Update การทำงาน Off-Campus ที่อเมริกา

Update การทำงาน Off-Campus ที่อเมริกา มา Update การทำงานระหว่างเรียนและการทำงานหลังเรียนจบจากอเมริกากันอีกครั้งว่า  นักศึกษาสามารถทำงานนอกแคมปัสได้หรือไม่ได้ ที่ต้องเขียนเรื่องนี้ให้อ่านกัน เพราะมีน้องๆหลายคนยังเข้าใจผิดเรื่องการทำงานหลังเรียนจบจากอเมริกาอยู่ ทำให้น้องตกอยู่ในสภาพการอยู่เกินระยะเวลาที่มีสิทธิิ์ที่จะอยู่ได้ ( overstay) ผลกระทบที่ตามมาในภายหลังคือ จะขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกาหลังเรียนจบแล้วกลับมาทำงานที่เมืองไทยแล้วไม่ได้ น้องบางคนงงๆกับปัญหาที่เกิดขึ้น คิดแล้วคิดอีกว่า ไม่เคยทำอะไรผิดที่อเมริกา ทำไมจึงขอวีซ่าเข้าอเมริกาไม่ผ่าน วีซ่านักเรียนทุนส่วนตัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นสปอนเซอร์ให้ไปเรียนต่ออเมริกามี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  https://www.uscis.gov/working-united-states/students-and-exchange-visitors/students-and-employment วีซ่า […] Read More

ทุน Endeavour

ทุน Endeavour คือ ทุนอะไร?

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนให้เปล่าที่รัฐบาลออสเตรเลียมอบให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อเข้าไปศึกษา และทำวิจัยร่วมกับวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลอออสเตรเลียจะประกาศรับสมัครสอบชิง ทุน Endeavour  ทุกปี ประมาณกลางเดือนเมษายนและจะปิดรับสมัครประมาณปลายเดือนมิถุนายน เวลาสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสารสมัคร คือ 23.59 น. ลักษณะของการประกาศสอบชิงทุน จะเป็นการประกาศผู้ได้รับทุนในปีปัจจุบันแต่ไปเรียนในปีถัดไป เช่น ประกาศรับสมัครทุนปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. […] Read More

หางานทำที่อังกฤษหลังเรียนจบ

หางานทำที่อังกฤษหลังเรียนจบ หางานทำที่อังกฤษหลังเรียนจบ ด้วยข้อจำกัดของนักศึกษาต่างชาติที่มีถิ่นฐานอยู่นอกสหภาพยุโรปที่ไม่สามารถทำงานในสหราชอาณาจักรได้ หลังจากศึกษาจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ตามกฏหมายที่ออกมา  http://www.bbc.com/news/education-11937291  เพราะรัฐบาลต้องการลดจำนวนผู้ต้องการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักรจากปีละ 200,000 คน ให้เหลือปีละ  100,000 คน ในปี 2015 อ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือพิมพ์การ์เดี้ยน https://www.theguardian.com/education/2015/jul/29/a-guide-to-the-governments-new-rules-for-international-students นักศึกษาที่ต้องการหาโอกาสในการฝึกงาน และยังไม่มีแผนการทำธุรกิจเพื่อขอวีซ่า  Tier1 Entrepreneur หรือยังไม่มีบริษัทใดรับเข้าทำงานเพื่อขอวีซ่า Tier2 บล็อกนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งทางเลือก คือ หลักสูตรปริญญาโทที่มีโปรแกรมฝึกงานตั้งแต่ […] Read More

เปรียบเทียบระบบโรงเรียนประถมและมัธยมใน 5 ประเทศชั้นนำ

ความต้องการของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี นอกจากเหตุผลในเรื่องของการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจของผู้ปกครอง อาทิ ความไม่เห็นด้วยกับระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย, ความไม่มั่นใจในระบบโรงเรียนของประเทศไทยที่จะสามารถสร้างบุคลิกภาพของบุตรหลานตนให้มีความพร้อมในทุกด้าน อาทิ ความรอบรู้เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ทัศนวิสัย ความคิดเห็นเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ก่อนการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจกับระบบการศึกษาในประเทศนั้นๆ วิธีการสอน วิธีการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาหลังจากเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนั้น ค่าใช้จ่ายในการศึกษารวมทั้งค่ากินอยู่ ระยะเวลาในการไปศึกษาต่อ ความคาดหวังที่ผู้ปกครองต้องการได้รับหลังจากบุตรหลานจบการศึกษา การศึกษาในต่างประเทศเป็นการลงทุนระยะยาวประเภทหนึ่ง ในสังคมไทยกระแสการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยออกมาในด้านลบมากกว่าบวก แต่มิได้หมายความว่า การศึกษาไทยไม่ได้สาระไปเสียทั้งหมด […] Read More