ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2561

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2561 ธนาคารกสิกรไทยประกาศรับสมัครสอบชิงทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2561 ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 5  ทุน โดยธนาคารกสิกรไทยแบ่งทุนเป็น 2 ประเภทคือ ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ต่อไปนี้คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ สาขาวิชาที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนดให้ไปศึกษาต่อ คือ MBA, Finance, Financial […] Read More

ทุน Endeavour

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2561

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศรับสมัครสอบชิง ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2561 แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/BBLScholarship/Pages/BBLScholarship.aspx ผู้สนใจอยากทำงานธนาคารกรุงเทพ พร้อมได้รับทุนไปศึกษาต่อปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ต้องไม่พลาดการสมัครสอบชิงทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2561 นี้ ก่อนสมัครสอบชิงทุน ผู้สมัครควรศึกษาและทำความรู้จักกับสายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และหาประสบการณ์ เพื่อความมั่นใจในการสมัครสอบชิงทุนธนาคารกรุงเทพ ทุนธนาคารกรุงเทพจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ […] Read More

ทุนฟุลไบรท์ FULBRIGHT 2019

ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019

ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019  เริ่มรับสมัครกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2018-วันที่ 9 เมษายน 2018 เวลา 13.00 น. มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์ทั้งหมด 7 ทุน ให้กับผู้สนใจที่จะสมัครไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในหมวดสาขาวิชาต่างๆ 7 หมวดต่อไปนี้ Pure and applied […] Read More

ทุน IAESTE ประจำปี 2560-2561

ทุนฝึกงานในต่างประเทศ IAESTE http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/ เป็นทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า 93 ประเทศ สำหรับสาขาวิชาที่ทำการแลกเปลี่ยนคือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี่ ด้านศิลปศาสตร์ประยุกต์ ด้านเกษตรกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ โปรดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนสมัครหากไม่ใช่ด้านเทคนิค http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/p-fields.php คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในวันที่สมัคร   *** ถ้ากำลังศึกษาปริญญาตรี ต้องอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 *** […] Read More