ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศระดับมัธยม

ค่าใช้จ่ายเรียนต่อต่างประเทศระดับมัธยม ในปัจจุบันแม้จะมีโรงเรียนนานาชาติจำนวนเกือบ 200 แห่งในประเทศไทย แต่จำนวนผู้ปกครองที่สนใจส่งลูกไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษามีเพิ่มขึ้นทุกปี ประเทศเป้าหมายมักจะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และประเทศยอดนิยม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ผู้ปกครองที่ส่งลูกไปเรียนตั้งแต่ชั้นเล็กๆ มีความคาดหวังอยากที่จะให้ลูกใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่ากับคนชาตินั้นๆ เพื่อจะได้มีงานดีเงินเดือนดี นอกจากนี้ลูกจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบสูง และมีโอกาสได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ผู้ปกครองหลายท่านตั้งคำถามว่า ” ค่าใช้จ่ายส่งลูกไปเรียนเมืองนอกตกปีละเท่าไร ” ถ้าเราค้นหาจากเว็บไซต์ของโรงเรียน […] Read More

Oxford Colleges คืออะไรตอนที่ 2

Oxford Colleges คืออะไรตอนที่ 2 เป็นส่วนต่อจากเรื่อง Oxford Colleges คืออะไร ตอนที่ 1 ซึ่งได้กล่าวถึง ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย Oxford ว่า ประกอบด้วยวิทยาลัยจำนวน 38 แห่ง และ 6 Permanent Private Halls  การรวมกันในลักษณะนี้ ทำให้เรียกมหาวิทยาลัย Oxford […] Read More

Oxford Colleges คืออะไรตอนที่ 1

มหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ ประกอบด้วยวิทยาลัยต่างๆจำนวน 38 แห่ง และ 6 Permanent Private Halls (PPH) ทั่วใจกลางเมือง Oxford มารวมกันเป็นมหาวิทยาลัย Oxford ลักษณะการรวมกันของ Oxford Colleges เข้าด้วยกันนี้เรียกว่า Collegiate University คำว่า Oxford Colleges […] Read More

Oxbridge แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร

Oxbridge แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร Oxbridge  คำๆนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge อย่างไร Oxbridge เกิดจากการผสมคำหรือหน่วยคำ หรือเสียงของคำหรือเสียงของหน่วยคำให้เกิดเป็นคำใหม่ที่ภาษาอังกฤษเรียกวิธีการนี้ว่า Portmanteau ดังนั้น คำว่า Oxbridge จึงเป็นการรวมคำแรกของมหาวิทยาลัย Oxford และคำสุดท้ายของมหาวิทยาลัย Cambridge เข้าด้วยกันให้เกิดเป็นคำใหม่คือ Oxbridge   Oxbridge@มหาวิทยาลัย Oxford: […] Read More