ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี 2561

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครสอบชิง ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี 2561 จำนวน 10 ทุน เพื่อศึกษาต่อประเทษสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2561 สาขาวิชาที่ให้ทุนด้าน Banking and Finance คือ Accounting Banking and Financial […] Read More

อยากทำงานเป็น SOLICITORS ที่อังกฤษ

อยากทำงานเป็น Solicitors ที่อังกฤษ

อยากทำงานเป็น Solicitors ที่อังกฤษ เก็บตกจากงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จัดโดยบริติชเตานซิลเมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2561 มีหัวข้อหนึ่งน่าสนใจเหมาะกับคนที่เรียนจบด้านกฎหมายแล้วอยากหาประสบการณ์ได้ทำงานในศาลของอังกฤษจริงๆ เพื่อใช้ประสบการณ์นั้นเป็นโปรไฟล์ในการสมัครทำงานด้านกฎหมายในอังกฤษหรือในประเทศอื่นๆต่อไป ในวันนั้น BPP University ได้มาแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยว่า BPP เกิดจากการรวมตัวของหลายหน่วยงานในอังกฤษ หลังจากที่ได้พบว่า ผู้เรียนจบปริญญาด้านกฎหมายมา แต่ยังปฎิบัติงานจริงด้านกฎหมายไม่ได้ดี จึงออกแบบหลักสูตรให้เน้นภาคปฎิบัติมากขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรกฎหมายสามารถทำงานได้จริง เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้คนต่างชาติอย่างเราๆได้เข้าไปทำงานในศาลอังกฤษ และอาจจะเขยิบเข้าไปสมัครงานในบริษัทกฎหมาย ( law Firm) […] Read More

Sales Tax ซื้อของออนไลน์อเมริกา

Sales Tax ซื้อของออนไลน์อเมริกา

 Sales Tax ซื้อของออนไลน์ในอเมริกา มีหลายคนเข้าใจว่าการสั่งซื้อของออนไลน์ในอเมริกาไม่ต้องจ่ายภาษี Sales tax ที่จริงแล้วการซื้อของออนไลน์ในอเมริกามีเทคนิิคว่าจะต้องสั่งของอย่างไรเพื่อให้เสีย Sales tax น้อยที่สุดถึงไม่ต้องเสียเลย หลักการคร่าวๆในการซื้อของออนไลน์มีดังนี้คือ ถ้าผู้ซื้อสั่งซื้อของจากร้านค้าที่มีหน้าร้านตั้งอยู่ (Physical presence) ในรัฐที่มีการเก็บ Sales tax อยู่แล้ว แน่นอนว่าผู้ซื้อไม่สามารถเลี่ยงที่จะไม่จ่าย sales tax ได้ ถ้าผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายที่มีหน้าร้านตั้งอยู่คนละรัฐกับผู้ขาย ( Physical […] Read More