สัมมนาอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรประจำปี2560

บริติชเคานซิลจะจัดให้มีการอบรมเตรียมตัวสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ฟรี ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. รายการสัมมนาเริ่มด้วย 9.30-10.00 น. ลงทะเบียน 10.00-10.05 น. ผู้บริหารบริติชเคานซิลกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน […] Read More

การเตรียมตัวก่อนเดินทางสู่สหราชอาณาจักรปนะจำปี 2559

บริติช เคานซิลจะจัดให้มีการบรรยายเรื่องการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรประจำปี2559 ในวันเสาร์ที่ 11  มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 9.0-12.00 น. ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอโศก รายการบรรยาย 9.00-9.30 น.  ลงทะเบียน 0.30-9.35 น.  กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารจากบริติชเคานซิล 9.35-10.10 น.  ข้อมูลเรื่องการยื่นขอวีซ่า […] Read More

ฟอร์ม I-515 สำหรับวีซ่านักเรียน

  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาบางท่านได้รับฟอร์ม I-515 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯอาจเกิดความสงสัยว่า ทำไมจึงได้รับฟอร์มนี้ ให้นักเรียนหรือนักศึกษาหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Homeland Security Department หรือ DHS : http://studyinthestates.dhs.gov/what-is-a-form-i-515a ฟอร์มดังกล่าวมีความหมายว่านักเรียนมีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐฯได้นาน 30 วันก่อนเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ในหน้าเว็บไซต์ของ International Studnt Office ของแต่ละสถานศึกษาก็จะมีคำอธิบายความหมายและเงื่อนไขที่ผู้ที่ได้รับฟอร์ต้องปฏิบัติ เช่น New York University : https://www.nyu.edu/global/international-immigration-services/students/inbound-to-nyc/active/traveling-and-re-entering-the-u-s-/traveling-with-an-i-515a.html […] Read More

บริติช เคานซิลจัดอบรมก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรปี 2558

บริติช เคานซิลจะจัดให้มีการอบรมเตรียมตัวเดินทางไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูมโรงแรมเรอแนสซอง ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.30-12.00  น. สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้ขอวีซ่านักเรียน Tier4  รายการข้อมูลเรื่องการยื่นขอวีซ่าโดย UKVI เป็นสิ่งที่ควรเข้าฟังเนื่องด้วย UKVI  มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวีซ่านักเรียนจากของเดิมเมื่อปี  2014  อยู่บ้าง รายการต่างๆของงาน 09.30-10.00 […] Read More