางสองเล่มไปด้วยระหว่างเดินทาง น้องก็ต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ออกหนังสือเดินทางด้วยว่า จะช่วย endorse ว่าหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มเป็นของบุคคลคนเดียวกันได้ไหมค่ะ เพราะยังมีวีซ่าเหลืออยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่าค่ะ พี่ตอบเป็นภาษาไทย น้องคงพออ่านได้นะคะ

 3. รบกวนถามว่า อยู่เชียงใหา่ต้องมายื่นขอวีซ่า UK ได้ที่กรุงเทพที่เดียวหรือค่ะ ที่เชียงใหม่มีหรือไม่ ถ้ามีขอทรบสถานที่ติดต่อ เบอร์โทร ด้วยค่ะ จะได้ไม่ต้องลงไปกรุงเทพ ทั้ง 3 คน อีกอย่างค่ะ VFS UK ที่อาคารเทรนดี้ ขั้น 28 มีเบอร์โทรติดต่อไหม ขอทราบด้วยค่ะ ถาม 1133 ได้มาเป็นของออสเตรเลีย

  1. น้อง Saowapa คะ วีซ่า UK ยื่นที่กรุงเทพอย่างเดียวค่ะ น้องสามารถเช็คหมายเลขโทรศัพท์นการติดต่อ VFS ที่ประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ค่ะ https://ukvi-international.faq-help.com

   ” Thailand Telephone
   Opening times: 9:00am – 5:00pm (Thailand time)
   You can call us on
   0018 001 5620 78469

   If you would prefer to dial a UK number direct please call: 0044 1243 218 110
   This is a paid service and there is a cost of £1.37 UK Sterling per minute in addition to your standard network charges. Please have a valid credit or debit card ready to process your payment….” เท่าที่ทราบโดยทั่วไปโทรไปไม่มีคนรับค่ะ

 4. ขอเรียนถามค่ะ ดิฉันชื่อ Benja. Piyavee อายุ67ปี ประสงค์จะเดินทางไปเยี่ยมพี่สาวที่แคนาดา จะต้องไปทำวีซ่า อยากขอคำแนะนำที่สะดวกสำหรับคนแก่ค่ะ

  1. เรียนคุณ Benja Piyavee คะ การยื่นวีซ่าไปเที่ยวแคนาดา คุณต้องกรอกฟอร์มวีซ่าแล้วเข้าไปยื่นเอกสารวีซ่าเพื่อจะแสตมป์ลายนิ้วมือด้วยค่ะ ตอนกรอกอาจจะกรอกเองหคือให้ลูกหลานช่วยกรอกให้ได้ก็ได้ค่ะ

   ถ้าไม่มีใครช่วยกรอกให้ก็อาจจะลองติดต่อบริษัททัวร์ให้ช่วยกรอกให้ก็ได้ค่ะ หรือจะลองอ่านขั้นตอนการยื่นเอกสารได้ที่ http://www.vfsglobal.ca/Canada/Thailand/thai/all_about_visa.html#a

 5. ดิฉันชื่อสุมาลี ได้ยื่นขอวีซ่าไปเเคนาดามื่อไม่นานมานี้เเละมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการกรอกเเบบฟอร์มvisitotor visa บางช่องซึ่งคิดว่าหากทางvfsต้องการข้อมูลนั้นๆว่าผู้สมัครทุกท่านจำเป็นต้องกรอก เเต่เมื่อผู้สมัครไม่ได้กรอกเพราะไม่มีเเละผ่านไป ก็ควรเตือนโดยขึ้นวงกรอบเเดงเพื่อให้ผู้สมัครรับรู้ว่าต้อง
  กรอกเเละไม่ควรให้validateได้ เช่น ข้อมูลช่องemail addressของผู้สมัคร ทางดิฉันมองว่า หากผู้สมัครไม่มี จึงไม่กรอก ซึ่งถือว่าเป็นความจริงเเละไม่มีกรอบเเดงขึ้นเตือน จึงเข้าใจว่าไม่กรอกก็ไม่เป็นไร ไม่มีก็ไม่ต้องกรอกเเละก็ validateได้ จึงคิดว่าไม่มีปัญหาอะไร เเต่เมื่อไปยื่น ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับยื่นเเจ้งว่าต้องกรอกทุกคน ของตัวเองไม่มีก็ให้ใส่ของผู้อื่นที่ติดต่อถึงกันได้ พร้อมให้เเก้ไข โดยจะนำกลับไปเเก้ไขเองหรือจะให้เจ้าหน้าที่เเก้ไขเเละvalidateให้ใหม่ก็ได้ โดยมีค่าบริการให้กับvfs ซึ่งผู้สมัครโดยส่วนใหญ่จำต้องใช้บริการของvfsเพื่อไม่ให้เสียเวลา จากกรณีนี้ดิฉันใคร่ขอเสนอความเห็นว่าหากemail address เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครทุกท่านจำเป็นต้องกรอก ควรชี้เเจงไว้ในส่วนคำอธิบายเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่าว่าจำต้องกรอกช่องนี้ทุกท่าน หากไม่มีก็ให้ใช้ของผู้ใกล้ชิดเเละกรุณาขึ้นกรอบตัวเเดงเตือนไว้ว่าต้องกรอกข้อมูลนี้เเละไม่ควรให้ผ่านการvalidateได้ กลุ่มเพื่อนๆที่จะไปท่องเที่ยวด้วยกันประมาณ4-5คนที่ไม่มีemail addressเป็นของตัวเอง จำยอมเสียค่าบริการ ด้วยไม่อยากให้เสียเวลาเเม้จะข้อง ใจก็ตาม ดังนั้นดิฉันจึงใคร่รบกวนฝากความคิดเห็นในกรณีนี้ให้ท่านได้โปรดพิจารณาเพื่อให้เกิดความชัดเจนเเละความเข้าใจอันดีต่อกัน จักขอบคุณยิ่ง

  1. น้องสุมาชีคะ ขอบคุณมากที่แชร์ประสบการณ์ พี่หวังว่าคงจะมีเจ้าหน้าที่หรือเพื่อนเจ้าหน้าที่ vfs เข้ามาอ่านค่ะ

 6. ถ้าพาสปอร์ตอังกฤษหมดอายุจะต่อพาสปอร์ตยังไงคะ
  พอดีของหลานจะหมดอายุมกรา2017นี้คะ
  ต้องติดต่อที่ไหรยังไงบ้างคะ

  1. น้อง Ple คะ น้องไม่ได้บอกมาว่า หลานอยู่ที่ไหน โดยทั่วไปให้ไปติดต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ ถ้าประเทศนั้นใหญ่มาก เช่น สหรัฐฯ ถ้าไปสถานทูตใน DC ไกลเกินไป ให้ติดต่อกับสถานกงสุลที่อยู่ในเมืองที่ใกล้ที่สุดกับหลานค่ะ
   ใช้เวลาในการทำจนได้หนังสือเดินทางกลับคือ 1 เดือนค่ะ

  2. น้อง Ple คะ เพิ่งเห็นว่าเป็นหนังสือเดินทางของ UK แสดงว่า หลานถือทั้งสัญชาติไทย และ UK ถ้าหลานอยู่ที่ไทย ให้ไปติดต่อกับสถานทูต UK ที่อยู่ในไทยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *