การสมัครเข้าเรียนต่อกฎหมายในสหรัฐอเมริกา LSAC

การสมัครเข้าเรียนต่อกฎหมายในสหรัฐอเมริกาผ่านหน่วยงาน LSAC The Law School Admission Council (LSAC ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2490 (ค.ศ.1947) LSAC เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหน่วยงานที่จัดทำแบบทดสอบ LSAT สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนต่อ JD ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละปีจะมีผู้เข้าสอบ LSAT ประมาณ 150,000 คนจากศูนย์สอบทั่วโลก นอกจากจะเป็นหน่วยงานจัดสอบ LSAT […] Read More