ทุนฟุลไบรท์ FULBRIGHT 2019

ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019

ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019  เริ่มรับสมัครกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2018-วันที่ 9 เมษายน 2018 เวลา 13.00 น. มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์ทั้งหมด 7 ทุน ให้กับผู้สนใจที่จะสมัครไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในหมวดสาขาวิชาต่างๆ 7 หมวดต่อไปนี้ Pure and applied […] Read More

ทุน IAESTE ประจำปี 2560-2561

ทุนฝึกงานในต่างประเทศ IAESTE http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/ เป็นทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า 93 ประเทศ สำหรับสาขาวิชาที่ทำการแลกเปลี่ยนคือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี่ ด้านศิลปศาสตร์ประยุกต์ ด้านเกษตรกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ โปรดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนสมัครหากไม่ใช่ด้านเทคนิค http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/p-fields.php คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในวันที่สมัคร   *** ถ้ากำลังศึกษาปริญญาตรี ต้องอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 *** […] Read More

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2560

ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 23 ทุน ผู้สนใจเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ทุนที่ให้แบ่งเป็นทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศต่างๆดังนี้ คือ 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 5 ทุน ในสาขาวิชา MBA และ Finance และสาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software […] Read More

ทุน Endeavour ประจำปี 2015 ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์  ( Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2557  ระหว่าง เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2557  เพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียประจำปี 2558 ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ (Endeavour) เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ โดยจะมอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก, ตะวันออกกลาง, ยุโรป และทวีปอเมริกา ไปศึกษาและทำการวิจัย […] Read More