มารู้จักเว็บไซต์ Study State Name กัน

มารู้จักเว็บไซต์ Study State Name กัน หนึ่งเว็บไซต์เพื่อการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อเรียกขึ้นต้นจำได้ง่ายๆ คือ Study State Name หรือตามด้วยชื่อรัฐ เป็นเว็บไซต์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์รัฐนั้นๆว่า มีจุดเด่นอะไร ทำไมรัฐนั้นจึงน่าไปอยู่ น่าไปเรียนหนังสือ หรือไปทำงาน เนื้อหาหลักๆของเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิต การเดินทางและเศรษฐกิจในรัฐนั้นๆ เว็บไซต์ Study […] Read More