วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา

การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ทำได้ 2 วิธีคือ

1. การชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ – Electronic Funds Transfer (EFT)

จากเว็บไซต์ของ ustraveldocs   http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp  ได้ชี้แจงวิธีการโอนเงินแบบ EFT ไว้ว่า ” ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวด้วยการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) โดยตรงจากบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งธนาคารเจ้าของบัญชีของผู้สมัครอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วย ”

หลายท่านอาจมีข้อสงสับว่าวิธีการโอนเงินแบบ Electronic Funds Transfer คืออะไร การโอนเงินแบบ Electronoic Funds Transfer สามารถทำได้หหลายวิธี  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้คำนิยามความหมายของวิธีการโอนเงินแบบ EFT ไว้ว่า หากเป็นการโอนเงิน ณ จุดชำระค่าสินค้าหรือ Electronic Funds Transfer at Point of Sale หมายถึง ระบบการชำระเงินค่าสินค้า ณ จุดขาย โดยใช้บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเงินสดผ่านทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ ณ ร้านค้า โดยหักเงินค่าสินค้าและบริการจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร และโอนเข้าบัญชีของร้านค้า ( http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Others/PSFAQ/Pages/FAQ_NewMedia.aspx ) ธนาคารบางแห่งเรียกการโอนเงินผ่านตู้ ATM ว่า เป็นการโอนเงินผ่านระบบ EFT บางแห่งการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตก็หมายถึงการโอนเงินแบบ EFT ได้เหมือนกัน

เงื่อนไขในการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าของสหัฐอเมริการะบุไว้ว่า ให้ทำการโอนเงินแบบ ACH Transfer-SMART ไปยังธนาคารชื่อ Bank of America N.A. , Bangkok Branch และให้ชำระเป็นเงินบาทเท่านั้นรายละเอียดในการโอนเงินให้ Swift Code และ Bank Sort Code มาดังนี้คือ

ธนาคารผู้รับเงิน: Bank of America N.A., Bangkok Branch

SWIFT CODE: BOFATH2X

Bank Sort Code: 0270001

หากผู้โอนเงินไม่เข้าใจวิธีการโอนเงินแบบ EFT นี้ให้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารด้านการโอนเงินพร้อมสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประเภทนี้ เนื่องจากเป็นการโอนเงินในประเทศไทยกับธนาคาร Bank of America ที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย ค่าธรรมเนียมจะไม่สูงมากเหมือนโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามบล็อกนี้ ขอแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยามากกว่า เพราะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และใช้เวลารอการจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเพียงวันเดียวเท่านั้น โดยมีข้อแม้ว่าวันรุ่งขึ้นหลังการจ่ายเงินแล้วนั้นจะต้องไม่ตรงกับวันหยุดหรือวันหยุดตามนักขัตฤกษ์ทั้งของไทยและของสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเลือกทำการนัดหมายวันสัมภาษณ์ได้หลังเที่ยง หากเป็นการชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินแบบ EFT มีเงื่อนไขว่าต้องโอนเงินก่อนหน้าเวลาบ่ายสองโมง และต้องรอนานสองวันจึงจะนัดวันสัมภาษณ์ได้หลังเที่ยงไปแล้ว

อนึ่ง ถ้าผู้โอนเงินตกลงมีบัญชีที่สามารถโอนเงินเองได้ผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ให้ใส่รายละเอียดการโอนเงินตามที่สถานทูตสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ และอย่าลืมหักค่าธรรมเนียมของการโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตที่ตนเองมีด้วยเพื่อให้ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินโอนเต็มตามจำนวน

2. การชำระเป็นเงินสดผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้ผู้ยื่นขอวีซ่านำใบแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐฯ และ ใบนำฝากเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งสองรายการไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ข้อดีข้อเสียหรือความแตกต่างระหว่างการชำระด้วยวิธีการโอนเงินแบบ EFT และการชำระด้วยเงินสด

A1

 

Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *