มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group คืออะไร

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group คือ มหาวิทยาลัย 24 แห่งที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในด้านการทำวิจัย การสอน และการเรียน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคธุรกิจและภาครัฐ http://www.russellgroup.ac.uk นักศึกษาในมหาวิทยาลัย Russell Group จะมีด้วยกันประมาณ 24,00 คน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยประมาณ 6,200 คน อัตราส่วนนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยคือ 8:1 รายชื่อมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell ประกอบด้วย 1. […] Read More

LLM ใน USA ที่เปิดเทอมมกราคม (Spring Intake)

ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาควรศึกษาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสนใจจะส่งสมัครว่ามี 1. วิชา major หรือ concentration ที่ต้องการเรียน 2. เกณฑ์การรับเข้าเรียน เช่น เกรดเฉลี่ยที่ศึกษาจบปริญญาตรีมา, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS 3. มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิดรับเข้าเรียนปีละครั้งเดียวคือ เเทอม Fall นักศึกษาต้องส่งเอกสารสมัครถึงมหาวิทยาลัยก่อนหน้าวันปิดรับการส่งเอกสารสมัคร 4. ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ปกครองสามารถส่งให้ศึกษาต่อได้ […] Read More

การสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

การสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา การสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ระเบียบการสอบคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสามารถเลือกสมัครสอบได้ 3 วิธีดังนี้คือ 1. การสอบคัดเลือกสนามใหญ่ สำหรับผู้ที่จบนิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่งก.ต.เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายที่ก.ต.กำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. การทดสอบความรู้มี  2 สนาม คือ สนามเล็ก กับ สนามเล็กเฉพาะกลุ่ม สนามเล็ก กำหนดคุณสมบัติไว้ 7 ประเภทคือ […] Read More

แนะนำเว็บไซต์ Education UK

เว็บไซต์ Education UK   http://www.educationuk.org/   จัดทำโดยบริติชเคานซิลเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลของบรรดานักศึกษาไทยที่สนใจจะได้รับทราบข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับต่างๆตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก หลักสูตรสายอาชีพ ชีวิตในสหราชอาณาจักร วิธีการสมัครเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปถึงระดับปริญญาชั้นสูงกว่า ทุนการศึกษา และการขอวีซ่า สำหรับผู้ไม่ถนัดการอ่านข้อมูลออนไลน์สามารถดาวน์โหลดหนังสือคู่มือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักประปี 2013 และหนังสือคู่มือการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกประจำปี 2013 รวมทั้งแหล่งทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้ที่เว็บไซต์    http://www.educationuk.org/Article/GB1262439220589 เนื้อหาภายในหนังสือจะประกอบด้วยสาระความรู้ตั้งแต่ทำไมจึงควรเลือกไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร การเตรียมสมัครสอบ ความหมายของปริญญาโทแต่ละประเภท ปริญญาเอก หลักสูตรที่มีเปิดสอน เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร การศึกษาภาษาอังกฤษ […] Read More