ความแตกต่างระหว่างรหัสพื้นที่ รหัสประเทศ รหัสไปรษณีย์ และรหัสเมือง

หลายคนสับสนว่า รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ รหัสไปรษณีย์ กับรหัสเมืองแตกต่างกันอย่างไร รหัสประเทศ หรือ รหัสพื้นที่ หรือ area code มักใช้หมายถึง รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลักบ้าง 3 หลักบ้าง จากวิกิพิเดียสารานุกรมเสรี  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_country_calling_codes  ได้อธิบายไว้ว่า รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศจะแบ่งออกเป็นโซนๆ ดังนี้คือ โซน 1 : […] Read More