คำแนะนำเพิ่มเติมในการกรอกฟอร์ม DS 160

จากเว็บไซต์หน้ากรอกฟอร์มวีซ่า DS 160 http://ceac.state.gov/genniv เมื่อคลิก Start New Application จะมีคำถามเกี่ยวกับ Security Question ประมาณ 20คำถามให้เลือกว่าจะใช้คำถามใดเป็นรหัสของผู้กรอก ถ้าจะต้องกลับเข้าไปกรอกฟอร์มใหม่ เมื่อตอบคำถามเสร็จ ให้จดด้วยว่า เลือกคำถามอะไร และตอบอะไรไป (ป้องกันความผิดพลาดถ้าลืมคำถามคำตอบที่เคยให้ไป) หลังจากนั้น กด Continue จะเห็นหน้าฟอร์มที่ต้องกรอก สังเกตด้านบนขวามือของเว็บไซต์ มีคำว่า […] Read More