ขนาดและน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไปอเมริกา

ขนาดและน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไปอเมริกา

ในอดีตการเดินทางโดยเครื่องบินไปประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าเดินทางขนาดยาว+กว้าง+สูงเท่ากับ 158 เซ็นติเมตร หรือ 62 นิ้วไปได้ 2 ใบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในปัจจุบัน สายการบินอเมริกันอนุญาตให้ผู้โดยสารนำกระเป๋าเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯได้ 1 ใบโดยไม่คิดค่าบริการ หากผู้โดยสารต้องการจะนำกระเป๋าเดินทางใบที่สองไปด้วย จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายกระเป๋าเดินทางใบที่สอง ซึ่งค่าใช้จ่ายกระเป๋าเดินทางใบที่สองสำหรับการบินระหว่างประเทศจะอยู่ที่ราคาประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามค่าบริการกระเป๋าเดินทางใบที่สองอาจจะไม่ใช่ราคานี้ทุกสายการบิน ผู้โดยสารสามารถค้นหาราคาค่าบริการเรื่องกระเป๋าเดินทางได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสายการบิน หรือถ้าไม่สะดวกให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบินของสายการบินนั้นๆ หากซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านเอเจนซี่ก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบินของเอเจนซี่นั้นๆ ส่วนน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สำหรับที่นั่งชั้นประหยัดเพื่อเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาคือ 23 กิโลกรัม หรือ 50 ปอนด์ ส่วนที่นั่งผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจจะได้น้ำหนักมากกว่า 23 กิโลกรัม นอกจากนี้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางยังแตกต่างกันอีกหากเดินทางไปยังประเทศในยุโรป เอเซีย หรือออสเตรเลีย

อนึ่ง หากการเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินที่เกิดจากการใช้บริการของสองสายการบิน เช่น สายการบินในเอเซียหนึ่งสายกับสายการบินท้องถิ่นของอเมริกันที่เป็นพันธมิตรกันกับสายการบินในเอเซียสายแรก ผู้โดยสารอาจจะไม่ต้องชำระค่าบริการกระเป๋าใบที่สอง หากการต่อตั๋วเครื่องบินนั้นกระทำภายในเวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ หรือบางสายอาจจะยืดเวลาได้ถึงหนึ่งเดือน สายการบินอเมริกันจะคิดค่าบริการกระเป๋าใบที่สองกับผู้ดดยสาร หากสายการบินนั้นไม่ได้เป็นพันธมิตรกับสายการบินในเอเซีย อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารควรปรึกษากับผู้ขายตั๋ว หรือกับตัวแทนสายการบินอเมริกันที่มีอยู่ในประเทศไทย (หากมี)

ส่วนกระเป๋า Carry on ควรมีขนาดกว้าง+ยาว+สูงเท่ากับ 115 เซ็นติเมตร หรือ 45 นิ้ว  สายการบินมักจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของกระเป๋า carry-on ไว้ในหน้าเว็บไซต์ของสายการบินว่าด้วย baggage allowance บางสายจะใช้เกณฑ์ 56+36+23 เซ็นติเมตร หรือ 22+14+9 นิ้ว  บางสายใช้หลักการ 23+40+55 เซ้นติเมตร หรือ 9+15.5+21.5 นิ้ว และบางสายจะอนุญาตให้ผู้โดยสารถือ Carry-on ได้ 1 ใบกับกระเป๋าใส่ของใช้ส่วนตัวได้อีก 1 ใบ โดยกระเป๋าใส่ของส่วนตัวควรจะมีขนาด 16+33+43 เซ็นติเมตร หรือ 6+16+17 นิ้ว สำหรับน้ำหนักกระเป๋า Carry-on ขึ้นอยู่กับสายการบิน บางสายการบินพิจารณาน้ำหนักกระเป๋า Carry-on ตามชั้นที่นั่งของผู้โดยสาร

รายชื่อสายการบิน,จำนวนกระเป๋าเดินทาง, กระเป๋า Carry-on และน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในภายหลัง เมื่อนโยบายของสายการบินนั้นๆเปลี่ยนแปลง ผู้โดยสารจึงควรสืบค้นข้อมูลที่อัพเดทเสมอก่อนเดินทาง

