หลักสูตร Pathway Program คืออะไร

หลักสูตร Pathway Program คืออะไร หลายคนคงเคยได้ยินหลักสูตร Pathway และสงสัยว่า Pathway Program คืออะไร  Pathway Program จะเป็นหลักสูตรที่มีอยู่ในทุกมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือไม่ Pathway Program คือ หลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนต่างชาติที่ยังอ่อนภาษาอังกฤษอยู่ ได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพที่ดีพอ ที่จะได้เข้าไปเรียนหลักสูตรต่างๆร่วมกับนักเรียนชาติอื่นๆได้ โดยไม่เกิดปัญหาในด้านการฟัง การแสดงความคิดเห็น การอ่าน หรือการคิดเขียนวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ดังนั้น Pathway […] Read More

มารู้จักเว็บไซต์ Study State Name กัน

มารู้จักเว็บไซต์ Study State Name กัน หนึ่งเว็บไซต์เพื่อการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อเรียกขึ้นต้นจำได้ง่ายๆ คือ Study State Name หรือตามด้วยชื่อรัฐ เป็นเว็บไซต์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์รัฐนั้นๆว่า มีจุดเด่นอะไร ทำไมรัฐนั้นจึงน่าไปอยู่ น่าไปเรียนหนังสือ หรือไปทำงาน เนื้อหาหลักๆของเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิต การเดินทางและเศรษฐกิจในรัฐนั้นๆ เว็บไซต์ Study […] Read More

วิธีการเลือกโรงเรียนภาษาสอนอังกฤษในต่างประเทศ

วิธีการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ หลัก 8 ประการที่ควรนำมาใช้พิจารณาในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ นอกเหนือจาก ที่ตั้งของโรงเรียน แล้ว เราควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ประกอบด้วย ได้แก่ ราคาค่าเล่าเรียน ที่พักมีประเภทใดให้เลือก เช่น พักอยู่กับ Homestay, อยู่หอพักในบริเวณมหาวิทยาลัย ที่พักประเภทนี้เหมาะกับนักศึกษาที่โตแล้วและต้องการความเป็นส่วนตัวแบบผู้ใหญ่ หรือที่พักประเภทเช่าหอพักอยู่นอกบริเวณมหาวิทยาลัย ราคาค่าเช่าต่อเดือนเท่าไร เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณงบประมาณที่ทางบ้านจัดเตรียมไว้ให้ http://ip.ce.uci.edu/arrival-housing/ ระยะเวลาเปิดเรียนและปิดเรียนหรือความยาวของหลักสูตรนั่นเอง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ เช่น เทอมละ 5 […] Read More

หลักสูตร BTEC แตกต่างจากหลักสูตร A Level และ IB อย่างไร

หลักสูตร BTEC แตกต่างจากหลักสูตร A Level และ IB อย่างไร หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของสหราชอาณาจักร ที่จะใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้โดยตรง โดยนักเรียนไม่ต้องเรียนหลักสูตรประเภท Foundation Year หรือ International Foundation Year ก่อน มีอยู่  3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ หลักสูตร BTEC level […] Read More