การโอนเงินไปต่างประเทศด้วยบริการของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union)

การโอนเงินไปต่างประเทศด้วยบริการของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) การโอนเงินไปต่างประเทศด้วยบริการของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) คืออะไร หลายคนคงเคยได้ยินบริการ และมีบางคนสงสัยว่า เวสเทิร์น ยูเนียน (Western Union ) คือ ธนาคารอะไร ให้บริการอย่างไร คิดค่าธรรมเนียมในการโอนเท่าไร คำตอบเหล่านี้สามารถค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ของเวสเทิร์น ยูเนียนประเทศไทย  https://www.westernunion.com/th/en/home.html  เวสเทิร์น ยูเนียน […] Read More