ข้อควรระวังในการถูกปฏิเสธวีซ่านักเรียน (F-1)

นักศึกษาหลายท่านมีความกังวลกลัวว่า ตนเองจะมีปัญหาขอวีซ่านักเรียนไม่ผ่าน บล็อกนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยคลายความกังวลดังกล่าว  โดยขอให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่อไปนี้ คือ 1. แผนการที่จะเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นอย่างไร 2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาและนักศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากน้อยอย่างไร ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือผู้ปกครองประกอบอาชีพอะไร มีรายรับปีละเท่าไร สามารถรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ปีละเท่าไร ซึ่งภาพรวมดูแล้วจะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งนั้นได้หรือไม่ จากการที่ได้มีโอกาสฟังการบรรยายเรื่องแนวทางการพิจารณาการขอวีซ่านักเรียนจากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯตามงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา หากนักศึกษาท่านใดสามารถตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ให้กระจ่างแก่ท่านกงสุลได้ทั้งหมด ความวิตกกังวลที่กลัวว่าจะไม่ได้รับวีซ่าก็จะหายไปได้ คำถามเหล่านั้น เช่น คุณมีความผูกพันต่างๆเหล่านี้อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ความผูกพันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและครอบครัว ครอบครัวคุณสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหลักสูตรที่คุณจะไปศึกษาต่อได้ คุณมีประสบการณ์ทางการศึกษาที่ผ่านมาอะไรบ้าง […] Read More

ถ้าวีซ่านักเรียนถูกปฏิเสธ สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้เมื่อไร

นักเรียน นักศึกษาที่ถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งแรก สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้อีก แต่การยื่นขอวีซ่าครั้งใหม่ ผู้ยื่นควรทบทวนก่อนว่า 1. เมื่อตอนสัมภาษณ์รอบแรกนั้น สามารถตอบคำถามกงสุลได้ทุกคำถามหรือไม่ 2. มีคำถามใดที่เราตอบไปแล้วอาจสร้างความไม่มั่นใจให้กงสุลได้ว่า เราตั้งใจไปเรียนแล้วจะกลับประเทศไทย 3. กงสุลขอดูเอกสารใดแล้วเราไม่มีไปให้ดู 4. เราฟังภาษาอังกฤษที่กงสุลถามมาไม่เข้าใจ เลยตอบคำถามผิด สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องนำกลับมาทบทวนดูใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่มั่นใจว่า เราคิดเองถูกหรือผิด ให้ลองเข้าไปขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ ตามหน่วยงานแนะแนวที่มีชื่อเสียง การลองรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นบ้าง จะทำให้เราเพิ่มความรอบคอบขึ้นในครั้งที่ 2  หรือ […] Read More