ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน Peer Transfer

Iker Marcaide  สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกาได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Peer Transfer ขึ้นในปีพ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009)  Peer Transfer เป็นการพัฒนาโซลูชั่นเรื่องการชำระเงินแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพในวงการอุตสาหกรรมทางการศึกษาในต่างประเทศ โดย Peer Transfer ได้ตกลงทำสัญญากับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และอื่นๆ ในการที่จะให้นักเรียน นักศึกษาโอนเงินจากธนาคารในประเทศของตนไปยังบริษัท Peer Transfer และบริษัท Peer Transfer จะเป็นเสมือนคนกลางในการจัดส่งเงินของนักเรียน นักศึกษาไปยังสถานศึกาาที่นักเรียน นักศึกษาได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อภายในเวลา 72 ชั่วโมง

วิธีการชำระค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศผ่านระบบ Peer Transfer เติบโตเร็วมากในช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมา นอกจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ต้องการให้นักศึกษาต่างชาติชำระค่าเล่าเรียนผ่าน Peer Transfer แล้วยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งในต่างประเทศที่กำหนดให้นักเรียนต่างชาติต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนผ่านบริษัท Peer Transfer อีกด้วย

ภายในเว็บไซต์ของ Peer Transfer จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Peer Transfer ภายใต้หัวข้อ How it works นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคการชำระเงินผ่าน Peer จากบล็อกของ Peer Transfer เองโดยตรง  http://blog.peertransfer.com/category/international-students/

หากต้องการชำระเงินผ่าน Peer  คลิกเลือก Make a Payment และเลือกรายชื่อโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องการชำระเงิน

P1

หรือคลิกเลือก International Wire Transfer ผ่านระบบการชำระเงินของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น ยกตัวอย่าง เช่น  University of Michigan  ” U-M has partnered with peerTransfer in order to streamline this process.”  :  http://www.finance.umich.edu/finops/student/payments

P2

เมื่อคลิกที่คำว่า Peer Transfer จะได้เว็บไซต์หน้าข้างล่างนี้

P4

กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นจำนวนดอลลาร์สหรัฐ และเลือก Payment Options เป็น International Bank Transfer in US Dollars (USD) เลือกเหตุผลที่ต้องการชำระเป็น USD แทนที่จะชำระเป็นเงินบาท เพื่อสะดวกในการไปชำระเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทย 

P3

หลังจากนั้นกรอกรายละเอียดของนักศึกษาคือ ชื่อ นามสกุลและอีเมล์ เพื่อบริษัท Peer Transfer จะได้นำจำนวนเงินก้อนนั้นส่งต่อไปให้มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษา

P5

 

หลังจากที่คลิกคำว่า Continue with Payment บริษัท Peer Transfer จะส่ง Payment Instruction มาให้ ประกอบด้วยรายละเอียดดังตัวอย่างข้างล่างนี้

P6ซึ่งนักศึกษาสามารถนำ Payment Instruction นี้ไปติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทยเพื่อทำเรื่องขอโอนเงินไปยังบริษัท Peer Transfer โดยบริษัท Peer Transfer จะฝากเงินไว้กับธนาคาร Citibank  NA, 222 3RD ST FL 4 CAMBRIDGE, MA 02142 และบริษัท Peer Transfer จะแจ้งหมายเลข Swift Code ของธนาคาร Citibank ในรัฐ Massachusetts ให้นักศึกษาไปติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศของตนเอง

P8

 

หลังจาก 3 วันที่ทำการโอนเงินไปแล้ว บริษัท Peer Transfer จะได้ส่งต่อจำนวนเงินดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาต่อ อนึ่ง นักศึกษาสามารถ track  ข้อมูลในเวลาต่อมาได้ว่า มหาวิทยาลัยได้รับเงินแล้วหรือยังไม่ได้รับเงิน ด้วยการล็อกอินเข้าไปตรวจสอบใบเสร็จบน Dashboard

P9

 

นักศึกษาสามารถศึกษาระบบ Peer Transfer ได้จาก You Tube หัวข้อเรื่อง Peer Transfer saves time and money on international student payments :  http://www.youtube.com/watch?v=L6XWkAFhMlA

P10

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถโทรศัพท์, อีเมล์ หรือ skype ไปสอบถามโดยตรงกับบริษัท Peer Transfer ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ใน Payment Instruction ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจะไปศึกษาต่อ

P7
Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *