งานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศของ CIS-EARCOS วันที่ 22 กันยายน 2561

งานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศของ CIS-EARCOS วันที่ 22 กันยายน 2561 หลายคนอาจไม่เคยไม่เคยได้ยินขื่องานนิทรรศการ CIS-EARCOS มาก่อน งานนิทรรศการ CIS_EARCOS ประจำปี  2561 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้วโดย Council of International Schools (CIS) ที่มีสมาชิกมากกว่า 1,300 แห่ง ประกอบด้วย […] Read More

นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาได้ไหม

นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาได้ไหม มีผู้ปกครองหลายท่านที่อยากส่งไปลูกเรียนหนังสือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ชั้นเล็กๆ โดยต้องการให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเพราะได้ยินมาว่า โรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาให้นักเรียนเรียนฟรี หรือบางท่านต้องการฝากลูกไปอยู่กับญาติในสหรัฐฯ เพื่อจะได้เข้าเรียนฟรีในโรงเรียนรัฐบาล สองประเด็นหลักที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ นักเรียนต่างชาติมีโอกาสเข้าไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้มากน้อยแค่ไหน โรงเรียนรัฐบาล ( Public School) และโรงเรียนเอกชน ( Private School) ในสหรัฐอเมริกาต่างกันอย่างไร คำถามแรก นักเรียนต่างชาติจะเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาได้ไหม ผู้ปกครองต้องทราบเงื่อนไขก่อนว่า เมื่อลูกได้รับการตอบรับจากโรงเรียน ลูกจะต้องไปขอวีซ่านักเรียน การที่จะให้ลูกได้รับอนมุมัติวีซ่านักเรียน (F-1) เพื่อไปเข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและหรือระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกานั้น […] Read More

วีซ่าทำงานในอเมริกา

วีซ่าไปทำงานในอเมริกา

วีซ่าไปทำงานในอเมริกา วีซ่าไปทำงานในอเมริกา ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ก็อยากจะมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ต้องการแสดงความเป็นพลเมืองโลก ( Global Citizen) หรือเหตุผลอื่นๆใดก็ตาม เราจะมาดูกันว่า ชาวต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางเข้าไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องได้รับอนุญาตให้มีวีซ่าประเภทใดกันบ้าง วีซ่าไปทำงานในสหรัฐอเมริกาแบ่งตามลักษณะงานที่เข้าไปทำ ได้แก่ A-3 G-5 B-1 H-1B H-1B1 H-2A H-2B J-1 L O P-1 […] Read More

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ประจำปี 2561

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ประจำปี 2561 Education New Zealand และ สถานทูตนิวซีแลนด์จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 (2018) ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์สุขุมวิท ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. ภายในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ มีสถาบันที่เข้าร่วมงานจำนวน 48 แห่ง เพื่อประกอบความเข้าใจในเรื่องที่ตั้งของสถาบันตามเมืองต่างๆในนิวซีแลนด์ โปรดดูที่ตั้งของเมืองสำคัญๆจากแผนที่ประกอบ https://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/live-work/explore-nz/ หรือแผนที่แสดงชื่อเรียกตามภูมิภาคต่างๆของประเทศนิวซีแลนด์ รายชื่อ […] Read More