ปรับราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาวันที่ 13 เมษายน 2555

จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1263.html ) รัฐบาลอเมริกันประกาศปรับขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน F-1 จาก 140 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 160 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 13 เมษายน 2555  ผู้ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไปแล้วก่อนหน้าวันที่ 13 เมษายน 2555 ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่ม ซึ่งหมายความว่า การยืดหยุ่นที่สถานทูตจะมีให้ผู้ยื่นขอวีซ่า คือ ถ้าผู้ยื่นขอวีซ่าจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าก่อนหน้าวันที่ 13 เมษายน แต่มีวันนัดในตอนกลางเดือนมิถุนายนปี 2555 […] Read More