มารู้จัก Jesuit University ในสหรัฐอเมริกา

มารู้จัก Jesuit University ในสหรัฐอเมริกา Jesuit University หรือ มหาวิทยาลัยเยสุอิต คือ มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งและดำเนินการบริหารจัดการโดยนักบวชนิกายเยสุอิต นักบวชนิกายเยสุอิตถือเป็นสมาชิกของ Society of Jesus ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนิกายในโรมันคาทอลิก ผู้ก่อตั้งนิกายเยสุอิตเป็นชาวสเปนชื่อ นักบุญอิกเนเชียสแห่งโลโยล่า ( St. Ignatius of Loyola) Jesuit University ถือเป็นส่วนหนึ่งของ […] Read More

นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาได้ไหม

นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาได้ไหม มีผู้ปกครองหลายท่านที่อยากส่งไปลูกเรียนหนังสือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ชั้นเล็กๆ โดยต้องการให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเพราะได้ยินมาว่า โรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาให้นักเรียนเรียนฟรี หรือบางท่านต้องการฝากลูกไปอยู่กับญาติในสหรัฐฯ เพื่อจะได้เข้าเรียนฟรีในโรงเรียนรัฐบาล สองประเด็นหลักที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ นักเรียนต่างชาติมีโอกาสเข้าไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้มากน้อยแค่ไหน โรงเรียนรัฐบาล ( Public School) และโรงเรียนเอกชน ( Private School) ในสหรัฐอเมริกาต่างกันอย่างไร คำถามแรก นักเรียนต่างชาติจะเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาได้ไหม ผู้ปกครองต้องทราบเงื่อนไขก่อนว่า เมื่อลูกได้รับการตอบรับจากโรงเรียน ลูกจะต้องไปขอวีซ่านักเรียน การที่จะให้ลูกได้รับอนมุมัติวีซ่านักเรียน (F-1) เพื่อไปเข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและหรือระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกานั้น […] Read More

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE : อีกหนึ่งทางเลือก

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE : อีกหนึ่งทางเลือก แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนอกจาก TOEFL iBT, IELTS และ TOEIC แล้ว ยังมีแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีชื่อเรียกกันสั้นๆว่า PTE อีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ การสมัครงาน การยื่นขอวีซ่าถาวรในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ PTE ย่อมาจาก Pearson Language Tests ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความพร้อมของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ PTE […] Read More

มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS กัน

มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS กัน ILETS คืออะไร มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือมีชื่อเต็มเป็นทางการคือ The International English Language Testing System กัน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ออกแบบโดย 2 หน่วยงานคือ Cambridge English Language Assessment  และ […] Read More