มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS กัน

มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS กัน ILETS คืออะไร มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือมีชื่อเต็มเป็นทางการคือ The International English Language Testing System กัน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ออกแบบโดย 2 หน่วยงานคือ Cambridge English Language Assessment  และ […] Read More

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกลุ่ม NCUK คำว่า NCUK คืออะไร NCUK หรือชื่อเต็มๆคือ The Northern Consortium UK ได้เรียกตนเองว่าเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2530 (ค.ศ.1987) เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาต่างชาติเข้าถึงระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ยาก กลุ่มมหาวิทยาลัยที่รวมตัวกันตั้ง NCUK ขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอังกฤษมีด้วยกันทั้งหมด 13 แห่ง ต่อมาเหลือ 10 แห่ง […] Read More

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร (Ancient Universities)คือ มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งก่อนปีค.ศ. 1600 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ 4 แห่ง มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ 1 แห่ง ทั้ง 7 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร คือ University of Oxford ก่อตั้งราวปีค.ศ. 1096 เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัย […] Read More

แนะนำหน่วยงาน Credential Evaluation Services ในประเทศสหรัฐอเมริกา

แนะนำหน่วยงาน Credential Evaluation Services ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลายคนสงสัยว่าทำไมตอนส่งสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา บางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติส่ง International Transcript ไปยังหน่วยงาน Credential Evaluation Services เพื่อทำการเทียบผลการศึกษาก่อนพิจารณารับเข้าเรียน หน่วยงาน Credential Evaluation Services ในประเทศสหรัฐอเมริกา คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร และมีไว้ทำไม เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในโลก ตามสถิติจาก The […] Read More