ประสบการณ์การยื่นวีซ่าคู่หมั้น K1

 แชร์ประสบการณ์การยื่นวีซ่าคู่หมั้น K1 Visa ครั้งนี้ Timeline & Processing time K1 Visa รายละเอียด และ แชร์ ประสบการณ์การยื่นวีซ่าคู่หมั้น K1 Visa ศูนย์ California WAC ระยะเวลา 337 วัน ประมาณ 11 เดือน […] Read More

เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อต่างประเทศและการขอวีซ่า รวมทั้งให้บริการแนะนำ วางแผน ติดต่อสถานศึกษาและที่พักในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ช่วยเตรียมเอกสารวีซ่าทุกประเภท ตลอดจนแนะนำการวางแผนเดินทางไปต่างประเทศ จากประสบการณ์การแนะแนวการศึกษาต่างประเทศมากกว่า 30 ปี   ช่องทางการติดต่อกับเรา Website: http://www.GoVisaEdu.com Facebook: https://www.facebook.com/govisaedu