Airline

Checked Baggage

Carry-on: standard

Carry-on: Personal

website

Air Canada 1 free23kg (50lbs) 10kg(22lbs) 10kg (22lbs) http://www.aircanada.com/en/travelinfo/airport/baggage/checked.html
Air China 2 free 23kg 5 kg(11 lbs) http://www.airchina.com/th/en/travel_information/general_travelling_inforamtion/baggage_information/baggage_checked7.shtml
All Nippons Airways 123kg 10kg https://www.ana.co.jp/wws/us/e/asw_common/guide/baggage.htmlhttps://www.ana.co.jp/wws/us/e/asw_common/guide/baggage_carry.html
American Airlines 2: no charge 23 kg 17kg(40 lbs) ขนาด 91 cm (36in) http://www.aa.com/i18n/travelInformation/baggage/baggageAllowance.jsp
Asiana Airlines 223kg 10kg(22lbs) http://us.flyasiana.com/C/en/homepage.do?menuId=003006003001000&menuType=CMS
Cathay Pacific 223kg (50lbs) 7kg(15lbs) http://www.cathaypacific.com/cx/en_US/travel-information/baggage/check-in-baggage/free-baggage-allowance.htmlhttp://www.cathaypacific.com/cx/en_US/travel-information/baggage/carry-on-baggage.html
China Airlines 223kg (50lbs) 7kg http://www.china-airlines.com/en/check/check_ba2-2.htm#05http://www.china-airlines.com/en/check/check_ba2-1.htm chin
China Eastern 23kg   (50lbs) 5kg http://en.ceair.com/guide2/xlfw/t2013527_10312.html
China Southern 45kg    (90lbs) 5kg http://www.csair.com/en/tourguide/luggage_service/checked_luggage/checked_baggage.shtmlhttp://www.csair.com/en/tourguide/luggage_service/carryon_luggage/rules.shtml
Continental 23kg 18kg(40lbs) รวมสายการบินกับ United Airlines เมื่อปีพ.ศ. 2555(ค.ศ. 2012)
Delta 1free, 2=100$23kg (50lbs) No restrictionsไม่ควรเกิน 40lbs No restrictionsไม่ควรเกิน 40lbs http://www.delta.com/content/www/en_US/traveling-with-us/baggage/before-your-trip/checked.html?icid=Policy_Ck_Baggage_Ongoing
Eva AirEconomyDeluxe Econmy 223kg (44lbs)28kg (61lbs) 115cm (45in.) 7kg (15lbs)7 kg (15lbs) http://www.evaair.com/en-global/check-in-baggage-and-airports/baggage-information/allowances/
Japan Airlines 2 free23kg (50lbs) 10kg (22lbs) http://www.jal.co.jp/en/inter/service/bag/#anchorlink002http://www.jal.co.jp/en/inter/service/bag/#anchorlink001
Jet Blue start in Sept2014 22.73kg(50lbs) No restrictions http://www.jetblue.com/travel/baggage/
Korean 2 : 23kg (50lbs) 12kg (26lbs) 12kg (26lbs) http://www.koreanair.com/
Malaysian Airlines 30kg(60lbs) 7kg(15lbs) http://www.malaysiaairlines.com/th/en/book-and-plan/baggage/checked-baggage.htmlhttp://www.malaysiaairlines.com/th/en/book-and-plan/baggage/hand-baggage.html
Qantas 2 :23kg (50lbs) 185cm (73in);7kg (15lbs) 115cm   (45 in)       7 kg (15lbs) http://www.qantas.com.au/travel/airlines/checked-baggage/global/en#international-the-americas
Singapore Airlines 23kg 7kg(15 lbs) http://www.singaporeair.com/en_UK/travel-information/baggage-allowances/
Thai Airways 223kg (50lbs) 7kg(15lbs) http://www.thaiairways.com/plan-your-trip/before-you-fly/en/baggage_policy_23JUL12.htm
United 1free, 2=100$ 23kg 18kg (40lbs) https://www.united.com/CMS/en-US/travel/Pages/CheckedBaggage.aspxhttp://www.united.com/CMS/en-US/travel/Pages/BaggageCarry-On.aspx
US Airways 23-32 kg 18kg (40lbs) http://www.usairways.com/en-US/traveltools/baggage/baggagepolicies.htmlhttp://www.usairways.com/en-US/traveltools/baggage/baggagepolicies.html

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *