มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group คืออะไร

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group คือ มหาวิทยาลัย 24 แห่งที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในด้านการทำวิจัย การสอน และการเรียน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคธุรกิจและภาครัฐ http://www.russellgroup.ac.uk นักศึกษาในมหาวิทยาลัย Russell Group จะมีด้วยกันประมาณ 24,00 คน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยประมาณ 6,200 คน อัตราส่วนนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยคือ 8:1 รายชื่อมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell ประกอบด้วย 1. […] Read More

นิทรรศการการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรปี 2558

บริติชเคาุนซิล กรุงเทพมหานคร จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 12.00 – 18.00 น. ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอนฮอลล์  สยามพารากอน มี สถาบันที่เข้าร่วมงานทั้งหมด 103 แห่ง คือ University […] Read More

QS จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำประจำปี 2557

  หน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกขึ้น 2 งานที่กรุงเทพมหานคร คือ 1. งาน QS World Grad School Tour ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 15:00 – 20:00 น. ณ โรงแรมปทุมวันปรินเซส ปทุมวัน […] Read More

IIE จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา 4 ตุลาคม 2557

สถาบันการศึกษานานาชาติ จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา  12.00-16.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ชั้น 7 ผู้สนใจสามารถเดินทางไปชมงานได้ด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/iiefair โดยจะเริ่มพบปะพูดคุยกับผู้แทนมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานจำนวน 33  แห่งคือ 1.   Academy of Art […] Read More