ประสบการณ์การยื่นวีซ่าคู่หมั้น K1

 สรุปรายละเอียดหลักๆแชร์ประสบการณ์การยื่นวีซ่าคู่หมั้น K1 Visa ครั้งนี้ Timeline & Processing time K1 Visa รายละเอียด แชร์ ประสบการณ์การยื่นวีซ่าคู่หมั้น K1 Visa ศูนย์ California WAC ระยะเวลา 337 วัน ประมาณ 11 เดือน นับจากส่งเอกสารในขั้นตอนแรก […] Read More